Det israelske flag

Israelske og jødiske foreninger i Danmark

Der findes mange danske, israelske og jødiske foreninger i Danmark, som gennem kulturelle arrangementer og netværk arbejder for at styrke det jødiske fællesskab, jødisk liv og kultur, støtte Israel, modarbejde antisemitisme, informere om Mellemøsten og på anden vis beskæftiger sig med Israel og Danmark. Listen herunder er ikke komplet. Se også de danske links og Det Jødiske Samfund i Danmark.

Evt. rettelser eller mangler sendes til webmaster.

Aktionsgruppen for Jøderne i Skt. Petersborg

Aktionsgruppen for Jøderne i Skt. Petersborg Aktionsgruppen for Jøderne i Skt. Petersborg
København
Internet: Aktionsgruppen

Aktionsgruppen er en humanitær organisation, der fra starten har haft som mål at hjælpe jødernes udrejse fra Rusland (tidl. Sovjetunionen) til Israel, og samtidig støtte dem, der ikke fik lov at rejse ud (Refuseniks). De bliver ofte forfulgt i Rusland (tidl. Sovjetunionen).

Aktionsgruppen samarbejder i dag med den jødiske organisation Hesed Avraham i Skt. Petersborg, en underafdeling af JOINT, der er en international hjælpeorganisation. De har altid samarbejdet med Det Mosaiske Troessamfund i Danmark.

Aktionsgruppen bidrager til driften af et dagcenter, hvor en stor del af personalet er frivillige medarbejdere. Samtidig med at de jødiske traditioner holdes i hævd, formår man i dagcentret at skabe et varmt miljø for de pensionister, som selv kan komme derhen. Her kan man få lægehjælp, fodpleje, komme til frisør og låne alle hjælpemidler.

B'nei Akiva Danmark

B'nei Akiva Danmark B'nei Akiva Danmark (B'A)
København
Internet: B'nei Akiva Danmark / The Bnei Akiva Network

B'nei Akiva (B'A) i København, der har eksisteret siden 1934, er en jødisk ungdomsbevægelse, der laver aktiviteter for jødiske børn og som ledes af jødiske unge. Bnei Akiva er hebraisk og betyder "Akivas sønner" el. "Akivas børn". Navnet refererer til den berømte Rabbi Akiva (40-135 e.v.t.), der var kendt for sin store humanisme.

Bnei Akiva en organisation, der tror på jøders frigørelse fra 2000 års landflygtighed fra det historiske og religiøse hjemland. Særligt for Bnei Akiva er det, at Bnei Akiva kombinerer arbejdet med at opnå målet om et jødisk hjemland med en stærk tro på Gud. Dette udtrykket i Bnei Akivas slogan: "Torah v'avodah" (hebraisk: Torah og arbejde).

B'nei Akiva forsøger gennem leg og aktiviteter at styrke børnenes jødiske identitet og viden om Israel. De ser det som sit mål at oplyse den jødiske ungdom om Israel - men først og fremmest at skabe socialt samvær unge jøder i mellem.

B'nei Akiva mener, det er vigtigt, at jødiske børn og unge danner et nationalt og internationalt netværk jøder imellem og derfor har B'nei Akiva i København et nært forhold til søsterorganisationerne i resten af Skandinavien, Europa og Israel. B'nei Akiva afholder internationale arrangementer og lejre, hvor jøder mødes og danner venskaber.

B'nei Akiva er verdens største jødiske ungdomsorganisation med afdelinger i mange lande og Israel, som siden oprettelsen i 1929 har arbejdet for at leve op til mottoet: "Torah VeAvoda" - "Lærdom og arbejde".

ChabaDanmark - Chabad Lubavitch Denmark

ChabaDanmark ChabaDanmark - Chabad Lubavitch Denmark
Chabad Huset
Ole Suhrs Gade 10
1354 København K
Internet: www.chabadenmark.com
Facebook: www.facebook.com/groups...

Det lokale Chabad/Lubavitch center og kulturhus - Chassidisme i bevægelse. Chabad Danmark er ledet af rabbiner Yitzi og Rochel Loewenthal.

ChabaDanmark tilbyder året rundt et stort udvalg af aktiviteter og programmer uanset ens forkundskaber eller baggrund. Der er ferielejre og undervisning for børn, aktiviteter for teenagere, Shabbatmåltider for unge og familier, studiegrupper, seminarer, ferieaktiviteter og sammenkomster for seniorer.

Hjemmesiden indeholder mange religiøse informationer primært for troende jøder i Danmark.

