Det israelske flag

Flavius Josefus - Jødisk historiker (37 e.Kr. - ca. 102 e.Kr.)

Kort beskrivelse (biografi) af Flavius Josefus og hans historiske værker.

Josef ben Matthias eller Joseph ben Matatyahu (hans hebraiske navn) blev født i Jerusalem (Yerushalayim) i 37 e.Kr. Han fik en traditionel jødisk opdragelse med kendskab til lovene og fortolkningen af de hellige skrifter. I 19-årsalderen sluttede han sig til farisæernes parti (et religiøst jødisk parti på Kristi tid) og begyndte at gøre sig gældende i det offentlige liv. I 64 e.Kr. rejste han til Rom og kom tilbage til Jerusalem i 66 e.Kr., hvor det trak op til den store jødiske opstand mod den romerske besættelse.

Josefus fik ledelsen af en fæstning i det vestlige Galilæa (Ha'Galil), der holdt 47 dage mod romerne, før fæstningen faldt. Han overlevede som en af de få og blev holdt i fangenskab de næste to år. Efter Jerusalems fald i 70 e.Kr. levede Josefus i Rom og han antog her efter den flaviske kejserfamilie familienavnet Flavius. Han fik romersk borgerret, boede i kejserens tidligere bolig og modtog en fast årlig understøttelse, således at han kunne hellige sig sit litterære arbejde.

Josefus's forfattervirksomhed begyndte med "Den Jødiske Krig", som omfatter syv bøger, der blev til mellem 75 og 79 e.Kr. i Rom. Det historiske værk omfatter perioden fra ca. 170 f.Kr. til 70 e.Kr. I bøgerne beskrives bl.a. romernes besættelse af det jødiske land og Jerusalem, dagligdagen for befolkningen, de forskellige retninger inden for jødedommen, mange historiske begivenheder i Det Hellige Land, romernes ødelæggelse af Jerusalem og det jødiske Tempel og historien om Masada (belejringen og det kollektive selvmord).

Værket er en enestående øjenvidneskildring af forholdene i den jødiske verden på et tidspunkt, hvor kristendommen endnu var en spæd sekt. Værket betegnes desuden som en af de mest fascinerende og informative fra antikken og er en vigtig kilde for både historikere og arkæologer.

"Den Jødiske Krig" er udgivet på dansk i 1997 på Museum Tusculanums Forlag (477 sider, farveill., ISBN: 87-7289-386-9).

Josefus har skrevet andre historiske værker som f.eks. "Den Jødiske Arkæologi" og "Mod Apion", der hver især består af flere bøger og som oftest omhandler den jødiske historie, jødedommen samt jødiske love og skikke. Hans betydning ses også af, at han citerer en række forfattere, hvis skrifter er gået tabt samt at hans bøger har været kendte i Middelalderen i Europa og blev oversat til mange af de europæiske sprog.

Hvornår Flavius Josefus døde vides ikke med sikkerhed men det har formentlig været omkring 102 e.Kr. i Rom.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Kendte jøder og israelere


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 11.2.2020