Det israelske flag

Bilparken i Israel

Hvor mange biler sælges der i Israel? Hvilke bilmærker kører israelerne i? Hvad er den mest solgte bilmodel i Israel? Hvor mange biler er der i Israel? Hvor mange hybrid- og elbiler er der? Hvor kommer bilerne fra (producentland)? Den mest populære farve på bilerne og andre bildata.

Indledning

Denne artikel ser nærmere på hvor mange biler der er i Israel, hvilke bilmærker der er de mest populære og udbredte, de mest solgte bilmodeller, hvilket brændstof bruger bilerne, hvor er de produceret og andre bilrelaterede oplysninger.

Tallene bliver sammenlignet med de tilsvarende i Danmark for at se hvilke forskelle og ligheder der er mellem de to lande.

Artiklen omhandler kun personbiler (maks. 9 personer inkl. chaufføren) og taxaer (maks. 11 personer inkl. chaufføren) men ikke de øvrige typer af køretøjer. Personbiler i Israel omfatter også virksomhedsejede biler, vans (små varebiler), pick-up, leasingbiler og udlejningsbiler men ikke taxaer. Minibusser og minilastbiler med en vægt på under 3,5 tons (3.500 kg.) - se den enkelte tabel. Personbiler i Danmark omfatter også firmabiler men ikke vans (små varebiler) under 3.500 kg. Definitionen af vans/kassevogne/varebiler/gulpladebiler/pick-up/rustvogne og deres placering i statistikkerne kan variere. Kun biler med en nummerplade er medtaget i statistikkerne. Salget af biler omfatter kun nye biler og ikke brugtvognssalget. Der kan være mindre forskelle mellem de forskellige datakilder både mht. data, antal og definitioner. Se også bemærkninger under de enkelte tabeller.

Antal solgte biler
De mest solgte bilmærker
De mest solgte bilmodeller
Biltyper (segment)
Bestanden af biler
Drivmiddel (brændstof)
Israelske taxaer
Produktionsland
Andre bildata
Afrunding

Antal solgte biler

Israelsk nummerplade til biler siden juli 2017. Tabel 1 herunder viser antallet af solgte nye personbiler (inkl. vans og pick-up, eks. taxaer) i Israel for perioden 2016-2023 samt 1. halvår 2024 (januar - juni måned).

Bilsalget i de 6 første måneder af 2024 faldt med 10,8% i forhold til samme periode i 2023 og med 4,2% i forhold til 2022.

Salget af personbiler i Israel for hele 2023 steg med 1,2% i forhold til 2022 men er ca. 7,5% lavere end i rekordåret 2021.

Salget af nye biler er normalt meget højt i januar, falder i løbet af året og er lavest i december måned.

Tabel 1: Antal solgte biler i Israel og Danmark
Land Israel Danmark
Årstal Personbiler Personbiler
1. halvår 2024 152.228 86.336
2023 267.666 172.763
2022 264.532 148.295
2021 289.291 185.328
2020 214.544 198.102
2019 253.938 225.581
2018 267.490 218.558
2017 281.563 221.817
2016 286.728 222.916
Kilde: Israel Motor Vehicles Importers Association (IMVIA).
Kilde: De Danske Bilimportorer (DBI).
Kilde: MarkLines - Automotive Industry Portal.

Bemærkninger til tabel 1:

 • En ny bil tæller først som solgt i statistikken, når den er indregistreret (med nummerplade) og ikke ved underskrivelsen af købsaftalen.

 • En importeret bil tælles med i importstatistikkerne men den registreres først som solgt, når den er indregistreret (med nummerplade). De fleste biler opholder sig i en kortere eller længere periode på et importlager eller hos forhandleren, før de bliver solgt. Hvis en ny bil ikke bliver solgt senest 12 måneder efter ankomsten til Israel, skal forhandleren registere den som brugtbil med 0 km. - den sælges efterfølgende som brugt bil med rabat og indgår ikke i salget af nye biler. En del af bilerne sælges til leasingselskaber, der videresælger nogle af dem til private.

 • De israelske salgstal indeholder ikke taxaer (2022: 3.613, 2023: 2.357) - se tabel 12.

 • De israelske salgstal indeholder minibusser, minilastbiler, vans, varebiler og pick-up med en vægt på under 3,5 tons (3.500 kg.) - se tabel 3.

 • De danske salgstal indeholder ikke vans (små varebiler) under 3.500 kg. I 1. første halvår 2024 (januar - juni måned) blev der solgt 15.458 stk., hvilket er en stigning på 22,3% i forhold til samme periode i 2023. I 2023 blev der solgt 25.751 stk., hvilket er et fald på 5,2% i forhold til 2022. I hele 2022 blev der solgt 27.172 vans hvilket er et fald på 12,9% i forhold til 2021. I 2021 blev der solgt 31.572 stk., hvilket er 1,5% flere end i 2020 (31.111 stk.). Se tabel 3.

 • De danske salgstal er inkl. ATV'er, UTV'er, golfbiler, kabinescootere, rustvogne og freewheeler/trike men der sælges kun meget få med en nummerplade (eks. januar 2024: 4 stk., februar: 15 stk., marts 9 stk. og april 8 stk.). De israelske salgstal indeholder ikke disse typer af køretøjer.

Salget i Israel fordelt på de enkelte måneder i 2024 og i forhold til 2023 og 2022:

Januar: 37.123 biler, -20,9% (2023), +0,5% (2022).
Februar: 26.018 biler, -9,9% (2023), +4,5% (2022).
Marts: 25.401 biler, -13,5% (2023), -7,1% (2022).
April: 17.662 biler, -8,1% (2023), -12,3% (2022).
Maj: 22.254 biler, -7,9% (2023), -10,2% (2022).
Juni: 25.770 biler, +5,6% (2023), +14,0% (2022).

Salget i Israel fordelt på de enkelte måneder i 2023 og i forhold til 2022 og rekordåret 2021:

Januar: 46.921 biler, +27% (2022), -3% (2021).
Februar: 28.811 biler, +16,1% (2022), +13,2% (2021).
Marts: 29.381 biler, +7,5% (2022), +10% (2021).
April: 19.218 biler, -4,6% (2022), -22,6% (2021).
Maj: 24.044 biler, -3,0% (2022), -10.3% (2021).
Juni: 24.459 biler, +8,2% (2022), -22,8% (2021).
Juli: 23.168 biler, +7,3% (2022), -11,5% (2021).
August: 24.497 biler, +17,3% (2022), -7,7% (2021).
September: 17.960 biler, +7,2% (2022), +45,1% (2021).
Oktober: 11.682 biler, -27,9% (2022), -37,8% (2021).
November: 12.829 biler, -40,9% (2022), -17,2% (2021).
December: 4.496 biler, -58,5% (2022), -23,3% (2021).

I Israel blev der i 2022 solgt 264.532 biler, hvilket er et fald på ca. 7,9% i forhold til rekordåret 2021 men som er på cirka det samme niveau som i 2018, bedre end 2019 og væsentligt højere end i 2020. Salget fordeler sig med 36.954 biler i januar måned, 24.886 i februar, 27.339 i marts, 20.139 i april, 24.778 i maj, 22.606 i juni, 21.584 i juli, 20.256 i august, 16.756 biler i september, 16.212 i oktober, 21.712 i november og 11.300 i december måned.

Salget af nye personbiler satte ny rekord i 2021 med 289.291 biler, hvilket er det højeste salg af biler nogensinde. I forhold til 2020 steg salget med næsten 35%. Den tidligere salgsrekord var i 2016 med 286.728 solgte biler men bilsalget har været faldende i perioden 2017-2020 og især i 2020 pga. Corona restriktionerne og nedlukningen af samfundet. I 2020 faldt salget med 15,5% i forhold til året før.

Der har været store udsving i salget af biler i løbet af 2021. Januar satte ny salgsrekord for en måned: 48.242 biler - de efterfølgende måneder har salget ligget på 25-26.000 biler pr. måned, i juni måned steg det til næsten 32.000 og faldt herefter til ca. 25-26.000 biler pr. måned. I september blev salget halveret til næsten 13.000 men steg i oktober til næsten 19.000 og faldt lidt igen i november til ca. 15.000 biler. December måneds salg faldt til kun 6.122 biler.

Salget af nye biler i 2021 og 2022 kunne være højere i Israel, da der var en stor efterspørgsel efter nye biler og samtidig lange ventetider på mange af de mest populære biler. Priserne på nye biler i Israel steg med op til 10% i maj 2022. Det skabte en stor efterspørgsel efter nyere brugte biler, hvilket fik den konsekvens, at en del nyere brugte biler kostede mere end de kostede som ny (brugte biler falder normalt i pris hver år). Denne tendens fortsatte ind i 2023 men er aftagende.

Til sammenligning ses det tilsvarende salg i Danmark. Salget af nye biler i januar 2024 faldt med 15% i forhold til januar 2023, faldet i februar var kun på 3,2%, faldet for marts var på 6,0%, til gengæld steg salget i april med 27,1%, maj med 4,0% og juni med 6,7%. Bilsalget i 1. halvår 2024 (januar - juni) steg med 2,4% i forhold til samme periode i 2023. Til gengæld steg salget af vans/varebiler i januar med 23,6%, februar med 21,7%, marts med 9,6%, april med 65,0%, maj med 21,1% og juni med 3,8% i forhold til 2023. Salget af vans/varebiler steg i 1. halvår 2024 (januar - juni) med 22,3% i forhold til samme periode året før. De store prisfald på elbiler i 2023, der fortsætter i 2024, skaber stor usikkerhed blandt køberne, der er blevet mere afventende. Derfor bliver et stigende antal elbiler solgt som leasingbiler.

Det samlede salg af biler for 2023 steg med 16,5% i forhold til samme periode i 2022 men til gengæld faldt salget af vans/varebiler med 5,2%. Hovedårsagen til den store stigning i salget af nye biler skyldes et rekordsalg af Tesla biler. 2023 var præget af mange prisfald på nye elbiler.

Salget i Danmark fordelt på de enkelte måneder i 2023 og i forhold til 2022:

Januar: 10.403 biler (+10,6%). Februar: 11.597 biler (+13,7%). Marts: 17.960 biler (+22,9%). April: 12.067 biler (+ 9,6%). Maj: 14.012 biler (+3,8%). Juni: 18.307 biler (+23,4%). Juli: 11.239 biler (+14,5%). August: 13.517 biler (+13,5%). September: 14.885 biler (+14,4%). Oktober: 13.233 biler (+22,0%). November: 16.354 biler (+24,6%). December: 19.187 (+26,1%).

I 2022 var antallet af solgte biler i Danmark det laveste siden finanskrisen i 2009 (112.000 biler) og et fald på 20,0% i forhold til 2021. Salget pr. måned i 2022 har været lavere end den tilsvarende måned i 2021 (februar undtaget). Med et salg på 15.219 biler var december måned den bedste i 2022. Forhandlerne oplevede i 2022 en stigende tilbageholdenhed hos kunderne pga. vigende forbrugertillid, stigende priser og økonomisk pressede købere. Desuden var salget af brugte biler og priserne på dem faldende.

Bilsalget i 2021 blev næsten på det samme niveau som året før, idet der blev solgt 185.328 biler mod 198.102 i 2020 - et fald på ca. 6,4%. Bilsalget i 2021 var det laveste siden 2013. I 2020 blev der solgt færre biler end normalt pga. Corona nedlukningen og ændringerne i bilbeskatningen i forhold til 2019 og denne tendens fortsatte i 2021. Der har været store udsving i det månedlige salg af biler i 2020 og 2021 - i gennemsnit blev der solgt 15-18.000 biler pr. måned i 2020 og 2021 men der har også været få måneder med et salg omkring 10.000 eller over 20.000 biler. I 2022 har det månedlige salg typisk ligget på 10-15.000 biler.

Salget af nye biler i Danmark var nogenlunde stabilt i perioden 2016-2019, faldende 2020-2022 og stigende i 2023 og 2024.

Selv om bilsalget i Israel har været faldende til og med 2020 sælges der generelt flere nye biler i Israel end Danmark og denne tendens blev kraftigt forstærket i 2021 og 2022. I 2022 blev der solgt ca. 116.000 flere biler i Israel end Danmark men i 2023 blev forskellen kun på ca. 95.000 biler. Forskellen forventes at blive mindre i 2024.

DI Bilbranchen forventer nu et salg i Danmark på samme nivesu som i 2023 eller lidt lavere.

Beskatningen af de forskellige biltyper, mange nye modeller på markedet, mangel på komponenter og computerchips, leveringsproblemer fra især Kina og lukkede fabrikker i Rusland og Ukraine har haft stor betydning for det månedlige og årlige salg i begge lande de senere år. Der har i flere år været problemer med at få bilerne leveret og dermed lange ventetider men i løbet af efteråret 2023 og 2024 faldt leveringstiderne i både Israel og Danmark. Importen af biler fra Sydkorea, Japan og Kina har i perioden 4. kv. 2023 og 1. halvår 2024 været forstyrret af terrorangreb på handelsskibe i Det Røde Hav, hvilket har forsinket leveringen af nye biler.

De mest solgte bilmærker

Hyundai - det mest solgte bilmærke i Israel Tabel 2 herunder viser fordelingen af bilsalget i Israel mellem de forskellige bilmærker de seneste 8 år (2016-2023) samt 1. halvår 2024 (januar - juni måned). Rækkefølgen i tabellen er salget i 2024.

Salgstallene for 1. halvår 2024 (januar - juni måned) viser at Hyundai, KIA, Toyota, Skoda og BYD er de meste solgte bilmærker, at Skoda er det bedst sælgende europæiske bilmærke, at flere af de nye bilmærker (bl.a. Xpeng, Zeekr og Smart) har klaret sig godt, at der er 3 kinesiske bilmærker i top-10 og at de kinesiske bilmærker udgjorde over 20% af det samlede salg.

Salgstallene for 2023 viser at Hyundai, KIA og Toyota stadig er de mest solgte bilmærker selv om de samlet gik en del tilbage (39,4% af de solgte biler), at Skoda er det bedst sælgende europæiske bilmærke og at der er 3 kinesiske bilmærker i top 10.

De 3 mest solgte bilmærker i Israel (Hyundai, KIA og Toyota) de seneste 8 år (2016-2024) stod samlet for næsten 44% af de solgte biler i 2022, næsten 43% i 2021 og at de i perioden 2016-2022 har øget deres markedsandel. Deres markedsandel er dog faldet i 2023 og 2024 til hhv. 39,4% og 32,6%. Skoda er det bedst sælgende europæiske bilmærke i Israel de seneste 8 år som det 4. bedst sælgende bilmærke; dog undtaget i 2022 og 2023, hvor Skoda faldt til 5. pladsen. For første gang i 2022 var der et kinesisk bilmærke blandt de 10 mest solgte.

Salgstallene for 2023 viser at der samlet blev solgt flest sydkoreanske bilmærker (29%) og japanske (28%) efterfulgt af de europæiske (23%), de kinesiske (ca. 16,6%) og de amerikanske bilmærker (ca. 3,3%). I forhold til 2022 er de sydkoreanske, japanske og amerikanske bilmærker gået tilbage, de europæiske uændret mens de kinesiske bilmærker samlet er gået meget frem. I forhold til 2021 er det de samme tendenser; dog gik de europæiske bilmærker en del tilbage i 2021.

2022 (især i andet halvår) og 2023 var præget af de mange nye kinesiske bilmærker i Israel, hvor nogle af dem solgte mange biler.

