Det israelske flag

Bilparken i Israel

Hvor mange biler sælges der i Israel? Hvilke bilmærker kører israelerne i? Hvad er den mest solgte bilmodel i Israel? Hvor mange biler er der i Israel? Hvor mange hybrid- og elbiler er der? Hvor kommer bilerne fra (producentland)? Den mest populære farve på bilerne og andre bildata.

Indledning

Denne artikel ser nærmere på hvor mange biler der er i Israel, hvilke bilmærker der er de mest populære og udbredte, de mest solgte bilmodeller, hvilket brændstof bruger bilerne, hvor er de produceret og andre bilrelaterede oplysninger.

Tallene bliver sammenlignet med de tilsvarende i Danmark for at se hvilke forskelle der er mellem de to lande.

Artiklen omhandler kun personbiler (maks. 9 personer inkl. chaufføren) og taxaer (maks. 11 personer inkl. chaufføren) men ikke de øvrige typer af køretøjer. Personbiler i Israel omfatter også virksomhedsejede biler, vans, leasingbiler og udlejningsbiler men ikke minibusser og minilastbiler med en vægt på under 3,5 tons (3.500 kg.). Personbiler i Danmark omfatter også firmabiler men ikke vans (små varebiler) under 3.500 kg. Definitionen af vans/kassevogne/varebiler/gulpladebiler og deres placering i statistikkerne kan variere. Kun biler med en nummerplade er medtaget i statistikkerne. Salget af biler omfatter kun nye biler og ikke brugtvognssalget. Der kan være mindre forskelle mellem de forskellige datakilder både mht. data, antal og definitioner. Se også bemærkninger under de enkelte tabeller.

Antal solgte biler
De mest solgte bilmærker
De mest solgte bilmodeller
Bestanden af biler
Drivmiddel (brændstof)
Produktionsland
Andre bildata
Afrunding

Antal solgte biler

Israelsk nummerplade til biler siden juli 2017. Tabel 1 herunder viser antallet af solgte personbiler i Israel for perioden 2016-2022 og de første 10 måneder af 2023.

Salget af personbiler i Israel for 2023 (januar - oktober) er steget med 8,0% i forhold til samme periode i 2022 men er ca. 5% lavere end i rekordåret 2021 for samme periode.

Salget af nye biler er normalt meget højt i januar, falder i løbet af året og er lavest i december måned. Salget har været mere stabilt pr. måned i 2022 og 2023 end i 2021.

Tabel 1: Antal solgte biler i Israel og Danmark
Land Israel Danmark
Årstal Personbiler Personbiler
1-10. mdr. 2023 250.141 137.229
2022 264.532 148.295
2021 289.291 185.328
2020 214.544 198.102
2019 253.938 225.581
2018 267.490 218.558
2017 281.563 221.817
2016 286.728 222.916
Kilde: Israel Motor Vehicles Importers Association (IMVIA).
Kilde: BestSellingCarsBlog.
Kilde: MarkLines - Automotive Industry Portal.

Bemærkninger til tabel 1:

 • En ny bil tæller først som solgt i statistikken, når den er indregistreret (med nummerplade) og ikke ved underskrivelsen af købsaftalen.

 • De danske salgstal indeholder ikke vans (små varebiler) under 3.500 kg. I 2023 (januar - oktober) er der indtil nu solgt 20.618 stk., hvilket er et fald på 9.8% i forhold til samme periode i 2022. I hele 2022 blev der solgt 27.172 vans hvilket er et fald på 12,9% i forhold til 2021. I 2021 blev der solgt 31.572 stk., hvilket er 1,5% flere end i 2020 (31.111 stk.).

 • De danske salgstal indeholder ATV'er men der sælges kun meget få med en nummerplade.

Salget i Israel fordelt på de enkelte måneder i 2023 og i forhold til 2022 og rekordåret 2021:

Januar: 46.921 biler, +27% (2022), -3% (2021).
Februar: 28.811 biler, +16,1% (2022), +13,2% (2021).
Marts: 29.381 biler, +7,5% (2022), +10% (2021).
April: 19.218 biler, -4,6% (2022), -22,6% (2021).
Maj: 24.044 biler, -3,0% (2022), -10.3% (2021).
Juni: 24.459 biler, +8,2% (2022), -22,8% (2021).
Juli: 23.168 biler, +7,3% (2022), -11,5% (2021).
August: 24.497 biler, +17,3% (2022), -7,7% (2021).
September: 17.960 biler, +7,2% (2022), +45,1% (2021).
Oktober: 11.682 biler, -27,9% (2022), -37,8% (2021).

I Israel blev der i 2022 solgt 264.532 biler, hvilket er et fald på ca. 7,9% i forhold til rekordåret 2021 men som er på cirka det samme niveau som i 2018, bedre end 2019 og væsentligt højere end i 2020. Salget fordeler sig med 36.954 biler i januar måned, 24.886 i februar, 27.339 i marts, 20.139 i april, 24.778 i maj, 22.606 i juni, 21.584 i juli, 20.256 i august, 16.756 biler i september, 16.212 i oktober, 21.712 i november og 11.300 i december måned.

Salget af nye personbiler satte ny rekord i 2021 med 289.291 biler, hvilket er det højeste salg af biler nogensinde. I forhold til 2020 steg salget med næsten 35%. Den tidligere salgsrekord var i 2016 med 286.728 solgte biler men bilsalget har været faldende i perioden 2017-2020 og især i 2020 pga. Corona restriktionerne og nedlukningen af samfundet. I 2020 faldt salget med 15,5% i forhold til året før.

Der har været store udsving i salget af biler i løbet af 2021. Januar satte ny salgsrekord for en måned: 48.242 biler - de efterfølgende måneder har salget ligget på 25-26.000 biler pr. måned, i juni måned steg det til næsten 32.000 og faldt herefter til ca. 25-26.000 biler pr. måned. I september blev salget halveret til næsten 13.000 men steg i oktober til næsten 19.000 og faldt lidt igen i november til ca. 15.000 biler. December måneds salg faldt til kun 6.122 biler.

Salget af nye biler i 2021 og 2022 kunne være højere i Israel, da der er en stor efterspørgsel efter nye biler og samtidig lange ventetider på mange af de mest populære biler. Det har skabt en stor efterspørgsel efter nyere brugte biler, hvilket har fået den konsekvens, at en del nyere brugte biler i dag koster mere end de kostede som ny (brugte biler falder normalt i pris hver år). Denne tendens er fortsat i 2023.

Priserne på nye biler i Israel steg med op til 10% i maj 2022 pga. de internationale leveringsproblemer, der bl.a. skyldes krigen i Ukraine og problemer i Kina.

Til sammenligning ses det tilsvarende salg i Danmark. Det samlede salg af biler for perioden januar - oktober 2023 er steget med 14,4% i forhold til samme periode i 2022 men til gengæld er salget af vans faldet med 9,8%. En af årsagerne til det stigende salg af biler er de store prisnedsættelser på Tesla biler i foråret.

Salget i Danmark fordelt på de enkelte måneder i 2023 og i forhold til 2022:

Januar: 10.403 biler (+10,6%). Februar: 11.597 biler (+13,7%). Marts: 17.960 biler (+22,9%). April: 12.067 biler (+ 9,6%). Maj: 14.012 biler (+3,8%). Juni: 18.307 biler (+23,4%). Juli: 11.239 biler (+14,5%). August: 13.517 biler (+13,5%). September: 14.885 biler (+14,4%). Oktober: 13.233 biler (+22,0%).

I 2022 var antallet af solgte biler i Danmark det laveste siden finanskrisen i 2009 (112.000 biler) og et fald på 20,0% i forhold til 2021. Salget pr. måned i 2022 har været lavere end den tilsvarende måned i 2021 (februar undtaget). Med et salg på 15.219 biler var december måned den bedste i 2022. Forhandlerne oplevede i 2022 en stigende tilbageholdenhed hos kunderne pga. vigende forbrugertillid, stigende priser og økonomisk pressede købere. Desuden var salget af brugte biler og priserne på dem faldende.

Bilsalget i 2021 blev næsten på det samme niveau som året før, idet der blev solgt 185.328 biler mod 198.102 i 2020 - et fald på ca. 6,4%. Bilsalget i 2021 var det laveste siden 2013. I 2020 blev der solgt færre biler end normalt pga. Corona nedlukningen og ændringerne i bilbeskatningen i forhold til 2019 og denne tendens fortsatte i 2021. Der har været store udsving i det månedlige salg af biler i 2020 og 2021 - i gennemsnit blev der solgt 15-18.000 biler pr. måned i 2020 og 2021 men der har også været få måneder med et salg omkring 10.000 eller over 20.000 biler. I 2022 har det månedlige salg typisk ligget på 10-15.000 biler.

Salget af nye biler i Danmark var nogenlunde stabilt i perioden 2016-2019, faldende 2020-2022 og stigende i 2023.

Selv om bilsalget i Israel har været faldende til og med 2020 sælges der generelt flere nye biler i Israel end Danmark og denne tendens blev kraftigt forstærket i 2021 og 2022. I 2022 blev der solgt næsten dobbelt så mange nye biler i Israel i forhold til Danmark (en forskel på mere end 116.000 biler) og denne tendens ser ud til at fortsætte i 2023.

Beskatningen af de forskellige biltyper, mange nye modeller på markedet, mangel på komponenter og computerchips, leveringsproblemer fra især Kina og lukkede fabrikker i Rusland og Ukraine har stor betydning for det månedlige og årlige salg i begge lande. Der er problemer med at få bilerne leveret og dermed lange ventetider. I 2023 er leveringstiderne faldende i begge lande.

De mest solgte bilmærker

Hyundai - det mest solgte bilmærke i Israel Tabel 2 herunder viser fordelingen af bilsalget i Israel mellem de forskellige bilmærker de seneste 7 år (2016-2022) samt for perioden januar - oktober 2023. Rækkefølgen i tabellen er salget i 2023.

Salgstallene for 2023 (januar - oktober) viser at Hyundai, KIA og Toyota stadig er de mest solgte bilmærker selv om de samlet er gået en del tilbage (39,2% af de solgte biler), at Skoda er det bedst sælgende europæiske bilmærke (med et stigende salg) og at der er to nye kinesiske bilmærker i top 10.

De 3 mest solgte bilmærker i Israel (Hyundai, KIA og Toyota) de seneste 7 år (2016-2022) stod samlet for næsten 43% af det samlede salg i 2021 og de har i de senere år øget deres markedsandel. Denne tendens fortsatte i 2022, hvor de stod for næsten 44% af de solgte biler. Skoda er det bedst sælgende europæiske bilmærke de seneste 7 år og var det 4. bedst sælgende bilmærke i Israel de seneste 6 år men faldt til 5. pladsen i 2022. For første gang er et kinesisk bilmærke blandt de 10 mest solgte.

Salgstallene for 2022 viser at der samlet blev solgt flest japanske bilmærker (næsten 33%) og sydkoreanske (næsten 32%) efterfulgt af de europæiske (ca. 23,4%), de kinesiske (ca. 7,7%) og de amerikanske bilmærker (ca. 4,1%). I forhold til 2021 er de sydkoreanske og især kinesiske bilmærker samlet gået frem mens de øvrige (især de europæiske) har mistet markedsandele.

Året 2022 var præget af de mange nye kinesiske bilmærker i Israel især i det andet halvår, hvor nogle af dem solgte mange biler.

