Dansk-Israelsk Forening (DIF)

Foredragsrækken 2016-2017

Dansk-Israelsk Forening (DIF) i Århus afholder en årlig foredragsrække på seks-syv foredrag i perioden fra september til marts/april måned.

I denne sæson har foredragsrækken fået titlen:

Folket, Bogen, Landet

Syv spændende og interessante foredrag med fokus på det jødiske folk, deres land og tilhørsforhold gennem tiderne frem til den nuværende jødiske stat Israel og tiden herefter samt deres konstante kamp for at kunne eksistere. Flere foredragsholdere ser også på de kristnes forhold til jøder og Israel.

1. Optakten og stiftelsen af DIF.
Klezmerduoen Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt Bent Strobel, tidl. formand for DIF v/ Bent Strobel, tidl. formand for DIF, Århus og Klezmerduoen v/Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt, Århus.
Torsdag, d. 8. september 2016 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C.

I anledningen af DIF's 40 års jubilæum i år fortæller Bent Strobel om optakten og stiftelsen af DIF i 1976.

Han fortæller: Da jeg vendte hjem fra min rejse og mit kibbutzophold i Israel i 1963 og i årene derefter, ledte jeg efter personer som var interesseret i Israel. I 1966 kom min kone og jeg til Aarhus, hvor jeg begyndte på seminariet. I 1968 fik jeg overtalt mine studiekammerater til at vores studierejse skulle gå til Israel.

Jeg fandt frem til en lille rejsearrangør, Magnus Lorange, som havde rejsebureauet "Lorange" på Marselis Boulevard og som havde specialiseret sig i rejser til Israel.

Efter en succesfuld tur rundt i Israel kom jeg til at kende Magnus Lorange og idéen om at starte en forening i Aarhus tog form. En gruppe personer mødtes nogle gange og i marts 1976 blev der afholdt en stiftende generalforsamling på Viby Bibliotek.

Jeg vil fortælle om nogen af de personer, der kom til at præge arbejdet i min tid i bestyrelsen.

Klezmerduoen består af Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, sang) & Henrik Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba, sang). De spiller Klezmer, balkan og romani (sigøjner) musik.

Duoen var blandt de første, der introducerede den stemningsfulde jødiske klezmermusik herhjemme for mere end 20 år siden. Begge musikere har baggrund i teatret og er kendte for at skabe intense koncertoplevelser med både nerve og humor.

Læs mere om Klezmerduoen.

2. "Den kroniske krig" - et forsvar for Israel.
Poul Højlund, forfatter og debattør v/ Poul Højlund, forfatter og debattør, Kjellerup
Torsdag, d. 6. oktober 2016 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C.

Min seneste bog hedder "Den kroniske krig" og er et forsvar for Israel.

Seks af hver ti europæere betragter Israel som den største trussel mod verdensfreden, større end både Iran og Nordkorea. Mere end en tredjedel af europæerne mener, at Israel begår folkemord mod palæstinenserne.

Hvor vanvittige disse holdninger end er, afspejler de en udbredt holdning i Europa til Israel. Modviljen rækker langt op i toppen af de politiske partier, hvor især venstrefløjen demonstrerer sin sympati for palæstinenserne og sit hadlignende forhold til Israel.

Poul Højlund har i mange år skrevet i Jyllands-Posten for at forsvare Israel mod de største urimeligheder i mediernes omtale af konflikterne. Nu har han samlet en del af de sidste 10 års artikler i bogen "Den kroniske krig", hvor han kombinerer fakta og overblik med en bidende kritik af mediernes syn på Israel.

I foredraget "Den kroniske krig" prøver Poul Højlund at trække de store linjer op, så det bliver klart, hvor skævvredet debatten er - og ikke mindst hvorfra skævvridningen stammer. Han vil også fortælle, hvorfor han er så engageret i Israels sag til trods for, at han aldrig har været i landet, ikke har jødisk familie eller andre relationer til Israel.

Poul Højlund er foredragsholder og debattør. Har i årevis fulgt debatten om Israel og ofte skældt ud på både presse og politikere for at lytte ukritisk til den palæstinensiske propaganda. Poul Højlund er cand. mag. med historie som hovedfag. Han har en lang karriere i det private erhvervsliv bag sig.

Læs mere om Poul Højlund (Facebook) og en anmeldelse af bogen 'Den kroniske krig'.

3. "Det gælder dit liv".
Bent Lexner, tidl. Overrabbiner v/ Bent Lexner, tidl. Overrabbiner, Det Mosaiske Troessamfund (MT), København.
Onsdag, d. 16. november 2016 kl. 19.00.
Folkeoplysningens Hus, lokale 2.02, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C.

Aftenens foredragsholder kræver ikke introduktion i vores forening. Fra 1996 til 2014 var Bent Lexner overrabbiner og dermed talsmand for det jødiske samfund i Danmark. I perioden spidsede debatter om indvandring, rituel slagtning og religiøs omskæring af drenge til.

Lexner huskes for sin diplomatiske fremtoning, men klare holdninger. Dialog i kulturmødet og ansvar over for flygtninge er blot nogle af hans mærkesager.

Har netop udgivet den meget positivt omtalte bog: "Det gælder dit liv" som vil være til salg ved arrangementet.

4. Israels land, folk og Torah.
Jair Melchior, overrabbiner ved Det Jødiske Samfund i Danmark v/ Jair Melchior, overrabbiner ved Det Jødiske Samfund i Danmark (tidl. MT), København.
Tirsdag, d. 3. januar 2017 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C.

