Det israelske flag

Innovation og start-ups i Israel

Israel er blevet centrum for verdens opmærksomhed, når det kommer til innovation og start-ups. Hvorfor er Israel det land i verden, der har det højeste antal start-ups per indbygger? Hvorfor er Israel verdens førende startup-nation? Hvad kan vi lære af udviklingen i Israel?

Israel er blevet centrum for verdens opmærksomhed, når det kommer til innovation og start-ups. Hvorfor er Israel det land i verden, der har det højeste antal start-ups per indbygger? Hvorfor er Israel verdens førende startup-nation?

Israel er det OECD-land, der har de næsthøjeste investeringer i forskning og udvikling i forhold til landets BNP. Israel råder over nogle af verdens bedste forskningsinstitutioner, og landet er internationalt anerkendt for et aktivt og vibrerende start-up miljø.

Det årlige verdensmesterskab (VM) i innovation, lavet af den anerkendte uddannelses- og forskningsinstitution Insead, viser at i 2019 er Israel nu blandt de 10 mest innovative lande i verden.

Israel og Tel Aviv er også kendt for at være et særdeles velpolstret økosystem, når det kommer til investorkapital. I 2018 blev der investeret ca. 45 milliarder kroner i israelske start-ups. Alene i første halvår af 2021 er der investeret omkring 70 milliarder kroner i israelske start-ups, hvilket er mere end for hele 2020.

Israel deltager i EU's forsknings- og innovationsprogrammer. Danmark har forskningsaftaler med Israel, det samme har mange især internationale store og små danske virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og der er et stigende fokus på samarbejde. USA og andre lande har ligeledes et stigende fokus på Israel og de fremtidige teknologiske udviklingsmuligheder.

Danmark etablerede i 2016 et Innovationscenter i Tel Aviv (ICDK) og med åbningen af det nye innovationscenter lancerede det daværende Uddannelses- og Forskningsministerium en handlingsplan, der skal styrke vidensamarbejde med Israel. Det danske innovationscenter skal styrke mulighederne for, at danske virksomheder og forskere i højere grad kan samarbejde med de innovative stærke miljøer, til gavn for dansk forskning, innovation og vækst.

Danmark har siden 2007 haft en samarbejdsaftale med Israel med fokus på forskning og udvikling i den private sektor.

Hvad er baggrunden for innovation og start-ups i Israel? Er der en særlig jødisk mentalitet bag startupboomet eller er der andre årsager? Hvad kan vi lære af udviklingen i Israel og hvilke fordele kan vi få ud af skabe innovation med de bedste forsknings- og innovationsmiljøer i Israel?

Herunder er der links med et resumé til en række artikler og rapporter, der ser på det fra forskellige vinkler. Nederst på siden er der en del danske og israelske links til innovation og start-ups i Israel.

Tre bekymrende tendenser inden for cybersikkerhed

Truslen fra cyberangreb er stigende globalt, og hackerne har en bred vifte af strategier for at trænge ind og forvolde ofte betydelig skade. Israelerne ved det bedre end de fleste, for landet er under nærmest konstant angreb. En ny national strategi skal gøre Israel bedre rustet - og styrke den blomstrende lokale sikkerhedsindustri.

Fremadrettet er der tre tendenser at holde øje med inden for cybersikkerhed, når man konsulterer Israels fremmeste eksperter - covid-19-pandemien, ransomware og truslen mod kritisk infrastruktur (se artikel).

Israel formulerede sin første nationale strategi for cybersikkerhed helt tilbage i 2010, og for få måneder siden lancerede man en opdateret national strategi for håndteringen af de udfordringer, som Israel oplever med daglige angreb på landets digitale infrastruktur.

Israel vil fremover mere aktivt skabe partnerskaber i udlandet, og israelerne vil samtidig hjælpe andre lande til at forbedre cybersikkerheden generelt. Det skal ske gennem bilateralt samarbejde, og ved i højere grad at dele metoder og knowhow med andre stater. Ved på den måde at åbne op forsøger Israel at sætte sig i spidsen for den globale udvikling indenfor cybersikkerhed og at være med til at styre udviklingen inden for et kritisk felt, som kun bliver endnu vigtigere.

