Det israelske flag

Maimonides/Rambam - Jødisk filosof, rabbiner og læge (1135-1204 e.Kr.)

Kort beskrivelse (biografi) af Maimonides/Rambam og hans betydning for jødedommen og den ikke-jødiske verden. En af jødedommens største rabbinere.

Maimonides fulde navn var Moses ben Maimon; på hebraisk er han kendt som Rabbi/Rav (rabbiner) Moses (Moshe) ben Maimon og Rambam (en sammentrækning af hans navn).

Maimonides blev født i 1135 i Cordoba i det sydlige Spanien, hvor en femtedel af befolkningen dengang var jøder. Han måtte flygte med sin familie fra Spanien på grund af de muslimske forfølgelser af jøder og kristne. De kom til Marokko, Det Hellige Land (Eretz Yisra'el) og endelig til Egypten. Han håbede at han kunne forsætte med sine studier men af økonomiske grunde måtte han tjene penge og derfor begyndte han at praktisere som læge. Han blev livlæge for Sultan Saladin og leder af det jødiske samfund i Cairo. Han levede halvdelen af sit liv i Egypten og ved hans død i 1204 e.Kr. i Cairo holdt de egyptiske jøder tre dages sorg. Han blev begravet i Tiberias.

Maimonides var meget produktiv i hele hans liv. Han har skrevet en lang række af religiøse og filosofiske bøger og værker. Rambams hovedværk er "Mishneh Torah" - en systematisk gennemgang af lovene i Torah'en, hvor han samlede den jødiske lov i 613 bud. Hans hensigt var at skabe en bog, som kunne guide jøder om hvad de skulle gøre i alle situationer ved bare at læse Torah'en og hans lovsamling uden at skulle bruge meget tid på at gennemsøge det store værk Talmud. Selv om der var modstand, blev "Mishneh Torah" efterhånden en standardguide for jødisk levevis.

Desuden har Maimonides skrevet "The Guide to the Perplexed" (på dansk: "De vildfarendes vejledning") - en af de største filosofiske udsagn om jødedommen, udgivet en fortolkning af hele "Mishna Torah", en samling af Torah'ens 613 bud "Sefer haMitzvot" ("Book of Commandments") og han formulerede en jødisk trosbekendelse udtrykt i 13 trosartikler (den 12. artikel var ofte blandt de sidste ord fra de jøder, der var på vej ind i de tyske gaskamre). Endelig skrev han adskillige bøger om medicin.

I dag er Maimonides værker nogle af de mest læste blandt de jødiske værker og f.eks. Yeshiva studerende læser især "Mishneh Torah" og "Sefer haMitzvot".

Maimonides var en af de få jødiske filosoffer, hvis tænkning og skrifter om jødisk lov, filosofi og medicin også påvirkede den ikke-jødiske verden. Han havde stor indflydelse på de to andre store monoteistiske religioner (kristendommen og islam).

I 1985 blev der holdt en international UNESCO konference om Maimonides med deltagelse af mange lande inkl. muslimske lande. Nogle citater fra konferencen: "Maimonides er måske den eneste filosof fra Middelalderen, måske endda i dag, som symboliserer en samling af fire kulturer: Græsk-romersk, arabisk, jødisk og vesten" (deltager fra Sovjetunionen), "Jeg ser ham først og fremmest som en arabisk filosof" (muslimsk professor fra Kuwait University) og "Hvis man ikke vidste han var jødisk, ville man måske begå den fejl at sige, at det er en muslim, som skriver" (professor fra Saudi Arabien). En deltager opsummerede Maimonides' betydning på denne måde: "Maimonides er den mest indflydelsesrige jødiske filosof fra Middelalderen og måske af alle tider."

Marts 2005 afholdtes den første internationale Maimonides-konference i medicin og etik i Tiberias (Israel), hvor han blev begravet i 1204.

Læs mere om jøder og jødedommen.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Kendte jøder og israelere


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 11.2.2020