Dansk-Israelsk Forening (DIF)

Foredragsrækken 2019-2020

Dansk-Israelsk Forening (DIF) i Århus afholder en årlig foredragsrække på seks-syv foredrag i perioden fra september til marts/april måned.

I denne sæson har foredragsrækken fået titlen:

Israel, Danmark og jødedom

Seks spændende og interessante foredrag om flere personers personlige forhold til Israel og den nyere historie.

1. Danmarks forhold til Israel med den nye regering.
Lars Aslan Rasmussen, politisk ordfører for Socialdemokraterne v/ Lars Aslan Rasmussen, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.
Tirsdag, d. 3. september 2019 kl. 19.00.
Lokale 2.02 (2. sal), Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C.

Hvordan vil Danmarks forhold være til Israel med den nye regering? Og hvilke synspunkter omkring Israel/Palæstina konflikten præger den politiske dagsorden på centrum-venstrefløjen i Danmark? Bliver antisemitismen taget alvorligt af de danske politikere? Hvor stærkt står islamismen herhjemme?

Disse og andre emner vil Lars Aslan Rasmussen tage op, samt fortælle lidt om hans oplevelser omkring holdningen til Israel, da han sidste år var delegeret til FNs generalforsamling.

Lars Aslan Rasmussen har en dansk/kurdisk baggrund, er uddannet som speciallærer, tidl. medlem af Københavns Borgerrepræsentation i perioden 2006-2016 og herefter medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.

Læs mere om Lars Aslan Rasmussen (Facebook), Lars Aslan Rasmussen (Folketinget) og Lars Aslan Rasmussen (Wikipedia).

2. Mit forhold til Israel.
Tove Videbæk v/ Tove Videbæk, tidl. medlem af Folketinget, Brande.
Tirsdag, d. 1. oktober 2019 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C.

Tove Videbæk fortæller om hendes mangeårige forhold til Israel, som hun besøger jævnligt; nu med hendes børnebørn, som skal vide hvad der er op og ned i Israel, og hvor fantastisk et land Israel er.

Hun er stolt af at bo i Danmark, som er det land, der i Israel er kendt for at være 'en ven af Israel'. På stenstøtter i Yad Vashem (Holocaust-museum i Jerusalem) er der en speciel tavle for Danmark og uden for en lille fiskerbåd som symbol på de fiskere og danskere, som hjalp jøderne med at undslippe til Sverige i 1943, hvor de kunne være i sikkerhed.

Det er alt sammen historie, men hvordan er det i dag?

Jøder blev for få år siden opfordret til ikke at bære deres jødiske kalotter i det offentlige rum. En vagt uden for synagogen er blevet dræbt. Der skal et massivt politi- og PET-opbud til, når ambassadøren medvirker ved offentlige arrangementer og i mindre grad generelt når der afholdes arrangementer med forbindelse til Israel og jøder. Der er konstant vagt ved den jødiske skole (Carolineskolen) og Synagogen. Opfordringer til boykot af israelske og jødiske varer samt forbud mod samarbejde med Israel fra både danske kredse og EU. Danske politikere og organisationer med meget negative holdninger til jøder og Israel. EU og andre landes støtte til palæstinensiske terrororganisationer. Danske medier fortier angreb på jøder i Europa og Israel.

Tove Videbæk kom i Folketinget i 1998 valgt for Kristeligt Folkeparti og var der i syv år. I 2008 skiftede hun parti, forlod Kristendemokraterne og blev konservativ. Året efter blev hun valgt til byrådet i Ikast-Brande Kommune for De Konservative. Hun har desuden siddet i regionsrådet i fire år og har været de Konservatives suppleant til Europaparlamentet i to perioder. Hun forlod politik i 2017.

Tove Videbæk har været med i mange bestyrelser fortrinsvis inden for det kristne område og medier. Hun har bl.a. arbejdet i KKR/TV som studievært og tv-producer, hvor hun interviewede kendte og mindre kendte om aktuelle problemer og etiske emner, og senere som direktør samme sted. Hun er tidligere formand for Fælleskomiteen (FKI).

Hun har skrevet mange artikler om politiske og etiske emner, arbejdet med socialt udsatte og er medforfatter til to bøger om hospicer.