Tabel 2: De mest solgte bilmærker i Israel (2016-2023) og Danmark (2021-2023) samt 1. halvår 2024 (januar - juni måned)
Årstal 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 . . 2024 2023 2022 2021
Bilmærke Israel . Danmark
Toyota 11,2% 11,8% 13,6% 14,1% 13,4% 14,1% 10,2% 11,0% 10,5% . Tesla 9,9% 12,9% 2,0% 1,8%
Hyundai 11,0% 15,4% 16,0% 14,9% 15,6% 15,9% 14,4% 13,1% 13,6% . VW 9,7% 9,7% 11,6% 10,5%
KIA 10,4% 12,2% 14,3% 13,7% 11,9% 12,6% 13,3% 12,7% 13,3% . Toyota 8,8% 7,0% 8,7% 8,0%
Skoda 6,8% 5,2% 4,8% 6,4% 8,3% 7,1% 7,4% 7,7% 6,8% . Audi 7,0% 7,6% 5,7% 5,7%
BYD 6,6% 5,7% 1,4% - - - - - - . Mercedes-Benz 6,7% 6,3% 8,1% 6,6%
Mazda 5,0% 5,1% 7,1% 5,2% 4,4% 4,3% 5,0% 4,6% 5,0% . Peugeot 6,7% 5,1% 5,7% 7,4%
Mitsubishi 4,1% 3,8% 4,4% 4,4% 6,0% 5,6% 4,8% 3,9% 6,3% . BMW 4,9% 5,0% 5,7% 7,1%
Chery 3,7% 4,2% 0,3% - - - - - - . Renault 4,5% 2,5% 2,9% 3,2%
SAIC-MG ¤) 3,7% 2,0% 1,9% 1,1% 0,7% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% . Volvo 4,3% 2,9% 3,6% 3,0%
Suzuki 3,2% 3,3% 3,3% 3,7% 4,3% 4,9% 5,0% 5,9% 4,7% . Skoda 4,1% 5,4% 5,9% 5,4%
Seat 3,2% 2,1% 2,1% 4,0% 4,8% 3,6% 3,4% 3,0% 2,9% . Nissan 3,5% 2,5% 2,2% 2,3%
Citroen 2,3% 2,4% 3,0% 2,4% 2,8% 2,7% 2,6% 2,8% 2,7% . Citroen 3,4% 2,9% 3,6% 5,9%
Renault 2,2% 1,7% 1,4% 2,6% 3,5% 3,6% 4,3% 4,6% 3,8% . Hyundai 3,3% 4,7% 5,9% 6,0%
Tesla #) 2,0% 2,5% 2,3% 2,2% - - - - - . Ford 2,6% 4,4% 5,3% 6,0%
VW 1,8% 1,6% 1,4% 1,5% 2,1% 1,7% 2,2% 2,5% 3,2% . Opel 2,4% 2,6% 2,9% 3,5%
Geely 1,7% 2,7% 2,6% 0,1% - - - - - . KIA 2,4% 3,9% 5,4% 5,0%
Peugeot 1,7% 2,6% 2,1% 2,8% 2,7% 2,7% 2,5% 2,3% 2,2% . Cupra 2,2% 2,7% 1,9% 0,6%
Mercedes-Benz 1,4% 1,4% 1,5% 1,2% 1,4% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% . Mazda 2,2% 2,1% 2,6% 1,5%
Chevrolet (GMC)+) 1,4% 1,2% 1,8% 2,9% 3,0% 2,4% 2,6% 2,6% 3,1% . Suzuki 2,0% 2,2% 2,7% 2,8%
Subaru 1,4% 1,7% 1,6% 1,9% 1,8% 1,8% 2,1% 2,4% 2,7% . BYD 1,3% 0,3% 0,0% -
Nissan 1,3% 1,0% 1,3% 3,9% 3,5% 4,4% 5,8% 5,1% 4,1% . Polestar 1,1% 1,2% 1,0% 0,4%
BMW 1,0% 0,8% 1,3% 1,2% 1,0% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% . XPeng 1,0% 0,4% - -
Audi 1,0% 1,1% 1,1% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,5% . MG ¤) 0,9% 0,8% 1,1% 0,8%
Zeekr 0,9% 0,0% - - - - - - - . Seat 0,8% 1,1% 1,0% 2,7%
Lexus 0,9% 0,6% 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,5% . Fiat 0,7% 0,8% 0,6% 1,1%
Xpeng 0,7% 0,0% - - - - - - - . Honda 0,6% 0,2% 0,3% 0,2%
Ford 0,7% 0,5% 0,5% 0,8% 0,5% 0,4% 0,6% 1,0% 1,4% . Dacia 0,5% 0,7% 1,3% 0,8%
Seres 0,7% 0,3% 0,3% 0,0% - - - - - . MINI 0,5% 0,4% 0,6% 0,7%
Opel 0,7% 0,8% 0,9% 0,6% 0,5% 0,5% 1,1% 1,5% 1,8% . Hongqi 0,3% 0,0% - -
Cupra 0,7% 0,7% 1,0% 0,4% - - - - - . Porsche 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%
ORA 0,7% 0,3% - - - - - - - . Mitsubishi 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%
Volvo 0,6% 0,6% 0,6% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% . Lexus 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%
Dacia 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 1,0% 1,2% 1,6% 1,5% 1,2% . DS 0,1% 0,2% 0,4% 0,3%
Isuzu 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,6% 0,5% 0,6% 0,7% . Maxus 0,1% 0,2% 0,1% 0.0%
Smart 0,4% 0,0% - - - - - - - . Land Rover %) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Genesis 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% - - - - . Fisker 0,1% 0,2% - -
Fiat 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,6% 1,1% 1,6% 1,6% . Aiways 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Skywell 0,3% 0,2% 0,3% 0,0% - - - - - . MAN 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%
Jeep &) 0,3% 0,4% 0,9% 0,9% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% . Jeep 0,0% 0,1% 0,1% 0,3%
Forthing 0,2% 0,0% - - - - - - - . . . . . .
WEY 0,2% 0,2% - - - - - - - . . . . . .
Lynk & Co 0,2% 0,2% 0,0% - - - - - - . . . . . .
KGM SsangYong $) 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% . . . . . .
Land Rover %) 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% . . . . . .
MINI 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% . . . . . .
Polestar 0,2% 0,1% 0,0% - - - - - - . . . . . .
JMEV/EVeasy 0,2% 0,2% 0,0% - - - - - - . . . . . .
Voyah 0,1% 0,1% 0,0% - - - - - - . . . . . .
Leapmotor 0,1% 0,2% 0,0% - - - - - - . . . . . .
Maxus 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% - - - - - . . . . . .
Alfa Romeo 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% . . . . . .
DS 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% . . . . . .
Porsche 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% . . . . . .
Cadillac 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% . . . . . .
Honda 0,1% 0,2% 0,2% 1,1% 1,2% 2,1% 2,3% 2,7% 2,4% . . . . . .
Aiways 0,0% 0,1% 0,5% 0,1% - - - - - . . . . . .
GAC - - - 0,1% 0,1% - - - - . . . . . .
Øvrige *) 0,1% 0,1% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0.5% 0,5% 0,1% . Øvrige 0,5% 0,3% 0,2% 0,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% . Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Kilde: Israel Motor Vehicles Importers Association (IMVIA).
Kilde: De Danske Bilimportorer (DBI).
Kilde: MarkLines - Automotive Industry Portal.

Bemærkninger til tabel 2:

 • En ny bil tæller først som solgt i statistikken, når den er indregistreret (med nummerplade) og ikke ved underskrivelsen af købsaftalen.

 • ¤) En kinesisk bilfabrik (SAIC), der bruger det gamle engelske bilnavn MG på nogle af deres biler.

 • +) Bilmærket Chevrolet omfatter biler fra den GM-ejede bilfabrik GM Korea (tidligere Daewoo Motor og GM Daewoo; biler med Opel/GM-teknik, der har fået et Chevrolet-logo og navn), de ægte amerikanske Chevrolet-biler, amerikanske GMC Truck/SUV/vans og Corvette.

 • #) Salget af Tesla biler har været meget ujævnt fordelt siden ankomsten til Israel i marts 2021. I januar 2024 blev der kun solgt 7 Teslaer, februar 349, marts 1.418 biler, en bil i april, 407 i maj og 841 i juni måned. I 2023 blev der solgt 3 Teslaer i januar, ingen i februar, 1.366 i marts, 72 i april, 408 i maj, 1.449 i juni, 3 i juli, 1.647 i august, 515 i september, 120 i oktober, 751 i november og 433 i december måned, hvilket giver et samlet salg på 6.767 biler og en markedsandel på 2,5% i 2023. I 2022 blev der solgt 2 Teslaer i januar, 961 stk. i februar, 491 i marts, 0 i april, 1 i maj, 568 i juni, 0 i juli og august, 606 biler i september, 0 i oktober, 2.300 i november og 1.118 i december måned, hvilket giver et samlet salg på 6.047 biler og en markedsandel på 2,3% i 2022. I 2021 udgjorde salget af Tesla biler 230 i marts måned, 0 i april, 806 i maj, 1.876 i juni, 0 i juli, 1.556 i august, 239 i september, 0 i oktober, 642 i november og 950 i december 15,5%, hvilket giver et samlet salg på 6.299 biler og en markedsandel på 2,2% i 2021. De meget store udsving i salget pr. måned skyldes leverancerne af nye biler fra Kina og i mindre omfang USA og Tyskland, da bilerne allerede er solgt før ankomsten (intet lager). Tesla Model Y og Tesla 3 blev sat kraftigt ned i pris i april 2023 (kun basismodellen) og juli 2024 (de fleste versioner). Faldende leveringstider for Tesla i 2023 og 2024.

 • &) Omfatter også Chrysler SUV modeller. Øvrige Chrysler modeller registreres under navnet Chrysler (2020: 125 biler, 2021: 98 biler, 2022: 7 biler, 2023: 0 biler, 2024: 0 biler).

 • %) Omfatter Land Rover, Range Rover, Discovery og Defender.

 • $) KG Group opkøbte SsangYong i efteråret 2022 og selskabet skiftede navn til KG Mobility i marts 2023. Logoet SsangYong beholdes indtil videre på bilerne men de har skiftet navn til KGM. I Danmark skete det i april og i Israel maj 2024. I Israel sælges der fortsat biler med SsangYong navnet sammen med biler med KGM navnet.

 • *) De øvrige solgte bilmærker i Israel (2016-2024) er Infiniti (japansk), Jaguar, Chrysler, Abarth (italiensk), Maserati, Ferrari, Bentley, MAN (tysk), JAC (JAC Motors, kinesisk), DFSK (DFSK Motor, Dongfeng Sokon Automobile/Seres Group, kinesisk), Iveco (italiensk), Aston Martin, LEVC (London EV Company Limited, engelsk/kinesisk), Honqqi (FAW Group, kinesisk), Great Wall Motor (GWM, kinesisk), Karma Automotive (amerikansk/kinesisk), Weltmeister (WM Motor, kinesisk), Alpine (Société des Automobiles Alpine SAS, fransk), Acura (Honda) og Dodge.

 • I perioden 2020-2023 og 1. halvår 2024 er der yderligere importeret et mindre antal biler, vans og pick-up med en vægt på under 3,5 tons (3.500 kg.), som ikke fremgår af tabel 2 eller de øvrige tabeller med salgstal - de er sandsynligvis med i tabeller, der bygger på data fra Central Bureau of Statistics (CBS). Det er køretøjer fra Cenntro Automotive, GAC Motor (kinesisk), Chrysler, Dodge, RAM, GM (GMC) Hummer EV, Lamborghini, Rolls-Royce, Lincoln, Morgan mfl. Nogle af dem er privat import, grå import eller parallel import. Cenntro Automotive og GAC Motor (Orion Mobility LTD/Orion Motors) er ikke medlem af Israel Motor Vehicles Importers Association (IMVIA). Hvis en ny bil ikke bliver solgt senest 12 måneder efter ankomsten til Israel, skal forhandleren registere den som brugtbil med 0 km., dvs. at den optræder i importstatistikkerne men ikke i salgsstatistikkerne for nye biler.

 • De israelske salgstal indeholder ikke taxaer (2022: 3.613, 2023: 2.357). Minibusser, minilastbiler, vans, varebiler og pick-up med en vægt på under 3,5 tons (3.500 kg.) er medregnet.

 • De danske salgstal er inkl. ATV'er, UTV'er, golfbiler, kabinescootere, rustvogne og freewheeler/trike. Antallet af solgte med nummerplade er meget begrænset (eks. januar 2024: 4 stk., februar: 15 stk., marts 9 stk. og april 8 stk.).

 • De danske salgstal er eksklusiv vans (små varebiler under 3.500 kg.). De mest solgte vans i Danmark i 2023 - se tabel 3. Hvis deres salgstal tilføjes salget af biler i tabellen vil det øge deres markedsandel lidt (angivet i %) især for Ford mens bilmærker som BMW og Hyundai vil falde et par placeringer. Definitionen af vans/kassevogne/varebiler/gulpladebiler/pick-up/rustvogne og deres placering i statistikkerne kan variere.

 • Værdien "-" i tabellen betyder, at det pågældende bilmærke ikke har været i Israel eller Danmark det år og derfor ikke har solgt nogle biler. Værdien "0,0%" betyder, at det pågældende bilmærke har solgt biler det år men det har været så få at det giver et procenttal på 0,0%.

Salgstallene for 2022 viser, at de 3 mest solgte bilmærker (Hyundai, KIA og Toyota) i perioden 2016-2022 øgede deres markedsandel til næsten 44% af de solgte biler (42,7% i 2021) mens bilmærker som Skoda, Seat, Renault, Nissan, Chevrolet og Honda har tabt markedsandele i forhold til 2021. Skoda er i alle årene det bedst sælgende europæiske bilmærker og for første gang er et kinesisk bilmærke blandt de 10 mest solgte. De kinesiske bilmærker SAIC-MG, Skywell (Skyworth), Geely, BYD og Chery er gået meget frem men også Mazda og Cupra har øget deres markedsandel i forhold til 2021. De japanske, amerikanske og især de europæiske bilmærker er samlet gået tilbage i 2022 mens de sydkoreanske og især de kinesiske bilmærker samlet er gået frem.

De kinesiske bilmærkers andel af bilsalget steg kraftigt i løbet af 2022. I begyndelsen af året havde de en markedsandel på 2-4%, i sommerhalvåret 5-7% og den steg til næsten 11% i oktober, næsten 23% i november og næsten 29% i december måned. Det giver et gennemsnit for 2022 på 7,7% mens de kun udgjorde 1,5% i 2021 og 0,1% i 2017 og 2016. I 2023 udgjorde de kinesiske bilmærker omkring 14-20% af salget pr. måned og et gennemsnit på ca. 16,6% for hele 2023. For 1. halvår 2024 (januar - juni måned) udgjorde de kinesiske bilmærker over 20%.

For nogle bilmærkers vedkommende har salgstallene for 2022 været præget af aktuelle leveringsproblemer og store udsving for de enkelte måneder mens det for andre ikke har været et problem. Det samme gælder for 2023 og 2024.

For de bilmærker, der har været på det israelske bilmarked i perioden 2016-2022, har nogle af dem i store træk bevaret deres markedsandel af det israelske bilmarked, selv om der kan være en del udsving årerne imellem. De tre bedst sælgende bilmærker (Hyundai, KIA og Toyota) har samlet øget deres markedsandel ligesom Mazda, SAIC-MG og Jeep. Til gengæld har bilmærker som Suzuki, Renault, Subaru, Honda, Opel, Dacia, Fiat, VW, Nissan, Seat, Chevrolet og Ford tabt markedsandele i perioden.

I 2021 øgede Hyundai, Toyota og KIA samlet deres markedsandel og de stod for næsten 43% af det samlede salg i 2021. Skoda var stadig det 4. mest sælgende bilmærke i Israel selv om de er gået lidt tilbage i 2021. Bilmærker som Toyota, KIA og Mazda øgede i 2021 deres markedsandel men til gengæld gik Hyundai, Skoda, Suzuki, VW, Renault og Mitsubishi tilbage. For de øvrige bilmærker var der kun mindre ændringer af deres markedsandele i 2021 i forhold til året før.

Cupra, Tesla og fire nye kinesiske bilmærker (Seres/SF Motor, Aiways, Geely og Skywell/Skyworth) kom ud på de israelske veje i 2021. Salget af Tesla biler svinger meget fra måned til måned (se bemærkninger til tabel 2).

Der er kommet en del nye kinesiske bilmærker til Israel i de senere år. DFSK (DFSK Motor, Dongfeng) kom til Israel i 2019, GAC (GAC Group) og JAC (JAC Motors) kom ind på det israelske marked i 2020 og fire nye bilmærker (Seres/SF Motor, Aiways, Geely og Skywell/Skyworth) kom ud på de israelske veje i 2021. SAIC Maxus kom til Israel i 2021 og Lynk & Co og Honqqi fik de første biler ud at køre på de israelske veje i marts 2022. I juli 2022 kom biler fra JMEV/EVeasy, i september Leapmotor, i oktober BYD Auto (Build Your Dreams), i november Voyah (Dongfeng) og i december måned Chery (Chery Automobile Co. Ltd.) ud at køre. Januar 2023 kom de første biler af mærket WEY og i februar ORA (begge bilmærker er fra Great Wall Motor) ud at køre. Maj 2023 kom de første biler fra Weltmeister (WM Motor Technology), juni fra Forthing (Dongfeng), oktober fra XPeng (XPeng Motors) og december fra Zeekr (Zhejiang Geely Holding Group Co.) ud at køre. SAIC-MG har været i Israel siden omkring 2012.

På nuværende tidspunkt (2024) er der ca. 20 kinesiske bilmærker i Israel.

Flere kinesiske bilmærker forventes at komme til Israel. Nezha/Neta (Hozon Auto) og Denza (BYD Auto) kommer til Israel i løbet af 2024. Dongfeng vil udvide med at sælge eldrevne varebiler/vans i Israel og Seres udvider med flere elbiler. Det nye kinesiske elbilmærke IM (Intelligence in Motion) forventes at komme til Israel i 2025 med flere nye modeller.