Tabel 2: De mest solgte bilmærker i Israel (2016-2022, januar - oktober 2023) og Danmark (2021-2022, januar - oktober 2023)
Årstal 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 . . 2023 2022 2021
Bilmærke Israel . Danmark
Hyundai 15,8% 16,0% 14,9% 15,6% 15,9% 14,4% 13,1% 13,6% . Tesla 11,5% 2,0% 1,8%
KIA 12,3% 14,3% 13,7% 11,9% 12,6% 13,3% 12,7% 13,3% . VW 9,7% 11,6% 10,5%
Toyota 11,1% 13,6% 14,1% 13,4% 14,1% 10,2% 11,0% 10,5% . Audi 8,3% 5,7% 5,7%
BYD 5,7% 1,4% - - - - - - . Toyota 7,0% 8,7% 8,0%
Mazda 5,2% 7,1% 5,2% 4,4% 4,3% 5,0% 4,6% 5,0% . Skoda 5,6% 5,9% 5,4%
Skoda 5,1% 4,8% 6,4% 8,3% 7,1% 7,4% 7,7% 6,8% . Peugeot 5,6% 5,7% 7,4%
Chery 4,3% 0,3% - - - - - - . Hyundai 5,1% 5,9% 6,0%
Mitsubishi 3,9% 4,4% 4,4% 6,0% 5,6% 4,8% 3,9% 6,3% . Mercedes-Benz 5,1% 8,1% 6,6%
Suzuki 3,3% 3,3% 3,7% 4,3% 4,9% 5,0% 5,9% 4,7% . Ford 4,7% 5,3% 6,0%
Peugeot 2,7% 2,1% 2,8% 2,7% 2,7% 2,5% 2,3% 2,2% . BMW 4,5% 5,7% 7,1%
Geely 2,6% 2,6% 0,1% - - - - - . KIA 4,3% 5,4% 5,0%
Citroen 2,5% 3,0% 2,4% 2,8% 2,7% 2,6% 2,8% 2,7% . Citroen 3,1% 3,6% 5,9%
Tesla #) 2,2% 2,3% 2,2% - - - - - . Cupra 3,0% 1,9% 0,6%
Seat 2,2% 2,1% 4,0% 4,8% 3,6% 3,4% 3,0% 2,9% . Volvo 3,0% 3,6% 3,0%
SAIC MG €) 2,0% 1,9% 1,1% 0,7% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% . Opel 2,9% 2,9% 3,5%
Subaru 1,7% 1,6% 1,9% 1,8% 1,8% 2,1% 2,4% 2,7% . Nissan 2,5% 2,2% 2,3%
Renault 1,7% 1,4% 2,6% 3,5% 3,6% 4,3% 4,6% 3,8% . Suzuki 2,4% 2,7% 2,8%
Mercedes-Benz 1,5% 1,5% 1,2% 1,4% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% . Mazda 2,3% 2,6% 1,5%
VW 1,5% 1,4% 1,5% 2,1% 1,7% 2,2% 2,5% 3,2% . Renault 2,3% 2,9% 3,2%
Chevrolet (GMC)+) 1,2% 1,8% 2,9% 3,0% 2,4% 2,6% 2,6% 3,1% . Seat 1,1% 1,0% 2,7%
Audi 1,1% 1,1% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,5% . Polestar 1,0% 1,0% 0,4%
Nissan 1,0% 1,3% 3,9% 3,5% 4,4% 5,8% 5,1% 4,1% . MG €) 0,9% 1,1% 0,8%
BMW 0,9% 1,3% 1,2% 1,0% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% . Fiat 0,9% 0,6% 1,1%
Opel 0,8% 0,9% 0,6% 0,5% 0,5% 1,1% 1,5% 1,8% . Dacia 0,7% 1,3% 0,8%
Cupra 0,7% 1,0% 0,4% - - - - - . MINI 0,5% 0,6% 0,7%
Volvo 0,6% 0,6% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% . Mitsubishi 0,2% 0,2% 0,1%
Lexus 0,6% 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,5% . Honda 0,2% 0,3% 0,2%
Ford 0,5% 0,5% 0,8% 0,5% 0,4% 0,6% 1,0% 1,4% . Porsche 0,2% 0,3% 0,3%
Dacia 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,2% 1,6% 1,5% 1,2% . Fisker 0,2% - -
Jeep &) 0,4% 0,9% 0,9% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% . DS 0,2% 0,4% 0,3%
Isuzu 0,4% 0,6% 0,5% 0,4% 0,6% 0,5% 0,6% 0,7% . BYD 0,2% 0,0% -
ORA 0,4% - - - - - - - . Jeep 0,1% 0,1% 0,3%
Seres 0,3% 0,3% 0,0% - - - - - . Maxus 0,1% 0,1% 0.0%
Fiat 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,6% 1,1% 1,6% 1,6% . Aiways 0,1% 0,1% 0,1%
Genesis 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% - - - - . Lexus 0,1% 0,1% 0,0%
Skywell 0,2% 0,3% 0,0% - - - - - . Land Rover 0,1% 0,1% 0,1%
Land Rover 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% . MAN 0,0% 0,1% 0,1%
Lynk & Co 0,2% 0,0% - - - - - - . . . . .
Honda 0,2% 0,2% 1,1% 1,2% 2,1% 2,3% 2,7% 2,4% . . . . .
Cadillac 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% . . . . .
Leapmotor 0,2% 0,0% - - - - - - . . . . .
WEY 0,2% - - - - - - - . . . . .
Aiways 0,1% 0,5% 0,1% - - - - - . . . . .
Porsche 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% . . . . .
SsangYong KG $) 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% . . . . .
MINI 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% . . . . .
Maxus 0,1% 0,2% 0,1% - - - - - . . . . .
Alfa Romeo 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% . . . . .
Polestar 0,1% 0,0% - - - - - - . . . . .
DS 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% . . . . .
GAC - - 0,1% 0,1% - - - - . . . . .
Øvrige *) 0,6% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0.5% 0,5% 0,1% . Øvrige 0,3% 0,2% 0,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% . Total 100,0% 100,0% 100,0%
Kilde: Israel Motor Vehicles Importers Association (IMVIA).
Kilde: BestSellingCarsBlog.
Kilde: MarkLines - Automotive Industry Portal.
Kilde: Cartube (Israel).

Bemærkninger til tabel 2:

 • En ny bil tæller først som solgt i statistikken, når den er indregistreret (med nummerplade) og ikke ved underskrivelsen af købsaftalen.

 • €) En kinesisk bilfabrik (SAIC), der bruger det gamle engelske bilnavn MG på nogle af deres biler.

 • +) Bilmærket Chevrolet omfatter biler fra den GM-ejede bilfabrik Daewoo i Sydkorea med Opel/GM-teknik, der har fået et Chevrolet-logo og navn (de har også været produceret i Europa og solgt i Danmark), de ægte amerikanske Chevrolet-biler samt amerikanske GMC Truck/vans.

 • #) Salget af Tesla biler har været meget ujævnt fordelt siden ankomsten til Israel i marts 2021. I 2023 er der solgt 3 Teslaer i januar, ingen i februar, 1.366 i marts, 72 i april, 408 i maj, 1.449 i juni, 3 i juli, 1.647 i august, 515 i september og 120 i oktober måned. I 2022 blev der solgt 2 Teslaer i januar, 961 stk. i februar, 491 i marts, 0 i april, 1 i maj, 568 i juni, 0 i juli og august, 606 biler i september, 0 i oktober, 2.300 i november og 1.118 i december måned, hvilket giver et samlet salg på 6.047 biler og en markedsandel på 2,3% i 2022. I 2021 udgjorde salget af Tesla biler 230 i marts måned, 0 i april, 806 i maj, 1.876 i juni, 0 i juli, 1.556 i august, 239 i september, 0 i oktober, 642 i november og 950 i december 15,5%, hvilket giver et samlet salg på 6.299 biler og en markedsandel på 2,2% i 2021. De meget store udsving i salget pr. måned skyldes leverancerne af nye biler pr. skib fra Kina og i mindre omfang USA og Tyskland (intet lager, bilerne er allerede solgt før ankomsten). Tesla Model Y og Tesla 3 (begge kun basismodellen) blev sat kraftigt ned i pris i første halvdel af april 2023. Faldende leveringstider for Tesla i 2023.

 • &) Omfatter også Chrysler SUV modeller. Øvrige Chrysler modeller registreres under navnet Chrysler (2020: 125 biler, 2021: 98 biler, 2022: 7 biler, 2023: 0 biler).

 • $) KG Group opkøbte SsangYong i marts 2022 og selskabet skiftede navn til KG Mobility i marts 2023. Navnet SsangYong beholdes indtil videre på bilerne.

 • *) De øvrige bilmærker i Israel (2016-2023) er Infiniti (japansk), Jaguar, Chrysler, Abarth (italiensk), Maserati, Ferrari, Bentley, MAN (tysk), JAC (JAC Motors, kinesisk), DFSK (DFSK Motor, Dongfeng Sokon Automobile/Seres Group, kinesisk), Iveco (italiensk), Aston Martin, LEVC (kinesisk/engelsk), Honqqi (kinesisk), Great Wall Motor (GWM, kinesisk), JMEV/EVeasy (fransk/kinesisk), Polestar (svensk/kinesisk), Karma Automotive (amerikansk/kinesisk), Voyah (Dongfeng Motor Corporation, kinesisk), Forthing (Dongfeng Liuzhou Motor, kinesisk), Weltmeister (WM Motor, kinesisk), Alpine (Société des Automobiles Alpine SAS, fransk), XPeng (XPeng Motors, kinesisk) smart og Dodge.

 • De danske salgstal er inkl. ATV'er men eksklusiv vans (små varebiler under 3.500 kg.). De mest solgte vans i Danmark i 2023 (i rækkefølge) er fra Ford, Mercedes-Benz, VW, Renault, Toyota, Peugeot, Iveco og Opel (de nævnte bilmærker udgør 89,3% af de små varebiler). Hvis deres salgstal tilføjes salget af biler i tabellen vil det øge deres markedsandel lidt (angivet i %) især for Ford mens bilmærker som BMW og Hyundai vil falde et par placeringer. Antal solgte ATV'er med nummerplade er meget begrænset. Definitionen af vans/kassevogne/varebiler/gulpladebiler og deres placering i statistikkerne kan variere.

 • Værdien "-" i tabellen betyder, at det pågældende bilmærke ikke har været i Israel det år og derfor ikke har solgt nogle biler. Værdien "0,0%" betyder, at det pågældende bilmærke har solgt biler det år men det har været så få at det giver et procenttal på 0,0%.

Salgstallene for 2022 viser, at de 3 mest solgte bilmærker (Hyundai, KIA og Toyota) de seneste 7 år har øget deres markedsandel til næsten 44% af de solgte biler (42,7% i 2021) mens bilmærker som Skoda, Seat, Renault, Nissan, Chevrolet og Honda har tabt markedsandele i forhold til 2021. Skoda er det bedst sælgende europæiske bilmærke de seneste 7 år og for første gang er et kinesisk bilmærke blandt de 10 mest solgte. De kinesiske bilmærker SAIC MG, Skywell (Skyworth), Geely, BYD og Chery er gået meget frem men også Mazda og Cupra har øget deres markedsandel i forhold til 2021. De japanske, amerikanske og især de europæiske bilmærker er samlet gået tilbage i 2022 mens de sydkoreanske og især de kinesiske bilmærker samlet er gået frem.

De kinesiske bilmærkers andel af bilsalget steg kraftigt i løbet af 2022. I begyndelsen af året havde de en markedsandel på 2-4%, i sommerhalvåret 5-7% og den steg til næsten 11% i oktober, næsten 23% i november og næsten 29% i december måned. Det giver et gennemsnit for 2022 på 7,7% mens de kun udgjorde 1,5% i 2021 og 0,1% i 2017 og 2016. I 2023 (januar - oktober) udgjorde de kinesiske bilmærker omkring 14-20% af salget pr. måned og et gennemsnit på ca. 16,5% for perioden.

For nogle bilmærkers vedkommende har salgstallene for 2022 været præget af aktuelle leveringsproblemer og store udsving for de enkelte måneder mens det for andre ikke har været et problem. Det samme gælder for 2023.

Uden for tabellen finder man for 2022 flere mere eksotiske eller specielle biler som Infiniti (135), Polestar (119), Abarth (96), Maserati (54), Jaguar (48), Bentley (26), Ferrari (19), LEVC (London-taxaer og vans) (16), Aston Martin (12), MAN (9), Chrysler (7), Karma (2) samt 6 kinesiske bilmærker (337 biler).

For de bilmærker, der har været på det israelske bilmarked i de seneste 7 år (2016-2022), har nogle af dem i store træk bevaret deres markedsandel af det israelske bilmarked, selv om der kan være en del udsving årerne imellem. De tre bedst sælgende bilmærker (Hyundai, KIA og Toyota) har samlet øget deres markedsandel ligesom Mazda, SAIC MG og Jeep. Til gengæld har bilmærker som Suzuki, Renault, Subaru, Honda, Opel, Dacia, Fiat, VW, Nissan, Seat, Chevrolet og Ford tabt markedsandele i perioden.