ChabaDanmark is run by Rabbi Yitzi and Rochel Loewenthal. Its aim and purpose is to offer Jewish education and experiences to all Jews, irrelevant of previous knowledge and background. Chabad-Lubavitch is a philosophy, a movement, and an organization. ChabaDanmark founded in 1996.

Dansk-Israelsk Forening (DIF), Århus - The Danish-Israeli Association in Aarhus

Dansk-Israelsk Forening (DIF), Århus Dansk-Israelsk Forening (DIF), Århus
Formand Henrik Chievitz
Internet: www.dif-aarhus.dk
Facebook: www.facebook.com/danskisraelskforening.dif
Twitter: https://twitter.com/DIF_Aarhus

Dansk-Israelsk Forening (DIF) i Århus er en mellemfolkelig venskabsforening, der har til formål at udbrede kendskabet til Israel og jødisk kultur og gennem sit arbejde at bidrage til forståelse af det jødiske folks situation i og udenfor Israel samt at støtte de kulturelle og menneskelige forbindelser mellem Danmark og Israel.

Foreningen ønsker at give korrekte oplysninger om Israel, jøder, jødisk kultur og forholdene i Mellemøsten samt at modvirke antisemitisme og antiisraelske strømninger i det danske samfund.

Foreningen arrangerer møder og foredrag, udstillinger, vinsmagning, koncerter og viser film med forbindelse til Israel. Stiftet i marts 1976.

Dansk-Israelsk Selskab (DIS), København - Danish-Israeli Society, Copenhagen

Dansk-Israelsk Selskab (DIS), København Dansk-Israelsk Selskab (DIS), København
Formand Otto Rühl
Internet: www.dansk-israelsk-selskab.dk
Facebook: www.facebook.com/...

Dansk-Israelsk Selskab (DIS) blev oprettet i København i 1957 og er den ældste af de dansk-israelske venskabsforeninger.

Dets formål er dels at fremme samarbejdet mellem Danmark og Israel på alle felter, dels at oplyse om forholdene i Israel, idet man på en saglig og positiv måde ønsker at forklare dels baggrunden for oprettelsen af staten Israel, dels den nuværende situation i Mellemøsten. Sidstnævnte formål er desværre blevet stadig vigtigere i forbindelse med den hetz mod Israel, der selv 60 år efter statens oprettelse stadig drives mod Mellemøstens eneste demokrati.

Selskabet afholder møder med foredrag og diskussioner om israelske emner og har ved flere lejligheder arrangeret studieture til Israel. Sammen med de andre venskabsforeninger og Dansk Zionistforbund (DZF) udgiver Dansk-Israelsk Selskab "Bladet Israel", der tilsendes alle medlemmer.

Dansk-Israelsk Selskab for Fyn (DIS-Fyn)

Dansk-Israelsk Selskab for Fyn (DIS-Fyn) Dansk-Israelsk Selskab for Fyn (DIS-Fyn)
Formand Ole Teetens Lund
Internet: kotel.dk/disfyn/index.htm

Mødested: Odense.

DIS-Fyn (DISF) er en mellemfolkelig venskabsforening. Den har til formål at udbrede kendskab til og forståelse for Israel, at fremme samkvemmet mellem Danmark og Israel, og at udvikle og støtte kulturelle og menneskelige forbindelser mellem de to lande.

Foreningen arrangerer foredrag, udstillinger, fester og danseaftener.

Dansk Zionistforbund (DZF) - Office of The World Zionist Organization

Dansk Zionistforbund (DZF)
Dansk Zionistforbund (DZF)

Dansk Zionistforbund
Krystalgade 12,2
1172 København K
Internet: danskzionistforbund.dk
Facebook: www.facebook.com/DanskZionistforbund

Dansk Zionistforbund er en partipolitisk uafhængig forening, der arbejder for at fremme en sober og alsidig information om Israel. Gennem aktiviteter og foredrag søger organisationen at tale Israels sag. Det kan være støttedemonstrationer, debatmøder, læserbreve til aviser og meget andet.

Zionisme er det jødiske folks frihedsbevægelse. En bevægelse, der siger, at jøder på lige fod med alle verdens andre befolkninger har ret til et hjemland, hvor det jødiske folk kan leve efter sine kulturelle, historiske og religiøse traditioner. Den moderne zionistiske bevægelse blev grundlagt af Theodor Herzl, og oprettelsen af staten Israel i 1948 var en opfyldelse af en flere århundreder år gammel drøm for det jødiske folk om at vende tilbage til hjemlandet.