Flere lande udviser stor appetit på israelske sikkerhedsløsninger, og der er efterhånden en lang række virksomheder i Israel, der tjener profitter i milliardklassen på deres arbejde med sikkerhed. Cyberindustrien er big business, og Israel er big business inden for cyber.

Læs artikel

Den globale appetit på israelske startups er umættelig

2021 burde egentlig være et kriseår for den israelske økonomi på grund af den globale pandemi og forårets opblussen af konflikten med Gaza - men det internationale investeringsflow til landets startups vokser og vokser og slår egne rekorder kvartal efter kvartal. Så hvad sker der?

10,5 milliarder dollar har de israelske startups hevet hjem siden årets start*), ifølge Startup Nation Finder. Det er imponerende, faktisk svarer 2021-hjemtaget indtil dags dato til det samlede hjemtag for hele 2020. Appetitten på israelske tech-startups vokser således fortsat blandt internationale investorer.

*) Perioden januar til juli 2021.

Der er her to forhold, man skal holde sig for øje, som det fremgår af artiklen.

Læs artikel

Den israelske kunst at omdanne forskning til faktura

Israel har udviklet en unik model for etablering af innovationsøkosystemer, som formår at kommercialisere forskning og innovation samt transformere teknologitrends til økonomiske vækstmotorer i et omfang, der ikke ses andre steder, skriver Innovation Centre Denmark i Tel Aviv.

Engang var Israel mest kendt for saftige Jaffa-appelsiner. Siden har Israel udviklet sig til en af verdens førende blandt hightech-nationer, iværksætterhubs og robuste økonomier. Danmark er også en stærk forsknings- og innovationsnation, og vi har for så vidt kapital og talenter nok. Modsat Israel har vi bare ikke fundet ud af, hvordan vi får det omsat til teknologier, som sætter aftryk på økonomien.

Hvad gør Israel anderledes?

Det giver artiklen flere bud på. Grundstenen i den israelske innovationssucces er et tætforbundet økosystem, som leverer en samlet indsats på tværs af akademi, teknologitransfer-kontorer, erhvervsliv, investorer og myndigheder. Skal offentlige institutioner tjene penge på innovation? Statens involvering. Om forholdet mellem forskningsinstitutioner, erhvervsliv og investorer. Om internationale investorer og corporates.

Læs artikel

Israel: Massevaccinationer og masseinvesteringer

Israel har forbløffet verden med den hæsblæsende udrulning af sit covid-vaccinationsprogram. Men der en anden bevægelse i gang i Israel, der er lige så imponerende: De israelske startups' evne til at tiltrække massive investeringer og dermed gøre den globale økonomiske pessimisme til skamme.

Globale kriser, som den verden står i nu, er en udfordring for alle virksomheder og især startups, men alligevel formåede israelske tech-virksomheder at tiltrække 16 milliarder US dollars i udenlandske investeringer alene i første halvår af 2020.

Hvad er den israelske startup-mirakelkur? Hvis vi tager et blik nogle årtier tilbage, ser vi, at det israelske startup-miljø vokser og ekspanderer, uanset om det er dotcom-crash i 2000, den finansielle krise i 2008, oliekrisen i 2014 eller mere lokale kriser som den anden Gaza-krig i 2014.

En populær forklaring er, at israelske iværksættere lærer at håndtere kriser og operere under meget høj stress i løbet af deres værnepligt, men der er også se en række andre elementer, der går igen i den måde, israelske startups håndterer krisens udfordringer på. ICDK i Tel Aviv har igangsat en undersøgelse af, hvad israelerne rent faktisk gør. Læs mere om det i artiklen.

Læs artikel

ICDK: Fødevareindustrien kan hente inspiration til udvikling i Galilæa

Fødevareindustrien står midt i en uhørt transformation, blandt andet drevet af efterspørgslen på nye ingredienser og nye produktkategorier som plantebaseret kød og mælk. Danske virksomheder er i fuld gang - men de kunne passende hente inspiration i Israel, skriver det danske innovationscenter i Tel Aviv.