I 2021 øgede Hyundai, Toyota og KIA samlet deres markedsandel og de stod for næsten 43% af det samlede salg i 2021. Skoda var stadig det 4. mest sælgende bilmærke i Israel selv om de er gået lidt tilbage i 2021. Bilmærker som Toyota, KIA og Mazda øgede i 2021 deres markedsandel men til gengæld gik Hyundai, Skoda, Suzuki, VW, Renault og Mitsubishi tilbage. For de øvrige bilmærker var der kun mindre ændringer af deres markedsandele i 2021 i forhold til året før.

Cupra, Tesla og fire nye kinesiske bilmærker (Seres/SF Motor, Aiways, Geely og Skywell/Skyworth) kom ud på de israelske veje i 2021. Salget af Tesla biler svinger meget fra måned til måned (se bemærkninger til tabel 2).

Der er kommet en del nye kinesiske bilmærker til Israel i de senere år. DFSK (DFSK Motor, Dongfeng) kom til Israel i 2019, GAC (GAC Group) og JAC (JAC Motors) kom ind på det israelske marked i 2020 og fire nye bilmærker (Seres/SF Motor, Aiways, Geely og Skywell/Skyworth) kom ud på de israelske veje i 2021. SAIC Maxus kom til Israel i 2021 og Lynk & Co og Honqqi fik de første biler ud at køre på de israelske veje i marts 2022. I juli 2022 kom biler fra JMEV/EVeasy, i september Leapmotor, i oktober BYD Auto, i november Voyah (Dongfeng) og i december måned Chery (Chery Automobile Co. Ltd.) ud at køre. Januar 2023 kom de første biler af mærket WEY og i februar ORA (begge bilmærker er fra Great Wall Motor) ud at køre. Maj 2023 kom de første biler fra Weltmeister (WM Motor), juni fra Forthing (Dongfeng) og i oktober biler fra XPeng ud at køre. SAIC MG har været i Israel siden 2014.

På nuværende tidspunkt er der ca. 18 kinesiske bilmærker i Israel.

Flere kinesiske bilmærker forventes at komme til Israel. JMCG (Jiangling Motors Corporation Group) kommer med deres elbiler og det samme gør Nezha/Neta (Hozon Auto). Dongfeng vil udvide med at sælge eldrevne varebiler/vans i Israel og Seres udvider med flere elbiler. Zeekr (Geely) kommer med Zeekr 001 og Zeekr X og Denza (BYD Auto) kommer til Israel i begyndelsen af 2024.

Til gengæld har enkelte kinesiske bilmærker trukket sig fra det israelske marked. Det er bl.a. Great Wall Motors (GMW), der dog er kommet tilbage i 2023 med to af deres bilmærker, og GAC. Navnet DFSK anvendes ikke mere.

Israel importerede i januar og februar måned 2023 i alt omkring 15.500 biler fra Kina, hvilket gør Israel til Kinas 3. største importør af kinesiske biler. Israel importerede flere biler fra Kina end hele EU tilsammen. De 4 største kinesiske bilmærker i Israel er (primo 2023) BYD, SAIC-MG, Geely Geometry og Chery. For perioden januar - april 2023 blev der importeret næsten 20.000 kinesiske biler (kinesiske bilmærker) og de udgør ca. 17,5% af alle solgte biler i perioden. Denne andel forventes at stige i løbet af 2023. Tesla's kinesisk producerede biler på fabrikken i Shanghai er ikke med i disse statistikker.

De kinesiske bilproducenter satser kraftigt på det israelske marked. Nogle af de kinesiske bilfabrikker ser Israel som et springbræt til Europa, da det er et vestligt orienteret land og de møder konkurrenterne i Europa. Her kan de teste bilerne, markedet og markedsføringen, da Israel er et lille og geografisk isoleret marked. For flere af de små kinesiske bilfabrikker er Israel det første udenlandske marked og herefter kan de kalde sig for internationale eller global bilfabrik, hvilket er en fordel før en notering på børsen i Kina, Hong Kong, Wall Street og andre steder. Nogle kinesiske bilfabrikker tester og udvikler deres nye biler i Israel i samarbejde med israelske virksomheder og får dermed adgang til den nyeste teknologi. Israel er også kendt for at være et land, der er meget imødekommende over for ny teknologi og innovation, hvilket hjælper på udbredelsen af elbiler og nye og ukendte bilmærker.

Maj 2023 åbnede det kinesiske rederi COSCO en direkte rute mellem Kina og Eilat for eksport af kinesiske biler til Israel. Det israelske rederi ZIM har også en direkte rute fra Kina. Israel og Kina forventes i løbet af 2023 at underskrive en frihandelsaftale, som bl.a. medfører at en israelsk afgift på importerede biler fra Kina falder væk. Begge dele forventes at øge eksporten og salget af kinesiske biler i Israel.

Genesis (sydkoreansk) kom til Israel i 2020. I august 2022 kom de første biler fra Polestar og en enkelt Karma ud på de israelske veje. Juli 2023 kom en enkelt Alpine sportsvogn (fransk) ud at køre.

Til gengæld er der ikke solgt smart biler siden 2019, Dogde 2016, Lancia 2015, Buick 2014, Daihatsu 2011, Hummer 2009, Saab 2008, Rover 2006, Tata 2004 og Daewoo 2003.

VinFast (bilfabrik i Vietnam) kommer til Israel med to elbilmodeller som et af deres første eksportmarkeder. Det er en følge af en ny frihandelsesaftale mellem Vietnam og Israel (juli 2023).

Som følge af en ny frihandelsaftale mellem Sydkorea og Israel bliver det billigere at importere biler fra Sydkorea og det får praktisk betydning fra januar 2023. Det gælder kun for de sydkoreanske biler produceret i Sydkorea og ikke dem produceret i Europa.

En kommende frihandelsaftale mellem Japan og Israel forventes at øge eksporten af japanske biler til Israel.

Til sammenligning er vist de danske salgstal for 2021, 2022 og perioden januar - september 2023.

Mens israelerne i højere grad foretrækker japanske, sydkoreanske og efterhånden også kinesiske bilmærker foretrækker danskerne mere tyske, franske og andre europæiske bilmærker. De japanske og sydkoreanske bilmærker udgjorde i Israel (2022) ca. 65% af bilsalget mens det i Danmark kun er ca. 28%. Til gengæld var næsten 68% af de solgte biler i Danmark europæiske bilmærker mens de i Israel kun udgør ca. 23,4%. De kinesiske bilmærker udgør ca. 7,7% af bilsalget i Israel mens det er under 2% i Danmark. Tilsvarende udgør de amerikanske bilmærker ca. 4,1% i Israel mens det kun er 2,1% i Danmark. De sydkoreanske og kinesiske bilmærker har øget deres markedsandel i både Israel og Danmark i 2022 mens de europæiske bilmærker har tabt markedsandele.

Toyota og Skoda er populære bilmærker i både Israel og Danmark.

Salget af kinesiske bilmærker i Danmark er lavt selv om der er kommet en del nye bilmærker det seneste år. I perioden januar - maj måned 2023 er der kun solgt 855 kinesiske biler, hvilket udgør en markedsandel på 1,3% af salget. SAIC/MG er det bedst sælgende kinesiske bilmærke med 582 biler (ca. 68% af de solgte kinesiske biler) mens de øvrige 273 biler fordeler sig på ca. 7 bilmærker. SAIC/MG er generelt det billigste af de kinesiske bilmærker. Til sammenligning har Israel for perioden januar - april 2023 importeret næsten 20.000 kinesiske biler (kinesiske bilmærker).

Tesla har haft et meget stort (rekord)salg i Danmark i 2023 pga. store prisfald på nogle af deres biler.

Det er næsten de samme bilmærker på begge markeder men deres markedsandele kan være meget forskellige. Der er flere undtagelser - Lexus kom tilbage til Danmark i efteråret 2021 efter 8 års fravær, Infiniti og Genesis har aldrig været solgt i Danmark og Chevrolet Danmark stoppede salget af biler i 2015 men de ægte amerikanske Chevroletbiler inkl. GMC Truck/vans kan stadig købes hos udvalgte forhandlere. Biler fra smart og Dogde eksporteres ikke længere til Israel. SsangYong forlod det danske marked januar 2021 men er kommet tilbage i august 2023 med den første solgte bil - de første biler er solgt med navnet SsangYong men kommer snart under deres nye navn KG (Mobility). Der er flere kinesiske bilmærker i Israel end Danmark. Enkelte bilmærker som NIO, Fisker, Lotus og Lamborghini eksporteres til Danmark men ikke Israel.

Selv om et bilmærke ikke importeres officielt med importør og forhandlere er det i mange tilfælde muligt at importere bilen som privat import eller via en bilforhandler. Som eksempel kan nævnes Lotus, der ikke eksporteres officielt til Israel, men alligevel kører der enkelte Lotus'er rundt på de israelske veje.

Kilde: Israeli business daily "Globes". Globes

Den mest solgte bilmodel

BYD Atto 3 - den mest solgte bilmodel i Israel 1-3. kvartal 2023 Tabel 3 viser de meste solgte bilmodeller i Israel i perioden 2016-2022 og 1-3. kvartal (januar - september) af 2023.

Den mest solgte bilmodel 1-3. kvartal 2023 var BYD Atto 3 fra Kina (se billede).

Næsten alle bilmodeller (bilmærker) i Top 20 for 2023 er fra Kina, Sydkorea og Japan - kun to europæiske og et amerikansk bilmærke nederst på listen.

I 2022 og 2023 er der kommet mange nye kinesiske bilmodeller til Israel.

Skoda Octavia var den mest solgte europæiske model i perioden 2016-2023 undtagen 2020, hvor Skoda Kodiaq solgte bedre. I 2022 havde Skoda Octavia og Skoda Kodiaq en placering som nr. 21 og 22 men Skoda har haft fremgang i 2023 således at Skoda Octavia nu er placeret som nr. 17.

Kia Niro, Kia Picanto, Hyundai Tucson og Hyundai i10 har været blandt de 10 mest solgte biler de fleste år i perioden 2016-2023. Det har Toyota Corolla også været men den har haft et meget dårligt salg de 6 første måneder af 2023 (er nu på vej op ad salgslisten, pt. nr. 14).

Tabel 3: De meste solgte bilmodeller i Israel (2016-2022, 1-3. kvartal 2023)
Årstal 1-3. kv. 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Top 20/10 Mærke og model Mærke og model Mærke og model Mærke og model Mærke og model Mærke og model Mærke og model Mærke og model
1. BYD Atto 3 Kia Picanto Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Hyundai Ioniq Kia Picanto Kia Sportage
2. Kia Niro Toyota Corolla Hyundai Ioniq Hyundai Ioniq Hyundai Ioniq Kia Sportage Kia Sportage Kia Picanto
3. Hyundai Elantra Hyundai Tucson Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Hyundai Tucson Hyundai Tucson
4. Geely Geometry C Mazda2 Kia Sportage Hyundai i20 Hyundai i10 Hyundai Tucson Toyota Corolla Toyota Corolla
5. Toyota Yaris Cross Geely Geometry C Kia Niro Kia Niro Kia Niro Kia Niro Skoda Octavia Mitsubishi Outlander
6. Kia Picanto Toyota Yaris Cross Toyota RAV4 Toyota RAV4 Kia Sportage Hyundai i10 Hyundai Ioniq Skoda Octavia
7. Chery Tiggo 8 Pro Hyundai Ioniq Skoda Octavia Skoda Kodiaq Hyundai Tucson Skoda Octavia Mitsubishi Outlander Mazda3
8. Hyundai Tucson Kia Sportage Tesla Model 3 Chevrolet Spark Mitsubishi Outlander Toyota Corolla Hyundai i10 Hyundai i25
9. Mazda2 Hyundai Elantra Hyundai i20 Seat Ibiza Skoda Octavia Mitsubishi Outlander Mazda3 Hyundai i10
10. Mitsubishi Outlander Kia Seltos Hyundai i10 Seat Arona Toyota RAV4 Toyota CH-R Renault Clio Seat Ibiza
11. Hyundai i20 Kia Niro Toyota Yaris . . . . .
12. Hyundai i10 Toyota RAV4 Mitsubishi Outlander . . . . .
13. Kia Seltos MG eHS Kia Stonic . . . . .
14. Toyota Corolla Hyundai i10 Hyundai Tucson . . . . .
15. Kia Sportage Mazda CX-5 Chevrolet Spark . . . . .
16. Hyundai Kona Tesla Model 3 Toyota C-HR . . . . .
17. Skoda Octavia Hyundai Kona Mazda CX-5 . . . . .
18. Citroen Berlingo Hyundai i20 Seat Ibiza . . . . .
19. Tesla Model Y Kia Stonic Seat Arona . . . . .
20. Suzuki SX4 Crossover BYD Atto 3 Renault Megane . . . . .
Kilde: BestSellingCarsBlog.
Kilde: Focus2move.