Jair Melchior fortæller om Eretz Israel, Am Israel, Torat Israel, dvs. Israels land, folk og Torah. En gennemgang af disse centrale jødiske elementer, fra ideer til realiteten.

Han er født i Norge, opvokset i Israel og kom til København i 2013. Han er gift med Tali Melchior, som tidligere har holdt et foredrag om de jødiske pionere.

Jair Melchior efterfulgte Bent Lexner som overrabbiner i Det Jødiske Samfund i Danmark (tidl. Det Mosaiske Troessamfund (MT)) i 2014.

Læs mere om Det Jødiske Samfund i Danmark (tidl. MT).

5. Folket, Bogen, Landet set fra et kristent synspunkt.
Christina Elisabeth Leinum, National Leder af ICEJ Danmark v/ Christina Elisabeth Leinum, National Leder af ICEJ Danmark, Gilleleje.
Tirsdag, d. 7. februar 2017 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C.

Christina Elisabeth Leinums foredrag vil omhandle Folket, Bogen, Landet set fra et kristent synspunkt. Hun vil komme ind på formålet med Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem (ICEJ) ud fra Esajas kap. 40, vers 1, hvor profeten siger: "Trøst mit folk, trøst det! siger jeres Gud."

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem er en stor verdensomspændende kristen ambassade, der repræsenterer millioner af kristnes kærlighed til det jødiske folk, og deres tilstedeværelse i landet Israel. ICEJ har over 80 afdelinger verden over.

Christina Elisabeth Leinum er National Leder af 'Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalems' danske afdeling.

Hun er uddannet BA i Teologi og Lederskab. Hun har før sin ansættelse i ambassaden arbejdet som præst i Det Danske Missionsforbund og tidligere har hun været Børne- og Ungdomsleder i Værløse Folkekirke. Hun har derfor en bred indgang i det danske kirkeliv.

Læs mere om Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem (ICEJ) og Christina Elisabeth Leinum (Facebook).

6. Jødernes hjemvenden til Israel.
Georg Berthelsen, koordinator i den danske afdeling af Operation Ebenezer/Exodus v/ Georg Berthelsen, koordinator i den danske afdeling af Operation Ebenezer/Exodus, Horsens.
Tirsdag, d. 7. marts 2017 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C.

Georg Berthelsen er gift med Inge og de har i lidt mere end 25 år været leder af Horsens Int. Frikirke, men har pr. 1. januar 2017 overdraget ansvaret til yngre kræfter. Deres interesse for Israel går langt tilbage, men er vokset med årene. I flere år har Georg været med i bestyrelsen og er nu koordinator i den danske afdeling af "Operation Ebenezer/Exodus", der også udgiver et blad der udkommer 4 gange om året, og hvis formål bl.a. er: "En kristen organisation der hjælper det jødiske folk tilbage til Israel".

Operation Exodus er grundlagt i 1991, og har fejret sin 25 års jubilæum i Jerusalem for nogle år siden, med delegerede fra mere end 50 lande - altså en verdensomspændende organisation som står sammen med Israel, hjælper jøder hjem til Israel og også involverer sig i humanitært arbejde i Israel og som samarbejder med lign. organisationer, bl.a. Christians for Israel, etc. etc.

Georg har flere gange besøgt Israel, været medvirkende til udgivelse af bogen "Hvorfor Israel" af Wilhelm Glashouwer og har deltaget i adskillige konferencer og møder vedr. Israel.

Velkommen til en interessant aften, hvor fokus vil være på hvordan jøderne vender hjem i store tal, fra store dele af verden. Inge og Georg har netop været i Sydafrika og der besøgt det jødiske museum og Holocaustmuseet i Cape Town, og lyttet til hvordan jødernes hverdag er i Sydafrika.

Læs mere om Ebenezer Operation Exodus og Georg Berthelsen (Facebook).

7. Israel - jødernes land.
v/ Ela og Henrik Chievitz, Silkeborg.
Tirsdag, d. 4. april 2017 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C.

Ela og Henrik Chievitz vil i deres foredrag kort præsentere:

- Jødernes historiske, kulturelle og religiøse tilknytning til Israel herunder Zionismen, der bygger på at jøder har ret til et hjemland.

- Optakten til staten Israels genopståen som et selvstændigt land i 1948 og konsekvensen af at araberne sagde nej til en to-statsløsning - 1967 krigen, "Seksdagskrigen" og følgerne af denne - Samaria og Judæa (Vestbredden/Gaza).

- Israels sikkerhedsmæssige og politiske situation herunder forhold til FN/EU og muligheden for en 2 stats-løsning.

- Samt mediernes negative syn på Israel og hvordan dette påvirker danskeres og indvandreres syn på jøder og Israel herunder den stigende trussel mod det jødiske samfund i Danmark.

Ela og Henrik Chievitz sidder i bestyrelsen for Dansk-Israelsk Forening (DIF) og bestyrelsen for Fælleskomitéen for Israel.


Ret til ændringer forbeholdes.

Alle foredrag afholdes i Café Nicolai (kælderen), Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C. kl. 19.00. Indgang A (eller B) i gården. Tilmelding er ikke nødvendig.

DIF afholder hvert år et eller flere ekstra foredrag.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen DIF's aktiviteter


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 28.4.2020