Enkelte kinesiske bilmærker har trukket sig fra det israelske marked men er alligevel kommet tilbage. Det er bl.a. Great Wall Motor (GMW), der solgte biler omkring 2012-2014 (de kom tilbage i begyndelsen af 2023 med to af deres nye bilmærker WEY og ORA), GAC (Guangzhou Automobile Group Motor Co.) med salg af biler i 2020-2021 (se bemærkning under tabel 2) og DFSK (de solgte enkelte biler omkring 2019-2021). Salget af Aiways biler gik i maj 2023 næsten i stå (den sidste Aiways bil i Israel blev solgt i august 2023), hvilket skyldes, at Aiways havde store økonomiske problemer og produktionen stoppede, var tæt på en konkurs men ser ud til at være under rekonstruktion og produktionen af biler forventes at blive genoptaget senere i 2024 - der er solgt 7 biler i februar 2024 i Israel. Weltmeister (WM Motor Technology) gik i betalingsstandsning oktober 2023 men har alligevel solgt et mindre antal biler (16 stk.) i februar, maj og juni 2024 - WM Motor ser ud til at være under rekonstruktion.

Israel importerede i januar og februar måned 2023 i alt omkring 15.500 biler fra Kina, hvilket gjorde Israel til Kinas 3. største importør af kinesiske biler. Israel importerede flere biler fra Kina end hele EU tilsammen i den periode. De 4 største kinesiske bilmærker i Israel var (primo 2023) BYD, SAIC-MG, Geely og Chery. For perioden januar - april 2023 blev der importeret næsten 20.000 kinesiske biler (kinesiske bilmærker) og de udgjorde ca. 17,5% af alle solgte biler i perioden. Tesla's kinesisk producerede biler på fabrikken i Shanghai er ikke med i disse statistikker. Til sammenligning udgjorde de kinesisk producerede biler i EU i 2023 under 2,5% af salget af nye biler. I hele 2023 blev der solgt mere end 47.000 kinesisk producerede biler (uanset mærke) i Israel.

I 1. halvår 2024 (januar - juni måned) udgjorde de kinesisk producerede biler uanset bilmærke 22,3% af de solgte biler i Israel (næsten 35.000 biler), hvilket er en stigning på 16,8% i forhold til 1. halvår 2023. Til sammenligning udgjorde de kinesiske bilmærker under 4,5% i EU i samme periode - EU forsøger fra juli 2024 at bremse importen af kinesisk producerede biler uanset bilmærke med en ekstra told. På kort sigt vil EU-tolden øge de kinesiske bilfabrikkers interesse for salg af biler i Israel. Nogle kinesiske bilfabrikker sælger flere biler i Israel end de gør i hele EU.

De kinesiske bilproducenter satser kraftigt på det israelske marked selv om der er en hård konkurrence mellem bilmærkerne. Nogle af de kinesiske bilfabrikker ser Israel som et springbræt til Europa, da det er et vestligt orienteret land og de møder konkurrenterne i Europa. Her kan de teste bilerne, markedet og markedsføringen, da Israel er et lille og geografisk isoleret marked. For flere af de små kinesiske bilfabrikker er Israel det første udenlandske marked og herefter kan de kalde sig for internationale eller global bilfabrik, hvilket er en fordel før en notering på børsen i Kina, Hong Kong, Wall Street og andre steder. Nogle kinesiske bilfabrikker tester og udvikler deres nye biler i Israel i samarbejde med israelske virksomheder og får dermed adgang til den nyeste teknologi. Israel er også kendt for at være et land, der er meget imødekommende over for ny teknologi og innovation, hvilket hjælper på udbredelsen af elbiler og nye og ukendte bilmærker.

Det kinesiske bilmarked (Kina) er præget af en stigende konkurrence, priskrig og overkapacitet, flere kinesiske producenter har problemer med salget og deres regnskaber viser et stort underskud, hvilket presser dem til at eksportere biler til bl.a. Israel og Europa. En ny EU-toldsats på kinesisk producerede biler gør det ikke nemmere. En kraftig konsolidering af det kinesiske bilmarked de kommende år kommer til at medføre, at en del bilmærker og fabrikker bliver opkøbt, går konkurs eller stopper produktionen af biler.

Maj 2023 åbnede det kinesiske rederi COSCO en direkte rute mellem Kina og Eilat for eksport af kinesiske biler til Israel. Det israelske rederi ZIM har også en direkte rute fra Kina. Israel og Kina forventes i løbet af 2024 at underskrive en frihandelsaftale, som bl.a. medfører at en israelsk afgift på importerede biler fra Kina falder væk. Begge dele forventes at øge eksporten og salget af kinesiske biler i Israel.

Genesis (sydkoreansk) kom til Israel i 2020 og LEVC (London EV Company Limited) i 2021. I august 2022 kom de første biler fra Polestar og en enkelt Karma ud på de israelske veje. Juli 2023 kom en enkelt Alpine sportsvogn (fransk) ud at køre. November 2023 kom Smart tilbage til Israel (der har ikke været solgt Smart biler siden 2019).

Til gengæld er der ikke solgt Lancia biler siden 2015, Buick 2014, Daihatsu 2011, Hummer 2009, Saab 2008, Rover 2006, Tata 2004 og Daewoo 2003.

VinFast (bilfabrik i Vietnam) kommer til Israel med to elbilmodeller som et af deres første eksportmarkeder. Det er en følge af en ny frihandelsesaftale mellem Vietnam og Israel (juli 2023).

Som følge af en ny frihandelsaftale mellem Sydkorea og Israel blev det billigere at importere biler fra Sydkorea fra januar 2023. Det gælder kun for de sydkoreanske biler produceret i Sydkorea og ikke dem produceret i Europa.

En kommende frihandelsaftale mellem Japan og Israel forventes at øge eksporten af japanske biler til Israel.

Importen af biler fra Sydkorea, Japan og Kina har i perioden 4. kv. 2023 og 1. halvår 2024 været forstyrret af terrorangreb på handelsskibe i Det Røde Hav, hvilket har forsinket leveringen af nye biler.

På trods af de stigende spændinger mellem Tyrkiet og Israel og en tyrkisk handelsboykot fra maj 2024 har det ikke haft den store betydning for importen af biler fra Tyrkiet (bilerne eksporteres i stedet via et tredje land). Enkelte Toyota bilmodeller bliver forsinket mens en anden importør har aflyst ordrer på Hyundai biler og finder bilerne andre steder i Europa (sommeren 2024). Israel er blandt Tyrkiets 10 største importører af biler og Tyrkiet er Israels 4. største producentland af importerede biler. På sigt forventes det at de israelske importører finder andre leverandører og dermed vil importen fra Tyrkiet falde. Mange internationale bilmærker har bilfabrikker i Tyrkiet og en stor eksport fra Tyrkiet.

Til sammenligning er vist de danske salgstal for 2021, 2022 og 2023 samt 1. halvår 2024 (januar - juni måned).

Mens israelerne i højere grad foretrækker japanske, sydkoreanske og efterhånden også kinesiske bilmærker foretrækker danskerne mere tyske, franske og andre europæiske bilmærker samt (2023) Tesla. De japanske og sydkoreanske bilmærker udgjorde i Israel (2023) ca. 57% af bilsalget mens det i Danmark kun er ca. 23% (2023). Til gengæld var næsten 61% af de solgte biler i Danmark europæiske bilmærker mens de i Israel kun udgør ca. 23%. De kinesiske bilmærker udgør ca. 16,6% af bilsalget i Israel mens det er ca. 1,9% i Danmark. Tilsvarende udgør de amerikanske bilmærker ca. 3,3% i Israel mens det nu er ca. 13% i Danmark. I forhold til 2022 har de sydkoreanske og japanske bilmærker tabt markedsandele i både Israel og Danmark, de europæiske bilmærker har tabt markedsandele i Danmark, de kinesiske bilmærker er gået meget frem i Israel mens de amerikanske bilmærker (= Tesla) er gået meget frem i Danmark.

Toyota og Skoda er populære bilmærker i både Israel og Danmark.

Salget af kinesiske bilmærker i Danmark er lavt selv om der er kommet en del nye bilmærker det seneste år. I perioden januar - maj måned 2023 blev der kun solgt 855 kinesiske biler, hvilket udgør en markedsandel på 1,3% af salget. SAIC-MG var det bedst sælgende kinesiske bilmærke med 582 biler (ca. 68% af de solgte kinesiske biler) mens de øvrige 273 biler fordelte sig på ca. 7 bilmærker. SAIC-MG er generelt det billigste af de kinesiske bilmærker. Til sammenligning har Israel for perioden januar - april 2023 importeret næsten 20.000 kinesiske biler (kinesiske bilmærker).

Salget af kinesiske bilmærker i Danmark steg i 2023, idet der blev solgt 3.218 biler (markedsandel på ca. 1,9%). De mest solgte er (i rækkefølge) SAIC-MG, XPeng, BYD, (SAIC) Maxus, Aiways og 4 andre (i alt 9 bilmærker). For samme periode er der i Israel solgt næsten 44.000 kinesiske biler (bilmærker) fordelt på ca. 20 bilmærker og de udgjorde en markedsandel på ca. 16,6%. Baggrunden for det lave salg i Danmark skyldes ifølge flere fagfolk at danskerne er i tvivl om kvaliteten af de kinesiske biler, gensalgsværdien, manglende servicenet og frygten for en handelskrig med Kina. I 2023 stod de kinesiske bilmærker for ca. 8% af elbilsalget i Danmark.

Flere kinesiske bilmærker som XPeng, BYD og Hongqi har haft en stor salgsfremgang i Danmark i 2024. Et af de kinesiske bilmærker meddelte i marts 2024 at de dropper deres planer for Danmark og flytter næsten alle deres aktiviteter til Sverige på grund af et skuffende salg.

Flere kinesiske bilmærker forventes at komme til Danmark i løbet af 2024 men en ny EU-told på kinesisk producerede elbiler får flere bilimportører til at holde en pause med nye kinesiske bilmærker og nye salgskampagner. Størrelsen af tolden er fastlagt men toldsatserne er forskellige for de enkelte bilkoncerner - SAIC (bl.a. MG) bliver hårdest ramt, BYD rammes kun lidt mens Tesla Model 3 er den eneste Tesla, der rammes af tolden. De foreløbige EU-toldsatser forventes at træde i kraft d. 4. juli 2024 men de endelige toldsatser afgøres først til efteråret. Den øgede told omfatter alle kinesisk producerede elbiler uanset om det er kinesiske eller udenlandske bilmærker. Der vil i den kommende tid være usikkerhed om prissætningen på kinesisk producerede elbiler, hvilket formentlig vil mindske salget. En af de store kinesiske bilfabrikker meddelte juni 2024 at de trækker sig fra Europa og den planlagte ankomst til Danmark.

Tesla har haft et meget stort (rekord)salg i Danmark i 2023 pga. store prisfald på nogle af deres biler og de har solgt mange biler i 1. halvår 2024 (januar - juni måned) selv om deres markedsandel er faldet lidt.

Det er næsten de samme bilmærker på begge markeder men deres markedsandele kan være meget forskellige. Der er flere undtagelser - Lexus kom tilbage til Danmark i efteråret 2021 efter 8 års fravær, Infiniti og Genesis har aldrig været solgt i Danmark og Chevrolet Danmark stoppede salget af biler i 2015 men de ægte amerikanske Chevroletbiler inkl. GMC Truck/vans kan stadig købes hos udvalgte forhandlere. Biler fra flere andre mærker eksporteres ikke længere til Israel. SsangYong forlod det danske marked januar 2021 men kom tilbage i august 2023, hvor de efterfølgende har solgte enkelte biler med navnet SsangYong - bilmærket blev relanceret april 2024 under det nye navn KGM (KG Mobility). Der er flere kinesiske bilmærker i Israel end Danmark. Enkelte bilmærker som NIO, Fisker og Lotus eksporteres til Danmark men ikke Israel.

Selv om et bilmærke ikke importeres officielt med importør og forhandlere er det i mange tilfælde muligt at importere bilen som privat import eller købe den via en bilforhandler (parallelimport). Som eksempel kan nævnes Lotus, der ikke eksporteres officielt til Israel, men alligevel kører der en enkelt Lotus eller to rundt på de israelske veje.

Kilde: Israeli business daily "Globes". Globes

Tabel 3 herunder viser fordelingen af de mest solgte gulpladebiler (erhvervsmæssige køretøjer) i Israel og Danmark for perioden 2021-2023 samt 1. halvår 2024 (januar - juni måned) mellem de forskellige bilmærker. Rækkefølgen i tabellen er salget i 2024.

Som det fremgår af tabellen er Citroen, Toyota, Isuzu og VW de mest populære gulpladebiler i Israel (næsten 83% af alle solgte). Isuzu sælges kun som gulpladebil mens de fleste af de solgte Citroen og Fiat biler i 2024 var gulpladebiler. Mitsubishi solgte tidligere mange gulpladebiler men det gør de ikke længere.

Gulpladebilerne udgjorde i 1. halvår 2024 (januar - juni) ca. 3,7% af de solgte biler (inkl. taxaer) i Israel. Salget af gulpladebiler for perioden januar - juni 2024 steg med 2,6% i forhold til samme periode i 2023.

Tabel 3: De mest solgte gulpladebilmærker i Israel og Danmark (2021-2023) samt 2024 (januar - juni måned)
Årstal 2024 2023 2022 2021 . . 2024 2023 2022 2021
Bilmærke Israel . Bilmærke Danmark
Citroen 34,3% 35,1% 33,6% 32,8% . Ford 20,8% 21,1% 23,3% 22,4%
Toyota 23,0% 30,7% 28,2% 18,8% . VW 18,8% 18,3% 12,3% 13,6%
Isuzu 14,1% 15,5% 13,6% 14,3% . Mercedes-Benz 18,7% 19,6% 21,4% 14,6%
VW 11,3% 7,6% 4,7% 7,8% . Renault 13,6% 11,9% 10,6% 11,6%
Fiat 5,7% 4,0% - 2,2% . Toyota 6,0% 6,9% 7,2% 5,3%
Ford 3,5% 1,7% 0,4% 1,7% . Peugeot 5,0% 5,0% 6,2% 8,7%
Renault 2,2% 1,6% 1,0% 1,2% . Opel 3,8% 3,2% 3,1% 3,5%
KGM/SsangYong 1,8% 0,2% - - . Citroen 2,6% 1,9% 4,6% 6,4%
Maxus 1,2% 0,8% 0,4% 0,4% . Iveco 2,5% 3,3% 3,3% 3,1%
Mercedes-Benz 1,0% 0,9% 0,5% 0,7% . Nissan 1,6% 2,0% 0,8% 1,8%
Øvrige 1,9% 1,9% 17,6% 20,1% . Øvrige 6,6% 6,8% 7,2% 9,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% . Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Kilde: Israel Motor Vehicles Importers Association (IMVIA).
Kilde: De Danske Bilimportorer (DBI).
Kilde: MarkLines - Automotive Industry Portal.

Bemærkninger til tabel 3:

 • En ny bil tæller først som solgt i statistikken, når den er indregistreret (med nummerplade) og ikke ved underskrivelsen af købsaftalen.

 • De israelske salgstal indeholder minibusser, minilastbiler, vans, varebiler og pick-up med en vægt på under 3,5 tons (3.500 kg.), dvs. erhvervsmæssige køretøjer (gulpladebiler). Disse tal er med i tabel 1 og 2.

 • De israelske salgstal i tabel 1, 2 og 3 indeholder ikke taxaer. Se tabel 12.

Gulpladebilmærkerne i Israel er hovedsagelig europæiske eller japanske bilmærker - kun 3,5% af dem er andre bilmærker (især KGM/SsangYong og Maxus). I Danmark er de 15 mest udbredte gulpladebilmærker (98,3%) enten europæiske eller japanske bilmærker.

Den mest solgte bilmodel

BYD Atto 3 - den mest solgte bilmodel i Israel 2023 og 1. halvår 2024 Tabel 4 viser de meste solgte bilmodeller i Israel i perioden 2016-2023 og 1. kv. 2024 (inkl. taxaer).

Den mest solgte bilmodel i 4. kv. 2022, hele året 2023 og 1. kv. 2024 var BYD Atto 3 fra Kina (se billede).

De mest solgte bilmodeller i 2023 var BYD Atto 3 efterfulgt af Kia Niro, Hyundai Elantra, Geely Geometry C, Toyota Yaris Cross, Kia Picanto, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Tucson, Toyota Corolla og Mazda2.

Næsten alle bilmodeller i Top 20 for 2023 er fra Kina, Sydkorea og Japan - kun en enkelt europæisk (Skoda Octavia) og en amerikansk (Tesla Model Y) nederst på listen. Det er næsten det samme for 1. kv. 2024.

I 2022 og 2023 kom der mange nye kinesiske bilmodeller til Israel.

