Det israelske flag

Keren Hayesod - United Israel Appeal

Keren Hayesod (KH) er en verdensomspændende upolitisk organisation, som sammen med United Jewish Appeal (USA) er den centrale indsamlingsorganisation for det jødiske folk. Keren Hayesod har mange projekter i Israel, der bl.a. forsøger at bygge bro mellem de forskellige etniske, religiøse og sociale grupper og sikre integration af indvandrere i det israelske samfund.

Historien om Keren Hayesod - United Israel Appeal, Jewish Agency og Den Danske Israelindsamling (DDI)

Link til Keren Hayesod - United Israel Appeals hjemmeside

Keren Hayesod (KH) er en verdensomspændende upolitisk organisation, som sammen med United Jewish Appeal (USA) er den centrale indsamlingsorganisation for det jødiske folk.

Organisationen blev stiftet i London i 1920 og har til formål at indsamle midler til (gen)opbygningen af det jødiske hjemland (Eretz Israel).

Keren Hayesod er repræsenteret gennem 90 kampagner i 50 lande og har siden 1926 haft hovedsæde i Jerusalem (Yerushalayim). I Danmark er organisationens navn Den Danske Israelindsamling (DDI), som blev stiftet i 1972.

I 1956 vedtog Knesset, det israelske parlament, den såkaldte Keren Hayesod-lov, der giver Keren Hayesod mandat til at handle "...for en styrkelse af staten Israel og for en genforening af Israels folk via immigration til Israel samt at appellere til og modtage bidrag, lån og gaver". De indsamlede midler overføres til Jewish Agency, som er ansvarlig for at anvende dem til en række humanitære formål.

De økonomiske midler, der indsamles af Keren Hayesod og herunder Den Danske Israelindsamling (DDI), spiller en altafgørende rolle for Jewish Agencys udviklingsaktiviteter og humanitære arbejde.

Jewish Agency er en ikke-statslig organisation, gennem hvilken jøder kan manifestere deres solidaritet med nødstedte jøder i diasporaen. Via Jewish Agency og de tilknyttede indsamlingsorganisationer arbejder jøder og de mange venner af Israel over hele verden sammen om fælles jødiske mål.

Jewish Agency blev grundlagt i 1929. Frem til staten Israels oprettelse fungerede Jewish Agency som en uofficiel regering for det jødiske folk. Denne rolle blev senere overtaget af staten Israel, og Jewish Agency har siden fungeret som en selvstændig hjælpeorganisation, der har til opgave at opbygge og udvikle landet og indsluse de mange immigranter.

Eksempler på projekter i Israel

Jan Rosenberg, som er chef for Keren Hayesod - United Israel Appeal i Europa (hovedsæde i Holland), har skrevet en række artikler (2004-2005) om Keren Hayesods projekter og målgrupper i Israel. Selv om Israel er et i-land som Danmark, er der også i Israel mange forskellige sociale problemer især blandt indvandrere.

Keren Hayesods projekter forsøger at bygge bro mellem de forskellige etniske, religiøse og sociale grupper, hjælper udsatte samfundsgrupper, får folk i arbejde og uddannelse og arbejder med integration af indvandrere i det israelske samfund.

Jan Rosenberg er født og opvokset i Danmark.

Artikler:

 • At bygge bro over sociale uligheder

  Nyt håb for risikoramte børn. På grund af Israels økonomiske problemer er en del af de nye immigranter og deres efterkommere blevet fanget af fattigdom, analfabetisme og psykiske problemer og kun med hjælp fra Keren Hayesod har de en chance for at komme ud af denne onde cirkel. Keren Hayesod har flere børne- og ungdomslandsbyer i Israel.
  Læs artiklen

 • Om at bygge bro over de sociale skel

  Boliger til de trængende. Det er et stort problem for mange israelere, som ikke har råd til at købe deres egen bolig, at der er mangel på lejligheder til en billig husleje. Problemet er størst for mange ældre mennesker, som lever på fattigdomsgrænsen og for immigranterne, som ingen familie eller venner har i Israel, som kan støtte dem. Amigour Housing Management Company er Israels største formidler af statslige og beskyttede boliger.
  Læs artiklen

 • Åbne døre for de unge i grænseområderne

  Net@ og Atidim-programmerne åbner dørene for unge fra grænseområderne, som ellers ingen chance har for at få en uddannelse. De hjælper de unge med at få en it-uddannelse efter deres skolegang og med at komme på gymnasiet og få en studentereksamen. Denne hjælp vil give de unge selvtillid og gøre dem i stand til at blive nyttige samfundsborgere.
  Læs artiklen

 • Den første uddannelse

  Det kan være svært at forsørge en familie i Israel, især hvis den ene eller begge forældre ikke har arbejde og for de nye immigranter. En del af familierne er afhængige af, at børnene kommer tidligt i børnehave, således at mødrene kan arbejde og forsørge familierne. Dagcentre, børnehaver og fritidshjem er med til at sikre at forældrene kan arbejde, integrering i samfundet og at der bygges bro over de sociale og kulturelle forskelle.
  Læs artiklen