Toyota Corolla - den mest solgte bil i Israel 2019, 2020, 2021 og første kvartal af 2022 Året 2022 var præget af de mange nye kinesiske bilmærker og modeller i Israel især i det andet halvår, hvor nogle af dem solgte mange biler.

I det fjerde kvartal (oktober - december) 2022 var de to mest solgte bilmodeller BYD Atto 3 og Geely Geometry C, begge kinesiske biler. Til gengæld blev Hyundai Ioniq stort set kun solgt i det 1. kvartal.

De tre mest solgte bilmodeller (Toyota Corolla (se billede), Hyundai Ioniq og Kia Picanto) var de samme i både det første kvartal af 2022 samt 2021, 2020 og 2019. Kia Picanto og Toyota Corolla var de to mest solgte bilmodeller i hele 2022 mens Hyundai Ioniq i løbet af foråret blev erstattet af Hyundai Ioniq 5. Det samlede salg af Ioniq og Ioniq 5 placerer dem blandt de tre mest solgte bilmodeller i 2022.

Toyota Yaris Cross, Geely Geometry C, BYD Atto 3 og Hyundai Ioniq 5 var nye modeller på det israelske marked i 2022 og de opnåede alle et meget højt salg. Hyundai Elantra, Mazda CX-3, Kia Sorento og Kia Seltos har i 2022 haft stor fremgang.

Næsten alle bilmodeller (bilmærker) i Top 20 for 2022 er fra Sydkorea, Japan eller Kina - kun på plads nr. 16 er der en amerikansk bil (bygget i Kina). Ingen europæiske bilmodeller er blandt de 20 mest solgte i Israel i 2022.

Toyota Corolla, Kia Sportage, Kia Niro, Toyota RAV4, Hyundai Tucson og Hyundai i10 har været blandt de 10 mest solgte biler de fleste år i perioden 2016-2022.

Den mest solgte bilmodel i 2021 var Toyota Corolla (se billede herover) efterfulgt af Hyundai Ioniq og Kia Picanto. Det samme var tilfældet i 2020 og 2019. Cupra Formentor og Ford Puma var de bedst sælgende nyheder uden for Top 10 i 2021.

Næsten alle bilmodeller på Top 10 bevarede eller øgede deres markedsandel i 2020 på trods af et generelt fald i bilsalget på 15,5% i forhold til 2019. De fleste bilmodeller på Top 10 blev der solgt flere af. Kun Kia Niro på Top 10 både tabte markedsandel og solgte færre biler. Skoda Kamiq var den bedst sælgende nyhed i 2020.

I 2019 var årets bedst sælgende nyhed Hyundai Accent/i25. Toyota Corolla bliver for første gang den mest solgte bil.

I 2018 var de 6 mest solgte bilmodeller i Israel sydkoreanske. Nissan Micra og Renault Megane var også meget populære. For første gang var den meste solgte bil en hybridbil - Hyundai Ioniq (den findes som hybrid-, plug-in og elbil). Mitsubishi Eclipse Cross var den bedst sælgende nyhed i 2018.

I 2017 var den bedst sælgende nyhed Hyundai Ioniq, der opnåede den bedste placering på verdensplan i Israel. Toyota C-HR var den bedst sælgende nyhed uden for Top 10.

I 2016 var Hyundai Elantra den bedst sælgende nyhed efterfulgt af Suzuki Baleno og Suzuki Celerio.

Til sammenligning var de mest solgte bilmodeller i Danmark (i rækkefølge):

1. halvår 2023 (Top 20): Tesla Model Y, Peugeot 208, Ford Kuga, Tesla Model 3, Hyundai i10, Toyota Yaris, Volvo XC40, VW ID.4, Toyota Yaris Cross, Toyota Aygo X, VW T-Roc, Cupra Formentor, Nissan Qashqai, Kia Ceed, Citroen C3, VW Polo, Audi Q4, Audi Q2, Opel Corsa og Hyundai i20.

2022 (Top 20): Peugeot 208, Ford Kuga, Citroen C3, Toyota Aygo X, Toyota Yaris, VW T-Roc, Hyundai i10, Mercedes C-Klasse, Skoda Enyaq, Kia Ceed, VW ID.4, Tesla Model Y, Nissan Qashqai, Toyota Yaris Cross, VW ID.5, Volvo XC40, Hyundai i20, VW Polo, Audi Q4 og Opel Corsa.

2021 (Top 20): Ford Kuga, Citroen C3, Toyota Yaris, Peugeot 208, Toyota Aygo, BMW 3-serie, Hyundai i10, Opel Corsa, Peugeot 3008, Kia Ceed, Toyota RAV4, Nissan Qashqai, VW Polo, VW ID.4, Peugeot 2008, Skoda Octavia, Mercedes C Class, VW T-Roc, VW T-Cross og Renault Captur.

2020 (Top 10): Peugeot 208, Citroen C3, Ford Kuga, Nissan Qashqai, Toyota Aygo, Toyota Yaris, Tesla Model 3, Citroen C1, Renault Clio og VW Golf.

Kilde: BestSellingCarsBlog.

Som det ses er der ikke mange bilmodeller, der er blandt de mest solgte i både Israel og Danmark i 2023, 2022, 2021 og 2020. Hyundai i10, Hyundai i20 og Toyota Yaris Cross er undtagelser. En af forklaringerne er at der er en meget stor forskel på bilmærkernes andel af det totale sag i Israel og Danmark (se tabel 2).

Bestanden af biler

Tabel 4 herunder viser antallet af personbiler og taxaer i Israel for de senere år (2016-2022). Som det fremgår stiger antallet af biler hvert år og i 2022 steg antallet med ca. 3,6% i forhold til året før. I 2021 steg antallet af israelske biler kraftigt pga. et rekordsalg med næsten 4,4% mens stigningen i 2020 kun var på 2,9%.

I de seneste 20 år er antallet af biler i Israel vokset med 3-5,5% pr. år i gennemsnit.

Tabel 4: Bestanden af biler i Israel og Danmark
Land Israel Danmark
Årstal Personbiler Taxaer I alt Årlig stigning Privat kørsel Taxaer Udlej. biler Andre I alt
2022 3.433.026 22.413 3.455.439 +121.778 2.719.823 4.734 49.559 27.119 2.801.076
2021 3.312.273 21.488 3.333.661 +139.752 2.719.253 4.364 37.522 26.573 2.787.553
2020 3.173.293 20.616 3.193.909 +85.995 2.651.572 4.281 42.596 25.218 2.723.667
2019 3.085.315 22.599 3.107.914 +106.764 2.582.914 4.614 40.058 24.140 2.651.726
2018 2.978.911 22.239 3.001.150 +122.413 2.520.814 4.454 44.448 24.753 2.594.469
2017 2.856.959 21.778 2.878.737 +130.709 2.458.012 4.156 42.412 25.467 2.530.047
2016 2.726.835 21.193 2.748.028 +144.183 2.394.650 4.283 40.170 26.435 2.465.538
2000 1.396.947 14.806 1.411.753 +81.152 1.821.719 6.059 10.038 16.244 1.854.060
1980 409.518 5.085 414.603 +12.085 . . . . .
1960 23.980 2.477 26.457 +3.584 . . . . .
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles 2019.
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles in Israel in 2020.
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles 2021.
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles in Israel in 2022.
Kilde: Danmarks Statistik 2021 og 2022.

Bemærkninger til tabel 4:

 • Alle tal er opgjort ved årsskiftet ultimo (undtagen tallene for 1960).

 • De israelske tal indeholder ikke minibusser og minilastbiler med en vægt på under 3,5 tons (3.500 kg.). I 2022 udgjorde de ca. 200.000 køretøjer.

For at vise udviklingen i antallet af biler i Israel er der medtaget antallet af biler for udvalgte år, nemlig 2000, 1980 og 1960. Ved Israels grundlæggelse i 1948 og årerne derefter har der formentlig højest været omkring 10.000 biler i landet.

Antallet af biler i Israel er i dag højere end i Danmark. Tidligere var det omvendt.

Tabel 4a herunder viser hvem der ejer bilerne i Israel. Som det fremgår ejes mere end 88% af bilerne af private mens de øvrige ejes af leasingselskaber, virksomheder, udlejningsselskaber og taxafirmaer.

Desuden vises andelen af nye og nyere biler fra perioden 2020-2022 (maks. 3 år gamle). Mens ca. 21,9% af alle biler i Israel er indregistreret første gang i perioden 2020-2022 gælder det kun for ca. 15,7% af de private biler men til gengæld er biler tilhørende leasingselskaber, udlejningsselskaber, virksomheder og taxafirmaer væsentlig yngre.

Tabel 4a: Hvem ejer personbilerne i Israel (2022)? - heraf elbiler (BEV)
Ejerskab 2022 Procent andel Heraf nye biler#) 2022 Procent andel
Private 3.045.187 88,1% 15,7% 36.867 88,0%
Leasingselskaber 225.471 6,5% 80,3% 2.181 5,2%
Virksomheder 126.856 3,7% 47,6% 2.500 6,0%
Udlejningsbiler 35.512 1,0% 72,6% 260 0,6%
Taxaer 22.413 0,6% 56,0% 100 0,2%
I alt 3.455.439 100,0% 21,9% 41.908 100,0%
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles 2022.

Bemærkninger til tabel 4a:

 • #) Heraf nye biler fra 2020-2022 (procent andel) - maks. 3 år gamle.

En privat ejet bil i Israel kører i gennemsnit omkring 14.100-14.600 km. om året; dog undtaget 2020 pga. Covid (ca. 12.400 km.). Biler tilhørende leasingselskaber, virksomheder og udlejningsfimaer kører ca. det dobbelte antal kilometer om året i gennemsnit.

Den samlede bestand af køretøjer med nummerplade i Israel var i 2022 på ca. 3,973 mill., hvilket er en stigning på 3,5% i forhold til 2021. I 2022 udgjorde private biler 86,4% af alle køretøjer med en nummerplade og dette tal har været stigende næsten hvert år - i 1960 udgjode de private biler kun 1/3. Tilsvarende er andelen af lastbiler, motorcykler, taxaer og andre faldet - i 1960 udgjode de 65,5%, i 1970 44,5% og i 2022 13,6%. Denne ændring skyldes hovedsagelig det store salg af biler i nyere tid, da der er sket en stigning i antallet af alle typer køretøjer.

Drivmiddel (brændstof)

Tabel 5 herunder viser hvilket brændstof eller drivmiddel de israelske biler (bilparken) har anvendt i perioden 2016-2022. Som det fremgår kørte 81,9% af de israelske biler på benzin i 2022 mens 10,4% var hybridbiler (inkl. plug-in hybrid), 5,9% dieselbiler, 1,2% elbiler og 0,6% kørte på gas.

Antallet af hybrid, plug-in hybridbiler og elbiler er steget meget i perioden 2016-2022 både målt i antal og andel af bilparken. De seneste salgstal for perioden januar - oktober 2023 viser at der er solgt næsten 100.000 biler (næsten 40% af det totale salg), der kan oplades, herunder 44.000 elbiler, 41.000 milde hybridbiler og 14.500 plug-in hybridbiler.

Et mindre antal biler kører på gas, hvilket betragtes som mere miljøvenligt end benzin og diesel.

Den samlede bestand af biler i Israel (taxaer ikke medregnet) steg med 120.753 biler, hvilket er en stigning på 3,5% i forhold til 2021.

Ultimo 2022 anvendte de fleste israelske taxaer diesel som brændstof (67,4%) mens 30,9% var hybridbiler (inkl. plug-in hybrid) og de resterende 1,7% kørte på enten benzin, el eller gas. I forhold til 2020 og 2021 er antallet af dieseltaxaer faldet kraftigt mens antallet af hybridtaxaer er steget næsten tilsvarende. I 2022 var der i alt 22.413 taxaer.

