Det israelske flag

Dansk-moderne hebraisk ordbog

Velkommen til den første dansk-moderne hebraisk ordbog nogensinde. I denne 4. udgave er der tilføjet nye ord og eksempler, rettet fejl og lavet forbedringer. I forhold til førsteudgaven er 4. udgave udvidet med over 150 sider og rummer nu cirka 45.000 opslagsord og eksempler.

Flemming Ravn: Dansk-moderne hebraisk ordbog Velkommen til den første dansk-moderne hebraisk ordbog nogensinde. I denne 4. udgave er der tilføjet nye ord og eksempler, rettet fejl og lavet forbedringer. I forhold til førsteudgaven er 4. udgave udvidet med over 150 sider og rummer nu cirka 45.000 opslagsord og eksempler.

Ordbogen indeholder ordforråd, som anvendes på moderne israelsk hebraisk, og som stammer fra det virkelige liv og fra den europæiske civilisations historie, specifikke skandinaviske gloser samt ord og begreber fra jødisk, israelsk og mellemøstlig kultur, religion og historie - og som anvendes akademisk, i litteratur og presse, på tv og i dagligdagens samtaler. Også egennavne.

Ordbogen indeholder ligeledes lidt slang. En vis del af ordforrådet stammer fra aramæisk, arabisk og jiddisch. Skriftstørrelsen er bevidst holdt stor for at lette læsningen af de hebraiske vokaltegn. Ordbogen følger som sådan de gængse genrekriterier for danske ordbøger - såvel som traditionen inden for hebraisk grammatik.

Det er forfatterens håb, at denne ordbog vil være befordrende for opbyggeligt samvirke mellem folk, sprog og kulturer samt være et gavnligt værktøj for studerende, fagfolk, rejsende og alle andre.

Om forfatteren:

Flemming André Philip Ravn er dansk sprogforsker og lektor. Inden for de semitiske sprog har han arbejdet med klassisk og moderne hebraisk, Oldtidens assyrisk samt aramæiske dialekter og i mindre omfang med ugaritisk*) og moderne arabisk. I tillæg hertil arbejder han til stadighed med engelsk, fransk og italiensk.

Forfatteren er tredobbelt cand.mag., taler 12 sprog og har indsigt i yderligere en række sprog uden at tale dem fuldt ud. Han har skrevet dén ordbog, som han ville have ønsket fandtes, da han selv begyndte at studere hebraisk. Så lige siden han begyndte at arbejde med sprog som lille, har han ønsket at skrive denne ordbog. Den har således været nogle årtier undervejs.

*) Ugaritisk er et semitisk sprog, som i 1930'erne var dukket op gennem et omfattende fund af lertavler i oldtidsbyen Ugarit (Ras Shamra) i det nuværende nordlige Syrien. En kana'anæisk dialekt.

Flemming André Philip Ravn er endvidere oversætter af Karen Alkalay-Guts digtsamling "Rum & Krop - Digte fra Israel". Desuden er han forfatter og medforfatter til flere andre bøger (se Forlaget Books on Demand (BOD)).

Flemming André Philip Ravn: Dansk-moderne hebraisk ordbog (4. udgave).
552 sider.
ISBN: 9788743033509.
Dansk.
© Forlaget Books on Demand (BOD) 2021.

Til forsiden (index.htm)

Til toppen Film og bøger "Rum & Krop - Digte fra Israel"


© 2000-2023 DIF. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 22.7.2023