 • Lige muligheder for det etiopiske samfund

  Israels etiopiske samfund står over for umådelig store udfordringer. Næsten fra den ene dag til den anden har de skulle ændre deres tilværelse fra et mandsdomineret landbrugssamfund, hvor de forskellige familiemedlemmer havde en fastlagt rolle, til at leve i et land med moderne teknologi og integrere sig i dette liv. Det har været meget vanskeligt for mange etiopiere.
  Læs artiklen

 • De første skridt i det nye fædreland

  For nogle immigranter er Israel "Det Forjættede Land", for andre er det "Landet med de uanede muligheder". Selv under de bedste omstændigheder er det ikke let at starte på en ny tilværelse i et nyt samfund. Der er mange familier, for hvem det er svært at komme til en ny kultur og lære et fremmed sprog, især fra underudviklede samfund, hvor de fra den ene dag til den anden træder ind i en moderne kultur. Her hjælper 35 modtagelsescentre fordelt over hele Israel med integrationen.
  Læs artiklen

 • Et hjem og en familie i Israel for unge uden forældre

  Der er tusinder af unge fra Rusland, Ukraine og de andre tidligere Sovjetstater, som har foretaget aliyah via Selah-kurset (forberedelseskursus til en højere uddannelse) og Na'aleh programmerne (færdiggøre deres uddannelse i Israel). Mange af disse unge kommer til Israel alene og senere kommer også forældrene og andre slægtninge dertil for at begynde en ny tilværelse.
  Læs artiklen

 • Hjælp til den mest sårbare del af Israels befolkning

  De fleste unge mennesker - i hvert fald dem, som er kommet fra Etiopien, det tidligere Sovjetunionen og andre lande med store problemer - kommer til Israel uden en øre på lommen. Mange af dem har ingen familie eller nogen der kan forsørge dem, når de kommer til Israel.
  Læs artiklen

 • Se sikkerhedskrisen i øjnene

  Jerusalem er det jødiske folks hjerte. Det er ikke tilfældigt, at terroristerne har valgt det indre Jerusalem til deres mål, for dette har altid været Israels mest problematiske område. De sidste femten år har Keren Hayesod arbejdet sammen med Jerusalem kommunes administration for at give Jerusalems fattige borgere et bedre liv.
  Læs artiklen

 • Med front mod sikkerhedskrisen

  Keren Hayesod og 'The Jewish Agency Fund to Aid Victims of Terror' (Den Jødiske Fond For Terrorofre) i Israel har hjulpet ca. 3.000 terrorofre og deres familier til at komme videre med deres liv og har støttet ca. 600 unge og børn, som er blevet forældreløse på grund af terror.
  Læs artiklen

 • Sikring af vores kollektive fremtid

  Generationer af undertrykte jøder under det kommunistiske regime i det tidligere Sovjetunionen er uden kendskab til jødedommen og deres rødder. Hefziba-skolerne underviser i jødedom og zionisme. Intensive kurser i forskellige jødiske og israelske aktiviteter og ungdoms- og studenterklubber har gjort, at den jødiske kultur er blevet kendt for de unge mennesker og det hjælper dem med at finde deres jødiske identitet.
  Læs artiklen

 • Jødisk uddannelse i Latinamerika

  Et stort antal jøder i Argentina lever under fattigdomsgrænsen. Forskellige programmer som Lomdim og Chalomot samt CHI'IL-projektet sørger for undervisning og hjælp til mange skoleelever og studerende.
  Læs artiklen

 • Det jødiske samfund i Latinamerika

  Det jødiske samfund i Latinamerika, navnlig i Argentina, har traditionelt været meget optaget af jødedommen og zionismen med stor deltagelse i de jødiske skoler og synagoger og mange er rejst til Israel for at bosætte sig der. Projekt CH'il og Londim- og Chalomotprogrammerne sørger for undervisning og hjælp til mange skoleelever og studerende. Bama er et innovativt uddannelsescenter i Buenos Aires.
  Læs artiklen

 • Sikring af vores kollektive fremtid

  Hvert år er det ti-dages program "Førstefødselsret til Israel" med til at give tusinder af teenagere og unge voksne deres første besøg i Israel - og det første møde med deres jødiske identitet. Dette uforglemmelige eventyr indeholder udflugter, undervisning, workshops og sammenkomster med unge israelere.
  Læs artiklen

 • Om Net@ - et innovativt it-uddannelsesprogram

  Visionen med Net@-projektet er at hjælpe udsatte unge på tværs af alle skel i Israel til at blive aktive og velfungerende samfundsborgere. Målgruppen er unge israelere, der befinder sig på samfundets laveste trin, heriblandt nyindvandrere og unge fra minoritetsgrupper. De tilbydes et 3-årigt kursus i computerteknologi á 8 ugentlige timer efter normalt skoletid.
  Læs artiklen

Keren Hayesod - Den Internationale Israelindsamling (DDI) - har flere projekter end de her nævnte og får stadig nye opgaver. Når vi støtter dem, hjælper vi Israel på mange måder, de har brug for vores hjælp.

Links:

Den Danske Israelindsamling (DDI) Link til Keren Hayesod - United Israel Appeals hjemmeside Link til Jewish Agency of Israel
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Fakta om Israel


© 2000-2008 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 25.10.2008