Dansk Zionistforbund har en lang række medlemmer og medlemsforeninger og er selv medlem af Fælleskomiteen for Israel. Desuden samarbejder Dansk Zionistforbund med en lang række dansk-israelske venskabsforeninger. DZF er medlem af World Zionist Organization og bygger sit arbejde på Jerusalem-erklæringen.

Maj 1897 oprettedes en dansk afdeling af Hovevei Zion-bevægelsen. Dansk Zionistforening blev grundlagt i 1902 men skiftede i 1947 navn til det nuværende Dansk Zionistforbund (DZF). DZF udgiver tidsskriftet ISRAEL 3 gange årligt i samarbejde med de dansk-israelske venskabsforeninger og Den Danske Israelindsamling (DDI).

Det Jødiske Samfund i Danmark - Det Mosaiske Troessamfund - The Jewish Community in Denmark

Det jødiske samfund i Danmark (DJS) - Det Mosaiske Troessamfund (MT)

Det Jødiske Samfund i Danmark - Det Mosaiske Troessamfund
Administrationen
Krystalgade 12
1172 København K
Internet: mosaiske.dk
Facebook: www.facebook.com/detjodiskesamfund

Det Mosaiske Troessamfund/Mosaisk Troessamfund (MT) blev grundlagt i 1684, hvilket var kort tid efter at de første jøder kom til København.

Januar 2014 skiftede Det Mosaiske Troessamfund (MT) officielt navn til Det Jødiske Samfund (DJS) i Danmark. I de senere år har man i praksis anvendt navnet Det Jødiske Samfund i Danmark.

DJS (tidl. MT) er det største jødiske samfund i Danmark og rummer jøder med mange forskellige holdninger og livsformer - der er både religiøse og sekulære (ikke-religiøse) medlemmer, zionister og ikke-zionister, socialister og borgerlige. En del af medlemmerne har en ikke-jødisk ægtefælle eller partner men den fælles ramme er jødisk kultur i alle dens former. Langt de fleste medlemmer bor i hovedstadsområdet.

DJS har valgt at være en enhedsmenighed, der giver plads til alle jøder uanset deres holdninger og om de lever ortodokst, selv om DJS på det religiøse område bliver drevet ud fra de ortodokse jødiske principper. DJS har valgt at fastholde den ortodokse definition af, hvem der er jøde, dvs. en jødisk mor eller konvertering til jødedommen efter ortodoks praksis. Kun jøder kan blive medlem af DJS mens de tilknyttede foreninger og institutioner har forskellige kriterier for medlemskab.

DJS er et statsanerkendt trossamfund. Den nuværende overrabbiner er Jair Melchior.

DJS skaber i fællesskab rammerne for en rig jødisk kultur og arbejder for at dække de danske jøders religiøse, praktiske og kulturelle behov. I tilknytning til DJS findes der cafe, vuggestue, børnehaver, skole (læs artikel om Carolineskolen), beskyttede boliger, plejehjem, synagoge og begravelsesplads. Hertil kommer en række foreninger og organisationer.

DJS's hjemmeside indeholder informationer om Det Jødiske Samfund (DJS) (Det Mosaiske Troessamfund (MT)), nyttige og generelle informationer til jøder (bedetider, kosherliste mm.), hvad der rør sig i den jødiske verden, indslag af generel interesse inden for jødisk kultur og religion, liste med jødiske foreninger samt en aktivitetskalender, der giver en oversigt over kommende begivenheder.

Det Jødiske Samfund (DJS) udgiver "Jødisk Orientering", der udkommer hver måned.

Eitan Denmark

Eitan København Eitan Denmark
Formand: Yigal Romm
Internet: Eitan Denmark
Facebook: www.facebook.com/groups...

Mødested: København.

Eitan er en israelsk og jødisk kulturel forening i København, hvor israelere mødes. Foreningen blev stiftet i 1982 af en gruppe israelere bosat i Danmark.

Foreningen har sin egen klub, hvor israelsk og jødisk kultur trives. Man fejrer de jødiske højtider og helligdage, holder fester, foredrag, sangaftner, studiekredse, møder, debatfora, filmforvisninger samt ture og komsammen i naturen. De fleste aktiviteter foregår på hebraisk, men man tager også hensyn til Eitans ikke-hebraisk talende medlemmer.

Foreningen Venner af Danske Jøder

Foreningen Venner af Danske Jøder
Formand Mogens Lønborg
Krystalgade 12
1172 København K
Internet: vdj.dk

Mødested: København.

Foreningen Venner af Danske Jøder (Venner af Det Jødiske Samfund) er en forening, der skal bygge bro mellem danske jøder og det omkringliggende samfund. Venskabsforeningen er åben for alle, der ønsker at støtte op om det jødiske liv i Danmark, uanset baggrund.