Skoda Octavia var den mest solgte europæiske model i perioden 2016-2023 undtagen 2020, hvor Skoda Kodiaq solgte bedre. I 2022 havde Skoda Octavia og Skoda Kodiaq en placering som nr. 21 og 22 men Skoda har haft fremgang i 2023 således at Skoda Octavia opnåede en placering som nr. 18. I 1. kv. 2024 har Skoda Octavia solgt godt og er på en foreløbig placering som nr. 4.

Kia Niro, Kia Picanto, Hyundai Tucson og Hyundai i10 har været blandt de 10 mest solgte biler de fleste år i perioden 2016-2023. Det har Toyota Corolla også været men den har haft et dårligere salg i 2023 og 1. kv. 2024 (pt. nr. 11).

De mest solgte elbilmodeller i 2023 var BYD Atto 3, Geely Geometry C, Tesla Model Y og Tesla Model 3.

Tabel 4: De mest solgte bilmodeller i Israel (2016-2023 og 1. kv. 2024)
Årstal 1. kv. 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Top 20/10 Mærke og model Mærke og model Mærke og model Mærke og model Mærke og model Mærke og model Mærke og model Mærke og model Mærke og model
1. BYD Atto 3 BYD Atto 3 Kia Picanto Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Hyundai Ioniq Kia Picanto Kia Sportage
2. Hyundai Elantra Kia Niro Toyota Corolla Hyundai Ioniq Hyundai Ioniq Hyundai Ioniq Kia Sportage Kia Sportage Kia Picanto
3. Kia Niro Hyundai Elantra Hyundai Tucson Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Hyundai Tucson Hyundai Tucson
4. Skoda Octavia Geely Geometry C Mazda2 Kia Sportage Hyundai i20 Hyundai i10 Hyundai Tucson Toyota Corolla Toyota Corolla
5. Hyundai i20 Toyota Yaris Cross Geely Geometry C Kia Niro Kia Niro Kia Niro Kia Niro Skoda Octavia Mitsubishi Outlander
6. Geely Geometry C Kia Picanto Toyota Yaris Cross Toyota RAV4 Toyota RAV4 Kia Sportage Hyundai i10 Hyundai Ioniq Skoda Octavia
7. Kia Picanto Chery Tiggo 8 Pro Hyundai Ioniq Skoda Octavia Skoda Kodiaq Hyundai Tucson Skoda Octavia Mitsubishi Outlander Mazda3
8. Hyundai Kona Hyundai Tucson Kia Sportage Tesla Model 3 Chevrolet Spark Mitsubishi Outlander Toyota Corolla Hyundai i10 Hyundai i25
9. Hyundai Tucson Toyota Corolla Hyundai Elantra Hyundai i20 Seat Ibiza Skoda Octavia Mitsubishi Outlander Mazda3 Hyundai i10
10. Mazda2 Mazda2 Kia Seltos Hyundai i10 Seat Arona Toyota RAV4 Toyota CH-R Renault Clio Seat Ibiza
11. Toyota Corolla Mitsubishi Outlander Kia Niro Toyota Yaris . . . . .
12. Mitsubishi Outlander Hyundai i10 Toyota RAV4 Mitsubishi Outlander . . . . .
13. BYD Dolphin Hyundai Kona MG eHS Kia Stonic . . . . .
14. Kia Sportage Kia Sportage Hyundai i10 Hyundai Tucson . . . . .
15. Toyota RAV4 Hyundai i20 Mazda CX-5 Chevrolet Spark . . . . .
16. Chery FX Kia Seltos Tesla Model 3 Toyota C-HR . . . . .
17. Suzuki SX4 Crossover Toyota RAV4 Hyundai Kona Mazda CX-5 . . . . .
18. Hyundai i10 Skoda Octavia Hyundai i20 Seat Ibiza . . . . .
19. Mazda CX-5 Tesla Model Y Kia Stonic Seat Arona . . . . .
20. Toyota C-HR Suzuki SX4 Crossover BYD Atto 3 Renault Megane . . . . .
Kilde: BestSellingCarsBlog.
Kilde: Cartube (Israel).
Kilde: Focus2move.

Toyota Corolla - den mest solgte bil i Israel 2019, 2020, 2021 og første kvartal af 2022 Året 2022 var præget af de mange nye kinesiske bilmærker og modeller i Israel især i det andet halvår, hvor nogle af dem solgte mange biler.

I det fjerde kvartal (oktober - december) 2022 var de to mest solgte bilmodeller BYD Atto 3 og Geely Geometry C, begge kinesiske biler. Til gengæld blev Hyundai Ioniq stort set kun solgt i det 1. kvartal.

De tre mest solgte bilmodeller (Toyota Corolla (se billede), Hyundai Ioniq og Kia Picanto) var de samme i både det første kvartal af 2022 samt 2021, 2020 og 2019. Kia Picanto og Toyota Corolla var de to mest solgte bilmodeller i hele 2022 mens Hyundai Ioniq i løbet af foråret blev erstattet af Hyundai Ioniq 5. Det samlede salg af Ioniq og Ioniq 5 placerer dem blandt de tre mest solgte bilmodeller i 2022.

Toyota Yaris Cross, Geely Geometry C, BYD Atto 3 og Hyundai Ioniq 5 var nye modeller på det israelske marked i 2022 og de opnåede alle et meget højt salg. Hyundai Elantra, Mazda CX-3, Kia Sorento og Kia Seltos har i 2022 haft stor fremgang.

Næsten alle bilmodeller (bilmærker) i Top 20 for 2022 er fra Sydkorea, Japan eller Kina - kun på plads nr. 16 er der en amerikansk bil (bygget i Kina). Ingen europæiske bilmodeller er blandt de 20 mest solgte i Israel i 2022.

Toyota Corolla, Kia Sportage, Kia Niro, Toyota RAV4, Hyundai Tucson og Hyundai i10 har været blandt de 10 mest solgte biler de fleste år i perioden 2016-2022.

Den mest solgte bilmodel i 2021 var Toyota Corolla (se billede herover) efterfulgt af Hyundai Ioniq og Kia Picanto. Det samme var tilfældet i 2020 og 2019. Cupra Formentor og Ford Puma var de bedst sælgende nyheder uden for Top 10 i 2021.

Næsten alle bilmodeller på Top 10 bevarede eller øgede deres markedsandel i 2020 på trods af et generelt fald i bilsalget på 15,5% i forhold til 2019. De fleste bilmodeller på Top 10 blev der solgt flere af. Kun Kia Niro på Top 10 både tabte markedsandel og solgte færre biler. Skoda Kamiq var den bedst sælgende nyhed i 2020.

I 2019 var årets bedst sælgende nyhed Hyundai Accent/i25. Toyota Corolla bliver for første gang den mest solgte bil.

I 2018 var de 6 mest solgte bilmodeller i Israel sydkoreanske. Nissan Micra og Renault Megane var også meget populære. For første gang var den meste solgte bil en hybridbil - Hyundai Ioniq (den findes som hybrid-, plug-in og elbil). Mitsubishi Eclipse Cross var den bedst sælgende nyhed i 2018.

I 2017 var den bedst sælgende nyhed Hyundai Ioniq, der opnåede den bedste placering på verdensplan i Israel. Toyota C-HR var den bedst sælgende nyhed uden for Top 10.

I 2016 var Hyundai Elantra den bedst sælgende nyhed efterfulgt af Suzuki Baleno og Suzuki Celerio.

Til sammenligning var de mest solgte bilmodeller i Danmark (i rækkefølge):

2023 (Top 20): Tesla Model Y, Peugeot 208, Ford Kuga, Tesla Model 3, Skoda Enyaq, Citroen C3, Toyota Aygo X, Opel Corsa, Nissan Qashqai, Volvo XC40, Audi Q2, VW ID.4, Toyota Yaris, Cupra Formentor, Audi Q4, VW Polo, VW T-Roc, Kia Ceed, Toyota Yaris Cross og Hyundai i10.

2022 (Top 20): Peugeot 208, Ford Kuga, Citroen C3, Toyota Aygo X, Toyota Yaris, VW T-Roc, Hyundai i10, Mercedes C-Klasse, Skoda Enyaq, Kia Ceed, VW ID.4, Tesla Model Y, Nissan Qashqai, Toyota Yaris Cross, VW ID.5, Volvo XC40, Hyundai i20, VW Polo, Audi Q4 og Opel Corsa.

2021 (Top 20): Ford Kuga, Citroen C3, Toyota Yaris, Peugeot 208, Toyota Aygo, BMW 3-serie, Hyundai i10, Opel Corsa, Peugeot 3008, Kia Ceed, Toyota RAV4, Nissan Qashqai, VW Polo, VW ID.4, Peugeot 2008, Skoda Octavia, Mercedes C Class, VW T-Roc, VW T-Cross og Renault Captur.

2020 (Top 10): Peugeot 208, Citroen C3, Ford Kuga, Nissan Qashqai, Toyota Aygo, Toyota Yaris, Tesla Model 3, Citroen C1, Renault Clio og VW Golf.

Kilde: BestSellingCarsBlog.

Som det ses er der ikke mange bilmodeller, der er blandt de mest solgte i både Israel og Danmark i perioden 2020-2023. Hyundai i10, Hyundai i20 og Toyota Yaris Cross er undtagelser. En af forklaringerne er at der er en meget stor forskel på bilmærkernes andel af det totale salg i Israel og Danmark (se tabel 2).

Biltyper (segment)

Den mest solgte biltype (karosseri) i Israel er Crossover/SUV, der i 2023 og 2024 udgjorde omkring 63%-65% af salget. I 2020-2021 udgjode denne type kun ca. 50% af salget. Hatchbacks udgjorde omkring 16%-18% af salget i 2023 og 2024, hvilket er et mindre fald i forhold til 2020-2021, hvor de udgjorde ca. 21%-23%. Sedans udgjorde omkring 10%-13% af salget i 2023-2024 og med en stigende tendens. Tidligere (2020-2021) har de udgjort 20%-22% af salget.

De øvrige biltyper som pick-up, stationcar, van, MPV, coupe, cabriolet/convertible mfl. udgjorde samlet kun omkring 4%-7% i 2023 og 2024, hvilket er uændret i forhold til tidligere år.

Definitionen af de forskellige karosserityper kan variere meget for de enkelte biler afhængig af bilproducenten, importøren, forhandleren og markedsføringen af modellen.

Som eksempel kan nævnes Crossover/SUV, der egentlig er to forskellige typer af biler, men navnene bruges ofte på tværs af hinanden - nogle gange anvendes også udtryk som CUV, SAV, 'crossover SUV' og 'sports SUV'. Uanset navn har disse biler en lidt højere frihøjde, chaufføren sidder lidt højere med en bedre udsigt, ligner en mellemting mellem en almindelig bil (hatchback) og firhjulstrækker (off-road), de fleste har firehjulstræk (AWD) og bedre plads til passagerer og bagage. De er populære hos mange familier.

Hatchback er betegnelsen for en bil, hvor bagpartiet består af en stor skrå bagklap, der er hæftet på tagkanten og går helt ned til nummerpladen. Man får altså her et højt bagagerum, som giver et hæderligt bagagerum til hverdagsbrug. Hatchbacks er ret populære i de mindre bilklasser, da de udnytter pladsen godt i forhold til bilens størrelse. Hatchback-konceptet anvendes også i større biler, hvor praktikalitet vægtes højt som stationcars, SUV’er og 7 eller 9 personers biler.

En sedan er kendetegnet ved at have et konventionelt, lukket karosseri med to eller fire sidedøre og A-, B- og C-stolper, som bærer taget. En sedan har desuden et bagagerum, som er lukket af for resten af bilen, så det ikke kan tilgås fra bagsædet. Sedan-konceptet findes stort set kun i kategorien for mellemklassebiler og i de dyrere klasser. Generelt sælges der stadig færre sedans i Danmark og Europa og flere bilfabrikker producerer dem ikke mere.

For nogle modeller kan det dog være svært at se (på afstand) om det er en hatchback eller sedan, da bagenden ligner en hatchback.

Produktion og salg af MPV'er og cabriolet/convertible er i 2023 og 2024 generelt meget begrænset. Tilsvarende produceres og sælges der væsentlig færre stationcars i forhold til tidligere, da køberne i stedet vil have SUV'er.

SUV-C segmentet (mellemklasse SUV biler) har i hele perioden 2020-2024 været den mest udbredte (solgte) type i Israel. I 2023-2024 udgjorde denne type 36%-38% af salget og med en stigende tendens. I 2020-2022 var andelen dog faldende. SUV-B segmentet (små SUV'er) har haft en stigende andel i perioden 2020-2022 fra omkring 10% til 17% men den er faldende i 2023-2024 til nu ca. 12%. Car-C segmentet (mellemklasse biler) har været stærkt faldende i 2020 fra over 20% og frem til begyndelsen af 2023 med 7% af markedet men stiger igen stærkt (i dag ca. 13%). Car-B (små biler) og Car-A (mikro biler) segmenter er generelt faldende i perioden 2020-2024 til omkring hhv. 8% og 4%. SUV-D segmentet (store SUV biler) har i 2023-2024 haft en større andel (3%-4%) end de tidligere år (under 1%). For de øvrige typer (Luxury-SUV, Luxury-Car, Van-B mfl.) har der samlet ikke været de store udsving i perioden.

2024 = 1. kvartal 2024.

De fleste israelske købere af nye biler foretrækker en bil af typen Crossover/SUV og i mindre omfang en hatchback eller sedan. En tendens er at forbrugerne i 2023 og 2024 i stigende grad køber lidt større biler end tidligere.

Bestanden af biler

Tabel 5 herunder viser antallet af personbiler og taxaer (bestanden) i Israel for de senere år (2016-2023). Som det fremgår stiger antallet af israelske biler hvert år og i 2023 steg antallet med næsten 3,6% i forhold til året før. I 2022 steg antallet af biler med ca. 3,6% i forhold til året før, i 2021 steg antallet kraftigt pga. et rekordsalg med næsten 4,4% mens stigningen i 2020 kun var på 2,9%.

I de seneste 20 år er antallet af biler i Israel vokset med 3-5,5% pr. år i gennemsnit.

Tabel 5: Bestanden af biler i Israel og Danmark
Land Israel Danmark
Årstal Personbiler Taxaer I alt Årlig stigning . Privat kørsel Taxaer Udlej. biler Andre I alt
2023 3.556.116 22.447 3.578.563 +123.124 . 2.745.683 4.828 50.130 27.407 2.827.864
2022 3.433.026 22.413 3.455.439 +121.778 . 2.719.823 4.734 49.559 27.119 2.801.076
2021 3.312.273 21.488 3.333.661 +139.752 . 2.719.253 4.364 37.522 26.573 2.787.553
2020 3.173.293 20.616 3.193.909 +85.995 . 2.651.572 4.281 42.596 25.218 2.723.667
2019 3.085.315 22.599 3.107.914 +106.764 . 2.582.914 4.614 40.058 24.140 2.651.726
2018 2.978.911 22.239 3.001.150 +122.413 . 2.520.814 4.454 44.448 24.753 2.594.469
2017 2.856.959 21.778 2.878.737 +130.709 . 2.458.012 4.156 42.412 25.467 2.530.047
2016 2.726.835 21.193 2.748.028 +144.183 . 2.394.650 4.283 40.170 26.435 2.465.538
2000 1.396.947 14.806 1.411.753 +81.152 . 1.821.719 6.059 10.038 16.244 1.854.060
1980 409.518 5.085 414.603 +12.085 . . . . . .
1960 23.980 2.477 26.457 +3.584 . . . . . .
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles 2019.
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles in Israel in 2020.
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles 2021.
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles in Israel in 2022.
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles in Israel in 2023.
Kilde: Danmarks Statistik 2021, 2022 og 2023.

Bemærkninger til tabel 5:

 • Alle tal er opgjort ved årsskiftet ultimo (undtagen tallene for 1960).

 • De israelske tal indeholder ikke minibusser og minilastbiler med en vægt på under 3,5 tons (3.500 kg.). I 2023 udgjorde de ca. 206.000 køretøjer.

 • Kolonnen Andre (Danmark) indeholder bl.a. biler, der anvendes til skolekørsel, sygetransport, brand- og redningskørsel og autocampere. Køretøjer med en vægt på under 3,5 tons (3.500 kg.)

For at vise udviklingen i antallet af biler i Israel er der medtaget antallet af biler for udvalgte år, nemlig 2000, 1980 og 1960. Ved Israels grundlæggelse i 1948 og årerne derefter har der formentlig højest været omkring 10.000 biler i landet.

Antallet af biler i Israel er i dag højere end i Danmark. Tidligere var det omvendt.

Tabel 6 herunder viser hvem der ejer bilerne i Israel. Som det fremgår ejes mere end 88% af bilerne af private mens de øvrige ejes af leasingselskaber, virksomheder, udlejningsselskaber og taxafirmaer.

