Dansk-Israelsk Forening (DIF)

Foredragsrækken 2010-2011

Dansk-Israelsk Forening (DIF) i Århus afholder en årlig foredragsrække på seks-syv foredrag i perioden fra september til marts måned.

I denne sæson har foredragsrækken fået titlen:

Jøden gennem tiden i historisk og kunstnerisk perspektiv

Seks spændende og meget forskellige foredrag.

1. "Mig og jøderiet" - NY DATO OG LOKALE!
Filmen 'Mig og jøderiet' v/ Filminstruktør Ulrik Gutkin, København.
Onsdag, d. 24. november 2010 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

"Hej, jeg hedder Ulrik - jeg er 4. generations dansk jøde, normalt tænker jeg ikke over at jeg er jøde, det er bare noget jeg er".

Sådan starter min film "Mig og jøderiet" og det er faktisk sådan at jeg har haft det, det meste af mit liv. Det har været en naturlig del af mig, som jeg egentlig ikke har reflekteret så meget over fordi jeg sjældent har været konfronteret med nogle der har stillet spørgsmål ... hvordan er det at være jøde i Danmark.

Stillet på spidsen var det først da jeg skulle ha et barn og lige pludselig skulle være med til at føre nogle værdisæt videre (sammen med dem min kæreste kom med) at jeg for alvor måtte stille mig selv det spørgsmål.

Da jeg til daglig er filmmand og dokumentarist var det et naturligt valg at fortælle min egen historie, dels fordi den interesserede mig, men også fordi jeg mener at der er mange i vores situation .... dvs. to forskellige kulturer der finder sammen og skal finde ud af hvordan man så gør det.

Ved mit besøg vil jeg gerne fortælle lidt mere om baggrunden for filmen, hvordan det blev mødt i min og min kærestes familie. Hvad min kæreste sagde til det og hvilken betydning det har haft at jeg har lavet filmen. Men også hvordan filmen efterfølgende er blevet modtaget. Har der f.eks. været forskel på om man er jøde eller ej. Og hvad med hele diskussionen omkring omskærelse eller ej ... hvordan er det blevet modtaget.

Allerhelst ville jeg gerne have at mit besøg bliver en dialog med udgangspunkt i filmen. Men jeg er selvfølgelig også interesseret i at høre om nogle af jer genkender nogle af de ting filmen tager fat på.

(Ulrik Gutkin viser filmen "Mig og jøderiet" som indledning til foredraget.)

Læs mere om filmen "Mig og jøderiet".

2. Antisemitismen i Danmark.
Morten Thing v/ Forskningsbibliotekar, dr. phil. Morten Thing, København.
Onsdag, d. 6. oktober 2010 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Hvorfra kommer modviljen mod jøder og hvordan har den udviklet sig i Danmark? Er der forskel på modviljen mod jøder i forskellige perioder? Det vil foredraget søge at besvare.

Morten Thing har skrevet en lang række af bøger og artikler til tidsskrifter og aviser om forskellige emner.

I denne forbindelse bl.a. om jødiske forhold gennem tiden, jøder og palæstinensere, zionisme, Israel og de jiddish-talende (øst)jøder. Han har bl.a. skrevet 'Den historiske jøde. Essays & ordbog (2001), 'Jiddishland i København. Den jødiske indvandring 1905-14 (2005), 'De russiske jøder i København 1882-1943 (2008) og 'Min mors historie' (2009), hvori han fortæller om sin jødiske mor og jyske far og deres liv før, under og efter Anden Verdenskrig.

Læs mere om Morten Thing.

3. Antisemitismens historie frem til i dag.
Hans Peter Pedersen v/ Forfatter Hans P. Pedersen, København.
Onsdag, d. 3. november 2010 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Forfatter Hans P. Pedersen, der har skrevet bogen 'Med ryggen mod muren - antisemitisme før og nu' holder foredrag om antisemitismens skræmmende aktualitet og mange forskellige ansigter.

En berømt filosof sagde engang, at de, der ikke lærer af historien, er dømt til at gentage den. Netop nu, hvor antisemitismen dukker op på ny, er det yderst vigtigt at påpege de farer, den indebærer - ikke blot for jøderne, men for alle mennesker. Derfor er faktiske oplysninger om antisemitismens mange myter og udtryk i allerhøjeste grad påkrævet.