Formålet med foreningen er bl.a. at udbrede kendskabet til og forståelsen for det jødiske liv og kultur her i landet blandt ikke-jødiske danskere – såvel i nutiden som gennem de 400 år, der har været jøder i Danmark samt arbejde for, at der fortsat er et levende jødisk liv i Danmark og at danske jøder - børn som voksne - kan leve i tryghed og frihed på lige vilkår med resten af den danske befolkning.

Endelig er det et formål for foreningen at lære af jødernes 400-årige succesfulde integrationsproces.

Foreningen arbejder ud fra en antagelse om, at et oplyst folk er det bedste værn mod antisemitisme og at de ønsker at aflive de falske myter om jøderne, der desværre gennem historien har eksisteret og spredt sig i befolkningen – både her i landet og i store dele af verden.

Foreningen, der blev stiftet i 2022, arrangerer foredrag og debataftner i København.

Forbundet af Jøder fra Polen i Danmark - Polish Jewish Group in Denmark

Forbundet af Jøder fra Polen i Danmark Forbundet af Jøder fra Polen i Danmark
Formand Marek David Chrapot
Internet: Forbundet af Jøder fra Polen i Danmark

Mødested: Nygårdsvej 14, 2100 København Ø.

Forbundet af Jøder fra Polen i Danmark (Forbundet for Polske Jøder i Danmark) er en forening, hvor de polske jøder samles til behageligt samvær i deres lokaler og der afholdes forskellige arrangementer som foredrag, sang, musik, poesi og litteraturoplæsning. Helligdage og mindedage fejres.

Fælleskomitéen for Israel - United Committe for Israel

Fælleskomitéen for Israel (FKI) Fælleskomitéen for Israel
Formand Henrik Chievitz
Internet: www.fkisrael.dk
Facebook: www.facebook.com/faelleskomiteenforisrael

Fælleskomitéen for Israel (FKI) er en paraplyorganisation af Israel-venlige foreninger i Danmark. Fælleskomiteen blev dannet i 1991 af ca. 30 vidt forskellige organisationer med positiv interesse for Israels eksistens. Medlemsorganisationerne fordeler sig på tre grupper: Dansk-israelske venskabsforeninger, jødiske foreninger og kristne foreninger.

Fælleskomitéen arbejder for at fremme kontakten mellem de Israel-venlige foreninger i Danmark og at koordinere deres bestræbelser for at hjælpe Israel. Desuden arbejder Fælleskomitéen for at give et mere nuanceret billede af Israel og Mellemøsten samt at bekæmpe antisemitisme og anti-israelsk propaganda. Enhver diskussion om Israel må bygge på en anerkendelse af Israel som en legitim stat.

Jewish Culture in Copenhagen (JCC)

Jewish Culture in Copenhagen (JCC) Jewish Culture in Copenhagen (JCC)
København
Internet: jewishculture.dk
Facebook: www.facebook.com/groups/23312314964

Foreningens formål er at udbrede viden om og skabe interesse for jødisk kultur i København. Gennem deres arrangementer ønsker de at videregive og bevare jødisk kultur og tradition.

De arrangerer og gennemfører mange forskellige arrangementer, der hver for sig har sit helt eget særpræg og kunstneriske islæt.

Et af grundstenene af JCCs virke er den årlige jødiske Nytårskoncert i Københavns Synagoge, hvor de har haft fokus på både traditionel klezmer og andre musikgenrer fra den jødiske verden. JCC arrangerer også kulturdage og foredrag med et jødisk twist og deres Film & Whisky filmaftener tiltrækker mange interesserede. JCC deltager også i den årlige Jødiske Kulturfestival, hvor de tilbyder adskillige koncerter, film og meget andet.

JCCs aktiviteter bygger på frivilligt arbejde, og de ønsker at gøre København til et jødisk kulturcentrum i Norden.

JCC lægger vægt på, at deres arrangementer er tværkulturelle og appellerer til mangfoldighed.

Jewish Culture in Copenhagen (JCC) blev stiftet i 2004.

JIF HAKOAH - Jødisk Idrætsforening Hakoah

JIF Hakoah JIF Hakoah
København
Internet: hakoah.dk
Facebook: www.facebook.com/jifhakoah

Den jødiske idrætsforening Hakoah blev stiftet i København i 1924 og dens formål er at udbrede interessen blandt jødisk ungdom for at dyrke idræt, samt deltage i jødisk kulturelt og humanitært arbejde. På JIF Hakoahs officielle hjemmeside og Facebook-side har man mulighed for at følge med i klubbens forskellige sportsaktiviteter for børn og voksne.