Galilæa i det nordlige Israel er et af landets mest frugtbare områder, og et naturligt udgangspunkt for en ny foodtech sektor og fødevareinnovation. I dag er der skabt et blomstrende startup-økosystem, der har bidraget til en fremtidsoptimisme i det nordligste Israel. Hjørnestenene i det blomstrende innovationsøkosystem inden for madteknologi tæller en food tech-inkubator, lokale uddannelsesinstitutioner, israelske startups, Det Nationale Fødevareinstitut og globale food tech-virksomheder.

Et tæt innovationssamarbejde med globale ledere som dem, vi finder i Israel, er afgørende for, at dansk food tech forbliver relevant i den evigt stigende efterspørgsel på nye ingredienser og nye produktkategorier. Flere danske nøgleaktører i fødevareinnovationsøkosystemet har etableret stærke bånd til deres respektive kolleger i Israel.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har sammen med ICDK Tel Aviv udgivet en analyse af food tech i Israel.

Læs artikel og læs rapporten

Guide til samarbejde med Israels førende økosystem i fødevareteknologi

Innovationscenteret i Tel Aviv har undersøgt mulighederne for øget samarbejde om fødevareteknologi med Israel. Landet har en unik adgang til talent og et særligt aktørlandskab inden for fødevarer og landbrug. I en ny rapport kortlægges indgangsvinklerne for danske aktører.

Landbrugsforskning er en topprioritet i Israel. Der er en række internationalt stærke miljøer blandt de mere end 300 forskningsgrupper. Ligeledes er der et særligt start-up-miljø, der har tiltrukket sig megen international opmærksomhed.

Outlook-rapporten "Israel's Foodtech ecosystem - In-depth partnering guide to a globally leading Foodtech ecosystem" kortlægger interessante samarbejdspartnere i det israelske FoodTech økosystem. Rapporten fremhæver, hvilke adgangsveje danske aktører med fordel kan gøre brug af, når fremtidige forsknings- og innovationssamarbejder skal etableres med israelske partnere på områder som 1) forsker til forskersamarbejde, 2) teknologikonsortiesamarbejder, der involverer virksomheder og innovationsaktører og 3) samarbejde mellem venturefonde og inkubatorer med speciale inden for foodtech.

Læs indledning og læs rapporten

Israelske erfaringer kan udvikle civil cybersikkerhed i Danmark

På 10 år er Israel blevet en førende nation inden for civil cybersikkerhed. Det er sket gennem en stærk prioritering og massive investeringer. En ny outlook-rapport fra det danske innovationscenter i Tel Aviv analyserer udviklingen og ser på hvordan den kan inspirere cybersikkerhed i Danmark.

Outlook-rapporten "Civil Cybersecurity in Israel - Policy and Research Environment Review From one of the World's leading Cyber Hubs" gennemgår Israels styrkeposition på civil cybersikkerhed. Den israelske position baserer sig på tre områder: 1) etableringen af en national cyberstrategi, 2) et stærkt innovation- og forskningsøkosystem samt 3) adgang til kvalificeret og veltrænet talent.

Rapporten opridser udviklingen og organiseringen af Israles cybersikkerhedsstrategi og giver indsigt i hvilke innovations- og forskningsprogrammer, der har været med til at etablere og forme Israels økosystem inden for cybersikkerhed, herunder de uddannelsesprogrammer, der skaber nyt talent.

Afslutningsvis kommer rapporten med en række anbefalinger til, hvordan cybersikkerhed kan udvikles og styrkes i Danmark ud fra de israelske erfaringer.

Læs artikel

Israels tigerspring

Det er lykkedes israelerne at skabe en robust økonomi med høj levestandard, og det skyldes ikke mindst, at landets it-sektor i de seneste årtier har taget tigerspring og gjort Israel til en global storspiller. Udviklingen kan med god grund siges at være skabt af omstændighederne, da landet har været nødt til at investere i et stærkt forsvar, og det er denne indsats, der med tiden har taget en stærkt højteknologisk retning. En af grundstenene er den militære cyberenhed 8200.

Israelske gymnasier har særlige programmer til udvalgte elever. Flere forskellige programmer indgår i den intensive skoling, israelerne tilbyder elever, der har lysten og evnerne til det. Cyber er noget, danskere synes er ekstremt kedeligt. Her i Israel er det ret sexet og cool - det er noget med at forsvare sit land. Der er en betydelig mentalitetsforskel.