Læs mere om Tove Videbæk (Wikipedia)

3. Hvad er Dansk Zionistforbund?
Max Meyer, formand for Dansk Zionistforbund (DZF) v/ Max Meyer, formand for Dansk Zionistforbund (DZF), København.
Tirsdag, d. 5. november 2019 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C.

Max Meyer, der er formand for Dansk Zionistforbund (DZF) og har været det i de seneste 14 år, fortæller om organisationen og hans personlige oplevelser i den forbindelse, herunder om danskernes holdninger til jøder og Israel.

Dansk Zionistforbund, der har eksisteret i 116 år, arbejder med at hjælpe folk der ønsker at bosætte sig i Israel, forsvare Israels ret til at eksistere, sikre jøders rettigheder uanset hvor i verden de bor og at sørge for reel oplysning om Israel til alle. De afholder fester i forbindelse med fejring af Israels selvstændighed og arrangerer debatter og oplysningsmøder.

Ifølge Max Meyer er der heldigvis stadig stor interesse fra skoler, ungdomsforeninger, seminarier samt Rotary klubber til at få besøg af Dansk Zionistforbund for at høre deres forklaring på baggrunden for oprettelsen af staten Israel samt den zionistiske historie. Han bliver dog stadig negativt overrasket over den ofte meget store historiemangel, der er blandt rigtig mange af dem som han møder. Selv de mest grundlæggende fakta om f.eks. området før 1948, er for mange en viden, de mangler. Mange tror fuldt og fast på, at der var en palæstinensisk stat, før Israel blev oprettet, med såvel regering, eget sprog og en hovedstad.

Som Max Meyer fortæller, er det klart, at hans historie og fortælling nok på nogle punkter er "farvet" af, at han støtter staten Israel og er zionist, men de historiske fakta kunne han aldrig drømme om at forfalske eller lyve om.

Max Meyer, der er født som første generations dansker af jødiske overlevende fra Nazityskland, er blevet i Danmark og har oplevet en stor kærlighed til jøder og Israel men den er i de senere år blevet udskiftet med had og negativitet over for både jøder og Israel.

Hvad er årsagen? Og hvordan ser fremtiden ud for jøder i Danmark, hvis der er en fremtid?

Læs mere om Dansk Zionistforbund (DZF).

4. Auschwitz - nazisternes største koncentrations- og udryddelseslejr.
Cand. mag. og forfatter Peter Langwithz Smidt v/ Cand. mag. og forfatter Peter Langwithz Smith, Esbjerg.
Tirsdag, d. 7. januar 2020 kl. 19.00.
Stiften Loungen, Frederiksgade 78B, st., 8000 Aarhus C.

Forfatter og Auschwitz-ekspert Peter Langwithz Smith fortæller i foredraget om Auschwitz, der var nazisternes største koncentrations- og udryddelseslejr. Foredraget vil behandle lejrens indretning, historie og funktion med særligt henblik på den rolle, som Auschwitz spillede i Holocaust.

I forbindelse med foredraget vil Peter kort præsentere sin nye bog: "Dødens bolig. Auschwitz-Birkenau." Bogen, der har fået fornem omtale, udkom på Peoples Press marts 2019.

Peter Langwithz Smith er cand. mag. i tysk og dansk og pensioneret gymnasielærer. I mere end 40 år har han indgående beskæftiget sig med nazismen og herunder især jødeforfølgelserne og koncentrationslejrene. Han er ekspert i de nazistiske kz-lejre og forfatter til bøgerne: "Auschwitz - en beskrivelse" (Gyldendal 2004), der er den første samlede fremstilling på dansk om koncentrations- og udryddelseslejren Auschwitz, hvor mere end én million mennesker omkom, og "Koncentrationslejren Neuengamme 1938-1945" (Informations Forlag, 2012), hvor man for første gang på dansk får en samlet fremstilling af lejrens historie og de vilkår, som fangerne måtte gennemleve i dette nordtyske helvede.

Læs mere om Dødens bolig. Auschwitz-Birkenau (People'sPress), Dødens bolig. Auschwitz-Birkenau (Gyldendal), Neuengamme (Informations Forlag) og Artikel i JydskeVestkysten.