JIF Hakoah er en klub med meget gode internationale kontakter og rigtig meget ud af at styrke det sociale bånd med andre ude i den store verden. På seniorplan deltager klubben i Verdensmaccabiaden i Israel og i De europæiske Maccabi-mesterskaber (Den Europæiske Maccabiade) mens ungdomsafdelingen altid deltager i den skandinaviske Pierre Gildesgame Tournament for ungdomshold bedre kendt som PGT - en fodboldturnering for jødiske unge fra de skandinaviske lande og andre jødiske klubber.

JIF Hakoah er medlem af Maccabi World Union (Verdensorganisationen af jødiske idrætsforeninger), Skandinavisk Jødisk Ungdomsforbund, Dansk Idrætsforbund mfl.

Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark - Jewish Genealogical Society of Denmark

Jødisk Genealogisk Selskab (JGS) Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark (JGS-Danmark)
København
Internet: sdjh.dk/jgs-denmark/

Selskabets formål er at øge interessen for jødisk genealogi og slægtshistorie ved gennem møder, foredrag, workshops og nyhedsbreve at muliggøre udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og kontakt mellem medlemmerne.

Selskabet er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med jødisk slægtsforskning og historie - erfarne såvel som nybegyndere.

Jødisk slægtsforskning og historie er ifølge sin natur i bogstavelig forstand grænseoverskridende, og Selskabets arbejdsområde vil derfor være hele verden i nært samarbejde med såvel nationale som internationale foreninger og institutioner med samme interesseområder.

JGS-Danmark blev stiftet i 2004 og har fra sin start haft et tæt samarbejde med JewishGens specialgruppe for Danmark.

Ved generalforsamlingen i 2013 besluttedes det at nedlægge JGS og i stedet blive en del af Selskabet for Dansk Jødisk Historie, da slægtsforskning og historie hører uløseligt sammen. Selv om JGS-Danmarks hjemmeside ikke er blevet løbende opdateret, er der stadig informationer og gode råd at hente på hjemmesiden. Dog er ikke alle links aktuelle.

Keren Hayesod Danmark (KHD) - Den Danske Israelindsamling (DDI)

Keren Hayesod Keren Hayesod Danmark (KHD)
Det Jødiske Hus
Krystalgade 12
1172 København K
Internet: www.kerenhayesod.dk
Facebook: www.facebook.com/israelindsamling

Den Danske Israelindsamling (DDI) blev stiftet i 1972 som en selvstændig humanitær forening uafhængig af politiske interesser. Senere er navnet ændret til det nuværende Keren Hayesod Danmark (KHD). KHDs formål er at yde øknomisk hjælpe til vigtige humanitære projekter i Israel. Vores mærkesager indbefatter indkøb af hospitalsudstyr, uddannelsesprojekter hvor målgruppen er socialt belastede unge, handicappede og langtidsindlagte patienter. Alle KHDs projekter sigter på at fremme en fredelig sameksistens i Israel med fokus på mennesket og ikke på etnisk tilhørsforhold. Således har både muslimer, drusere, kristne og jøder gennem tiden haft glæde af KHDs indsamlede midler.

KHD er sammen med tilsvarende organisationer i mere end 50 lande tilknyttet den verdensomspændende organisation Keren Hayesod, der er bindeled mellem Israel og alverdens jøder samt venner af Israel.

Som medlem af Keren Hayesod Danmark (KHD) modtager man automatisk medlemsbladet Magbit-Nyt 3 gange om året og nyhedsbreve hver måned, hvor læserne får indsigt i KHDs arbejde og projekter, invitationer til arrangementer og om særindsamlinger. KHDs faste repræsentant i Israel har en fast klumme i bladet, hvor hun beretter om de enkelte projekter KHD støtter.

KKL - Keren Kayemeth LeIsrael - Det Jødiske Nationalfond - Jewish National Fund (JNF)

KKL - Det Jødiske Nationalfond KKL-JNF Danmark
Krystalgade 12
1172 København K
Internet: www.kkldanmark.dk
Facebook: www.facebook.com/kklkontakt

KKL er en israelsk miljøorganisation (NGO), der arbejder for et bæredygtigt miljø og at skabe grøn udvikling i byer såvel som i områder, der ikke har en naturlig forudsætning for beplantning. Siden 1901 har KKL plantet mere end 260 millioner træer, etableret dambrug og skabt grøn udvikling i tidligere ørkenområder.