Desuden vises andelen af nye og nyere biler fra perioden 2020-2022 (maks. 3 år gamle). Mens ca. 21,9% af alle biler i Israel er indregistreret første gang i perioden 2020-2022 gælder det kun for ca. 15,7% af de private biler men til gengæld er biler tilhørende leasingselskaber, udlejningsselskaber, virksomheder og taxafirmaer væsentlig yngre.

Tabel 6: Hvem ejer personbilerne i Israel (2022)? - heraf elbiler (BEV)
Ejerskab 2022 Procent andel Heraf nye biler#) 2022 Procent andel
Private 3.045.187 88,1% 15,7% 36.867 88,0%
Leasingselskaber 225.471 6,5% 80,3% 2.181 5,2%
Virksomheder 126.856 3,7% 47,6% 2.500 6,0%
Udlejningsbiler 35.512 1,0% 72,6% 260 0,6%
Taxaer 22.413 0,6% 56,0% 100 0,2%
I alt 3.455.439 100,0% 21,9% 41.908 100,0%
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles 2022.

Bemærkninger til tabel 6:

 • #) Heraf nye biler fra 2020-2022 (procent andel) - maks. 3 år gamle.

En privat ejet bil i Israel kører i gennemsnit omkring 14.100-14.600 km. om året; dog undtaget 2020 pga. Covid (ca. 12.400 km.). Biler tilhørende leasingselskaber, virksomheder og udlejningsfirmaer kører ca. det dobbelte antal kilometer om året i gennemsnit.

Den samlede bestand af køretøjer med nummerplade (inkl. taxaer, motorcykler, lastbiler, store busser, specialkøretøjer mfl.) i Israel var i 2023 på ca. 4,101 mill., hvilket er en stigning på 3,2% i forhold til 2022 og en stigning på 3,5% for 2022 i forhold til 2021. I 2022 udgjorde private biler 86,4% af alle køretøjer med en nummerplade og dette tal har været stigende næsten hvert år - i 1960 udgjorde de private biler kun 1/3. Tilsvarende er andelen af lastbiler, motorcykler, taxaer og andre faldet - i 1960 udgjorde de 65,5%, i 1970 44,5% og i 2022 13,6%. Denne ændring skyldes hovedsagelig det store salg af biler i nyere tid, da der er sket en stigning i antallet af alle typer køretøjer.

Drivmiddel (brændstof)

Tabel 7 herunder viser hvilket brændstof eller drivmiddel de israelske biler (bilparken) har anvendt i perioden 2016-2023. Som det fremgår kørte 79,6% af de israelske biler på benzin i 2023 mens 11,5% var hybridbiler (inkl. plug-in hybrid), 5,8% dieselbiler, 2,5% elbiler og 0,5% kørte på gas.

Antallet (bestanden) af hybridbiler, plug-in hybridbiler og elbiler er steget meget i perioden 2016-2023 både målt i antal og andel af bilparken.

Et mindre antal biler kører på gas, hvilket betragtes som mere miljøvenligt end benzin og diesel.

Salgstallene for 1. halvår 2024 (januar - juni måned) viser at de opladelige biler udgjorde 46,2% af det samlede salg fordelt på 25,3% elbiler, 17,8% hybridbiler og 3,2% plug-in hybridbiler. (se tabel 8-10). Elbilerne udgør en stigende andel af salget mens hybridbiler og plug-in hybridbiler har en faldende markedsandel. Salget af elbiler er steget med ca. 35% i forhold til samme periode i 2023.

Salget af benzinbiler udgjorde i 1. kvartal 2024 ca. 48% af det samlede salg, hvilket er en faldende andel (næsten 70% i 2020). Salget af dieselbiler falder langsomt og er nu på ca. 17% (1. kvartal 2024).

Den samlede bestand af biler i Israel (taxaer ikke medregnet) steg med 123.090 biler i 2023, hvilket er en stigning på 3,6% i forhold til 2022.

Ultimo 2023 anvendte de fleste israelske taxaer diesel som brændstof (57,2%) mens 39,7% var hybridbiler (inkl. plug-in hybrid) og de resterende 3,1% kørte på enten benzin, el eller gas (se tabel 13).

Tabel 7: Israelske personbilers drivmiddel (brændstof)
Drivmiddel Benzin Hybrid #) Plug-in hybrid *) Diesel Gas ¤) El I alt
2023 2.830.618 347.727 62.103 206.971 18.424 90.273 3.556.116
2022 2.813.039 309.863 46.187 203.170 18.959 41.808 3.433.026
2021 2.787.233 264.313 31.016 197.022 18.750 13.939 3.312.273
2020 2.747.960 204.052 17.610 182.216 18.672 2.783 3.173.293
2019 2.723.201 163.260 11.932 167.187 18.539 1.196 3.085.315
2018 2.693.344 114.163 7.379 145.473 17.897 655 2.978.911
2017 2.633.577 78.746 3.007 123.874 17.120 635 2.856.959
2016 2.549.543 52.511 506 107.488 15.969 818 2.726.835
2015 2.432.483 39.677 184 95.312 14.615 1.088 2.583.175
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles 2019.
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles in Israel in 2020.
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles 2021.
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles in Israel in 2022.
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles in Israel in 2023.

Bemærkninger til tabel 7:

 • #) Hybridbiler (MHEV/HEV) - normalt en kombinationen af benzin og el; enkelte er diesel og el.

 • *) Plug-in hybridbiler (PHEV/PHV) - normalt en kombinationen af benzin og el; enkelte er diesel og el.

 • ¤) CNG (naturgas, N-gas) og LPG (F-gas/autogas/flaskegas).

 • De israelske tal indeholder ikke minibusser og minilastbiler med en vægt på under 3,5 tons (3.500 kg.).

 • Israelske taxaer er ikke medtaget i denne tabel (2023: 22.447 taxaer). Se tabel 13.

Der findes flere typer af elektriske køretøjer (EV = Electric Vehicle):

 • Mild hybrid biler (MHEV): Mild hybrid med en lille elmotor, som hjælper forbrændingsmotoren, når der er behov for det ved spidsbelastninger. Batteriet oplades under kørsel. Kan ikke køre på ren el.
 • Hybridbiler (HEV), mild hybrid: Har en benzin- eller dieselmotor (forbrændingsmotor) og en mindre elmotor. Batteriet oplades gennem det regenerative bremsesystem. Kan køre på ren el.
 • Plug-In Hybrid biler (PHEV/PHV), opladningshybrid: Har en mindre benzin- eller dieselmotor (forbrændingsmotor) og en større og kraftigere elmotor samt et elstik således at de kan oplades via en stikkontakt eller ladestander.
 • Range-extended electric vehicle (REEV), 'rækkeviddeforlænger' eller 'turforlænger': Elektriske køretøjer med en separat forbrændingsmotor (eller brændselsceller), der kan lade batteriet, hvis det bliver tomt. Kører som en elbil og kun på el (BEV). Den beskattes som en plug-in hybridbil og indgår i statistikker som en plug-in hybridbil.
 • Elbiler (BEV): Kører kun på el. Oplades via en stikkontakt eller ladestander.
 • Brintbiler (brændselsceller)(FCEV): Ren elbil, der har sit eget elværk til at producere strøm. Tankes med brint fra en brinttankstation.

Andre definitioner af elektriske køretøjer (EV):

 • New energy vehicles (NEV): Elektriske køretøjer, der kører helt eller delvist på strøm. Omfatter plug-in hybridbiler, elbiler og brintbiler (men ikke hybridbiler (MHEV/HEV)).
 • Plug-in elektriske køretøjer (PEV): Opladelige biler, hvor batteriet oplades via et elstik. Omfatter plug-in hybridbiler og elbiler. Inkl. biler ombygget til elektrisk køretøj.

Perioden 2018-2021.

I 2018 blev der solgt mere end 39.000 hybrid- og plug-in hybridbiler i Israel, hvilket udgjorde 14,5% af bilsalget det år. Israel var dermed et af de lande, hvor der blev solgt forholdsvis flest hybridbiler det år. De mest populære hybrid bilmodeller var fra Hyundai, Toyota og KIA. Mere end 90% af de solgte hybridbiler var fra de tre bilmærker.

I 2019 udgjorde salget af hybridbiler ca. 15,5% af de solgte biler i Israel mens salget af plug-in hybridbiler udgjorde ca. 1,5% (næsten 12.000 biler).

I 2018 og 2019 var de meste solgte plug-in hybridbiler Mitsubishi Outlander, Volvo XC60, Mercedes E300e, Mercedes GLC350e, Mercedes C350e og BMW 530e mens den mest solgte elbil var Audi e-Tron.

Siden 2019 sælges Toyota Corolla, der var den bedst sælgende bilmodel i 2019, 2020 og 2021, kun som en hybridbil. Hyundai Ioniq, der er den næstbedste sælgende bilmodel siden 2019, og Kia Niro, der har været i Top 10 siden 2018, sælges som enten hybrid, plug-in hybrid eller elbil.

I 2020 udgjorde salget af hybridbiler ca. 16% af det samlede antal solgte biler mens plug-in hybridbiler udgjorde 2,5%. I de første måneder af 2020 var de mest solgte plug-in hybridbiler Mitsubishi Outlander og Volvo XC60 mens de mest solgte elbiler var SAIC-MG ZS, Audi e-Tron og Hyundai Ioniq. Elbiler udgjorde 0,7% af salget i 2020.

I perioden 2015-2020 var næsten alle solgte hybridbiler, plug-in hybridbiler og elbiler fra Sydkorea, Japan og Europa.

I 2021 blev der solgt 6.299 Tesla biler - det først år Tesla var i Israel.

I perioden januar - november 2021 blev der solgt ca. 9.600 elbiler, hvilket udgør ca. 3,4% af det totale bilsalg. Den mest solgt elbil var Tesla (55% af de solgte elbiler), derefter SAIC MG ZS EV (15,3%) og Aiways U5 (4,4%). For hele 2021 udgjorde salget af elbiler 3,8% af det totale salg.

I samme periode (januar - november 2021) blev der solgt ca. 11.200 plug-in hybridbiler og de udgjorde ca. 4% af det samlede antal solgte biler. Den mest solgte bil var Kia Niro plug-in med 50,4% og den næstmest solgte var SAIC MG EHS med 9,8% af de solgte plug-in hybridbiler.

Salget af plug-in hybridbiler og elbiler steg kraftigt i 2021 og dermed deres andel af den israelske bilpark.

Denne tendens fortsatte i 2022. Der blev sat en ny salgsrekord for plug-in hybridbiler med 13.495 biler og de udgjorde 5% af det samlede salg. Den mest solgte plug-in hybridbil var SAIC MG EHS med en markedsandel på 36% efterfulgt af Kia Niro med 27,3%.

I samme periode udgjorde salget af hybridbiler 18,6% (49.963 biler) af det samlede antal solgte biler.

I perioden januar til og med juli 2022 blev der solgt næsten 10.500 nye elbiler i Israel, hvilket er en stigning på ca. 70% i forhold til sammen periode året før. De udgjorde 5-6% af det samlede bilsalg. I andet halvår af 2022 steg salget af elbiler kraftigt. I 2022 blev der for hele året solgt 27.671 elbiler, hvilket udgjorde 10,6% af det samlede salg af nye biler.

I første kvartal af 2022 blev der solgt 1.454 Tesla biler og Tesla var den mest solgte elbil med en markedsandel på ca. 1/3. I perioden januar - juni 2022 var Geely Geometry C den meste solgte elbil med en markedsandel på 22% af det samlede elbilsalg efterfulgt af Tesla, Hyundai Ioniq og Hyundai Kona. I 2022 var Geely Geometry C den meste solgte elbil med en markedsandel på 25% af det samlede elbilsalg efterfulgt af Tesla med 17,1% og BYD ATTO3 med 13,4%.

I 2022 var ca. 64% af de solgte elbiler produceret i Kina uanset bilmærke.

I løbet af november og december 2022 kom der mange nye elbiler til Israel fra Kina som Tesla, Geely, Aiways, Skywell og BYD. I november måned solgte Tesla og BYD ca. 4.600 elbiler hvilket udgør mere end 21% af det samlede bilsalg for november. Hertil kommer ca. 1.400 elbiler fra andre bilfabrikker. Det totale salg var på næsten 6.000 elbiler. Salget af elbiler udgjorde ca. 35% af det samlede bilsalg for november. I december blev der solgt mere end 3.000 elbiler og de udgjorde ca. 40% af det totale salg. En del af bilerne er solgt til leasing- og udlejningsfirmaer.

I 2022 udgjorde det samlede salg af hybridbiler, plug-in hybridbiler og elbiler 91.129 biler (i alt 34% af det samlede salg). Salget kunne være langt større men på grund af stor efterspørgsel og leveringsproblemer er der lange ventelister på især elbiler. Kombineret med gode tilbud kan de nye og ukendte kinesiske bilfabrikker let sælge mange elbiler.

De kinesiske bilproducenter satser kraftigt på det israelske marked for elbiler uanset om det er for at sælge mange biler, dyre biler eller udvikle og teste biler og marked før en eksport til Europa. Mange er allerede repræsenteret i Israel og der kommer flere i løbet af 2024. Bilmærket Nezha/Neta fra Hozon Auto og Denza (BYD Auto) kommer til Israel i løbet af 2024. Great Wall Motors er vendt tilbage til Israel med bilmærkerne WEY og ORA. Flere bilmærker vil introducere flere nye modeller i 2024 som f.eks. Dongfeng, der vil udvide med at sælge eldrevne varebiler/vans og Seres udvider med flere elbiler. Det nye kinesiske elbilmærke IM (Intelligence in Motion) forventes at komme til Israel i 2025 med flere nye modeller.

BYD Auto (kinesisk), der er en af verdens største producenter af elbiler, kom til Israel i oktober 2022 og har siden solgt 29.033 biler (et gennemsnit på ca. 1.400 biler pr. måned). Israel er blevet BYD's vigtigste eksportmarked og er det bedst sælgende elbilmærke i landet, hvilket kan anvendes i markedsføringen i bl.a. Kina. En af BYD's fordele er at de har mange forskellige modeller (Han, Tang, Atto 3, Dolphin, Seal og ETP5 van) til flere kundesegmenter end de kinesiske konkurrenter og flere af deres modeller (Atto 3, den mest solgte bilmodel i Israel i 2023 og 1. kv. 2024, og den nye Dolphin) hører til i mellemklassen, hvor der sælges mange biler. Den nye Seal er en konkurrent til Tesla Model 3. Desuden kommer der senere modellen Seagull.

Hovedparten af de importerede biler fra Kina (kinesiske bilmærker) er elbiler eller plug-in hybridbiler (primo 2023: Ca. 80%) men der sælges også et mindre antal benzinbiler (primært Chery). Chery har indtil årsskiftet 2023/2024 kun solgt benzinbiler i Israel men i januar 2024 begyndte salget af en af deres elbiler. I 2024 er det kun Chery, der sælger benzinbiler og plug-in hybridbiler i Israel mens WEY og Lynk & Co kun sælger plug-in hybridbiler. SAIC-MG har et lille salg af plug-in hybridbiler. Resten af de importerede kinesiske biler er elbiler.

Tesla har siden starten i marts 2021 solgt 22.136 biler (pr. 30/6 2024) og har et mindre antal underskrevne ordrer på køb af en Tesla men leveringstiderne er faldende. I starten kom Tesla-bilerne fra den amerikanske fabrik (Fremont) men i dag kommer de mest fra den kinesiske fabrik (Shanghai). Et mindre antal er kommet fra den nye tyske fabrik. Tesla planlagde en kraftigt udvidelse af deres faciliteter i Israel med et nyt hovedkontor og servicecenter, der skulle åbne i efteråret 2023 (er ikke sket). Deres salgs- og serviceorganisation er ikke blevet forbedret som planlagt.

Tesla var tidligere den mest solgte elbil i Israel men deres andel af salget af elbiler har været faldende fra ca. 60% af de solgte elbiler i 2021 til ca. 13,5% i 2023 på trods af prisfald på nogle af deres modeller. Deres markedsandel af det totale salg af biler i Israel er kun steget fra 2,2% i 2021 til 2,5% i 2023 og er siden faldet til 2,0% i 2024. Tesla Model Y og Tesla 3 (begge kun basismodellen) blev sat kraftigt ned i pris i april 2023 og prisen sænkes igen fra juli 2024 for begge modeller og de fleste udstyrsversioner.

BYD Auto og Tesla er verdens to største producenter af elbiler. I det tredje kvartal af 2023 havde de hver en global markedsandel på 17%. I 2024 er BYD størst men til gengæld tjener Tesla væsentligt flere penge pr. bil end BYD.

Salgstallene for 2023 viser et stort salg af elbiler (BEV), da der blev solgt 48.219 elbiler (17,9% af alle solgte biler), hvilket er mange flere end de 27.671 elbiler, der blev solgt i 2022 (10,3% af alle solgte biler). En af barriererne for udbredelsen af elbiler er at de stadig er forholdsvis dyre selv om afgifterne på dem er væsentligt lavere end for andre typer af biler.