Tabel 5: Israelske personbilers drivmiddel (brændstof)
Drivmiddel Benzin Hybrid #) Plug-in hybrid *) Diesel Gas €) El I alt
2022 2.813.039 309.863 46.187 203.170 18.959 41.808 3.433.026
2021 2.787.233 264.313 31.016 197.022 18.750 13.939 3.312.273
2020 2.747.960 204.052 17.610 182.216 18.672 2.783 3.173.293
2019 2.723.201 163.260 11.932 167.187 18.539 1.196 3.085.315
2018 2.693.344 114.163 7.379 145.473 17.897 655 2.978.911
2017 2.633.577 78.746 3.007 123.874 17.120 635 2.856.959
2016 2.549.543 52.511 506 107.488 15.969 818 2.726.835
2015 2.432.483 39.677 184 95.312 14.615 1.088 2.583.175
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles 2019.
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles in Israel in 2020.
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles 2021.
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles in Israel in 2022.

Bemærkninger til tabel 5:

 • #) Hybridbiler - normalt en kombinationen af benzin og el; enkelte er diesel og el.

 • *) Plug-in hybridbiler (PHEV/PHV) - normalt en kombinationen af benzin og el; enkelte er diesel og el.

 • €) CNG (naturgas, N-gas) og LPG (F-gas/autogas/flaskegas).

 • De israelske tal indeholder ikke minibusser og minilastbiler med en vægt på under 3,5 tons (3.500 kg.).

 • Israelske taxaer er ikke medtaget i denne tabel (2022: 22.413 taxaer).

Der findes flere typer af elektriske køretøjer (EV = Electric Vehicle):

 • Mild hybrid biler (MHEV): Mild hybrid med en lille elmotor, som hjælper forbrændingsmotoren, når der er behov for det ved spidsbelastninger. Batteriet oplades under kørsel. Kan ikke køre på ren el.
 • Hybridbiler (HEV), mild hybrid: Har en benzin- eller dieselmotor (forbrændingsmotor) og en mindre elmotor. Batteriet oplades gennem det regenerative bremsesystem. Kan køre på ren el.
 • Plug-In Hybrid biler (PHEV/PHV), opladningshybrid: Har en mindre benzin- eller dieselmotor (forbrændingsmotor) og en større og kraftigere elmotor samt et elstik således at de kan oplades via en stikkontakt eller ladestander.
 • Range-extended electric vehicle (REEV), 'rækkeviddeforlænger' eller 'turforlænger': Elektriske køretøjer med en separat forbrændingsmotor (eller brændselsceller), der kan lade batteriet, hvis det bliver tomt. Kører som en elbil og kun på el men beskattes som en plug-in hybridbil.
 • Elbiler (BEV): Kører kun på el. Oplades via en stikkontakt eller ladestander.
 • Brintbiler (brændselsceller)(FCEV): Ren elbil, der har sit eget elværk til at producere strøm. Tankes med brint fra en brinttankstation.

Andre definitioner af elektriske køretøjer (EV):

 • New energy vehicles (NEV): Elektriske køretøjer, der kører helt eller delvist på strøm. Omfatter plug-in hybridbiler, elbiler og brintbiler.
 • Plug-in elektriske køretøjer (PEV): Opladelige biler, hvor batteriet oplades via et elstik. Omfatter plug-in hybridbiler og elbiler. Inkl. biler ombygget til elektrisk køretøj.

Perioden 2018-2021.

I 2018 blev der solgt mere end 39.000 hybrid- og plug-in hybridbiler i Israel, hvilket udgjorde 14,5% af bilsalget det år. Israel var dermed et af de lande, hvor der blev solgt forholdsvis flest hybridbiler det år. De mest populære hybrid bilmodeller var fra Hyundai, Toyota og KIA. Mere end 90% af de solgte hybridbiler var fra de tre bilmærker.

I 2019 udgjorde salget af hybridbiler ca. 15,5% af de solgte biler i Israel mens salget af plug-in hybridbiler udgjorde ca. 1,5% (næsten 12.000 biler).

I 2018 og 2019 var de meste solgte plug-in hybridbiler Mitsubishi Outlander, Volvo XC60, Mercedes E300e, Mercedes GLC350e, Mercedes C350e og BMW 530e mens den mest solgte elbil var Audi e-Tron.

Siden 2019 sælges Toyota Corolla, der var den bedst sælgende bilmodel i 2019, 2020 og 2021, kun som en hybridbil. Hyundai Ioniq, der er den næstbedste sælgende bilmodel siden 2019, og Kia Niro, der har været i Top 10 siden 2018, sælges som enten hybrid, plug-in hybrid eller elbil.

I 2020 udgjorde salget af hybridbiler ca. 16% af det samlede antal solgte biler mens plug-in hybridbiler udgjorde 2,5%. I de første måneder af 2020 var de mest solgte plug-in hybridbiler Mitsubishi Outlander og Volvo XC60 mens de mest solgte elbiler var SAIC MG ZS, Audi e-Tron og Hyundai Ioniq. Elbiler udgjorde 0,7% af salget i 2020.

I 2021 blev der solgt 6.299 Tesla biler.

I perioden januar - november 2021 blev der solgt ca. 9.600 elbiler, hvilket udgør ca. 3,4% af det totale bilsalg. Den mest solgt elbil var Tesla (55% af de solgte elbiler), derefter SAIC MG ZS EV (15,3%) og Aiways U5 (4,4%). For hele 2021 udgjorde salget af elbiler 3,8% af det totale salg.

I samme periode (januar - november 2021) blev der solgt ca. 11.200 plug-in hybridbiler og de udgjorde ca. 4% af det samlede antal solgte biler. Den mest solgte bil var Kia Niro plug-in med 50,4% og den næstmest solgte var SAIC MG EHS med 9,8% af de solgte plug-in hybridbiler.

Salget af plug-in hybridbiler og elbiler steg kraftigt i 2021 og dermed deres andel af den israelske bilpark.

Denne tendens fortsatte i 2022. I perioden januar til medio december 2022 blev der sat ny salgsrekord for plug-in hybridbiler med ca. 13.500 biler og de udgjorde omkring 5% af det samlede salg. Den mest solgte plug-in hybridbil var SAIC MG EHS med en markedsandel på 36% efterfulgt af Kia Niro med 27,3%.

I samme periode udgjorde salget af hybridbiler ca. 18% af det samlede antal solgte biler.

I perioden januar til og med juli 2022 blev der solgt næsten 10.500 nye elbiler i Israel, hvilket er en stigning på ca. 70% i forhold til sammen periode året før. De udgjorde 5-6% af det samlede bilsalg. I anden halvår af 2022 steg salget af elbiler kraftigt. I perioden januar til medio december 2022 blev der solgt 27.058 elbiler, hvilket udgør ca. 10% af det samlede salg af nye biler.

I første kvartal af 2022 blev der solgt 1.454 Tesla biler og Tesla var den mest solgte elbil med en markedsandel på ca. 1/3. I perioden januar - juni 2022 var Geely Geometry C den meste solgte elbil med en markedsandel på 22% af det samlede elbilsalg efterfulgt af Tesla, Hyundai Ioniq og Hyundai Kona. I perioden januar til medio december 2022 var Geely Geometry C den meste solgte elbil med en markedsandel på 25% af det samlede elbilsalg efterfulgt af Tesla med 17,1% og BYD ATTO3 med 13,4%.

I 2022 var ca. 64% af de solgte elbiler produceret i Kina uanset bilmærke.

I løbet af november og december kom der mange nye elbiler til Israel fra Kina som Tesla, Geely, Aiways, Skywell, BYD og Chery (nyt kinesisk bilmærke i Israel). I november måned solgte Tesla og BYD ca. 4.600 elbiler hvilket udgør mere end 21% af det samlede bilsalg for november. Hertil kommer ca. 1.400 elbiler fra andre bilfabrikker. Det totale salg var på næsten 6.000 elbiler. Salget af elbiler udgjorde ca. 35% af det samlede bilsalg for november. I december blev der solgt mere end 3.000 elbiler og de udgjorde ca. 40% af det totale salg. En del af bilerne er solgt til leasing- og udlejningsfirmaer.

Tesla udvider kraftigt deres faciliteter i Israel med et nyt hovedkontor og servicecenter, der forventes at åbne i efteråret 2023. Tesla har siden starten i marts 2021 solgt 17.929 biler (pr. oktober 2023) og har stadig mange underskrevne ordrer på køb af en Tesla. I starten kom Tesla-bilerne fra den amerikanske fabrik (Fremont) men i dag kommer de mest fra den kinesiske fabrik (Shanghai). Et mindre antal er kommet fra den nye tyske fabrik. Tesla Model Y og Tesla 3 (begge kun basismodellen) blev sat kraftigt ned i pris i første halvdel af april 2023. Faldende leveringstider for Tesla.

I perioden januar til medio december 2022 udgjorde det samlede salg af hybridbiler, plug-in hybridbiler og elbiler ca. 1/3 af det samlede salg.

Salget kunne være langt større men på grund af stor efterspørgsel og leveringsproblemer er der lange ventelister på elbiler. Kombineret med gode tilbud kan de nye og ukendte kinesiske bilfabrikker let sælge mange elbiler.

De kinesiske bilproducenter satser kraftigt på det israelske marked for elbiler uanset om det er for at sælge mange biler, dyre biler eller udvikle og teste biler og marked før en eksport til Europa. Mange er allerede repræsenteret i Israel og der kommer flere i løbet af 2023 og 2024. JMCG (Jiangling Motors Corporation Group) kommer snart til Israel med deres elbiler og det samme gør Nezha/Neta (Hozon Auto). Dongfeng vil udvide med at sælge eldrevne varebiler/vans i Israel og Seres udvider med flere elbiler. Great Wall Motors er vendt tilbage til Israel med bilmærkerne WEY og ORA. Flere bilmærker vil introducere flere nye modeller i 2023. Zeekr (Geely) kommer med Zeekr 001 og Zeekr X senere på året og Denza (BYD Auto) kommer til Israel i begyndelsen af 2024.

BYD Auto (kinesisk), der er en af verdens største producenter af elbiler, kom til Israel i oktober 2022 og har siden solgt 18.031 biler (et gennemsnit på næsten 1.400 biler pr. måned). Israel er blevet BYD's vigtigste eksportmarked og er det bedst sælgende elbilmærke i landet, hvilket kan anvendes i markedsføringen i bl.a. Kina. En af BYD's fordele er at de har flere forskellige modeller (Han, Tang, Atto 3 og Dolphin) til flere kundesegmenter end de kinesiske konkurrenter og flere af deres modeller (Atto 3, den mest solgte bilmodel i Israel i 2023, og den nye Dolphin) hører til i mellemklassen, hvor der sælges mange biler. Desuden kommer der senere en Tesla 3 konkurrent (Seal) og måske modellen Seagull.

Hovedparten af de importerede biler fra Kina (kinesiske bilmærker) er elbiler eller plug-in hybridbiler (primo 2023: Ca. 80%) men der sælges også et mindre antal benzinbiler (primært Chery).

Salgstallene for 2023 (januar - oktober) viser et stort salg af elbiler (BEV), da der blev solgt 44.048 elbiler, hvilket er mange flere end de 27.671 elbiler, der blev solgt i hele 2022 (10,3% af alle solgte biler). Indtil videre udgør elbilerne ca. 17,4% af det samlede salg. Det totale salg af elbiler i 2023 forventes at blive på over 50.000 biler. En af barriererne for udbredelsen af elbiler er at de stadig er forholdsvis dyre selv om afgifterne på dem er væsentligt lavere end for andre typer af biler.

Tabel 6 viser salget af elbiler (BEV) i Israel for perioden januar - oktober 2023 opgjort efter bilmærke. Selv om mange bilfabrikker sælger elbiler i Israel viser salgsstatistikkerne at 70,1% af elbilerne kom fra 4 bilmærker: BYD, Geely, Tesla og Hyundai.

Tabellen viser, at 9 ud af de 20 mest solgte bilmærker er kinesiske og at de udgør 60,0% af de solgte elbiler. Da Teslas biler hovedsagelig er produceret i Kina, flere modeller fra andre ikke-kinesiske bilmærker ligeledes er produceret i Kina samt en del af dem, der er i rubrikken 'Øvrige', er det sandsynligvis omkring 70-75% af de solgte elbiler i Israel, der er produceret i Kina uanset navn (bilmærke). Elbiler fra Sydkorea udgjorde 12,8% af salget i denne periode (enkelte af dem kan være produceret i Europa). Kun omkring 10% af elbilerne er produceret i Europa, Japan og USA.