KKL er verdens ældste miljøorganisation grundlagt i 1901. KKL er et resultat af den 5. zionistkongres, hvor Theodor Herzl formulerede zionismens program om etablering af en jødisk stat. Formålet med KKL var at omdanne Eretz Yisrael til et frugtbart og grønt område, som kunne brødføde en befolkning. Træet blev symbolet for det genskabte land.

KKL og kibbutzbevægelsen voksede frem hånd i hånd og efter 1948 har KKL og den israelske regering arbejdet tæt sammen.

KKL's første opgave var at opkøbe og opdyrke landbrugsjord.

KKL arbejder inden for følgende områder:

  • Plantning af træer, skove, plantager, bekæmpelse af skovbrande

  • Landbrugets infrastruktur, højteknologisk dyrkning, landbrugsprojekter, økologiske landbrug

  • Genvinding af land, bekæmpelse af erosion og ørken, naturbevarelse, genoprettelse af vegetation og naturens økologiske balance, gøre Negevørkenen til et grønt og frodigt sted

  • Etablering af vandreservoirer, genbrug af vand, vandindvinding, vandmiljø

  • Bygning af legepladser i skove, vandre- og cykelruter, etablering af parker i byer og på landet, beplantning af rekreative områder

  • Miljøforbedringer, miljøpolitik, forurening, økologi, øko-turisme (forurening kender ikke grænser)

  • Forskning i jordbund, vand, vegetation og praktiske metoder, miljøteknologi, undervisning

  • Internationalt samarbejde om forskning og fred, en bæredygtig fremtid, udviklingshjælp til den 3. verden

KKL-JNF Danmark, der er en del KKL-JNF, blev grundlagt i begyndelsen af 1930'erne. KKL udgiver magasinet "KKL nyt" og hæfter om forskellige projekter og emner.

Machsike Hadas København - Københavns Ortodokse Jødiske Menighed - Copenhagen's Orthodox Jewish Community

Machsike Hadas København
Ole Suhrs Gade 12
1357 København K
Internet: machsikehadas.dk
Facebook: www.facebook.com/groups...

Machsike Hadas i København er en ortodoks jødisk menighed med egen synagoge, shul og butik, der sælger kosher-fødevarer.

Machisike Hadas blev grundlagt i 1913. Det var som en følge af uoverensstemmelser om den religiøse linie med Det Mosaiske Troessamfund (MT), som de forlod i 1910. De har siden 1934 haft deres egen synagoge og rabbiner.

Machsike Hadas Community of Copenhagen - An Orthodox Jewish Community in the heart of Copenhagen, Denmark.

Med Israel for fred (MIFF), Danmark

Med Israel for fred (MIFF), Danmark Med Israel for fred (MIFF), Danmark
Daglig leder i Danmark: Dina Grossman
Internet: miff.dk
Facebook: www.facebook.com/miffdanmark
Twitter: https://twitter.com/miffdk

Siden starten i 1978 har den norske organisation Med Israel for fred (MIFF) skabt en større forståelse og sympati for Israel i Norge. Især de sidste ti år er organisationen vokset kraftigt i Norge. I foråret 2018 kom MIFF til Danmark.

I MIFF står venner sammen på tværs af forskellige livssyn og politiske overbevisninger - som støtter for Israel som et nationalt hjemland for det jødiske folk. Som organisation tager de ikke stilling til de enkelte konflikter. Derimod er organisations strategi at formidle synspunkter om de større grupper i det israelske samfund.

Miff.dk har baggrundsartikler og nyheder fra Danmark og Israel. Samtidig holdes der øje med de danske medier og 'fakta-check' omkring deres udtalelser og kommentarer om dansk-israelske forhold. Formålet er at afdække og bekæmpe løgnene om Israel lige så effektivt som i Norge.

MIFF Danmark er medlem af Fælleskomitéen for Israel i Danmark.

Netværk for Jødisk-muslimsk Samarbejde i Danmark (The Jewish Muslim Cooperation Platform/Denmark)

Netværk for Jødisk-muslimsk Samarbejde i Danmark
København
Internet: jodiskmuslimsk.wordpress.com

Formålet med foreningen, der er et jødisk-muslimsk netværk, er at støtte samarbejde, dialog og partnerskab mellem jødiske og muslimske grupper lokalt og nationalt, synliggøre og styrke eksisterende jødisk-muslimsk samarbejde samt igangsætte og støtte nye muligheder for dialog og samarbejde mellem jødiske og muslimske grupper i samfundet. Desuden ønsker foreningen at afdække og forebygge antisemitisme og islamofobi i Danmark.