I hans bog gives en kortfattet, men yderst aktuel og gribende fremstilling af antisemitismens utrolige og grusomme historie fra oldtiden til i dag. Uden at gøre krav på at give en udtømmende behandling af dette omfattende emne når bogen sin intention ved at give et udmærket overblik over antisemitismens mange forskellige ansigter gennem årtusinder. Gennem en række konkrete og skræmmende eksempler kaster den lys over antisemitismen som et aktuelt problem.

Hans P. Pedersen har skrevet en række bøger og artikler samt været rejseleder på kulturelle grupperejser. Desuden har han fået overrakt Raoul Wallenberg Society's hædersdiplom og guldmedalje på 50 års dagen for undertegnelsen af FN´s menneskerettighedserklæring for sin indsats for at hjælpe jødiske immigranter fra det tidligere Sovjet til en fremtid i Israel.

Læs mere om Hans P. Pedersen og Forlaget Proskrift.

4. Fischermann's tid i koncentrationslejren Theresienstadt.
Salle Fischermann v/ Salle Fischermann, København.
Onsdag, d. 30. marts 2011 kl. 19.00. NY DATO!
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Salle Fischermann fortæller om hans tid i koncentrationslejren Theresienstadt.

Salle Fischermann er født i Danmark i oktober 1929. Han var næsten 14 år gammel, da han i 1943 blev pågrebet af den tyske besættelsesmagt og sendt til kz-lejren Theresienstadt i det nuværende Tjekkiet. Salle tilbragte 18 forfærdelige måneder i lejren, hvor han bl.a. blev tvunget til at sætte fanger på togvogne, der kørte til udryddelseslejren Auschwitz.

Salle Fischermann selv blev reddet i april 1945, da han sammen med hovedparten af de deporterede danske jøder og andre fanger fra Skandinavien blev hentet af en karavane af hvide busser og kørt gennem det krigshærgede Tyskland til det neutrale Sverige.

Han mistede sin storebror og far, da de forsøgte at undslippe til Sverige, og flere familiemedlemmerne blev arresteret af Gestapo.

Læs mere om koncentrationslejren Theresienstadt.

5. Jøde i Danmark.
v/ Tidl. Overrabbiner Bent Melchior, København.
Torsdag, d. 3. februar 2011 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Det er en kendsgerning, at jøderne i Danmark udgør en vel integreret befolkningsgruppe. Integrationen har været en proces, der er foregået i mere end 300 år. Det er derfor værd at se på, hvordan jøderne blev modtaget fra 1600-tallet, hvilke forhindringer de måtte overvinde, hvilken pris de har betalt for integrationen, og hvilket bidrag de har ydet til det danske fællesskab.

Bent Melchior vil i sit foredrag belyse disse emner, der bl.a. forklarer, hvorfor det kristne Danmark stod last og brast med de jødiske landsmænd i 1943. Det er dog ikke aftenens formål at fortælle selve historien om redningsaktionen. Derimod vil der være anledning til at se på den aktuelle situation. Her er det interessant at se på forholdet mellem antisemitisme og antizionisme. Foredragsholderen har selv stået i centrum for en del af de relevante begivenheder fra før Anden Verdenskrig og til i dag.

Læs mere om Bent Melchior.

6. Klezmermusik.
Klezmerduoen v/ Klezmerduoen Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt, Århus.
Onsdag, d. 2. marts 2011 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

KLEZMER er betegnelsen for den livsbekræftende jødiske musiktradition med rødder i Østeuropa. Musikken er eksotisk - men genkendelig. Iørefaldende melodier veksler mellem det enkle og det virtuose med mange temposkift, nært beslægtet med både balkan og romani (sigøjner) traditionen. Klezmer taler til hjertet. Det er musik, der rummer længsel og smerte - men som samtidig insisterer på håbet, glæden, festen og viljen til livet.

Musik der lér med det ene øje, mens det andet græder!

Klezmerduo består af Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, sang) & Henrik Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba, sang). De spiller Klezmer, balkan og romani (sigøjner) musik. Duoen var blandt de første, der introducerede den stemningsfulde jødiske klezmermusik herhjemme for mere end 20 år siden. I dag giver de langt over 100 koncerter om året i mange forskellige sammenhænge. Begge musikere har baggrund i teatret og er kendte for at skabe intense koncertoplevelser med både nerve og humor.

Læs mere om Klezmerduoen.


Ret til ændringer forbeholdes.

Alle foredrag afholdes i Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C. kl. 19.00 i Café Nicolai (kælderen). Indgang A eller B i gården.

DIF afholder hvert år et eller flere ekstra foredrag.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen DIF's aktiviteter De danske jøders historie


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 29.4.2020