Tabel 8 viser salget af elbiler (BEV) i Israel for 2023 opgjort efter bilmærke. Selv om mange bilfabrikker sælger elbiler i Israel viser salgsstatistikkerne at 75,1% af elbilerne kom fra 5 bilmærker: BYD, Geely, Tesla, Hyundai og SAIC-MG. Det ses at BYD i 2023 har solgt mere end dobbelt så mange elbiler som hhv. Geely og Tesla.

Tabellen viser, at 9 ud af de 20 mest solgte bilmærker er kinesiske og at de ialt udgør næsten 61% af de solgte elbiler (inkl. dem under Øvrige). Da Teslas biler hovedsagelig er produceret i Kina, flere modeller fra andre ikke-kinesiske bilmærker (ex. Volvo og VW) ligeledes er produceret i Kina samt en del af dem, der er i rubrikken 'Øvrige', er det sandsynligvis omkring 75% af de solgte elbiler i Israel, der er produceret i Kina uanset navn (bilmærke). Elbiler fra Sydkorea udgjorde 12,1% af salget i 2023 (enkelte af dem kan være produceret i Europa). Kun omkring 10-13% af elbilerne er produceret i Europa, Japan og USA.

Salgstallene for 1. halvår 2024 (januar - juni måned) viser at de kinesiske bilmærker stod for 67,8% af de solgte elbiler (BEV), 10,2% kom fra Sydkorea og 22,0% kom fra Japan, Europa og USA (= Tesla). De mest solgte elbilmærker var (i rækkefølge) BYD, SAIC-MG, Tesla, Geely, KIA, Chery, Hyundai, Zeekr, Toyota, XPeng, Seres og ORA. Det bedst sælgende europæiske elbilmærke i perioden var Mercedes-Benz.

Tabel 8: Salget af elbiler (BEV) i Israel 2023
Placering Bilmærke Antal Procent
1 BYD 15.145 31,4%
2 Geely 7.129 14,8%
3 Tesla 6.767 14,0%
4 Hyundai 4.424 9,2%
5 SAIC-MG 2.760 5,7%
6 Skoda 1.725 3,6%
7 ORA 932 1,9%
8 Toyota 965 2,0%
9 KIA 893 1,9%
10 Mercedes-Benz 892 1,9%
11 Seres 871 1,8%
12 Skywell 619 1,3%
13 Genesis 535 1,1%
14 VW 512 1,1%
15 Leapmotor 459 1,0%
16 JMEV/EVeasy 408 0,8%
17 Fiat 400 0,8%
18 Audi 383 0,8%
19 Aiways 369 0,8%
20 Volvo 300 0,6%
Øvrige 1.731 3,6%
Ialt 48.219 100,0%
Kilde: Israel Vehicle Importers Association (I-via).
Kilde: CleanTechnica.

Salget af plug-in hybridbiler (PHEV/PHV) steg i 2023. Tabel 9 viser salget af benzin plug-in hybridbiler i Israel for 2023 opgjort efter bilmærke. Tabellen viser, at der blev solgt 15.069 plug-in hybridbiler, hvilket udgør 5,6% af det totale salg. Det mest populære bilmærke er KIA med 56,1% af de solgte plug-in hybridbiler efterfulgt af SAIC/MG med 17,7% og BMW med 4,8%. Mercedes-Benz er det eneste bilmærke, der har solgt diesel plug-in hybridbiler (88 biler). I 2022 blev der solgt 13.390 plug-in hybridbiler (5% af alle biler).

Tabel 9: Salget af plug-in hybridbiler (PHEV/PHV) i Israel 2023
Placering Bilmærke Antal Procent
1 KIA 8.454 56,1%
2 SAIC/MG 2.661 17,7%
3 BMW 727 4,8%
4 Mercedes-Benz 645 4,3%
5 Volvo 546 3,6%
6 WEY 422 2,8%
7 Lexus 420 2,8%
8 Lynk & Co 404 2,7%
9 Toyota 235 1,6%
10 Mitsubishi 133 0,9%
Øvrige 417 2,8%
Ialt 15.069 100,0%
Kilde: Israel Vehicle Importers Association (I-via).
Kilde: CleanTechnica.

Salget af milde hybridbiler (MHEV/HEV) faldt lidt i 2023. Tabel 10 viser at der blev solgt 45.972 milde hybridbiler i 2023, hvilket udgør 17,0% af det samlede bilsalg. De mest populære bilmærker var Toyota, Hyundai og Suzuki, der solgte 92,8% af de milde hybridbiler. Stort set alle milde hybridbiler (99,4%) er japanske eller sydkoreanske og resten er europæiske (0,6%). Ingen kinesiske hybridbiler. I 2022 blev der solgt 49.963 milde hybridbiler (18,6% af alle biler).

Tabel 10: Salget af milde hybridbiler (MHEV/HEV) i Israel 2023
Placering Bilmærke Antal Procent
1 Toyota 23.761 51,7%
2 Hyundai 10.622 23,1%
3 Suzuki 8.285 18,0%
4 Lexus 1.057 2,3%
5 Nissan 801 1,7%
6 KIA 618 1,3%
7 Honda 564 1,2%
8 Renault 254 0,6%
9 Dacia 7 0,0%
10 Audi 2 0,0%
Øvrige Ford 1 0,0%
Ialt 45.972 100,0%
Kilde: Israel Vehicle Importers Association (I-via).

Som det fremgår af tabel 8-10 (inkl. taxaer) er der stor forskel på hvilke typer af biler mht. drivmiddel som de sælger i Israel. Nogle bilmærker (især de kinesiske) sælger kun elbiler, andre bilmærker som Seat, Mazda og Chrevrolet sælger kun benzinbiler (evt. diesel), Toyota sælger mest hybridbiler, Suzuki og Nissan sælger mest hybridbiler men ikke elbiler eller plug-in hybridbiler, Fiat og Opel sælger benzin- og elbiler men ikke hybridbiler, Cupra, Land Rover og Ferrari sælger benzin og plug-in hybridbiler men ikke el- og hybridbiler, WEY og Lynk & Co sælger kun plug-in hybridbiler og KIA sælger alle typer.

Udvalget af elbiler er meget bredere end plug-in hybridbiler og milde hybridbiler. I alt blev der i 2023 solgt 109.348 opladelige biler, hvilket udgør ca. 40,5% af det samlede salg af biler (inkl. taxaer).

Salgstallene for 1. halvår 2024 (januar - juni måned) viser at de opladelige biler udgjorde 46,2% af det samlede salg fordelt på 25,3% elbiler, 17,8% hybridbiler og 3,2% plug-in hybridbiler. Elbilerne udgør en stigende andel af salget mens hybridbiler og plug-in hybridbiler har en faldende markedsandel. Salget af elbiler er steget med ca. 35% i forhold til samme periode i 2023. Fagfolk mener dog at stigningen i salget af nye elbiler vil falde de kommende år pga. mindre skatte- og afgiftsfordele - til gengæld bliver et stigende antal elbiler i 2024 solgt med rabat.

Så vidt vides er der ingen brintbiler i Israel endnu men Toyota og sydkoreanske Hyundai-KIA, der er de tre mest solgte bilmærker i Israel, satser på brintteknologien og de er langt fremme med næste generation af brændselsceller. Hyundai Staria FCEV (MPV) forventes at blive den første brintbil i Israel. Hyundai Xcient blev den første brintdrevet lastbil i Israel og Mellemøsten, og de første blev leveret i starten af 2023. Det er et samarbejde mellem Hyundai, Colmobil (importør af biler, busser og lastbiler), Bazan (Israels største producent af brint) og Sonol (en af de store kæder af tankstationer). Det kan bane vejen for udbredelsen af brinttankstationer og brintbiler i Israel. Den første tankstation med brint åbnede i maj 2023 i Haifa-området og der er planer om at åbne flere.

Toyota har indgået en aftale med BMW om at levere deres brændselscelle til en af BMW's nye modeller (BMW iX5 Hydrogen) og en kinesisk bilfabrik begynder snart en produktion af brintbiler. Til gengæld har Honda stoppet deres produktion af brintbiler. En af fordelene ved brintbiler er at de ikke belaster elnettet som hybrid og elbiler gør, da de selv producer strømmen, og de tankes som en benzin- og dieselbil.

Fra den israelske regering er der stor fokus på anvendelsen af CNG (naturgas) i transportsektoren (biler, busser og lastbiler) som alternativ til benzin og diesel. Man er i gang med at udbygge antallet af gasstationer over hele landet.

I Israel er beskatningen af hybrid-, plug-in hybrid og el-biler stadig lavere end biler med benzin- og dieselmotorer men skatte- og afgiftsfordelene bliver mindre i de kommende år. Det bliver generelt dyrere at købe og bruge bilerne uansat brændstoftype. Elbilerne vil dog stadig være billigere at købe og køre i pga. en mildere beskatning i forhold til de andre. Salget af plug-in hybrid biler forventes at falde kraftigt i 2024 og kommende år pga. stigende afgifter.

I de senere år har beskatningen af hybridbiler været stigende og efterhånden beskattes de på næsten samme måde som benzin- og dieselbiler. Beskatningen af plug-in hybridbiler stiger også men i et lavere tempo. For virksomhedsejede plug-in hybridbiler, der også anvendes privat af medarbejderne, forsvinder et fradrag langsomt i de kommende år. Fra januar 2023 steg momsen på elbiler og den vil stige hvert år frem til 2027 - den vil dog stadig være lavere end for andre biler. Der er forslag om at indføre en elafgift på strøm, der anvendes til elbiler og plug-in hybrid biler. Et midlertidigt statstilskud til benzin (fra 2022 og 2023) forsvandt i januar og april 2024 (lig med højere benzinpriser). Fra januar 2026 forventes der indført en kilometerafgift på elbiler og plug-in hybridbiler. Desuden planlægges der en CO2 afgift på biler som en del af en 'grønnere' beskatning.

Som følge af en ny frihandelsaftale mellem Sydkorea og Israel blev det billigere at importere biler fra Sydkorea fra januar 2023. Det gælder kun for de sydkoreanske biler produceret i Sydkorea og ikke dem produceret i Europa. Det vil især være en fordel for elbilerne.

Israel er det land i Mellemøsten, hvor der er forholdsvis flest el-biler og plug-in hybrid biler.

Den israelske regering meddelte allerede i november 2018, at den planlægger et stop for import og salg af benzin- og dieselbiler (og andre køretøjer) i 2030. Fremover bliver det elbiler og andre eldrevne køretøjer samt køretøjer med (israelsk) naturgas som drivmiddel. Naturgas, sol- og vindenergi og andre grønne energier skal anvendes til at producere strømmen til elkøretøjerne.

Kilde: Israeli business daily "Globes". Globes

I tabel 11 kan man se hvilket brændstof bestanden af de danske biler anvendte i perioden 2017-2023. Her ses det at antallet af plug-in hybridbiler og elbiler steg kraftigt i perioden fra 2017 til og med 2023. Antallet af benzin- og dieselbiler steg i samme periode forholdsvis mindre frem til hhv. 2021 og 2020, hvorefter antallet har været faldende. Den totale bestand af personbiler voksede i 2023.

Bestanden af el- og plug-in hybridbiler i alt nåede i 2023 op på 323.108. En stigende andel af de opladelige biler er let brugte importbiler (især Tesla og VW) fra især Tyskland og Sverige.

Bestanden af elbiler ult. 2023 opgjort pr. bilkoncern viser at Tesla, VW-koncernen (VW, Audi, Skoda, Cupra mfl.), KIA/Hyundai, BMW, Mercedes-Benz og Polestar/Volvo er de mest udbredte elbiler (Kilde: Bilstatistik.dk).

Antallet af brintbiler var på det højeste i vinterhalvåret 2021-2022 men er siden faldet. Den danske bestand af brintbiler består af Toyota Mirai, Hyundai iX35 og Hyundai Nexo (opkaldt efter byen Nexø) men ingen Honda Clarity. Langt de fleste brintbiler er delebiler og taxaer mens kun ca. 10 biler er private. Antallet af brintbiler var svagt faldende til august/september 2023, herefter er det styrtdykket.

I 2024 har der været en stor import af let brugte (næsten nye) elbiler fra især Tyskland og Sverige - aldrig har der været importeret så mange brugte elbiler som i perioden januar - maj 2024, hvor de udgjorde ca. 40% af den samlede import af elbiler og 83% af alle brugte importbiler. Det var især Tesla, VW og Skoda elbiler. Bestanden af elbiler nåede op på ca. 235.000 med udgangen af maj 2024.

Tabel 11: Danske personbilers drivmiddel (brændstof)
Drivmiddel Benzin *) Plug-in hybrid #) Diesel *) Gas ¤) El Brint Øvrige I alt
2023 1.796.439 123.000 708.174 98 200.108 43 1 2.827.864
2022 1.820.423 104.946 762.754 130 112.674 147 1 2.801.075
2021 1.840.429 77.856 802.447 142 66.610 173 1 2.787.658
2020 1.834.418 29.695 827.412 139 31.886 113 4 2.723.667
2019 1.803.976 9.838 822.181 144 15.507 77 3 2.651.726
2018 1.766.543 5.158 812.502 134 10.037 83 2 2.594.469
2017 1.736.403 1.777 782.889 131 8.764 85 3 2.530.052
Kilde: Danmarks Statistik 2024.

Bemærkninger til tabel 11:

 • *) Mild hybridbiler (MHEV/HEV) indgår i tabellen for benzin- og dieselbiler.

 • #) Plug-in hybridbiler (PHEV/PHV) er normalt en kombinationen af benzin og el; enkelte er diesel og el (2023: Ca. 3,4%).

 • ¤) CNG (naturgas, N-gas) og LPG (F-gas/autogas/flaskegas). Hovedparten kører på N-gas og kun få på F-gas.

 • Tallene omfatter både de private og erhvervsmæssige ejede biler.

Salget af elbiler i Danmark satte ny rekord i 2020 med 14.234 elbiler. Antallet af plug-in hybridbiler satte ligeledes ny rekord med 18.248 biler. Til gengæld faldt antallet af solgte hybridbiler til 9.227 biler.

Det totale salg af biler pr. måned i 2021 steg kraftigt i perioden februar til marts måned men har herefter vist en faldende tendens.

Salget af plug-in hybridbiler i 2021 steg kraftigt i perioden februar til marts måned, har efterfølgende ligget på dette niveau med en del udsving pr. måned og en stor stigning i december måned. Salget af elbiler steg kraftigt i løbet af 2021 og satte ny salgsrekord i december måned. I hele perioden har salget af plug-in hybridbiler været større end salget af elbiler. I de senere måneder har salget af elbiler og plug-in hybridbiler (opladelige biler) udgjort 30-40% af de solgte biler og i december måned 58%. I 2021 blev der solgt mere end 40.000 plug-in hybridbiler og næsten 25.000 elbiler, hvilket udgjorde lidt over 34% af det samlede bilsalg.

Salget af benzinbiler i 2021 steg kraftigt i perioden februar til marts måned men har herefter vist en faldende tendens. Salget af dieselbiler har været faldende det andet halvår. I begge tilfælde skyldes det dels et faldende salg af biler generelt og dels et øget salg af plug-in hybridbiler og elbiler.

Der blev solgt to brintbiler til private og 5 til erhvervslivet i perioden januar til september 2021. Til gengæld blev der i oktober måned solgt 66 Toyota brintbiler (taxaer).

I 2021 var Ford Kuga den mest solgte plug-in hybridbil efterfulgt af Peugeot 3008 og Toyota RAV 4.

De 10 mest solgte elbiler i 2021 i Danmark var (i rækkefølge) VW ID.4, Tesla Model 3, VW ID.3, Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron, Hyundai Kona, Ford Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia e-Niro og Renault Zoe.

Hybridbiler og plug-in hybridbiler blev dyrere fra januar 2022 pga. stigninger i afgifterne og det samme sker igen fra januar 2023, januar 2024 og de kommende år. Firmaejede plug-in hybridbiler bliver dyrere fra januar 2023 pga. af en ekstra beskatning i forhold til de privatejede biler. De dyre elbiler stiger lidt fra januar 2023 og vil generelt stige hvert år de kommende år. Benzin- og dieselbiler bliver især ramt af stigende afgifter de kommende år. Eldrevne biler vil være omfattet af lempeligere afgifter end andre biler. Alle biler uanset brændstof stiger de kommende år pga. afgiftstrinene.