Den europæiske organisation CEJI har siden 2005 arbejdet for at fremme og støtte dialog og forståelse mellem jødiske og muslimske samfund. I 2007 deltog 70 jødiske og muslimske delegerede i "Konferencen for Europæisk Jødisk-Muslimsk Dialog" og som et resultat herfra blev "Den Europæiske Platform for jødisk-muslimsk Samarbejde" stiftet. Platformen har siden 2007 søsat forskellige projekter. I 2008 tog danske græsrødder initiativ til at danne en national udgave af Europæisk Platform her i Danmark.

Foreningen blev stiftet i 2009 og fik navnet "Netværk for Jødisk-Muslimsk Samarbejde i Danmark". Foreningen er ikke længere aktiv.

New Outlook - Den dansk-jødiske fredsbevægelse

Foreningen New Outlook New Outlook
Kontaktperson Mette Geldmann
Internet: newoutlook.dk
Facebook: www.facebook.com/newoutlookdk

Foreningen New Outlook er en dansk-jødisk fredsorganisation i København fra 1978, der arbejder for fred i Mellemøsten, humanisme og tolerance, en fredelig løsning af konflikten mellem Israel og palæstinenserne og støtter de fredssøgende kræfter blandt israelere og palæstinensere.

New Outlook arbejder for to-statsløsningen, dvs. en uafhængig, suveræn og levedygtig palæstinensisk stat ved siden af Israel, med fuld gensidig anerkendelse mellem de to stater.

New Outlook afholder foredrag, debatmøder, kulturelle arrangementer og de jødiske højtider. Foreningen samarbejder i Israel med bl.a. det israelske venstrefløjsparti Meretz, menneskeretsorganisation B'Tselem og den israelske fredsbevægelse, herunder fredsgruppen Peace Now.

New Outlook udgiver tidsskriftet UDSYN, der indeholder artikler om jødisk liv, Israel og Mellemøsten. UDSYN udkommer 2 gange om året og sendes til medlemmer af New Outlook og til bladets abonnenter.

Nordjyske Venner af Israel (NVaI)

Nordjyske Venner af Israel Nordjyske Venner af Israel (NVaI)
Formand Per Cæsar Torp
Internet: www.nvaisrael.dk
Facebook: www.facebook.com/groups/...
YouTube kanal: YouTube kanal

Mødested: Aalborg.

Nordjyske Venner af Israel er en kulturel venskabsforening med hjemsted i Aalborg. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og dermed fremme forståelsen for Israel, virke for Israels ret til at leve i fred og sikkerhed samt at befordre samkvemmet mellem Danmark og Israel, navnlig ved at udvikle og støtte kulturelle og menneskelige forbindelser mellem de to lande.

Foreningen blev oprettet i januar 1976, bl.a. som modvægt mod den berygtede FN-resolution, der ligestillede den jødiske frihedsbevægelse Zionismen med racisme, og den generelle antiisraelske holdning, der voksede sig stærk efter 1968.

Foreningen holder møder og foredrag, viser film og fejrer flere af de jødiske og israelske helligdage.

Venskabsforeningen samarbejder med de andre dansk-israelske venskabsforeninger og med kristne og jødiske foreninger i Fælleskomitéen for Israel.

RAMBAM / Selskabet for Dansk Jødisk Historie - The Society for Danish Jewish History

RAMBAM - Selskabet for Dansk Jødisk Historie RAMBAM / Selskabet for Dansk Jødisk Historie
København
Internet: sdjh.dk

RAMBAM / Selskabet for Dansk Jødisk Historie formidler viden om dansk jødisk historie, kultur og genealogi. Det er åbent for alle, som interesserer sig for dansk jødisk historie, og som ønsker at støtte selskabets formål. Selskabet blev stiftet i 1980.

Formålet er at styrke interessen for dansk jødisk historie ved at tage initiativ til og støtte forskning på området, foranledige at relevant materiale bliver samlet og bevaret, publicere afhandlinger og oplysninger om projekter, koordinere medlemmernes arbejde og bistå dem med råd og vejledning.

Selskabet arrangerer foredrag og møder i København, tilrettelægger udflugter og rejser, støtter gennem Dansk Jødisk Kulturfond publikationer og bøger, som omhandler eller berører aspekter af dansk jødisk historie og er repræsenteret i bestyrelsen for Dansk Jødisk Museum. Selskabet er medlem af Dansk Historisk Fællesråd og International Association of Jewish Genealogical Societies.

I 2013 fusionerede Selskabet for Dansk Jødisk Historie og Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark (JGS), således at den af JGS opbyggede Dansk Jødisk Genealogisk Database nu er tilgængelig for alle selskabets medlemmer.

