Det israelske flag

Israel og nabolande (satellitfoto)

Israel og nabolande (satellitfoto) Satellitfoto med Israel og nabolandene.

Landegrænser og den grønne linie er indtegnet på fotoet.

De grønne områder er landbrugsområder, græsarealer, plantager, skove og lignende. Resten er ørken eller ørkenlignende områder.

De hvide områder i den øverste del af billedet er sne på toppen af to bjergrygge i Libanon, hvor den østlige begynder i Golanhøjderne. I midten af billedet ses Det Døde Hav (Dead Sea/Yam HaMelah) og nederst Rødehavet/Det Røde Hav.

Israel har satset meget på opdyrkning, plantager og (gen)beplantning af store områder samtidig med at en del naturområder er blevet fredet (naturreservater). Ca. 10% af Israel's areal er i dag skov og på bjergskråningerne er der plantet en varieret bevoksning.

Især KKL (Keren Kayemeth LeIsrael - Det Jødiske Nationalfond) og SPNI (The Society for the Protection of Nature in Israel) har begge gjort en stor indsats for at gøre Israel mere grønt.

Selv om landegrænserne ikke var indtegnet på fotoet, vil det være nemt at se dem. Det viser tydeligt forskellen mellem Israel og dets nabolande mht. at få "ørkenen til at blomstre".

Til forsiden (index.htm)

Til toppen Kort over Israel


© 2000-2023 DIF. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 29.5.2023