Fremsynede danske politikere har søgt inspiration i den israelske metropol i erkendelse af, at man har noget at lære af israelerne. Industriens Fond har også indset, at små og mellemstore danske virksomheder (SMV) ikke er klar til fremtidens cyberudfordringer. I den forbindelse har Innovationscenteret i Tel Aviv udarbejdet to rapporter - én, der beskriver det israelske økosystem, og én, der undersøger, hvordan israelerne rekrutterer og uddanner de unge it-talenter.

Den israelske forretningsmand Shai On er på mange måder indbegrebet af den israelske model. Han anser militærets cyber­enheder og den militære træning som en stor fordel og at det er vigtigt at tage initiativ, selv om chancerne er små, og det er tilladt at fejle.

Læs artikel

Cybersikkerhed er et israelsk speciale

Israel er i den absolutte verdenselite, når det gælder cybersikkerhed. Milliarder pumpes ind i nye startups, og tusindvis af unge israelere uddannes i militærets særlige cyberenheder. Nu har den israelske politiker og sociale iværksætter Erel Margarit etableret en cyberhub i New York efter israelsk forbillede, som skal skabe 10.000 arbejdspladser inden for cybersikkerhed. Næste cyber­hub kan meget vel lande i København.

Kun de færreste vil betvivle, at Israel kvalificerer sig til betegnelsen som stormagt, når det gælder cybersikkerhed og ikke mindst evnen til både at iværksætte og afværge sofistikerede cyberangreb blandt andet inden for områder som Internet of Things (IoT), blockchains, kryptovalutaer og ikke mindst cyberforsvar.

Bag initiativet i New York står Jerusalem Venture Partners (JVP), en stor venturefond i Jerusalem stiftet af Erel Margarit, der nu har valgt at slå sig op i New York for at investere i mindre virksomheder, der beskæftiger sig med cybersikkerhed. Målgruppen er de små og mellemstore virksomheder, der kan have svært ved at følge med på et marked under hurtig forvandling. Grundmodellen består i at lade små startups klare sig i den første tid, og når de har et færdigt produkt og en vis omsætning, står JVP klar med investeringen til næste store skridt, som typisk er salg og marketing.

JVP har gennem mange år investeret i de israelske udkantsområder og bygget broer hen over de politiske og sociale kløfter.

Læs artikel

Danmark kan lære af Israels militærhackere

Unit 8200 under det israelske militær har gjort Israel til en af verdens absolutte hotspots for udvikling af cybersikkerhedsløsninger. En primær grund til, at cybersikkerhed er blevet så stort i Israel, er, at man tidligt har erkendt, at cybersikkerhed i mindre grad handler om hard skills og mere om at være kreativ og tilpasningsdygtig.

Det er typisk tidligere Unit 8200-soldater, der står bag cybersikkerhedstræning for private virksomheder på universiteterne og i mange cybervirksomheder. Fra deres tjeneste i Unit 8200 er de trænet i at arbejde under pres med meget på spil, og de har opbygget et instinkt for at agere i et ukendt og omskifteligt miljø. Militærets metoder kan også beskytte virksomheder mod angreb.

En del af verdens største virksomheder har lagt cyberudviklingsafdelinger i Israel og internationale investorer har investeret milliarder i lovende israelske cyberstartups. Omkring en femtedel af de internationale cyberinvesteringer går til Israel.

Danske virksomheder kan med fordel lade danske it-ansvarlige træne i Israel. De dybe kompetencer inden for cyber gør også Israel til en attraktiv partner for danske virksomheder.

Læs artikel

Techtopia 137: Israel Inside - din bil styres af tech fra Israel

Israel producerer ikke en eneste bil, men alligevel er det lykkedes for landet at blive førende leverandør af teknologi til biler. Det skyldes blandt andet landets førerposition på kunstig intelligens.

Man kunne lave et klistermærke med teksten "Israel Inside", fordi landets mange startups og større virksomheder er underleverandør af teknologi især til amerikanske techvirksomheder. Ikke mindst kan man allerede nu og i endnu større grad i fremtiden sætte sådan et mærkat på mange biler, fordi navigationssystemer, sikkerhedssystemer og batteriteknologi formodentlig styres af software udviklet i Israel.

