Det israelske flag

Vandforsyningen fra Golanhøjderne i Israel

Vandforsyningen fra Golanhøjderne HaAm im HaGolan

Genesaret Sø (Yam Kinneret/Sea of Galilee) er Israels vigtigste vandreservoir og største ferskvandssø. Den modtager det meste af vandet fra Golanhøjderne (Ha'Golan) og Huladalen (Emeq Ha'Hula - det grønne område på kortet).

Herefter bliver vandet ført sydpå igennem Den Nationale Vandledning (se kort) helt ned til Negevørkenen (Ha'Negev) gennem et stort rør- og kanalnet.

Den sorte stiplede linie marker Syriens tidligere plan om at bortlede vandet fra Golanhøjderne, således at vandet ikke længere løb ned i Huladalen og Genesaret Sø (dvs. Israel) men ud i ørkensandet.

Hvis det var blevet gennemført, ville det dels være en trussel mod Israel, dels en miljøkatastrofe for især Huladalen. I dag er det meste af dalen frugtbart landbrugsområde mens resten er et naturreservat (våd- og sumpområde) med et rigt dyreliv.

Til forsiden (index.htm)

Til toppen Kort over Israel


© 2000-2012 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 7.6.2012