Dansk-Israelsk Forening (DIF)

Foredragsrækken 2002-2003

En kort beskrivelse af de enkelte foredrag i foredragsrækken 2002-2003.

Det unge Israels udfordringer

Seks foredrag om de udfordringer, som Israel står overfor nu og i fremtiden, set ud fra både den politiske og religiøse side.

1. Israelsk demokrati i fremtiden.

v/Tidl. MF Peter Duetoft, Sindal.
Torsdag d. 5. september 2002 kl. 19.00.
LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, 1., 8000 Århus C.
Entre.

Peter Duetoft vil fortælle om det israelske demokrati og dets udvikling i lyste af den nuværende situation. Desuden vil han fortælle om den danske og internationale mediedækning af Mellemøsten og naturligvis fredsprocessen.

Peter Duetoft har i mange år været formand for Fælleskomitéen for Israel og har besøgt Israel et utal af gange.

2. Hvordan præsenterer han det moderne Israels historie for gymnasieeleverne?

v/Formanden for Fælleskomiteen for Israel Otto Rühl.
Torsdag d. 3. oktober 2002 kl. 19.00.
LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, 1., 8000 Århus C.
Entre.

Torsdag den 3. oktober taler formanden for Fælleskomitéen for Israel og for Dansk-Israelsk Selskab, lektor Otto Rühl, om hvordan man kan præsentere Israels historie for nutidens gymnasieelever.

Otto Rühl har undervist i historie og religion på Helsingør Gymnasium siden 1979. Siden 1982 har han arrangeret studierejser for gymnasieelever til Israel og fra 1994 har Helsingør Gymnasium været førende i udvekslingsarbejdet med israelske og danske gymnasieelever.

I 1995 var Otto Rühl dansk delegeret på den store europæiske konference om undervisning i Holocaust, og fra 1996 har han været dansk leder af efteruddannelseskurserne for danske lærere på Yad Vashem i Jerusalem (Yerushalayim). I 2000 udpegede regeringen ham til bestyrelsesmedlem i Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier (i dag DIIS), og han er også tilknyttet centret som undervisningskonsulent. For nylig bad regeringen ham indtræde i det udvalg, der forbereder den første officielle markering af Auschwitz-dagen den 27. januar.

3. Den Danske Israelindsamling (DDI).

v/Formand Jeffrey Cohen, København.
Torsdag d. 14. november 2002 kl. 19.00.
LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, 1., 8000 Århus C.
Entre.

- Baggrunden for jødisk inspireret velgørenhedsarbejde.
- Rids af Israelindsamlingers historie - globalt og lokalt.
- Om Den Danske Israelindsamling, hvordan den opstod, hvordan den fungerer og hvilke projekter DDI engagerer sig i?

Ovennævnte emner vil blive krydret med eksempler fra Jeffrey Cohens særdeles aktive indsats inden for foreningsarbejde såvel i Danmark som i England, hvor han er født og opvokset.

Profil af ny formand:

Jeffrey Cohen, DDIs nye formand og medlem af bestyrelsen siden 1999, er en veteran inden for foreningsarbejde i det jødiske samfund i Danmark. Han har i 15 år været medlem af Det Mosaiske Troessamfunds øverste ledelse, aktiv i Hakoahs ledelse m.m.

Han er født og opvokset i England, men har boet i Danmark siden 1971 og fylder 60 i år. Med i bagagen fra England havde han erfaringer fra forskellige velgørenhedsorganisationer, der havde til formål at indsamle penge til projekter i Israel, bl.a. udstyr til et af DDIs projektformål i Israel: Alyn Hospitalet.

Jeffrey er selvstændig, men har tidligere arbejdet som administrerende direktør for et britisk elektronikselskab i Danmark. Selv om det i disse år er blevet sværere at indsamle penge til Israel og til jødisk velgørenhed, er han fortrøstningsfuld for det kommende års arbejde med en forhåbentlig slagkraftig bestyrelse.

Læs mere om Den Danske Israelindsamling (DDI).

4. Israel - historisk og aktuelt.

v/Tidl. MF Arne Melchior, København.
Torsdag d. 5. december 2002 kl. 19.00.
LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, 1., 8000 Århus C.
Entre.

Tidl. folketingsmedlem Arne Melchior fortæller om Israel historisk og aktuelt. Han kommer ind på sit folketingsarbejde og hvordan han har kunnet kombinere det med at virke positivt for Israel.

Læs mere om Arne Melchior.

5. Rytters tid som ambassadør i Israel.

v/Tidl. ambassadør Jacob Rytter.
Torsdag d. 16. januar 2003 kl. 19.00.
LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, 1., 8000 Århus C.
Entre.

Den tidligere ambassadør Jacob Rytter fortæller om sin tid som ambassadør i Israel, hvor han var ambassadør i to perioder 1986-1989 og igen 1992-1996. I dag bor han dels i Danmark, dels i Israel.

Se omtale i Magbit-Nyt december 2002.

6. Progressive jøder i Danmark og Israel.

v/Filosof Robin May Schott, Progressivt Jødisk Forum (PJF).
Torsdag d. 6. februar 2003 kl. 19.00.
LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, 1., 8000 Århus C.
Entre.

Læs mere om Progressivt Jødisk Forum.

(Note: Foreningen PJF blev i 2003 omdannet til menigheden Shir Hatzafon.)
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Foredragsrækken 2002-2003 DIF's aktiviteter


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 2.11.2020