Link til ICDK AI i Israel rapport: The State of Artificial Intelligence in Israel.

This report portrays the developments in Israel within the field of artificial intelligence (AI). It shows that there is a concerted effort in Israel across academia, industry, government and society to further improve on an already advanced position globally. Taking all the elements into account required to be a leader in artificial intelligence in the 21st century this report has shown that Israel is a strong player in the global arena while being aware of the challenges it faces as a small nation amid strong competition from small and large countries.

Læs artikel

Kvanteteknologi: Fremtidens største sikkerhedsudfordring?

Fremtidens supercomputer kan håndtere større mængder af data end hvad hidtil har været muligt. Det vil udfordre de krypteringssystemer hele vores digitale sikkerhed hviler på. Hvad gør vi, hvis en supercomputer angriber os? Svaret kan findes i Israel.

Israel har erfaringer med nødvendigheden af at være up-to-date med sikkerhedsstandarder. Det er et land, der betragter sig selv som en konstant 'test-bed' for hackerangreb og potentielle leaks. Derfor har de udviklet et avanceret cybersikkerhedsprogram - både civilt og militært.

Dansk-Israelsk samarbejde inden for kvantesikkerhed. Der er mange grunde til, at Danmark med fordel kan udnytte kapacitet og ekspertise inden for kvantesikkerhed i Israel.

Læs artikel/blog

Læs også denne artikel om manglende IT-sikkerhed i Danmark og hvordan Israel har formået at blive en af de førende nationer indenfor cybersikkerhed (kvanteløsninger).

Techtopia 136: Israel vil være AI-magt

For nyligt løftede Israel sløret for en ambitiøs national strategi for kunstig intelligens. De har til hensigt at tage en global førerposition indenfor feltet.

Måske kan vi lære af Israel. Innovation Centre Denmark i Tel Aviv har netop kortlagt AI-branchen i Israel. Og den viser en nation, som for længe siden forstod potentialet i AI. Der er mere end 1.000 aktive AI-startups i Israel. I 2018 blev der investeret over 65 mia. kr. i israelske AI-startups. Det en stigning på mere end 400 pct. på fem år. Der er i dag over 4.000 AI-specialister i israelske virksomheder, og antallet forventes at være tredoblet i 2022.

Link til ICDK AI i Israel rapport: The State of Artificial Intelligence in Israel.

Læs artikel

Tre gode grunde til at søge lykken i Israels startup-miljø

Tel Aviv er kendt for at være et miljø med yderst gunstige forhold for folk med banebrydende forretningsideer. Det er de risikovillige investorer, den ærlige feedback fra mentorer og co-founders, og adgangen til netværket i USA, der er tre vigtige elementer i det stærke startup miljø i Tel Aviv.

Starten på et nordisk-israelsk Food- og AgriTech innovationseventyr med investeringer i Food- og AgriTech løsninger, der retter sig mod tre megatrends inden for fødevarer- og landbrug: Bæredygtighed, funktionelle fødevarer og optimering af produktion.

Døren står åben for nordiske FoodTech iværksættere. Takket være erhvervsministerens døråbning for et par år siden, og Innovation Centre Denmarks store satsning på fødevare- og landbrugsinnovation, er investorer, mentorer og industrien mere tilgængelige end nogensinde for danske startups i Israel.

Læs artikel/klumme

Techtopia #112: Er cyberkrigen brudt ud?

Foregår der allerede en usynlig krig i vores netværk af computere? Det mente mange af de 400 talere på konferencen Cyberweek i Israel.

Hackere, IT-sikkerhedsfolk, spioner, politifolk, militær, embedsmænd, politikere og sågar Israels premierminister var samlet i fem dage for at diskutere cybersikkerhed. Der var foredrag fra morgen til aften, lige fra skåltaler til tankevækkende debatter og langhårede akademiske foredrag om dybe teknologier som blockchain, kunstig intelligens og kvantecomputere.

Cyberweek 2019 / Cyberweek 2020

Læs artikel/klumme

Cybersikkerhed er en israelsk spidskompetence

En udsat position har gjort Israels økosystem for virksomheder inden for cybersikkerhed til et af verdens førende, som resten af verden kan lære fra og samskabe med.