5. Mit liv som bahaii.
Pauline Grolin v/ Pauline Grolin, Odense.
Tirsdag, d. 4. februar 2020 kl. 19.00.
Stiften Loungen, Frederiksgade 78B, st., 8000 Aarhus C.

Pauline Grolin fortæller om sit liv som bahaii, om Bahá’í-religionen og dets historie samt om Bahá’í verdenscentret i Haifa, Israel, hvor hun og hendes sønner har arbejdet.

Som tre af de store verdensreligioner (jødedom, kristendom og islam) er bahá'í-troen knyttet til Det Hellige Land af historiske årsager. Det var her i området Haifa og Akko, at bahá'í-troens grundlægger Bahá'u'lláh endte sine dage i 1892 efter 40 år som fange og landsforvist fra sit hjemland Persien (i dag Iran).

Inden sin bortgang indikerede Bahá'u'lláh, at det internationale hovedkvarter skulle ligge i dette område, som nu er staten Israel. I dag er regionen bahá'í-troens åndelige og administrative hjerte (verdenscenter). Det sidste hvilested for både Bahá'u'lláh og hans forløber el Báb ligger i området. I Haifa kan man se Bahá'í-templet (Bahá'í Shrine) med dens pompøse guldkuppel på Carmel-bjergets skråning (en slags vartegn for byen).

Bahá’í troen blev første gang nævnt i Danmark i 1903, men det var først i 1947 at et lokalt bahá’í samfund blev etableret. Det første Danske nationale råd blev etableret i 1962, og i 1979 blev bahá’í samfundet i Danmark anerkendt som selvstændigt trossamfund.

Pauline er fra Canada og bor nu i Odense. Hun har boet i Danmark i snart 40 år.

Læs mere om Bahá'í.

6. Knesset gennem 70 år.
Otto Rühl, formand for Dansk-Israelsk Selskab (DIS) v/ Otto Rühl, formand for Dansk-Israelsk Selskab (DIS), København
Tirsdag, d. 3. marts 2020 kl. 19.00.
Stiften Loungen, Frederiksgade 78B, st., 8000 Aarhus C.

I fjor fejrede Israel og Israels venner verden over statens 70-års-fødselsdag. Men her i 2019 er der andre 70-års-dage, der er værd at mindes - heriblandt det israelske parlaments - Knessets - 70 års dag.

Som i Danmark startede demokratiet under en krig - den danske Rigsdag startede sit arbejde i 1849 under Treårskrigen mod de slesvig-holstenske oprørere, Knesset startede sit endnu under Uafhængighedskrigen 1948/49.

Her ophører så lighederne - det danske demokrati oplevede godt nok femten år senere 1864-krigen og senere i det 20. århundreds fem års besættelse men har ellers fungeret i mere end 150-års fredelige forhold - mens det israelske demokrati ikke har haft mange fredelige stunder. Alligevel har det israelske parlament fungeret upåklageligt gennem nu mere end 70 år.

Israel har jo - som Storbritannien - ingen grundlov - hvordan fungerer Knesset så? Hvilke partier har domineret parlamentet gennem de 70 år - hvordan er forholdet mellem regering og Knesset - hvorfor har der været tre valg inden for et år og hvordan ser Knesset ud nu efter det seneste valg i marts 2020?

Dette er nogle af de punkter, som historikeren Otto Rühl vil komme ind på i sit foredrag.

Otto Rühl, der er cand.mag. i historie og kristendomskundskab fra Københavns Universitet, har siden 1979 undervist på Helsingør Gymnasium. Han har gennem snart 25 år udvekslet gymnasieelever mellem Danmark og Israel og har desuden siden 1999 været formand for Dansk-Israelsk Selskab (DIS).


Ret til ændringer forbeholdes.

Alle foredrag afholdes på en tirsdag. I 2019 afholdes de enten i lokale 2.02 (2. sal) eller Café Nicolai (kælderen), Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C., indgang A (eller B) i gården. I 2020 afholdes de i Stiften Loungen, Frederiksgade 78B, 8000 Aarhus C., der ligger i bygningen overfor Café Nicolai (adgang enten via porten i Frederiksgade 78 eller gården i Vester Allé 8).

DIF afholder hvert år et eller flere ekstra foredrag.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen DIF's aktiviteter


© 2000-2020 DIF. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 22.8.2020