Det israelske flag

Ret blikket i den østlige retning - den grønne agenda i Israel efter corona

Ligesom Israel og Danmark og andre lande fandt sammen om strategier under coronakrisen, skal yderligere partnerskaber fremmes for at forhindre klimakrise. Coronakrisen har lært os værdien af nationer, der arbejder sammen, og hvordan lande kan påvirke millioner af mennesker ved at dele teknologier og erfaring.

Af Davy Antebi, Israels viceambassadør i Danmark, Morgenavisen Jyllands-Posten (30. maj 2020).

Coronavirussen, så svær som den er, blegner i sammenligning med den krise, som klimaforandringerne spås at give os. Mange ord er blevet skrevet om, hvordan uhæmmet udnyttelse og udtømning af jordens ressourcer må stoppe. Men en ny positiv faktor er ved at blive en del af ligningen: 72 års israelsk erfaring med kriser har lært os, at en voldsom vækst vil følge.

Der er en forestående mulighed især for lande som Israel og Danmark. Begge lande har stærke økonomier, der har varetaget pandemien godt med en allerede eksisterende styrke inden for grønne teknologier.

Mens Danmark og Israel er ved at komme igennem genåbningsfaser efter coronakrisen, siger flere stemmer, at det er vigtigt ikke blot at genforene regeringens finansielle værktøjer til vækst og økonomisk stimulering, men også samtidig bekæmpe den miljømæssige krise.

Der bliver rådet til, at den forventede vækst skal sigte på den klimavenlige økonomi såsom "cirkulær økonomi" såvel som andre økonomiske projekter, der både styrker og virker i fred og fordragelighed med det naturlige økosystem.

I Israel blev nye gennembrud skabt inden for teknologien vedrørende nødsituationer i kampen mod coronavirussen. Ydermere blev historiske nationale områder kickstartet med ekstra midler, primært i den offentlige transportsektor, i kampen mod tørke og inden for vedvarende energiproduktion.

Omkostninger i forbindelse med disse grønne forbedringer ligger på over 2 mia. danske kroner, mens den israelske nationalbank gav hjælp for over 90 mia. kr. i kredit i april måned til at styrke national infrastruktur.

Israel ser mod fremtiden, den globale diskurs er fyldt med opfordringer om handling, protester og udvalg, men paradoksalt nok udebliver de praktiske løsninger.

Israels placering på kanten af ørkenen, de omstændigheder der udgør dets tilstedeværelse og fremtidige eksistens samt det store element af innovation, iværksætteri og kreativitet har i kombination gjort, at landet har udviklet et ubegrænset antal af løsninger på det miljømæssige område.

Landbrugsløsninger er blevet udviklet i Israel gennem de seneste mange år: Overrislingsanlæg, afsaltningsløsninger, avanceret præcisionslandbrug, brug af droner og sygdomsresistent dyrkning af afgrøder har hjulpet mod tørke, vand- og madspild.

Det er klart allerede nu rundtomkring i verden, at nødvendigheden af at bevare landes uafhængighed inden for kritiske områder og inden for energi også vil være en faktor, der reducerer C02-udslip i forbindelse med transport.

Inden for fødevareløsninger har Israel med succes udviklet laboratoriefremstillet kød og laboratoriefremstillet protein, der minder om højkvalitetskød og kyllingeprotein og proteiner produceret gennem fermentering. På denne måde reduceres de store omkostninger for miljøet inden for dennes sektor.

Food tech-potentialet spiller sammen med de ambitiøse mål, Danmark har udstukket, og de bestræbelser, der bliver gjort for at nå nye mål.

På vandområdet er Israel en global spiller inden for spildevandsrensning, da næsten 90 pct. af spildevandet i Israel bliver genbrugt og genanvendt i landbruget. Dette indkapsler det globale potentiale for reducering af drivhusgasser.

Over 100 års erfaring inden for genplantning har givet Israel uvurderlig viden, statistik og forståelse af, hvordan skove skal plantes og bevares i en region med lidt nedbør. Israel ligger også inde med de mest avancerede teknologier og med massiv erfaring inden for området vedrørende vedvarende energi.

En af Israels ekstraordinære teknologier producerer energi ved at lagre energi fra havbølger, hvilket bygger oven på store landvindinger tidligere udviklet gennem vedvarende solenergi.

Coronakrisen er et mikrobillede på følgerne af en verden, der er globalt forbundet. Coronakrisen har lært os værdien af nationer, der arbejder sammen, og hvordan lande kan påvirke millioner af mennesker ved at dele teknologier og erfaring.

Ligesom Israel og Danmark og andre lande fandt sammen for at lære fra hinanden om strategier vedrørende kampen mod corona, skal yderligere partnerskaber fremmes for at forhindre klimakrise, hvilket involverer regeringer, iværksætterbranchen og erhvervssektoren.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Artikler Innovation og start-ups i Israel


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 30.5.2020