Tabel 6: Salget af elbiler (BEV) i Israel januar-oktober 2023
Placering Bilmærke Antal Procent
1 BYD 14.321 32,5%
2 Geely 6.480 14,7%
3 Tesla 5.584 12,7%
4 Hyundai 4.252 9,7%
5 SAIC/MG 2.267 5,1%
6 Skoda 1.513 3,4%
7 Mercedes-Benz 886 2,0%
8 ORA 878 2,0%
9 Toyota 877 2,0%
10 KIA 848 1,9%
11 Seres 773 1,8%
12 Skywell 582 1,3%
13 Genesis 526 1,2%
14 VW 471 1,1%
15 Leapmotor 438 1,0%
16 Fiat 382 0,9%
17 Audi 378 0,9%
18 JMEV/EVeasy 371 0,8%
19 Aiways 369 0,8%
20 Volvo 280 0,6%
Øvrige 1.572 3,6%
Ialt 44.048 100,0%
Kilde: Israel Vehicle Importers Association.
Kilde: CleanTechnica.

Salget af plug-in hybridbiler (PHEV/PHV) er også steget i 2023. Tabel 7 viser salget af plug-in hybridbiler i Israel for perioden januar - oktober 2023 opgjort efter bilmærke. Tabellen viser, at der blev solgt 14.462 plug-in hybridbiler, hvilket udgør 5,7% af det totale salg. Det mest populære bilmærke er KIA med 56% af de solgte plug-in hybridbiler efterfulgt af SAIC/MG med 18,2% og BMW med 4,9%. Mercedes-Benz er det eneste bilmærke, der har solgt diesel plug-in hybridbiler (88 biler). I 2022 blev der solgt 13.390 plug-in hybridbiler (5% af alle biler).

Tabel 7: Salget af plug-in hybridbiler (PHEV/PHV) i Israel januar-oktober 2023
Placering Bilmærke Antal Procent
1 KIA 8.095 56,0%
2 SAIC/MG 2.626 18,2%
3 BMW 714 4,9%
4 Mercedes-Benz 641 4,4%
5 Volvo 505 3,5%
6 Wey 392 2,7%
7 Lynk & Co 381 2,6%
8 Lexus 366 2,5%
9 Toyota 233 1,6%
10 Mitsubishi 122 0,8%
Øvrige 387 2,7%
Ialt 14.462 100,0%
Kilde: Israel Vehicle Importers Association.
Kilde: CleanTechnica.

Salget af milde hybridbiler (MHEV/HEV) steg ligeledes i 2023. Tabel 8 viser at der blev solgt 41.284 milde hybridbiler i perioden januar - oktober 2023, hvilket udgør 16,4% af salget. De mest populære bilmærker var Toyota, Hyundai og Suzuki, der solgte 92,7% af de milde hybridbiler. Stort set alle milde hybridbiler (99,4%) er japanske eller sydkoreanske og resten er europæiske (0,6%). Ingen kinesiske hybridbiler. I 2022 blev der solgt 49.963 milde hybridbiler (18,6% af alle biler).

Tabel 8: Salget af mild hybridbiler (MHEV/HEV) i Israel januar-oktober 2023
Placering Bilmærke Antal Procent
1 Toyota 20.689 50,1%
2 Hyundai 9.967 24,1%
3 Suzuki 7.631 18,5%
4 Lexus 944 2,3%
5 Nissan 746 1,8%
6 KIA 533 1,3%
7 Honda 528 1,3%
8 Renault 236 0,6%
9 Dacia 7 0,0%
10 Audi 2 0,0%
Øvrige Ford 1 0,0%
Ialt 41.284 100,0%
Kilde: Israel Vehicle Importers Association.

Som det fremgår af tabel 6-8 er der stor forskel på hvilke typer af biler mht. drivmiddel som de sælger i Israel. Nogle bilmærker (især de kinesiske) sælger kun elbiler, andre bilmærker som Chery, Seat, Mazda og Chrevrolet sælger kun benzinbiler (evt. diesel), Toyota sælger mest hybridbiler, Suzuki sælger mest hybridbiler men ikke elbiler eller plug-in hybridbiler, Fiat og Opel sælger benzin- og elbiler men ikke hybridbiler, Cupra, Land Rover og Ferrari sælger benzin og plug-in hybridbiler men ikke el- og hybridbiler og KIA sælger alle typer.

Udvalget af elbiler er meget bredere end milde hybridbiler og plug-in hybridbiler.

Så vidt vides er der ingen brintbiler i Israel endnu men Toyota og sydkoreanske Hyundai-KIA, der er de tre mest solgte bilmærker i Israel, satser på brintteknologien og de er langt fremme med næste generation af brændselsceller. Hyundai Staria FCEV (MPV) forventes at blive den første brintbil i Israel. Hyundai Xcient blev den første brintdrevet lastbil i Israel og Mellemøsten, og de første blev leveret i starten af 2023. Det er et samarbejde mellem Hyundai, Colmobil (importør af biler, busser og lastbiler), Bazan (Israels største producent af brint) og Sonol (en af de store kæder af tankstationer). Det kan bane vejen for udbredelsen af brinttankstationer og brintbiler i Israel. Den første tankstation med brint åbnede i maj 2023 i Haifa-området og der er planer om at åbne flere.

Toyota har indgået en aftale med BMW om at levere deres brændselscelle til en af BMW's nye modeller (BMW iX5 Hydrogen) og en kinesisk bilfabrik begynder snart en produktion af brintbiler. Til gengæld har Honda stoppet deres produktion af brintbiler. En af fordelene ved brintbiler er at de ikke belaster elnettet som hybrid og elbiler gør, da de selv producer strømmen, og de tankes som en benzin- og dieselbil.

Fra den israelske regering er der stor fokus på anvendelsen af CNG (naturgas) i transportsektoren (biler, busser og lastbiler) som alternativ til benzin og diesel. Man er i gang med at udbygge antallet af gasstationer over hele landet.

I Israel er beskatningen af hybrid-, plug-in hybrid og el-biler lavere end biler med benzin- og dieselmotorer. I de senere år har beskatningen af hybridbiler været stigende og fra januar 2022 skal hybridbiler beskattes på næsten samme måde som benzin- og dieselbiler. Beskatningen af plug-in hybridbiler stiger også men mindre; ny stigning fra 2024. Fra januar 2023 steg momsen på elbiler med 10% og en afgift på elbiler stiger fra 2024. Den israelske regering planlægger en kilometerafgift på elbiler fra efteråret 2023 eller begyndelsen af 2024 men den kommer formentlig kun til at omfatte nogle af elbilerne. El er ikke belagt med afgifter i Israel, hvilke giver elbilerne en fordel i forhold til benzin- og dieselbiler (høj afgift på benzin og diesel). Der er forslag om at indføre en elafgift på strøm til elbiler. Elbilerne vil dog stadig være billigere at købe og køre i pga. en meget mildere beskatning i forhold til benzin- og dieselbiler.

Som følge af en ny frihandelsaftale mellem Sydkorea og Israel bliver det billigere at importere biler fra Sydkorea og det får betydning fra januar 2023. Det gælder kun for de sydkoreanske biler produceret i Sydkorea og ikke dem produceret i Europa. Det vil især være en fordel for elbilerne.

Israel er det land i Mellemøsten, hvor der er forholdsvis flest plug-in hybrid og el-biler.

Den israelske regering meddelte allerede i november 2018, at den planlægger et stop for import og salg af benzin- og dieselbiler (og andre køretøjer) i 2030. Fremover bliver det elbiler og andre eldrevne køretøjer samt køretøjer med (israelsk) naturgas som drivmiddel. Naturgas, sol- og vindenergi og andre grønne energier skal anvendes til at producere strømmen til elkøretøjerne.

Kilde: Israeli business daily "Globes". Globes

I tabel 9 kan man se hvilket brændstof bestanden af de danske biler anvendte i perioden 2017-2022. Her ses det at antallet af plug-in hybridbiler og elbiler steg kraftigt i perioden fra 2017 til og med 2022. Antallet af benzin- og dieselbiler steg i samme periode forholdsvis mindre frem til hhv. 2021 og 2020, hvorefter antallet er svagt faldende. Den totale bestand af personbiler voksede i 2022.

Bestanden af el- og plug-in hybridbiler i alt nåede i 2022 op på næsten 218.000. En stigende andel af de opladelige biler er let brugte importbiler (især Tesla og VW) fra især Tyskland. Den mest udbredte plug-in hybrid bil er Ford Kuga efterfulgt af Kia Niro (2022).

Antallet af brintbiler var på det højeste i vinterhalvåret 2021-2022 men er siden faldet. Den danske bestand af brintbiler består af Toyota Mirai, Hyundai iX35 og Hyundai Nexo (opkaldt efter byen Nexø) men ingen Honda Clarity. Langt de fleste brintbiler er delebiler og taxaer mens kun ca. 10 biler er private.

I 2023 vil importen af let brugte (næsten nye) plug-in hybrid biler og elbiler fra Tyskland og Sverige falde kraftigt, da begge lande reducerer tilskuddene til disse biler samt strammer kravene fra årsskiftet. Det omfatter især Tesla.

Bestanden af biler ialt i Danmark for januar - oktober 2023 viser et stigende antal biler. Antallet af elbiler og plug-in hybrid biler stiger, antallet af benzinbiler er konstant mens bestanden af dieselbiler og brintbiler falder lidt.

Tabel 9: Danske personbilers drivmiddel (brændstof)
Drivmiddel Benzin *) Plug-in hybrid #) Diesel *) Gas €) El Brint Øvrige I alt
2022 1.820.423 104.946 762.754 130 112.674 147 1 2.801.075
2021 1.840.429 77.856 802.447 142 66.610 173 1 2.787.658
2020 1.834.418 29.695 827.412 139 31.886 113 4 2.723.667
2019 1.803.976 9.838 822.181 144 15.507 77 3 2.651.726
2018 1.766.543 5.158 812.502 134 10.037 83 2 2.594.469
2017 1.736.403 1.777 782.889 131 8.764 85 3 2.530.052
Kilde: Danmarks Statistik 2023.

Bemærkninger til tabel 9:

 • *) Mild hybridbiler (MHEV/HEV) indgår i tabellen for benzin- og dieselbiler.

 • #) Plug-in hybridbiler (PHEV/PHV) er normalt en kombinationen af benzin og el; enkelte er diesel og el (ca. 3%).

 • €) CNG (naturgas, N-gas) og LPG (F-gas/autogas/flaskegas).

Salget af elbiler i Danmark satte ny rekord i 2020 med 14.234 elbiler. Antallet af plug-in hybridbiler satte ligeledes ny rekord med 18.248 biler. Til gengæld faldt antallet af solgte hybridbiler til 9.227 biler.

Det totale salg af biler pr. måned i 2021 steg kraftigt i perioden februar til marts måned men har herefter vist en faldende tendens.

Salget af plug-in hybridbiler i 2021 steg kraftigt i perioden februar til marts måned, har efterfølgende ligget på dette niveau med en del udsving pr. måned og en stor stigning i december måned. Salget af elbiler steg kraftigt i løbet af 2021 og satte ny salgsrekord i december måned. I hele perioden har salget af plug-in hybridbiler været større end salget af elbiler. I de senere måneder har salget af elbiler og plug-in hybridbiler (opladelige biler) udgjort 30-40% af de solgte biler og i december måned 58%. I 2021 blev der solgt mere end 40.000 plug-in hybridbiler og næsten 25.000 elbiler, hvilket udgjorde lidt over 34% af det samlede bilsalg.

Salget af benzinbiler i 2021 steg kraftigt i perioden februar til marts måned men har herefter vist en faldende tendens. Salget af dieselbiler har været faldende det andet halvår. I begge tilfælde skyldes det dels et faldende salg af biler generelt og dels et øget salg af plug-in hybridbiler og elbiler.

Der blev solgt to brintbiler til private og 5 til erhvervslivet i perioden januar til september 2021. Til gengæld blev der i oktober måned solgt 66 Toyota brintbiler (taxaer).

I 2021 var Ford Kuga den mest solgte plug-in hybridbil efterfulgt af Peugeot 3008 og Toyota RAV 4.

De 10 mest solgte elbiler i 2021 i Danmark var (i rækkefølge) VW ID.4, Tesla Model 3, VW ID.3, Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron, Hyundai Kona, Ford Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia e-Niro og Renault Zoe.

