Dansk-Israelsk Forening (DIF)

Foredragsrækken 2015-2016

Dansk-Israelsk Forening (DIF) i Århus afholder en årlig foredragsrække på seks-syv foredrag i perioden fra september til marts/april måned.

I denne sæson har foredragsrækken fået titlen:

Mit forhold til Israel - jødernes historie

Syv spændende og interessante foredrag med fokus på det personlige forhold til jøder og israelere. De giver et indblik i jødernes historie og kultur forskellige steder i verden og deres forhold til omgivelserne og naboerne. Flere foredragsholdere giver også deres bud på, hvordan de tror jødernes fremtid vil udvikle sig.

1. Min jødiske families historie.
Jeppe Samuel Juhl, journalist v/ Jeppe Samuel, journalist, København.
Onsdag, d. 2. september 2015 kl. 19.00.
Lokale 2.02 (2. sal), Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Jeppe Samuel sætter sin families baggrund ind i en nutidig kontekst. Han ser på den kolossale forskel på, hvordan de jøder, der er kommet til Danmark, har integreret sig. Hvad er forskellen på os, og de nye indvandrere? Hvad er lighederne? Han giver et bud på, hvad fremtiden bringer. For danskerne i almindelighed og for de danske jøder i særdeleshed.

Hans udgangspunkt er en enorm skepticisme over for det multikulturelle samfund, og dyb, dyb pessimisme for det jødiske liv i Danmark. Har vi en fremtid, hvis vores børn skal leve i skyggen af bevæbnede vagter? Jeg tvivler meget! Hvad kan og skal vi gøre for at vende den forfærdelige udvikling, som jeg ser foran os?

Hans baggrund:

Min mor Gittel Juhl (f. Cholewa 1934-2006) var jødisk andengenerations-indvandrer. Mine bedsteforældre på mødrene side (Donde og Cholewa) flygtede i begyndelsen af 1900 tallet fra henholdsvis Letland (Dvinsk) og Polen (Szydlow) til Danmark. De var en del af de fattige håndværker-jøder fra "the Pale of Settlement", som søgte mod USA og Palæstina. Min del af familien blev hængende i Danmark, mange af mine bedsteforældres søskende tog videre. Jeg har skrevet om dette og min nærmeste families senere ophold i Theresienstadt i RAMBAM fra 2011.

Min mor var en af fire søskende, hvoraf to endnu lever. De voksede op i en familie, der var præget af tankerne fra Bund, og var derfor ikke religiøse, om end alle de jødiske helligdage og ceremonier blev nøje fulgt. Der blev talt jiddisch i barndomshjemmet, men kravet om at tilpasse sig Danmark stod meget højt, og alle fra den anden generation blev fuldt integrerede. Det samme kunne ikke siges om min elskede "bobbele", der talte gebrokkent dansk lige til sin død i 1987 efter 75 år i Danmark.

I 1942 blev hele familien deporteret til Theresienstadt. Alle på nær én overlevede opholdet, og familien blomstrede efter deres hjemkomst til Danmark. Min mor var den første, der giftede sig ikke-jødisk, hvilket umiddelbart skabte en vis opsigt og utilfredshed, men min far, journalisten Bent Juhl, havde på ingen måde nogen problemer med, at hans tvillinger fik en jødisk opvækst. Så vi kom i Carolineskolen, på Maccabigården, stod bar mitzwah und so weiter. Det religiøse blev dog aldrig en del af vores hverdag, selv om den jødiske identitet fremdeles er meget, meget stærk.

På det personlige plan, så endte både jeg og min broder, Jacob, med at gå i vores faders fodspor. Vi blev begge dagbladsjournalister, og jeg fik i 1989 den tvivlsomme ære at blive den yngste Cavling-pris modtager. Siden hen blev jeg foregangsmand for reality-tv i Danmark.

Læs mere om Jeppe Samuel (Facebook).

2. Mit forhold til jødernes historie.
Forfatter og forelægger Hans P. Pedersen v/ Forfatter og forelægger Hans Peter Pedersen, København.
Onsdag, d. 7. oktober 2015 kl. 19.00.
Lokale 2.02 (2. sal), Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Forlægger Hans P. Pedersen fortæller om en perlerække af historier fra ghettoen i det jiddische New York, som nu for første gang er udkommet på dansk. Historierne er skrevet af den russisk-amerikanske jødiske journalist, redaktør og forfatter Abraham Cahan.

Han kom i fortroppen af den store jødiske immigration fra Rusland i slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet, som på mindre end to årtier forvandlede Manhattans Lower East Side i New York til samtidens største, mest spillevende og mest forskelligartede epicenter for jødisk liv. I de farverige og autentiske, dybt bevægende historier fra ghettoen, som er fyldt med vid, patos og empati indfanger Cahan immigranternes særpræg, sædvaner og livsformer og immigrantlivets sociale, psykologiske og religiøse spændinger.

De humanistiske, socialrealistiske, bittersøde og til tider tragiske historier handler om individualitet og identitet, idealer og drømme, uddannelse og social mobilitet, arbejdsløshed og fattigdom, etnicitet og racisme, fremmedgørelse og ensomhed, religion og sekularisme, kultursammenstød og om udfordringer i forbindelse med tilpasning, integration og kulturindlæring. Temaer der også i høj grad er aktuelle i dag.

Læs mere om Hans P. Pedersen og Forlaget Proskrift og Abraham Cahan.

3. Israel og det jødiske folks historie.
Søren Espersen, journalist, MF v/ Journalist, MF Søren Espersen, Sydsjælland.
Onsdag, d. 4. november 2015 kl. 19.00.
Lokale 2.02 (2. sal), Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Journalist, MF Søren Espersen vil gennemgå Israel og det jødiske folks historie. Et væsentligt tema bliver historiens mange grænsedragninger i det område.