Selv gymnasieelever har cybersikkerhed på skemaet, militæret har højt specialiserede cyberenheder, og cybersektoren er en af landets største eksportsucceser. Cyberstartups udgør omkring en femtedel af alle israelske startups, og de israelske cyberstartups har rejst flere penge end alle danske startups tilsammen.

Den iver og innovation, som findes i cyberøkosystemet i Israel, har tiltrukket opmærksomhed fra mange multinationale selskaber og det er der fire årsager til: 1) Dyb fagspecifik viden, en stor talentmasse og mange års erfaring, 2) de israelske cybervirksomheder er ofte to til fire år forud for kommercielle produkter fra resten af verden, 3) virksomhederne er uafhængige af efterretningstjenesten og 4) fra tiden i militæret kender store dele af økosystemet hinanden og arbejder tæt sammen.

Læs artikel/klumme

AI-laboratoriet Tel Aviv

Strandpromenaden og plateauskoene er shinet op til det forestående Eurovision melodigrandprix i Tel Aviv, men det virkelig banebrydende i byen sker ikke på musikscenen, men snarere blandt de mange hightech-startups i små gyder og støvede computerrum andetsteds i byen. Her holder startups med navne, der kunne lede tankerne hen på popbands snarere end techekspertise, til. Og de er i færd med at sætte et solidt aftryk på den globale retning inden for kunstig intelligens (AI).

Tel Aviv har den største koncentration af AI-startups noget sted i verden. Tel Avivs AI-eventyr bygger på en kombination af en ung nation, en forelskelse i tech, investorer med dybe lommer, modige iværksættere og stærke forskningsmiljøer.

Forskningen, investeringerne og startups inden for AI i Israel er hovedsageligt centreret omkring computer vision, natural language processing (NLP), machine learning, data science & analytics, og robotics. Evnen til at omsætte banebrydende forskning til kommerciel succes er en central del af det israelske AI-eventyr. I Israel sker forskningen inden for AI i vid udstrækning i partnerskab med private virksomheder.

For de mange danske virksomheder og offentlige institutioner, der har et underudnyttet AI-potentiale, er Tel Aviv et oplagt sted at hente den nyeste teknologi.

Læs artikel/kommentar

Israel har succes med startup-miljøer i forbindelse med hospitaler

Israel er ikke stort, hverken geografisk eller med hensyn til indbyggertal. Med knap 9 mill. indbyggere har Israel alligevel formået at blive en global sværvægter inden for innovation og startups - ikke mindst indenfor life science.

Med store investeringer i tech startups og såkaldte 'exits' af markedsmodne tech startups i samme periode, er det tydeligt, at Israel, med Tel Aviv som centrum for udviklingen, har fundet modeller for udvikling, der virker. Det er især inden for life science, at de israelske startups rykker. En afgørende grund til den imponerende vækst er, et unikt samarbejde mellem hospitaler, universiteter og startups.

Tre eksempler illustrerer hvordan israelerne konkret griber innovationsopgaven an inden for hospitalsvæsenet. Et levende startup miljø på og omkring hospitalerne er afgørende for deres udvikling.

Hospitalsforskning - forskellen på Danmark og Israel.

Læs artikel/klumme

Danmark kan lære af Det Røde Havs turisme-techies

Turisme-tech er det seneste eksempel på, at traditionelle industrier fornyes og forandres af nyt digitalt grej og smarte apps. I Israel arbejder flere hundrede startups på at skabe nye, mere personlige oplevelser for turisterne.

I Eilat i det sydlige Israel har turismen længe været den store økonomiske drivkraft og her er der en summen af liv, hvor technørderne med algoritmer og israelsk fandenivoldskhed har gjort deres indtog. Nu forsøger internationale investorer og israelske iværksættere at skabe yderligere vækst ved at sammenflette turisme og teknologi. Skønt 'turisme-tech'-industrien endnu er ung, så er der noget i gære. Især i Eilat.

Spørger man folkene bag Eilat Hub er der tre trends inden for turisme, der får etablerede virksomheder til at kigge efter techløsninger i Israel: 1) Det skal være smart, 2) Det skal være personligt og 3) Det skal være tilgængeligt - nu. Kombinationen af det israelske gåpåmod, en lind strøm af risikovillig kapital og en unik evne til at tilpasse teknologien til nye brancher er et stærkt afsæt for succes.