Hybridbiler og plug-in hybridbiler blev dyrere fra januar 2022 pga. stigninger i afgifterne og det samme sker igen fra januar 2023, januar 2024 og de kommende år. Firmaejede plug-in hybridbiler bliver dyrere fra januar 2023 pga. af en ekstra beskatning i forhold til de privatejede biler. De dyre elbiler stiger lidt fra januar 2023 og vil generelt stige hvert år de kommende år. Benzin- og dieselbiler bliver især ramt af stigende afgifter de kommende år. Eldrevne biler vil være omfattet af lempeligere afgifter end andre biler. Alle biler uanset brændstof stiger de kommende år pga. afgiftstrinene.

Salget af nye biler i 2022 viser, at der sælges flere elbiler end dieselbiler (især i slutningen af året) og at der sælges dobbelt så mange benzinbiler som elbiler (dog ikke december måned) og 3-4 gange flere end dieselbiler. Salget af dieselbiler har været stabilt i 2022, salget af benzinbiler har svinget en del pr. måned men med svag faldende tendens og salget af plug-in hybridbiler er generelt stigende, især i de sidste måneder af 2022. Salget af elbiler faldt voldsomt fra december 2021 til januar 2022 og salget i 2022 er præget af store udsving pr. måned men en general stigning, især i de sidste måneder af 2022. Ca. 1/3 af de solgte biler er plug-in hybridbiler og elbiler (opladelige biler) men andelen er steget de seneste måneder af året. Salget af elbiler og plug-in hybridbiler har det meste af 2022 været det samme men fra august/september blev der solgt flest elbiler. Der blev solgt 6 brintbiler. Det samlede salg af nye biler viser store udsving pr. måned men stigende tendens.

De 10 mest solgte elbiler i 2022 (januar - juni) i Danmark var (i rækkefølge) Skoda Enyaq iV, Tesla Model Y, Polestar 2, Audi Q4 e-tron, Ford Mustang Mach-E, KIA EV6, Volkswagen ID.4, Volvo XC40, Hyundai Ioniq 5 og Hyundai Kona. For hele 2022 blev Skoda Enyaq iV og VW ID.4/ID.5 de mest solgte elbiler efterfulgt af Tesla Model Y.

Opgjort pr. bilkoncern var de mest solgte elbiler fra VW-koncernen, KIA/Hyundai, Tesla, Polestar/Volvo og Mercedes (januar - oktober 2022).

Salgstallene for 2023 (januar - oktober) viser et meget svingende salg i alt pr. måned. Salget af benzin plug-in hybridbiler har været svagt stigende i perioden men på et lavere niveau i forhold til 2022. Salget af benzinbiler har været stabilt og svagt stigende mens salget af elbiler har varieret meget fra måned til måned men med et stigende antal. Tesla har sænket priserne på nogle af deres nye elbiler i begyndelsen af 2023, hvilket gør Tesla bilerne billigere og presser konkurrenterne. Salget af dieselbiler er svagt faldende. Der sælges kun få diesel plug-in hybridbiler i 2023 og salget er faldet kraftigt i forhold til 2022. Der er solgt en enkelt brintbil.

(September 2023) Det danske netværk af tankstationer med brint (3 stk.) er officielt lukket.

I 2023 (januar - juli) var de mest solgte elbiler i Danmark opgjort pr. bilkoncern fra VW-koncernen (VW, Audi, Skoda, Cupra), Tesla og Polestar/Volvo. De 10 mest solgte elbiler var (i rækkefølge) Tesla Model Y, Tesla Model 3, VW ID.4, Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq iV, Volvo XC40 Recharge, Renault Megane E-Tech, Polestar 2, BMW i4 og VW ID.5.

Elbilerne fra Tesla, Hyundai, KIA og SAIC MG sælger godt i både Israel og Danmark mens de kinesiske elbiler ikke sælger i Danmark.

Ford Kuga var igen i 2023 (januar - juli) den mest solgte plug-in hybridbil efterfulgt af KIA Ceed og Hyundai.

Benzinbiler og gasdrevne biler er mere udbredte i Israel mens plug-in hybrid, diesel, elbiler og brintbiler er mere populære i Danmark. Begge lande planlægger et stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030. EU har besluttet et stop for salg af benzin- og dieselbiler (inkl. hybridbiler) i 2035 (dog med enkelte undtagelser som biler fra små producenter, køretøjer, der ikke defineres som en bil og muligvis også biler, der kører på syntetiske brændstoffer).

Hovedparten af de solgte elbiler i Israel i 2022 og perioden januar - oktober 2023 er kinesiske bilmærker mens de i Danmark kun udgør en meget lille andel af salget.

Ligesom i Israel har beskatningen af de forskellige biltyper, mange nye modeller og mærker på markedet, mangel på computerchips og ladestandere, råvarepriser, leveringsproblemer fra især Kina og lukkede fabrikker i Rusland og Ukraine stor betydning for salget af biler. Der er problemer med at få bilerne leveret og dermed lange ventetider. Flere af de mindre kinesiske elbilsproducenter har problemer med salget i et marked med stigende konkurrence og nogle af dem overlever formentlig ikke. I Danmark har forhandlerne især i andet halvår 2022 også oplevet en stigende tilbageholdenhed hos kunderne pga. vigende forbrugertillid, stigende priser og økonomisk pressede købere men i 2023 er det gået bedre.

I begge lande er beskatningen af biler en vigtig indtægtskilde for staten og derfor giver det problemer med det stigende salg af elbiler og faldende salg af benzin- og dieselbiler. Derfor stiger afgifterne for hybrid- og elbiler, da de skal kompensere for tabet af afgifter på benzin- og dieselbiler.

Salget af plug-in hybrid og elbiler er meget afhængigt af statstilskud og reducerede afgifter i forhold til benzin- og dieselbiler. Hvis beskatningen af biler uanset brændstof var ens, vil salget af plug-in hybrid og især elbiler styrtdykke. Det er især de rige, velhavende, 'dem, der ikke selv betaler' og 'firstmovere', der har haft glæde af de skattemæssige fordele og statstilskud til elbiler.

Produktionsland

Sabra Sport - israelsk bil 1961-1968 Hvorfra kommer bilerne på det israelske marked - hvor er de produceret? Tabel 10 herunder viser i hvilket land de israelske biler er produceret uanset deres alder. Tabellen omfatter alle de indregistrerede personbiler i Israel i (ultimo) 2022.

Som det tydelig fremgår er der efterhånden ikke den store sammenhæng mellem et bilmærkes oprindelige land og hvor bilfabrikkerne er placeret. Som eksempel kan nævnes at der findes en del japanske og sydkoreanske bilfabrikker i Europa, BMW har en fabrik i USA og at Chevrolet både kan være en amerikansk og sydkoreansk bil. Mange af de solgte biler i Israel fra Toyota, Hyundai og KIA er produceret på deres europæiske fabrikker og hovedparten af de solgte amerikanske Tesla'er i Israel er produceret i Kina.

Tabel 10: Hvor er bilerne produceret (2022)?
Produktionsland Bilmærker Antal %-fordeling
Japan Mazda, Toyota, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Honda, Nissan, Lexus mfl. 818.970 23,9%
Sydkorea KIA, Hyundai, Chevrolet mfl. 585.379 17,1%
Tjekkiet Skoda, Hyundai mfl. 312.022 9,1%
Tyrkiet Toyota, Renault, Honda mfl. 251.800 7,3%
Spanien Seat, Ford, VW, Renault, Opel mfl. 200.919 5,9%
Tyskland VW, Ford, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Opel, Tesla mfl. 188.380 5,5%
Storbritannien (UK) Nissan, Toyota, Honda mfl. 152.737 4,4%
Frankrig Toyota, Peugeot, Citroen, Renault mfl. 140.255 4,1%
Taiwan . 126.960 3,7%
Slovakiet KIA mfl. 119.913 3,5%
Ungarn . 91.771 2,7%
Indien Hyundai, Nissan, Suzuki/Maruti mfl. 83.945 2,4%
USA Chevrolet, Chrysler, BMW, Tesla mfl. 80.995 2,4%
Thailand Mitsubishi, Mazda mfl. 67.645 2,0%
Mexico Nissan, VW mfl. 56.195 1,6%
Kina SAIC, Tesla, Geely, BYD, Aiways mfl. 38.974 1,1%
Belgien Volvo, Audi mfl. 26.048 0,8%
Polen . 22.261 0,6%
Rumænien . 21.335 0,6%
Italien . 15.715 0,5%
Canada . 10.674 0,3%
Sverige . 7.011 0,2%
Israel . 2.264 0,1%
Øvrige lande . 10.858 0,3%
I alt 3.433.026 100,0%
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles 2021.

Der sælges færre og færre biler produceret i Indien, Polen og Storbritannien men til gengæld kommer der flere biler fra Kina og Sydkorea.

I 1970'erne var mere end 10% af køretøjerne på de israelske veje produceret i Israel men i dag er det kun meget få. Det er en blanding af lastbiler, busser, specielle køretøjer og gamle israelske biler. En af dem er den røde sportsvogn på billedet. Israel har tidligere haft flere mindre bilfabrikker (læs Biler i Israel - historie og produktion).

Andre bildata

Skoda Oktavia - tidligere den mest populære taxa i Israel
 • Antallet af taxaer har i de seneste 10 år ligget på 20-22.500 og er i 2022 på 22.413. Antallet af taxaer har været stigende igennem årene (se tabel 4).

  Den mest populære bil som taxa er nu en Toyota, da Toyota har solgt et meget stort antal biler i 2021 og 2022 - tidligere var der kun et mindre antal Toyata taxaer. Skoda Oktavia (se billede) var i mange år den mest populære taxa. I 2022 var der 22.413 taxaer og af dem var 25,7% Toyota, 24,5% Skoda, 18,9% Mercedes-Benz, 8,4% Renault, 7,9% KIA, 6,8% Citroen, 1,8% Hyundai og 6,1% andre mærker. De store taxaer (min. 5 sæder) er hovedsagelig Mercedes.

  Taxaer er i gennemsnit 2,5 år gamle (2022) men det varierer meget med hvilket bilmærke det er. Hyundai taxaer er de yngste med et gennemsnit på 0,3 år, hvilket skyldes at de først kom ind på taxamarkedet i 2021. Toyota taxaer er de næstyngste (1,2 år i gennemsnit), hvilket skyldes det meget store salg af Toyota'er i 2021 og 2022. VW taxaer er i gennemsnit de ældste (4,3 år) efterfulgt af Dacia (3,6 år). For Dacias vedkommende skyldes det høje gennemsnit at der kun er solgt meget få Dacia som taxa i 2021 og 2022. De store taxaer (min. 5 sæder) er lidt ældre end de andre i gennemsnit. Ca. 22,9% af taxaerne er indregistreret første gang i 2022, ca. 50,4% er fra perioden 2019-2021 mens ca. 26,7% er fra 2018 eller ældre (min. 5 år gammel). 214 taxaer er fra 2012 eller ældre (næsten 1%). Gennemsnitsalderen på de israelske taxaer har i mange år været på 2,0-2,3 år men alderen har været stigende de senere år til 2,4-2,8 år men er nu faldet til 2,5 år.

  Ultimo 2022 anvendte de fleste israelske taxaer diesel som brændstof (67,4%) mens 30,9% var hybridbiler (inkl. plug-in hybrid) og de resterende 1,7% kørte på enten benzin, el eller gas. I forhold til 2020 og 2021 er antallet af dieseltaxaer faldet kraftigt mens antallet af hybridtaxaer er steget næsten tilsvarende. I 2022 var der i alt 22.413 taxaer.

 • De mest populære bilmærker som udlejningsbiler er KIA og Hyundai (37%) efterfulgt af Mazda, Nissan, Toyota, Chevrolet, Mitsubishi og Renault. De udgør ca. 76,4% af alle udlejningsbiler (2022). Til gengæld er Subaru og Fiat på vej ud som udlejningsbil, da udlejningsselskaberne stort set ikke har købt nogen af dem i de seneste 3 år. Skoda anvendes ikke som udlejningsbil.

 • Næsten alle israelske biler har en automatisk gearkasse. I 2022 havde 99,3% af de solgte biler automatgear og dette tal har været stigende gennem mange år. I 2000 var det ca. 90% af de nye biler. Ca. 94,6% af alle israelske biler har automatgear (2022) og tallet stiger. Det er stadig muligt at købe eller leje en bil med manuelt gear men de er efterhånden sjældne.