Efterfølgende vil der være mulig for debat og spørgsmål.

Søren Espersen har arbejdet som journalist i mange år, været medlem af Folketinget siden 2005 og sidder i flere bestyrelser. Han har udgivet flere bøger bl.a. "Israels selvstændighedskrig - og de danske frivillige" (2007).

4. Hvordan er det at være venstreorienteret og samtidig ven af Israel?
Lars Aslan Rasmussen, politisk ordfører for Socialdemokraterne v/ Lars Aslan Rasmussen, politisk ordfører for Socialdemokraterne i København.
Onsdag, d. 6. januar 2016 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Lars Aslan Rasmussen taler om, hvordan det er at være venstreorienteret, have rødder i Mellemøsten og samtidig være en ven af Israel.

Han har besøgt næsten hele Mellemøsten og især Israel og de palæstinensiske områder af flere gange. Har bl.a. fulgt de danske politibetjente i Hebron i en længere periode, og den danske repræsentation i Ramallah. Han har arbejdet tæt sammen med forskellige israelske NGO'er.

Lars Aslan Rasmussen har en dansk/kurdisk baggrund, er politisk ordfører for Socialdemokraterne i borgerrepræsentationen i København og uddannet som speciallærer.

Læs mere om Lars Aslan Rasmussen (Facebook).

5. 50 år i tjeneste for Israel.
Seniormedarbejder, fhv. landssekretær i Ordet & Israel, Per Weber v/ Per Weber, Seniormedarbejder, fhv. landssekretær i Ordet & Israel, Hinnerup.
Onsdag, d. 3. februar 2016 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Per Weber har gennem 42 år været ansat som landssekretær - og yderligere i de sidste 10 år som seniormedarbejder - i foreningen Ordet og Israel.

Gennem de mange år har han indgående beskæftiget sig med konflikten i Mellemøsten. Ligeledes har han beskæftiget sig med Bibelens tale om det jødiske folk, og hvilken betydning det har for Israel og den kristne kirke.

Per Weber var i Israel første gang i 1963, da staten Israel kun var 15 år gammel. Siden har han være på studieophold i Israel og sammen med sin kone ledet over 100 turistgrupper til Israel, Jordan og Egypten.

Per Weber vil under overskriften "50 år i tjeneste for Israel", fortælle om nogle af de store oplevelser, han har stået midt i gennem de mange år.

Læs mere om Ordet og Israel.

6. De jødiske pionere.
Tali Melchior v/ Tali Melchior, gymnasielærer, København.
Onsdag, d. 2. marts 2016 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Tali Melchior vil tale om de første pioneres drivkraft til at genetablerer staten Israel: Hvad motiverede pionererne til at bygge landet? Er det den samme drivkraft, som vi finder i dag hos jøder/israelere? Hvilket ansigt har drivkræften i dag? Er der en anden dagsorden i dag, et andet ønske om at eksistere som en selvstændig jødisk stat i dag? Er der en israelsk pionerånd i det nye årtusinde? Hvis ja, hvilken form bærer den?

Tali Melchior vil gennem foredraget give dig en indsigt i en af Israels førende historiker dr. Boaz Neumanns forskning. Han har blandt andet skrevet "Land and Desire in Early Zionism" om det israelske jødiske pionerfænomen.

Efter en kort præsentation, vil vi gennemføre en åben debat og udfordre emnet og dets relevans for os i dag.

Tali Melchior er gymnasielærer i historie. Hun har en BA i det jødiske folks historie og musikvidenskab. Således har hun et undervisningscertifikat fra Kerem Institut i Jerusalem. Tali er født i Sydafrika men voksede op i Israel og bor nu i København med sin mand, overrabbiner Yair Melchior og deres tre fælles børn. Tali underviser i hebraisk på den jødiske skole (Carolineskolen) og Studieskole i KBH. Tali er desuden meget aktiv inden for uddannelse i det jødiske samfund i København.

7. Auschwitz - nazisternes største koncentrationslejr.
Cand. mag. Peter Langwithz Smith v/ Cand. mag. Peter Langwithz Smith, Esbjerg.
Onsdag, d. 6. april 2016 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Peter Langwithz Smith vil give et kort rids over Auschwitz' historie og en gennemgang af lejrens vigtigste funktioner. Hovedvægten vil ligge på lejrens rolle i nazisternes forsøg på at udrydde de europæiske jøder.

Hans bog om Auschwitz er den første samlede fremstilling på dansk om koncentrations- og udryddelseslejren Auschwitz, hvor mere end én million mennesker omkom. Bogen giver en komplet beskrivelse af lejrens historie, dagligdagen, pinslerne, døden.

Peter Langwithz Smith er cand. mag. i tysk og dansk, pensioneret gymnasielærer. I mere end 40 år har han indgående beskæftiget sig med nazismen og herunder især jødeforfølgelserne og koncentrationslejrene. Han er ekspert i de nazistiske kz-lejre, forfatter til bøgerne: "Auschwitz - en beskrivelse" (Gyldendal 2004) og "Koncentrationslejren Neuengamme 1938-1945" (Informations Forlag, 2012).

Læs mere om Peter Langwithz Smith (Gyldendal) og bøgerne Auschwitz (Gyldendal) og Neuengamme (Informations Forlag).


Ret til ændringer forbeholdes.

Alle foredrag afholdes i Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C. kl. 19.00 i lokale 2.02 (2. sal) eller Café Nicolai (kælderen). Indgang A (eller B) i gården. Tilmelding er ikke nødvendig.

DIF afholder hvert år et eller flere ekstra foredrag.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen DIF's aktiviteter


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 28.4.2020