Salget af nye biler i 2022 viser, at der sælges flere elbiler end dieselbiler (især i slutningen af året) og at der sælges dobbelt så mange benzinbiler som elbiler (dog ikke december måned) og 3-4 gange flere end dieselbiler. Salget af dieselbiler har været stabilt i 2022, salget af benzinbiler har svinget en del pr. måned men med svag faldende tendens og salget af plug-in hybridbiler er generelt stigende, især i de sidste måneder af 2022. Salget af elbiler faldt voldsomt fra december 2021 til januar 2022 og salget i 2022 er præget af store udsving pr. måned men en general stigning, især i de sidste måneder af 2022. Ca. 1/3 af de solgte biler er plug-in hybridbiler og elbiler (opladelige biler) men andelen er steget de seneste måneder af året. Salget af elbiler og plug-in hybridbiler har det meste af 2022 været det samme men fra august/september blev der solgt flest elbiler. Der blev solgt 6 brintbiler. Det samlede salg af nye biler viser store udsving pr. måned men stigende tendens.

De 10 mest solgte elbiler i 2022 (januar - juni) i Danmark var (i rækkefølge) Skoda Enyaq iV, Tesla Model Y, Polestar 2, Audi Q4 e-tron, Ford Mustang Mach-E, KIA EV6, Volkswagen ID.4, Volvo XC40, Hyundai Ioniq 5 og Hyundai Kona. For hele 2022 blev Skoda Enyaq iV og VW ID.4/ID.5 de mest solgte elbiler efterfulgt af Tesla Model Y.

Opgjort pr. bilkoncern var de mest solgte elbiler fra VW-koncernen, KIA/Hyundai, Tesla, Polestar/Volvo og Mercedes (januar - oktober 2022).

Den mest udbredte plug-in hybrid bil i 2022 var Ford Kuga efterfulgt af Kia Niro.

Salgstallene for 2023 viser et meget svingende salg i alt pr. måned men med en stigende tendens. Salget af benzin plug-in hybridbiler har været stabilt i perioden men på et noget lavere niveau i forhold til 2022. Salget af benzinbiler og elbiler har varieret meget fra måned til måned men mens salget af benzinbiler viser faldende tendens har salget af elbiler været stigende igennem året. Tesla har sænket priserne på nogle af deres nye elbiler, hvilket gør Tesla bilerne billigere og presser konkurrenterne. Salget af dieselbiler svinger meget fra måned til måned. Generelt sælges der 4-5 gange så mange benzinbiler som dieselbiler. Der sælges kun få diesel plug-in hybridbiler i 2023 og salget er faldet kraftigt i forhold til 2022; dog er salget i 2023 stigende. Der blev solgt en enkelt brintbil i juni måned. Ingen af de solgte biler anvender gas, metanol eller ætanol som brændstof.

I 2023 udgjorde salget af elbiler ca. 36,1% af det samlede salg mens plug-in hybridbiler kun udgjorde ca. 10%.

Det danske netværk af tankstationer med brint (3 stk.) er officielt lukket pr. september 2023. Dermed er der ikke længere brændstof til brintbilerne og salget af brintbiler er derfor stoppet. Der var i maj 2024 stadig 22 brintbiler med en nummerplade.

I 2023 var de mest solgte elbiler i Danmark opgjort pr. bilkoncern fra Tesla, VW-koncernen (VW, Audi, Skoda, Cupra mfl.) og Polestar/Volvo. De 10 mest solgte elbiler var (i rækkefølge) Tesla Model Y, Tesla Model 3, Skoda Enyaq iV, VW ID.4, Audi Q4 e-tron, Polestar 2, Volvo XC40 Recharge, BMW i4, Ford Mustang Mach-E og Renault Megane E-Tech (Kilde: Bilstatistik.dk).

Elbilerne fra Tesla, Hyundai, KIA og SAIC-MG sælger godt i både Israel og Danmark mens de kinesiske elbiler ikke sælger i Danmark.

Ford Kuga var igen i 2023 den mest solgte plug-in hybridbil efterfulgt af KIA Ceed og Hyundai.

Salgstallene for 2024 viser et stigende salg i alt pr. måned. Salget af dieselbiler og plug-in hybridbiler er på et lavt niveau mens salget af benzinbiler og elbiler er stigende og der sælges næsten lige mange af hver type pr. måned.

Benzinbiler og gasdrevne biler er mere udbredte i Israel mens plug-in hybrid, diesel og elbiler er mere populære i Danmark. Begge lande planlægger et stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030. EU har besluttet et stop for salg af benzin- og dieselbiler (inkl. hybridbiler) i 2035 (dog med enkelte undtagelser som biler fra små producenter, køretøjer, der ikke defineres som en bil og muligvis også biler, der kører på syntetiske brændstoffer).

Hovedparten af de solgte elbiler i Israel i 2022, 2023 og 2024 er kinesiske bilmærker mens de i Danmark kun udgør en meget lille andel af salget.

I begge lande har beskatningen af de forskellige biltyper, mange nye modeller og mærker på markedet, mangel på computerchips og ladestandere, råvarepriser, leveringsproblemer fra især Kina og lukkede fabrikker i Rusland og Ukraine haft stor betydning for salget af biler. Der har været problemer med at få bilerne leveret og dermed lange ventetider men de er faldende.

I Danmark har forhandlerne især i andet halvår 2022 også oplevet en stigende tilbageholdenhed hos kunderne pga. vigende forbrugertillid, stigende priser og økonomisk pressede købere men i 2023 er det gået meget bedre. 2023 har været præget af en priskrig på elbiler, der blev startet af Tesla, og som har presset priserne ned på både nye og brugte elbiler. Især brugte diesel og elbiler er faldet i pris mens benzinbiler er faldet mindre. I 2024 er priskrigen på elbiler forsat med store prisfald fra næsten alle bilmærker med elbiler samt en stor import af let brugte elbiler.

I begge lande er beskatningen af biler en vigtig indtægtskilde for staten og derfor giver det problemer med det stigende salg af elbiler og faldende salg af benzin- og dieselbiler. Derfor stiger afgifterne for hybrid- og elbiler, da de skal kompensere for tabet af afgifter på benzin- og dieselbiler.

Der menes at være omkring 350 kinesiske producenter af elbiler og et stigende antal af dem har fokus på Israel og Europa. Flere kinesiske elbilsproducenter har problemer med salget i et marked med stigende konkurrence, priskrig og overkapacitet og deres regnskaber viser et stort underskud. Det presser dem til at eksportere elbiler til bl.a. Israel og Danmark, hvilket er en fordel for salget af elbiler. En kraftig konsolidering af det kinesiske bilmarked de kommende år kommer til at medføre, at en del bilmærker og fabrikker bliver opkøbt af andre bilfabrikker mens andre går konkurs eller stopper produktionen af biler. Det er sket for en del i de senere år.

Salget af plug-in hybrid og elbiler er meget afhængigt af statstilskud og reducerede afgifter i forhold til benzin- og dieselbiler. Hvis beskatningen af biler uanset brændstof var ens, vil salget af plug-in hybrid og især elbiler styrtdykke. Det er især de rige, velhavende, 'dem, der ikke selv betaler' og 'firstmovere', der tidligere har haft glæde af de skattemæssige fordele og statstilskud til elbiler men pga. de store prisfald i 2023 og 2024 er flere andre grupper også begyndt at køre i elbiler.

Israelske taxaer

Skoda Oktavia - tidligere den mest populære taxa i Israel Der blev solgt mange Hyundai, Skoda og Mercedes-Benz biler som taxa i 2023 (de udgør i alt ca. 67% (2/3) af de nye taxaer). Salget af Toyota biler som taxa er i 2023 faldet til kun en fjerdedel i forhold til 2022. Der er kun solgt få kinesiske biler (bilmærker) som taxa (hovedsagelig JAC) og de udgør kun ca. 2,4% af de nye taxaer.

Rækkefølgen i tabellen er salget i 2023.

Tabel 12: Salget af nye biler som taxaer i Israel 2019-2023
Placering Bilmærke 2023 2022 2021 2020 2019
1 Hyundai 655 185 0 0 0
2 Skoda 595 776 839 850 1.653
3 Mercedes-Benz 324 670 746 568 756
4 Toyota 224 1.019 731 157 758
5 KIA 186 392 298 131 192
6 Citroen 108 251 388 290 400
7 Renault 107 182 588 348 558
8 JAC 43 19 7 0 -
9 Nissan 26 0 19 0 0
10 VW 24 43 39 11 12
Øvrige 65 76 70 125 400
Ialt 2.357 3.613 3.725 2.480 4.729
Kilde: Israel Vehicle Importers Association (I-via).

Salgstallene for 1. halvår 2024 (januar - juni måned) viser at det er mest Hyundai, Mercedes-Benz og Skoda biler, der er solgt som taxa (ca. 58,5% af det samlede taxasalg).

Antallet af taxaer i Israel har i de seneste 10 år ligget på 20-22.500 og var i 2023 på 22.447. Antallet af taxaer har været stigende igennem årene (se tabel 5).

Den mest populære bil som taxa var i 2022 en Toyota, da Toyota har solgt et meget stort antal biler som taxa i 2021 og 2022. Skoda Oktavia (se billede) var i mange år den mest populære taxa men Skodas andel af taxamarkedet er faldende. I 2022 var der 22.413 taxaer og af dem var 25,7% Toyota, 24,5% Skoda, 18,9% Mercedes-Benz, 8,4% Renault, 7,9% KIA, 6,8% Citroen, 1,8% Hyundai og 6,1% andre mærker. De store taxaer (min. 5 sæder) er hovedsagelig Mercedes-Benz.

Taxaer er i gennemsnit 2,5 år gamle (2022) men det varierer meget med hvilket bilmærke det er. Hyundai taxaer er de yngste med et gennemsnit på 0,3 år, hvilket skyldes at de først kom ind på taxamarkedet i 2022. Toyota taxaer er de næstyngste (1,2 år i gennemsnit), hvilket skyldes det meget store salg af Toyota'er i 2021 og 2022. VW taxaer er i gennemsnit de ældste (4,3 år) efterfulgt af Dacia (3,6 år). For Dacias vedkommende skyldes det høje gennemsnit at der kun er solgt meget få Dacia som taxa i 2021 og 2022. De store taxaer (min. 5 sæder) er lidt ældre end de andre i gennemsnit. Ca. 22,9% af taxaerne er indregistreret første gang i 2022, ca. 50,4% er fra perioden 2019-2021 mens ca. 26,7% er fra 2018 eller ældre (min. 5 år gammel). 214 taxaer er fra 2012 eller ældre (næsten 1%). Gennemsnitsalderen på de israelske taxaer har i mange år været på 2,0-2,3 år men alderen har været stigende de senere år til 2,4-2,8 år men er nu faldet til 2,5 år.

De danske taxaer er lidt ældre - i gennemsnit 3,1 år gammel (2022).

Som det fremgår af tabel 13 anvendte de fleste israelske taxaer diesel som brændstof (57,2%) mens 39,7% var hybridbiler (inkl. plug-in hybrid) og de resterende 3,1% kørte på enten benzin, el eller gas (ultimo 2023). I forhold til perioden 2020-2022 er antallet af dieseltaxaer faldet kraftigt mens antallet af hybridtaxaer er steget tilsvarende.

Tabel 13: Israelske taxaers drivmiddel (brændstof) 2018-2023
Drivmiddel Benzin Hybrid #) Diesel Gas ¤) El I alt
2023 347 8.922 12.839 13 326 22.447
2022 262 6.919 15.112 20 100 22.413
2021 166 4.315 16.969 28 10 21.488
2020 117 2.004 18.465 30 - 20.616
2019 104 1.642 20.824 29 - 22.599
2018 109 726 21.368 36 - 22.239
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles in Israel in 2020.
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles 2021.
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles in Israel in 2022.
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles in Israel in 2023.

Bemærkninger til tabel 13:

 • #) Hybridbiler (MHEV/HEV) og Plug-in hybridbiler (PHEV/PHV) - normalt en kombinationen af benzin og el; enkelte er diesel og el.

 • ¤) CNG (naturgas, N-gas) og LPG (F-gas/autogas/flaskegas).

Produktionsland

Sabra Sport - israelsk bil 1961-1968 Hvorfra kommer bilerne på det israelske marked - hvor er de produceret? Tabel 14 herunder viser i hvilket land de solgte biler i Israel for årene 2020-2023 er produceret uanset bilmærke.

Som det fremgår af tabellen er antallet af solgte biler produceret i Kina steget meget kraftigt især i 2022 og 2023. Det skyldes dels at de kinesiske bilproducenter har øget deres salg i Israel kraftigt men også at flere og flere bilproducenter får produceret deres biler i Kina.

Til gengæld er der solgt færre biler produceret i Japan, Tyrkiet, Tjekkiet og Storbritannien (UK). Andelen af europæisk producerede biler uanset bilmærke er faldende.

Året 2010 er medtaget som en historisk reference.

De foreløbige salgstal for 2024 (januar - april) viser at Kina nu er det største producentland af biler til Israel efterfulgt af Sydkorea, Japan, Tjekkiet og Tyrkiet.

Rækkefølgen i tabel 14 er salget af biler i 2023.

Tabel 14: Hvor er de nye solgte biler produceret (2020-2023) samt 2010?
Produktionsland 2023 2022 2021 2020 2010
Sydkorea 19,3% 22,0% 20,3% 18,1% 9,6%
Kina 16,9% 8,9% 3,0% 0,8% 0,0%
Japan 12,9% 14,1% 15,6% 16,7% 32,4%
Tyrkiet 8,8% 8,9% 12,9% 14,3% 10,7%
Tjekkiet 8,7% 9,1% 9,2% 11,8% 10,1%
Spanien 5,8% 6,0% 7,2% 7,4% 5,7%
Frankrig 5,5% 5,0% 4,7% 5,0% 4,2%
Tyskland 5,0% 4,1% 3,9% 3,9% 5,4%
Thailand 4,4% 5,7% 3,6% 3,6% 1,7%
Slovakiet 2,8% 3,1% 4,1% 3,8% 0,8%
Ungarn 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 1,8%
USA 2,0% 3,3% 3,6% 2,2% 1,5%
Indien 1,1% 0,8% 0,8% 1,6% 5,8%
UK 0,9% 1,9% 3,6% 4,1% 3,9%
Mexico 0,9% 1,4% 1,7% 1,4% 2,7%
Øvrige *) 2,4% 3,1% 3,2% 2,9% 3,7%
Ialt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Kilde: Israel Vehicle Importers Association (I-via).

Bemærkninger til tabel 14:

 • *) Rumænien, Portugal, Italien, Belgien, Sverige, Polen, Østrig, Holland, Canada, Sydafrika, Finland, Slovenien mfl.

 • Tabellen indeholder minibusser, minilastbiler, vans, varebiler og pick-up med en vægt på under 3,5 tons (3.500 kg.) samt taxaer.

Som det tydelig fremgår af tabel 15 er der efterhånden ikke den store sammenhæng mellem et bilmærkes oprindelige land og hvor bilfabrikkerne er placeret. Som eksempel kan nævnes at der findes en del japanske og sydkoreanske bilfabrikker i Europa, BMW har en fabrik i USA, Chevrolet kan både være en amerikansk og sydkoreansk bil og at mange bilfabrikker får bygget deres biler i Kina. Mange af de solgte biler i Israel fra Toyota, Hyundai og KIA er produceret på deres europæiske fabrikker og hovedparten af de solgte amerikanske Tesla'er i Israel er produceret i Kina.

Tabel 15 omfatter alle indregistrerede personbiler i Israel uanset deres alder (ultimo 2022).

Tabel 15: Hvor er bilerne i Israel produceret (ultimo 2022)?
Produktionsland Bilmærker Antal %-fordeling
Japan Mazda, Toyota, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Honda, Nissan, Lexus, Daihatsu mfl. 818.970 23,9%
Sydkorea KIA, Hyundai, Chevrolet, Honda, Genesis, Renault, Ssangyong mfl. 585.379 17,1%
Tjekkiet Skoda, Seat, Cupra, Hyundai, Toyota mfl. 312.022 9,1%
Tyrkiet Toyota, Renault, Honda, Fiat, Ford, Hyundai, KIA mfl. 251.800 7,3%
Spanien Seat, Cupra, Ford, VW, Renault, Opel, Citroen, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota, Fiat, Nissan mfl. 200.919 5,9%
Tyskland VW, Ford, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Opel, Tesla, Porsche, Seat, Cupra, DS mfl. 188.380 5,5%
Storbritannien (UK) Nissan, Toyota, Honda, MINI, Bentley, Jaguar, Land Rover, Aston Martin, LEVC, Infiniti mfl. 152.737 4,4%
Frankrig Toyota, Peugeot, Citroen, Renault, DS, Fiat, Nissan, Opel, smart mfl. 140.255 4,1%
Taiwan . 126.960 3,7%
Slovakiet KIA, Audi, Citroen, Peugeot, Land Rover, Porsche, VW mfl. 119.913 3,5%
Ungarn Audi, Mercedes-Benz, Suzuki mfl. 91.771 2,7%
Indien Hyundai, Nissan, Suzuki/Maruti, Honda, KIA mfl. 83.945 2,4%
USA Chevrolet, Chrysler, BMW, Tesla, Cadillac, Jeep, Dodge, Ford, Honda, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Toyota, VW, Volvo, Infiniti, Acura, Buick, GMC mfl. 80.995 2,4%
Thailand Mitsubishi, Mazda, Ford, Honda, Isuzu, Toyota mfl. 67.645 2,0%
Mexico Nissan, VW, Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Mazda, Mercedes-Benz, Infiniti, Toyota mfl. 56.195 1,6%
Kina SAIC-MG, Tesla, Geely, BYD, Chery, Aiways, Lynk & Co, Maxus, ORA, Polestar, Seres, Skywell, VW, Volvo, Yoyah, WEY, DFSK, EVEASY, Hongqi, Forthing, Leapmotor, Weltmeister, XPeng, GAC mfl. 38.974 1,1%
Belgien Volvo, Audi mfl. 26.048 0,8%
Polen Fiat, Abarth, MAN, VW, Jeep mfl. 22.261 0,6%
Rumænien Dacia, Ford mfl. 21.335 0,6%
Italien Fiat, Alfa Romeo, Ferrari, Jeep, Maserati, Lancia mfl. 15.715 0,5%
Canada Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, Lexus, Toyota mfl. 10.674 0,3%
Sverige Volvo, Saab. 7.011 0,2%
Israel Biler i Israel - historie og produktion 2.264 0,1%
Øvrige lande *) . 10.858 0,3%
I alt 3.433.026 100,0%
Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles 2022.
Kilde: Israel Vehicle Importers Association (I-via).