Læringen fra Israel er, at et styrket fokus på turisme-tech ikke alene styrker den lokale turisme, det kan også føre til, at der opstår nye globale techvirksomheder.

Læs artikel/kommentar

Danske virksomheder kapitaliserer på israelsk iværksættersucces

Tel Aviv University er blandt de bedste i verden til at udklække de iværksættere, der er nøglen til Israels succes som 'The Startup Nation'. Andre naturvidenskabelige fyrtårne som Technion (Haifa), der er Israels svar på DTU, Weizmann Institute of Science (Rehovot) og Hebrew University (Jerusalem) har også imponerende startup-rater blandt deres tidligere studerende.

Israel er et af de lande i verden med den højeste tæthed af entreprenører og unicorns - de sagnomspundne nye virksomheder med en værdi på over 1 milliard dollars.

Det er ikke alene danske uddannelsesinstitutioner, der ser muligheder i det, som de israelske universiteter kan på startup-siden. Også hos store internationale danske virksomheder har man fået øjnene op for det israelske talentudviklingsmiljø udi startups og innovation. Danske virksomheder forsøger at sikre deres adgang til bl.a. de mange succesrige startups, der etableres af tidligere studerende fra Tel Aviv University og andre steder.

Her ligger måske den vigtigste læring fra de israelske universiteter: Man skal sikre sine studerende adgang til gode rammer for studenteriværksætteri og om nødvendigt selv tage ansvar for, at der er finansiering til, at de gode ideer kan vokse.

Læs artikel/klumme

Hemmeligheden bag Israels kommercialiseringsmagi

De israelske tech-trans-enheder er blandt verdens bedste til at kommercialisere banebrydende forskning og ny teknologi fra universiteterne. En række opkøb af israelske startupvirksomheder er med til at vise dette.

Technion, der er Israels pendant til DTU, tjener lige så meget på kommercialisering af forskning som MIT i Boston, til trods for at Technions forskningsbudget på 90 mio. dollar blegner i forhold til de 1,5 mia. dollar, som MIT har at lege med. Og historien er den samme på Hebrew Universitet, Weizmann-Instituttet og de andre førende universiteter i Israel.

Netop derfor er universiteternes evne til at kommercialisere ny teknologi - eller tech trans, som det også kaldes - afgørende for udviklingen og vedligeholdelsen af Israel som en af verdens førende iværksætternationer. De israelske tech-trans-enheder er de hyppigste patentansøgere i landet.

Her er fem gode råd til, hvordan danske universiteter kan booste deres tech-trans: 1) Træk på andres erfaringer, 2) Opret en selvstændig enhed, 3) Inviter iværksætterne indenfor, 4) Tag mere risiko og 5) Kombiner fleksible modeller.

Læs artikel/klumme

Tech-stærke Israel øjner forretning med Danmark

Israel er en sprudlende hub for startups baseret på ny teknologi og står allerede stærkt inden for områder som fintech, kunstig intelligens og selvkørende biler. Nu har israelere kikkerten rettet mod dansk ekspertise inden for fødevarer og landbrug.

For nylig udkom nyhedsmediet Bloomberg med sin årlige rangliste over de mest innovative lande i verden - Israel var igen i år med på top-10-listen. Næsten 450 multinationale virksomheder har lagt en god del af deres innovationsaktiviteter i det israelske videnbælte, der strækker sig langs Highway 2 fra Haifa til Tel Aviv.

Det er især tre parametre i Bloombergs måling, hvorpå Israel skiller sig ud: Der er mange forskere på højt niveau, der investeres massivt i forskning, og højteknologiske virksomheder udgør en stor del af økonomien. Det er netop denne adgang til talentfulde forskere og ledende forsknings- og tech-miljøer, som udgør nøglen til at forstå, hvorfor så mange multinationale virksomheder lægger forsknings- og udviklingsaktiviteter i netop Israel.