Selskabet udgiver "RAMBAM - Tidsskrift for jødisk kultur og forskning" (tidl. Dansk Jødisk Historie), der udkommer en gang om året, og Selskabets Nyhedsbrev, der udsendes regelmæssigt til medlemmerne. Tidsskriftet er navngivet efter Rabbi Moses Ben Maimonides.

Shir Hatzafon - Progressiv Jødedom i Danmark - Progressive Judaism in Denmark

Shir Hatzafon - Progressiv Jødedom i Danmark Shir Hatzafon
København
Internet: www.shirhatzafon.dk
Facebook: www.facebook.com/groups...

Mødested: København.
Shir Hatzafon - Progressiv Jødedom i Danmark

Shir Hatzafon er den progressive jødiske menighed i Danmark med base i København. Shir Hatzafon forener jødisk tradition og religiøs lov med en moderne hverdag, der lægger vægt på åbenhed, ligestilling mellem kønnene og innovativ fortolkning af en flere tusindårig jødisk historie. Shir Hatzafon ønsker gennem aktiviteter at styrke den samlede jødedom i Danmark.

Progressive jøder går ind for fuldstændig ligestilling mellem kvinder og mænd inden for alle områder af det jødiske liv.

Shir Hatzafon er en imødekommende og bredtfavnende synagoge, som byder alle, der har jødedommen som deres religiøse, kulturelle og identitetsmæssige ståsted og som kan tilslutte sig menighedens religiøse linie og forankring i progressiv jødedom, velkommen.

Det er Shir Hatzafons mål at blive en menighed, der kan tilbyde sine medlemmer alle dele, der skal til for at levet et jødisk liv i Danmark. Det er således Shir Hatzafons håb inden for en overskuelig årrække at kunne byde velkommen i et eget menighedscenter og have en fastboende rabbiner i København. Shir Hatzafon arbejder pt. på etableringen af en progressiv jødisk begravelsesplads i København.

Menigheden tilbyder konverteringsundervisning for personer, der ønsker at overgå til jødedommen.

Shir Hatzafon udspringer fra en lille gruppe af jøder, der i 1998 begynder at mødes privat for at fejre shabbat og jødiske helligdage sammen. I 2000 stifter gruppen organisationen Progressivt Jødisk Forum (PJF) og PJF bliver i 2003 omdannet til menigheden Shir Hatzafon, der betyder "Sang fra Norden" på hebraisk. Shir Hatzafon bliver i 2004 et statsanerkendt trossamfund og i 2016 bliver de optaget i den internationale paraplyorganisationen World Union for Progressive Judaism (WUPJ).

WIZO i Danmark (Women's International Zionist Organisation)

WIZO i Danmark
Krystalgade 12,2
1172 København K
Internet: www.wizo.dk/da
Facebook: www.facebook.com/wizodk
WIZO i Danmark WIZO i Danmark

WIZO (Women's International Zionist Organisation) er en international hjælpeorganisation grundlagt i 1920, hvis hovedformål er at hjælpe kvinder og børn i Israel. De kæmper for kvindernes rettigheder og status i familien og samfundet og fik allerede i 1951 gennemført en lovgivning om ligeret for kvinder i Israel.

WIZO har vuggestuer, børnehaver, børnehjem, ungdomsklubber, kostskoler, hjem for voldsramte kvinder mfl. og udfører socialt og humanitært arbejde for syge og ældre. Desuden hjælper WIZO med forbedring af livsvilkårene for børn og unge i slumkvarterer og kvinder med at få en uddannelse.

WIZO arbejder også med integration af indvandrere og flygtninge i Israel. De nye medborgere kan have store tilpasningsvanskeligheder, som skal overvindes ved såvel personlig rådgivning som genoptræning på fagskoler og skoler.

Pengene skaffes fra alverdens lande gennem afholdelse af basarer og indsamlinger og ved tegning af faderskaber.

I dag har WIZO over 255.000 medlemmer i 52 lande og er anerkendt af FN som en NGO organisation. De europæiske WIZO-organisationer er medlem af EU's kvindelobby, EWL.

WIZO Danmark blev stiftet i 1946 og er medlem af Danske Kvinders Nationalråd (Kvinderådet), UNICEF og Dansk Zionistforbund. Af de indsamlede midler går 90% til sociale projekter blandt udsatte familier i Israel, herunder især til driften af daginstitutionen Lotus i Karmiel. De sidste 10% går til socialt og humanitært arbejde for børn, syge og ældre i jødiske institutioner i Danmark.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Kristne organisationer


© 2000-2024 DIF. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 3.5.2024