Bemærkninger til tabel 15:

 • *) Holland, Østrig, Portugal, Sydafrika, Serbien, Slovenien, Marokko, Finland mfl.

 • Tabellen indeholder ikke minibusser og minilastbiler med en vægt på under 3,5 tons (3.500 kg.). I 2022 udgjorde de ca. 200.000 køretøjer. Taxaer er ikke medtaget i tabellen (2022: 22.413). Vans, varebiler og pick-up med en vægt på under 3,5 tons (3.500 kg.) er med i denne tabel.

I 1970'erne var mere end 10% af køretøjerne på de israelske veje produceret i Israel men i dag er det kun meget få. Det er en blanding af lastbiler, busser, specielle køretøjer og gamle israelske biler. En af dem er den røde sportsvogn på billedet herover. Israel har tidligere haft flere mindre bilfabrikker (læs Biler i Israel - historie og produktion).

Andre bildata

 • De mest populære bilmærker som udlejningsbiler er KIA og Hyundai (37%) efterfulgt af Mazda, Nissan, Toyota, Chevrolet, Mitsubishi og Renault. De udgør ca. 76,4% af alle udlejningsbiler (2022). Til gengæld er Subaru og Fiat på vej ud som udlejningsbil, da udlejningsselskaberne stort set ikke har købt nogen af dem i de seneste 3 år. Skoda anvendes ikke som udlejningsbil.

 • Næsten alle israelske biler har en automatisk gearkasse. I 2022 havde 99,3% af de solgte biler automatgear og dette tal har været stigende gennem mange år. I 2000 var det ca. 90% af de nye biler. Ca. 94,6% af alle israelske biler har automatgear (2022) og tallet stiger. Det er stadig muligt at købe eller leje en bil med manuelt gear men de er efterhånden sjældne.

  I Danmark til sammenligning havde kun 5-10% af de solgte biler automatgear i perioden 2000-2010 men især efter 2015 er antallet steget kraftigt. I 2020 havde 60% af de solgte biler i Danmark automatgear og ved årsskiftet 2022/2023 var det på ca. 80%.

  Det skyldes at elbiler ikke har en gearkasse, at bilfabrikkerne efterhånden udfaser den manuelle gearkasse og at en moderne automatgearkasse er blevet bedre og hurtigere til at skifte gear.

 • Beskatningen af biler i både Israel og Danmark er høj, hvilket i stort omfang påvirker valget af bil og biltyper. I begge lande er beskatningen af biler en vigtig indtægtskilde for staten og derfor giver det problemer med det stigende salg af elbiler og faldende salg af benzin- og dieselbiler. Derfor stiger afgifterne for hybrid- og elbiler, da de skal kompensere for tabet af afgifter på benzin- og dieselbiler.

 • Gennemsnitsalderen på de israelske biler har i de seneste 30 år ligget på 6,5-7,2 år men er i de senere år steget til 7,2 år i 2022. Taxaer er yngre, da de i gennemsnit er 2,5 år gamle (2022) men det varierer meget med hvilket bilmærke det er.

  De danske biler er ældre, da de i de seneste 20 år i gennemsnit har været 8,9-9,3 år gamle; de seneste år dog kun 8,9-9,0 år gamle. De danske taxaer er efterhånden lidt ældre og deres alder stigende gennem de seneste 20 år - i dag er de i gennemsnit 3,1 år gammel.

  Leasingbiler, udlejningsbiler, virksomhedsejede biler og taxaer er ofte helt nye eller højest få år gamle.

 • Antallet af biler i forhold til indbyggertallet er steget hvert eneste år siden 1950'erne på trods af en kraftig befolkningstilvækst. I 2022 var der i gennemsnit 355 biler pr. 1.000 indbyggere og dette tal forventes at stige for 2023 pga. det store bilsalg. Antallet af taxaer i forhold til indbyggertallet har i de seneste 20 år ligget stabilt på i gennemsnit 2,3-2,5 taxaer pr. 1.000 indbyggere.

  Danmark har forholdsvis flere biler pr. indbygger end Israel.

 • Den daglige trafiktæthed med massiv kødannelse i de store byer er kraftigt forværret i 2022 og 2021 i forhold til 2020 og tidligere år. Det blev kun værre i 2023 trods stor udbygning af den kollektive trafik.

 • Israelsk nummerplade til biler siden juli 2017.
  Israelsk nummerplade til biler siden juli 2017.
  Israelsk nummerplade til biler fra perioden 1980-2017.
  Israelsk nummerplade til biler fra perioden 1980-2017.
  Israelsk nummerplade til veteranbiler (min. 30 år gamle)
  Israelsk nummerplade til veteranbiler (min. 30 år gamle).

  Den samlede bestand af køretøjer med nummerplade (inkl. taxaer, motorcykler, lastbiler, store busser, specialkøretøjer mfl.) i Israel var i 2023 på ca. 4,101 mill., hvilket er en stigning på 3,2% i forhold til 2022 og en stigning på 3,5% for 2022 i forhold til 2021.

  Til højre ses de nye nummerplader til israelske biler siden juli 2017, nummerplader fra perioden 1980-2017 og nummerplader til veteranbiler (min. 30 år gamle). For biler, der ikke har plads til denne nummerplade, findes der en tilsvarende nummerplade med to linjer.

  Der findes andre nummerplader med andre tegnkombinationer: Rød baggrund tilhører politiet, sort baggrund tilhører militæret, blå baggrund tilhører militærpolitiet, hvid baggrund med CD/CC er diplomatbiler eller biler tilhørende konsulater og hvid baggrund med UN tilhører FN.

  I de sjældne tilfælde, hvor en israelsk bil med israelske nummerplader forlader landet, har den mulighed for at få en ekstra nummerplade, der er en israelsk nummerplade i forklædning. De får typisk en hvid baggrund med sorte tegn, hvor landekoden IL, den hebraiske/arabiske tekst og blå farve er fjernet.

 • Palæstinensiske biler fra de palæstinensiske selvstyreområder i Gaza-striben (Hamas) og på Vestbredden (PA) har deres egne nummerplader. Nummerpladerne er forskellige - nummerplader under PA har bogstavet P mens nummerplader fra Gaza-striben har det palæstinensiske flag og de anvender forskellige farver og design.

 • I de palæstinensiske områder på Vestbredden kører der mange tidligere israelske biler - det er dels gamle israelske biler, der burde være skrottet (Mashtuba biler) men som der er et stort marked for og dels biler stjålet i Israel. Der vurderes at være mellem 70.000 og 150.000 Mashtuba køretøjer og de har normalt hverken nummerplade eller forsikring. Et ukendt antal stjålne israelske biler siden 1993 kører rundt med en palæstinensisk nummerplade (P) og forsikring. Nye biler importeres via Israel og brugte biler kommer fra Israel og israelske områder. Der er indregistreret næsten 300.000 køretøjer under det palæstinensiske selvstyreområde (PA).

 • Israelske biler må ikke køre ind i Gaza-striben med mindre de har en speciel tilladelse. Israelske udlejningsbiler må ikke køre ind i et område under det palæstinensiske selvstyre (PA) på Vestbredden eller til Gaza-striben (Hamas).

 • Den palæstinensiske forretningsmand Muhannad Shuhaiber fra Gaza-striben åbnede den største og mest luksuøse udstilling for luksusbiler i Gaza i sommeren 2023. Under navnet Motor One sælger han de dyre BMW'er og Mercedes-Benz biler til rige palæstinensere i Gaza-striben.

 • Antallet af biltyverier i Israel er fordoblet fra 2021 til 2022 ifølge de israelske bilforsikringsselskaber, hvilket hænger sammen med manglen på nye biler og stigende priser på reservedele. Forsikringspræmierne er derfor steget 10-20%.

  De mest populære bilmodeller hos biltyvene er Mazda 3, Kia Picanto, Mazda 6, Hyundai Tuscon, Kia Niro, Mazda CX5, Kia Sportage og Hyundai Kona. Omkring halvdelen af de stjålne biler er SUV'er. Til gengæld er det sjældent at en elbil bliver stjålet.

  Omkring 95% af de stjålne biler ender i de palæstinensiske selvstyreområder under PA på Vestbredden. Også her er der mangel på nye biler og stigende priser på reservedele. Det er en velorganiseret branche med gode indtægtsmuligheder, hvor bilerne normalt er bestilt på forhånd. De nyere biler bliver normalt efterfølgende brugt som en privat bil med nummerplade (P) og forsikring i PA-områderne mens de ældre biler anvendes til reservedele.

  Tal fra et firma i bilbranchen fortæller at antallet af biltyverier er steget med 140% i de første 3 måneder af 2023 i forhold til samme periode året før. Forsikringspræmierne til dækning af skade og tyveri er derfor steget med 30% i gennemsnit det seneste år.

  Antallet af stjålne biler i januar og februar 2024 er tilbage på det normale niveau. Størst stigning er der for de små biler og elbiler mens antallet af stjålne SUV'er er mere stabil. Forsikringspræmierne stiger derfor igen.

 • Highway 6 (Trans-Israel Highway) er en nord-syd gående betalingsmotorvej, hvor nummerpladen automatisk aflæses ved indkørslen til motorvejen og ved frakørslen, hvorefter betalingen for kørslen beregnes. For biler med en israelsk 'brobizz' registreres det automatisk ved ind- og udkørsel.

 • De to mest populære farver på israelske biler er hvid og grå, da 71,7% af bilparken (ca. 2,5 mill. biler) har disse farvenuancer (2022). Andelen af hvide biler har været stigende gennem mange år mens andelen af grå biler har være svagt faldende. Mere end 76% af de solgte biler i 2022 havde en af disse farver. Derimod er farver som gul, grøn og rød mere sjældne - i 2022 var kun 2,9% af de solgte biler med en af disse farver og i de seneste 15 år har højest 5% af de solgte biler haft disse farver. Sort har historisk aldrig været en populær farve i varmen (kun få procent) men med årerne er den blevet mere populær og nu har 15,2% af de nye biler denne farve (12,2% af alle biler). Den blå farve har under 5% af de solgte nye biler og det er en faldende andel (7,4% af alle biler). Beige-brune farvenuancer udgør nu under 1% af de solgte biler og det er en stærkt faldende andel (4,3% af alle biler). 1.705 biler har andre farvenuancer (0,0%).

 • Antallet af færdselsuheld i forhold til antallet af biler har i en del år været faldende.

 • Hovedparten af de nye israelske biler importeres med skib til havnebyerne Ashdod og Haifa og en mindre del til havnebyen Eilat. Maj 2023 åbnede det kinesiske rederi COSCO en direkte rute mellem Kina og Eilat for eksport af kinesiske biler til Israel. Det israelske rederi ZIM har også en direkte rute fra Kina.

 • Ult. 2022 var der ca. 4,94 mill. israelere med et kørekort til en bil. Næsten 115.000 havde også kørekort til en taxa. I gennemsnit var der ca. 1,4 person med kørekort til bil pr. indregistreret bil og dette tal har været stabilt de seneste 15 år. Det tilsvarende tal for taxakørekort ligger på 4,9-5,3. Nogle kørekort kan have en begrænsning (f.eks. skal føreren anvende briller/kontaktlinser under kørslen, må kun køre en bil med automatgear eller har et nyt kørekort under to år gammel).

 • De fire store tankstationskæder i Israel er Paz (Paz Oil Company), Delek (Delek, The Israel Fuel Corporation Ltd.), Sonol (Sonol Israel Ltd.) og Dor Alon (Alon Israel Oil Company Ltd.). Desuden findes der flere mindre kæder som Yaad Fuel, 10ten, Tapooz/Tapuz, Mika Gas Stations, Sd"s Gas Stations, Hagalil og Keren Energy.

Kilde: Central Bureau of Statistics (CBS), Israel, Motor Vehicles 2021/2022.
Kilde: Israeli business daily "Globes". Globes

Afrunding

Antallet af biler (biler, vans og pick-up med en vægt på under 3,5 tons) i Israel er på ca. 3,433 mill. og antallet stiger med 3-5% i gennemsnit pr. år.

Det årlige salg af nye biler er på mere end 250.000 biler om året men Corona-restriktionerne i 2020 gav et midlertidig fald i salget. I 2021 blev der sat en ny salgsrekord på 289.291 nye biler. I 2022 blev der solgt 264.532 biler, hvilket er et fald på ca. 7,9% i forhold til rekordåret 2021 men som er på cirka det samme niveau som i 2018, bedre end 2019 og væsentligt højere end i 2020. Salget af personbiler i Israel for 2023 steg med 1,2% i forhold til 2022 men er ca. 7,5% lavere end i rekordåret 2021. Salget af nye biler er faldet i 2024 med ca. 13,4% i forhold til samme periode året før.

Det mest solgte bilmærke i Israel de seneste 8 år er Hyundai. Toyota og KIA skiftes til at være det 2. og 3. mest solgte bilmærke mens Skoda tidligere var på 4. pladsen. Skoda er stadig det bedst sælgende europæiske bilmærke og for første gang i 2022 er et kinesisk bilmærke blandt de 10 mest solgte. Der blev i 2023 samlet solgt flest sydkoreanske bilmærker efterfulgt af de japanske og europæiske mærker. I 2023 og 2024 er der tre kinesiske bilmærker blandt de 10 mest solgte og de kinesiske bilmærker er samlet gået meget frem.

Toyota Corolla, Hyundai Ioniq og Kia Picanto har i mange år været blandt de mest solgte bilmodeller. De fleste modeller på Top-10 listen er japanske eller sydkoreanske i perioden 2016-2021; for 2022 er alle modeller på Top-20 listen japanske, sydkoreanske eller kinesiske. Den mest solgte bilmodel i 2023 og 2024 er kinesisk (BYD).

De kinesiske bilmærker har haft en meget stor fremgang især i andet halvår af 2022 samt 2023 og 2024.

Hovedparten af de israelske biler kører på benzin men antallet af hybridbiler, plug-in hybridbiler og elbiler er stærkt stigende. En del biler kører på diesel mens et lille antal kører på gas eller el.

Salgstallene for 1. halvår 2024 (januar - juni måned) viser at de opladelige biler udgjorde 46,2% af det samlede salg fordelt på 25,3% elbiler, 17,8% hybridbiler og 3,2% plug-in hybridbiler. Elbilerne udgør en stigende andel af salget mens hybridbiler og plug-in hybridbiler har en faldende markedsandel. Salget af elbiler er steget med ca. 35% i forhold til samme periode i 2023. Salget af benzinbiler udgjorde i 1. kvartal 2024 ca. 48% af det samlede salg mens salget af dieselbiler i samme periode var på ca. 17%.

Israel har tidligere haft flere mindre bilfabrikker.

Bilskatterne har stor betydning for statsfinanserne i begge lande.

Det årlige salg af biler i Israel er noget større end i Danmark og der er mange flere biler i Israel end der er i Danmark. Israelerne foretrækker i højere grad japanske og sydkoreanske biler og efterhånden også kinesiske biler mens danskerne er mere til tyske, franske og andre europæiske biler. Det er næsten de samme bilmærker på begge markeder men deres markedsandele kan være meget forskellige. Der kører flere benzinbiler i Israel men til gengæld er der flere plug-in hybrid, dieselbiler og elbiler i Danmark.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Fakta om Israel Biler i Israel - historie og produktion Israel er det nye 'Silicon Valley' for bilindustrien og autoteknologi


© 2000-2024 DIF. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 10.7.2024