  I Danmark til sammenligning havde kun 5-10% af de solgte biler automatgear i perioden 2000-2010 men især efter 2015 er antallet steget kraftigt. I 2020 havde 60% af de solgte biler i Danmark automatgear og ved årsskiftet 2022/2023 var det på ca. 80%.

  Det skyldes at elbiler ikke har en gearkasse, at bilfabrikkerne efterhånden udfaser den manuelle gearkasse og at en moderne automatgearkasse er blevet bedre og hurtigere til at skifte gear.

 • Beskatningen af biler i både Israel og Danmark er høj, hvilket i stort omfang påvirker valget af bil og biltyper. I begge lande er beskatningen af biler en vigtig indtægtskilde for staten og derfor giver det problemer med det stigende salg af elbiler og faldende salg af benzin- og dieselbiler. Derfor stiger afgifterne for hybrid- og elbiler, da de skal kompensere for tabet af afgifter på benzin- og dieselbiler.

 • Gennemsnitsalderen på de israelske biler har i de seneste 30 år ligget på 6,5-7,2 år men er i de senere år steget til 7,2 år i 2022. Taxaer er yngre, da de i gennemsnit er 2,5 år gamle (2022) men det varierer meget med hvilket bilmærke det er.

  De danske biler er ældre, da de i de seneste 20 år i gennemsnit har været 8,9-9,3 år gamle; de seneste år dog kun 8,9-9,0 år gamle. De danske taxaer er efterhånden lidt ældre og deres alder stigende gennem de seneste 20 år - i dag er de i gennemsnit 3,1 år gammel.

  Leasingbiler, udlejningsbiler, virksomhedsejede biler og taxaer er ofte helt nye eller højest få år gamle.

 • Antallet af biler i forhold til indbyggertallet er steget hvert eneste år siden 1950'erne på trods af en kraftig befolkningstilvækst. I 2022 var der i gennemsnit 355 biler pr. 1.000 indbyggere og dette tal forventes at stige for 2023 pga. det store bilsalg. Antallet af taxaer i forhold til indbyggertallet har i de seneste 20 år ligget stabilt på i gennemsnit 2,3-2,5 taxaer pr. 1.000 indbyggere.

  Danmark har forholdsvis flere biler pr. indbygger end Israel.

 • Den daglige trafiktæthed med massiv kødannelse i de store byer er kraftigt forværret i 2022 og 2021 i forhold til 2020 og tidligere år. Det forventes kun at blive værre i 2023 trods stor udbygning af den kollektive trafik.

 • Israelsk nummerplade til biler siden juli 2017.
  Israelsk nummerplade til biler siden juli 2017.
  Israelsk nummerplade til biler fra perioden 1980-2017.
  Israelsk nummerplade til biler fra perioden 1980-2017.
  Israelsk nummerplade til veteranbiler (min. 30 år gamle)
  Israelsk nummerplade til veteranbiler (min. 30 år gamle).

  Den samlede bestand af køretøjer med nummerplade (inkl. taxaer, motorcykler, lastbiler, store busser, specialkøretøjer mfl.) i Israel var i 2022 på ca. 3,973 mill., hvilket er en stigning på 3,5% i forhold til 2021.

  Til højre ses de nye nummerplader til israelske biler siden juli 2017, nummerplader fra perioden 1980-2017 og nummerplader til veteranbiler (min. 30 år gamle). For biler, der ikke har plads til denne nummerplade, findes der en tilsvarende nummerplade med to linjer.

  Der findes andre nummerplader med andre tegnkombinationer: Rød baggrund tilhører politiet, sort baggrund tilhører militæret, blå baggrund tilhører militærpolitiet, hvid baggrund med CD/CC er diplomatbiler eller biler tilhørende konsulater og hvid baggrund med UN tilhører FN.

  I de sjældne tilfælde, hvor en israelsk bil med israelske nummerplader forlader landet, har den mulighed for at få en ekstra nummerplade, der er en israelsk nummerplade i forklædning. De får typisk en hvid baggrund med sorte tegn, hvor landekoden IL, den hebraiske/arabiske tekst og blå farve er fjernet.

 • Palæstinensiske biler fra de palæstinensiske selvstyreområder i Gaza-striben (Hamas) og på Vestbredden (PA) har deres egne nummerplader. Nummerpladerne er forskellige - nummerplader under PA har bogstavet P mens nummerplader fra Gaza-striben har det palæstinensiske flag og de anvender forskellige farver og design.

 • I de palæstinensiske områder på Vestbredden kører der mange tidligere israelske biler - det er dels gamle israelske biler, der burde være skrottet (Mashtuba biler) men som der er et stort marked for og dels biler stjålet i Israel. Der vurderes at være mellem 70.000 og 150.000 Mashtuba køretøjer og de har normalt hverken nummerplade eller forsikring. Et ukendt antal stjålne israelske biler siden 1993 kører rundt med en palæstinensisk nummerplade (P) og forsikring. Nye biler importeres via Israel og brugte biler kommer fra Israel og israelske områder. Der er indregistreret næsten 300.000 køretøjer under det palæstinensiske selvstyreområde (PA).

 • Israelske biler må ikke køre ind i Gaza-striben med mindre de har en speciel tilladelse. Israelske udlejningsbiler må ikke køre ind i et område under det palæstinensiske selvstyre (PA) på Vestbredden eller til Gaza-striben (Hamas).

 • Den palæstinensiske forretningsmand Muhannad Shuhaiber fra Gaza-striben åbnede den største og mest luksuøse udstilling for luksusbiler i Gaza i sommeren 2023. Under navnet Motor One sælger han de dyre BMW'er og Mercedes-Benz biler til rige palæstinensere i Gaza-striben.

 • Antallet af biltyverier i Israel er fordoblet fra 2021 til 2022 ifølge de israelske bilforsikringsselskaber, hvilket hænger sammen med manglen på nye biler og stigende priser på reservedele. Forsikringspræmierne er derfor steget 10-20%.

  De mest populære bilmodeller hos biltyvene er Mazda 3, Kia Picanto, Mazda 6, Hyundai Tuscon, Kia Niro, Mazda CX5, Kia Sportage og Hyundai Kona. Omkring halvdelen af de stjålne biler er SUV'er. Til gengæld er det sjældent at en elbil bliver stjålet.

  Omkring 95% af de stjålne biler ender i de palæstinensiske selvstyreområder under PA på Vestbredden. Også her er der mangel på nye biler og stigende priser på reservedele. Det er en velorganiseret branche med gode indtægtsmuligheder, hvor bilerne normalt er bestilt på forhånd. De nyere biler bliver normalt efterfølgende brugt som en privat bil med nummerplade (P) og forsikring i PA-områderne mens de ældre biler anvendes til reservedele.

  De seneste tal fra et firma i bilbranchen fortæller at antallet af biltyverier er steget med 140% i de første 3 måneder af 2023 i forhold til samme periode året før. Forsikringspræmierne til dækning af skade og tyveri er derfor steget med 30% i gennemsnit det seneste år.

 • Highway 6 (Trans-Israel Highway) er en nord-syd gående betalingsmotorvej, hvor nummerpladen automatisk aflæses ved indkørslen til motorvejen og ved frakørslen, hvorefter betalingen for kørslen beregnes. For biler med en israelsk 'brobizz' registreres det automatisk ved ind- og udkørsel.

 • De to mest populære farver på israelske biler er hvid og grå, da 71,7% af bilparken (ca. 2,5 mill. biler) har disse farvenuancer (2022). Andelen af hvide biler har været stigende gennem mange år mens andelen af grå biler har være svagt faldende. Mere end 76% af de solgte biler i 2022 havde en af disse farver. Derimod er farver som gul, grøn og rød mere sjældne - i 2022 var kun 2,9% af de solgte biler med en af disse farver og i de seneste 15 år har højest 5% af de solgte biler haft disse farver. Sort har historisk aldrig været en populær farve i varmen (kun få procent) men med årerne er den blevet mere populær og nu har 15,2% af de nye biler denne farve (12,2% af alle biler). Den blå farve har under 5% af de solgte nye biler og det er en faldende andel (7,4% af alle biler). Beige-brune farvenuancer udgør nu under 1% af de solgte biler og det er en stærkt faldende andel (4,3% af alle biler). 1.705 biler har andre farvenuancer (0,0%).

 • Antallet af færdselsuheld i forhold til antallet af biler har i en del år været faldende.

 • Hovedparten af de nye israelske biler importeres med skib til havnebyen Ashdod og en mindre del med skib til havnebyen Eilat. Maj 2023 åbnede det kinesiske rederi COSCO en direkte rute mellem Kina og Eilat for eksport af kinesiske biler til Israel. Det israelske rederi ZIM har også en direkte rute fra Kina.

 • Ult. 2022 var der ca. 4,94 mill. israelere med et kørekort til en bil. Næsten 115.000 havde også kørekort til en taxa. I gennemsnit var der ca. 1,4 person med kørekort til bil pr. indregistreret bil og dette tal har været stabilt de seneste 15 år. Det tilsvarende tal for taxakørekort ligger på 4,9-5,3. Nogle kørekort kan have en begrænsning (f.eks. skal føreren anvende briller/kontaktlinser under kørslen, må kun køre en bil med automatgear eller har et nyt kørekort under to år gammel).

 • De fire store tankstationskæder i Israel er Paz (Paz Oil Company), Delek (Delek, The Israel Fuel Corporation Ltd.), Sonol (Sonol Israel Ltd.) og Dor Alon (Alon Israel Oil Company Ltd.). Desuden findes der flere mindre kæder som Yaad Fuel, 10ten, Tapooz/Tapuz, Mika Gas Stations, Sd"s Gas Stations, Hagalil og Keren Energy.

Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles 2021/2022.
Kilde: Israeli business daily "Globes". Globes

Afrunding

Antallet af biler i Israel er på ca. 3,433 mill. og antallet stiger med 3-5% i gennemsnit pr. år. Det årlige salg af nye biler er på mere end 250.000 biler om året men Corona-restriktionerne i 2020 gav et midlertidig fald i salget. I 2021 blev der sat en ny salgsrekord på 289.291 nye biler. I 2022 blev der solgt 264.532 biler, hvilket er et fald på ca. 7,9% i forhold til rekordåret 2021 men som er på cirka det samme niveau som i 2018, bedre end 2019 og væsentligt højere end i 2020. Det foreløbige salg for 2023 er næsten på højde med rekordåret 2021 for samme periode.

Det mest solgte bilmærke i Israel de seneste 8 år er Hyundai. Toyota og KIA skiftes til at være det 2. og 3. mest solgte bilmærke mens Skoda tidligere var på 4. pladsen. Skoda er det bedst sælgende europæiske bilmærke og for første gang i 2022 er et kinesisk bilmærke blandt de 10 mest solgte. Der blev samlet solgt flest japanske bilmærker efterfulgt af de sydkoreanske og europæiske mærker. I 2023 er der to kinesiske bilmærker blandt de 10 mest solgte.

Toyota Corolla, Hyundai Ioniq og Kia Picanto har i mange år været blandt de mest solgte bilmodeller. De fleste modeller på Top-10 listen er japanske eller sydkoreanske i perioden 2016-2021; for 2022 er alle modeller på Top-20 listen japanske, sydkoreanske eller kinesiske. Den mest solgte bilmodel i første halvår af 2023 var kinesisk.

De kinesiske bilmærker har haft en meget stor fremgang især i andet halvår af 2022 og 2023 indtil nu.

Hovedparten af de israelske biler kører på benzin men antallet af hybridbiler, plug-in hybridbiler og elbiler er stærkt stigende. En del biler kører på diesel mens et lille antal kører på gas eller el.

Israel har tidligere haft flere mindre bilfabrikker.

Bilskatterne har stor betydning for statsfinanserne i begge lande.

Det årlige salg af biler i Israel er noget større end i Danmark og der er mange flere biler i Israel end der er i Danmark. Israelerne foretrækker i højere grad japanske og sydkoreanske biler og efterhånden også kinesiske biler mens danskerne er mere til tyske, franske og andre europæiske biler. Det er næsten de samme bilmærker på begge markeder men deres markedsandele kan være meget forskellige. Der kører flere benzinbiler i Israel men til gengæld er der flere plug-in hybrid, dieselbiler og elbiler i Danmark.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Fakta om Israel Biler i Israel - historie og produktion Israel er det nye 'Silicon Valley' for bilindustrien og autoteknologi


© 2000-2023 DIF. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 23.11.2023