Det israelske flag

Jøde & Muslim - Dialog & Menneskeret

Radio Shalom og Etnisk Debatforum inviterede til et seminar om menneskerettigheder og dialog i jødedom og islam i anledningen af 50-året for Verdenserklæringen om menneskerettighederne. Der blev inviteret både jødiske og muslimske paneldeltagere, således at begge sider kunne blive belyst.

Hvordan forholder islam og jødedommen sig til begreberne "Dialog" og "Menneskerettigheder"?

Er det realistisk at ville skabe menneskerettigheder, som alle - på tværs af kulturer, traditioner, sprog og religion - kan blive enige om?

Er dialog og samarbejde mellem de etniske og religiøse minoriteter i Danmark - jøderne og muslimerne - mulig, eller er forskellene for store?

Hvem er det, vi tror "fundamentalisterne" er, og hvorfor er det blevet et skældsord i Danmark?

Disse og mange andre spørgsmål blev diskuteret da den jødiske lokalradio, Radio Shalom, i samarbejde med Etnisk Debatforum inviterede til åbent møde på Christiansborg d. 22. marts 1998.

I bogen er paneldeltagernes indlæg samlet samt at de i interviewform giver nogle uddybende svar på tre centrale temaer fra mødets debat. Desuden indeholder bogen flere ordlister, FN's Menneskerettighedserklæring samt baggrundsinformation om jødedommen og islam.

Paneldeltagerne var Arne Melchior, tidl. overrabbiner Bent Melchior, Aminah Tønnsen Echammari, Jacques Blum og Khurshid Sultan.

"Selvom jeg mener, at der er visse basale værdier, som alle burde kunne enes om, så sker der jo ting i verden i dag, der gør, at jeg synes det er i orden at sige: Nogle værdier er bedre end andre."
Tidl. overrabbiner Bent Melchior.

"Man bliver nok nødt til at acceptere, at der er noget som jøder og muslimer ikke kan enes om, og så prøve at etablere et samarbejde ud fra det."
Khurshid Sultan.

Jøde & Muslim - Dialog & Menneskeret.
Redaktion: Eva Bøggild.
65 sider.
ISBN 87-88101-78-9.
© Pædagogisk Psykologisk Forlag 1998.

Til forsiden (index.htm)

Til toppen Film og bøger


© 2000-2011 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 10.6.2011