Bedst illustreres det ved den teknologiske udvikling inden for fødevarer og landbrug - også kaldet foodtech og agritech. Ledende investorer i Israel kigger også mod Danmark. Mere specifikt mod den århusianske fødevareklynge. For i fødevareklyngen i Århus ser israelerne en for dem meget attraktiv kombination af globale fødevarevirksomheder, et stærkt forskningsmiljø, ambitiøse startups og unik viden om landbrugsproduktion, bæredygtighed og miljø.

Læs artikel/klumme

Israelsk succes med åben sundhedsinnovation

I Israel går førende hospitaler nye veje i deres innovationsarbejde. Her har man indset, at den bedste måde at udvikle nye sundhedsprodukter og behandlinger er ved at gøre data tilgængelige for alle.

Startup Nation Israel er velkendt i erhvervs- og innovationskredse. Et eksempel på den type banebrydende teknologi, der udvikles, kan ses på flere israelske hospitaler.

I sundhedssektoren har det givet pote for hospitaler at stille deres data til rådighed for udviklere og forskere. Adgangen til værdifulde forsknings- og patientdata har tiltrukket startups, etablerede virksomheder og venturekapital fra hele verden. Ved at gøre data tilgængelige for alle har israelske hospitaler succes med sundhedsinnovation. Det tiltrækker både startups, etablerede virksomheder og venturekapital i milliardklassen.

Med en filosofi om, at innovation og samarbejde er dét, der driver værket, er flere hospitaler ved at opføre et innovationscenter midt på hospitalets campus. Her kan iværksættere, store life science-virksomheder, medicinalindustrien, investorer, søsterhospitaler og - ikke mindst - interne innovationsprojekter arbejde fra og mødes på tværs af organisatoriske grænser.

Læs artikel/klumme

Ventureinvestor: Finansielt økosystem afgørende for israelske iværksættere

Samspillet mellem iværksættere og investorer er afgørende for, at Israel kan udklække en stadig strøm af nye vækstvirksomheder, mener Dan Gelvan, dansk-israelsk ventureinvestor. Det finansielle økosystem er dog ikke hele forklaringen på Israels succes med at udklække nye højteknologiske virksomheder.

Et aspekt af den israelske iværksætterkultur er, at alle israelere, kvinder som mænd, gennemfører en værnepligt på knap to henholdsvis knap tre år, hvilket blandt andet er med til at udvikle ledere, der er vant til at arbejde med kalkulerede risici. Samtidig rekrutteres en del unge mennesker til eliteenheder, der blandt andet udvikler ny teknologi til brug for det israelske forsvar. Og ofte har noget af denne teknologi et potentiale uden for militæret.

Israelerne er ikke bange for, at deres første forsøg som iværksætter går galt. Går det galt første gang, går det godt anden gang. Eller også er tredje gang lykkens gang, siger Dan Gelvan. I Israel er det ikke forbundet med skam at måtte indkassere en nedtur med en startup. Når man arbejder som iværksætter inden for højteknologi, er der en vis sandsynlighed for, at det ikke går. Der er forskelle på de israelske og danske startups samt på de danske og israelske iværksættere.

Læs artikel

Links

ICDKs Advisory Board i Tel Aviv
Innovation Centre Denmark i Tel Aviv
Innovation Centre Denmark (ICDK) i Tel Aviv
The Trade Council - tidl. Eksportrådet (Søg: Israel)
Uddannelses- og Forskningsministeriet (Søg: Israel)

Bar-Ilan University (Ramat-Gan)
Ben-Gurion University of the Negev (Beer Sheva)
Technion - Israel Institute of Technology (Haifa)
The Weizmann Institute of Science (Rehovot)
Tel Aviv University (TAU)
The Hebrew University of Jerusalem

Startup Israel - All the news and views from Silicon Wadi (The Times of Israel)
Taking Innovation To The Next Level - The Israel Innovation Authority
NoCamels.com - the leading news website covering breakthrough innovation from Israel for a global audience
Israel Innovation Partners - Your gateway to the Israel Innovation ecosystem
EIT Hub Israel - a bridge between the EU and Israeli innovation ecosystems
Cyberweek 2021
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Fakta om Israel NET@ projektet Israel er det nye 'Silicon Valley' for bilindustrien og autoteknologi


© 2000-2023 DIF. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 6.5.2023