Det israelske flag

Politik, diplomati og den hjælpende hånd

Danmarks rolle i forhold til oprettelsen af den nye stat udspilledes sig på to planer: officielt i form af statens udenrigspolitik, uofficielt i form af folkelige reaktioner. Politik, diplomati og den hjælpende hånd viser, hvordan den statslige interesse og den folkelige sympati ikke udfoldede sig på samme plan.

Bog: Politik, diplomati og den hjælpende hånd Som løsning på konflikten om Palæstina vedtog FN i 1947 en tostatsordning, der førte til, at staten Israel blev oprettet i 1948 - som også blev året for den første israelsk-arabiske krig.

Danmarks rolle i forhold til oprettelsen af den nye stat udspilledes sig på to planer: officielt i form af statens udenrigspolitik, uofficielt i form af folkelige reaktioner. Politik, diplomati og den hjælpende hånd viser, hvordan den statslige interesse og den folkelige sympati ikke udfoldede sig på samme plan.

Efter Anden Verdenskrig lå Danmark i sin udenrigspolitik på linje med Storbritannien, hvis ønske om gode relationer til de arabiske stater fik stor betydning for den danske stats officielle politik. Men samtidig var det danske folk positivt indstillet over for den jødiske sag, og selvom dette forhold ikke direkte kom til udtryk i den officielle danske politik, gjorde det sig indirekte også gældende på et politisk plan.

I denne bog viser forfatterne bl.a., hvordan statsminister Hans Hedtoft og ledende efterretningsfolk i afgørende situationer rakte det jødiske folk en hjælpende hånd. Dette kom bl.a. til udtryk ved, at den danske stat medvirkede til at udstyre den israelske hær med våben under den første israelsk-arabiske krig i 1948.

Forfattere:

Arthur Arnheim, cand.mag. i historie, bosat i Jerusalem.
Dov Levitan, dr., lektor ved Bar-Ilan-Universitetet, Ramat Gan, Israel.

Arthur Arnheim og Dov Levitan: Politik, diplomati og den hjælpende hånd - Danmark og oprettelsen af staten Israel.
291 sider.
275 kr. - 37 €.
ISBN 978 87 635 3658 5.
© Museum Tusculanums Forlag 2011.

Arthur Arnheim har ligeledes skrevet bogen Truet minoritet søger beskyttelse - Jødernes historie i Danmark (2015).
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Film og bøger


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 2.2.2020