Dansk-Israelsk Forening (DIF)

Foredragsrækken 2012-2013

Dansk-Israelsk Forening (DIF) i Århus afholder en årlig foredragsrække på seks foredrag i perioden fra september til marts måned. Bemærk ændringer!

I denne sæson har foredragsrækken fået titlen:

Israel - fortid og nutid

Seks spændende og meget forskellige foredrag. Tre af foredragene har fokus på jødiske kvinder i fortid og nutid og deres politiske og religiøse betydning, to foredrag fokuserer på den nuværende politiske situation og det sidste er et historisk foredrag om en dansker under besættelsen. Bemærk ændringer!

1. Kvinder i Zionismen.
v/ Læge David Kramarz, København.
Onsdag, d. 5. september 2012 kl. 19.00.
Lokale 2.03, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Dawid Kramarz fortæller om jødiske kvinder og jødiske kvindeorganisationer, som aktivt har deltaget i genopbygningen af staten Israel.

Hadassah i USA og WIZO i resten af verden er nationalt bevidste jødiske kvindeorganisationer med alsidig aktivitet.

Miriam Ben-Ami og Hanna Senesh betalte med deres liv for det jødiske folks eksistens mens Henrietta Szold levede for det jødiske folks velfærd.

Størst fokus vil sættes på statsmand Golda Meïr (Golda Mabovitch, Golda Meyerson), hvis liv afspejler det jødiske folks moderne historie.

Dawid Kramarz er læge og kom som flygtning fra Polen til Danmark i 1973. Han er forfatter til en artikelserie om den israelske uafhængighedskrig (1948-49) i Bladet Israel og har tidligere holdt et foredrag om Uafhængighedskrigen.

2. Har danskerne ændret opfattelse af Israel?
Jørgen Granum-Jensen, formand for FKI v/ Jørgen Granum-Jensen, Formand for Fælleskomiteen for Israel (FKI).
Onsdag, d. 3. oktober 2012 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Jørgen Granum-Jensen vil diskutere spørgsmålet om det danske syn på Israel og hvorfor danskerne måske er blevet mere kritiske i deres syn på Israel. Hvilke faktorer kan evt. tænkes at påvirke den danske opinion? Hvordan kan det være, at så mange danske er så kritiske overfor den eneste demokratiske retsstat i Mellemøsten?

Er antizionismen blot et andet navn for antisemitisme? Hvorfor er der så stor forskel på opinionen i hhv. USA og Europa?

Han er uddannet historiker og har studeret på Aarhus Universitet. Han har siden arbejdet som lektor på forskellige gymnasier. I ca. 15 år var han formand for Venstres udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske udvalg og har også været medlem af Venstres hovedbestyrelse. Han har gennem årene har været en flittig debattør i Jyllands-Posten.

Læs mere om Fælleskomiteen for Israel.

4. EU og Israel.
Morten Messerschmidt, medlem af Europa-parlamentet v/ Morten Messerschmidt, Medlem af Europa-parlamentet.
Onsdag, d. 9. januar 2013 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Morten Messerschmidt fortæller om forholdet mellem EU og Israel.

EU og Israel har en associeringsaftale fra år 2000. Den omfatter 1) dialog om politik og sikkerhed, 2) økonomisk, kommercielt og finansielt samarbejde (herunder liberalisering af samhandelen og nedtrapning af told) og 3) samarbejde på det sociale og kulturelle område og på uddannelsesområdet. Aftalen skal anspore til øget samarbejde mellem EU, Israel og Middelhavslandene for at fremme fred, stabilitet og økonomisk og social udvikling samt etablering af et frihandelsområde.

EU har tilsvarende associeringsaftaler med de øvrige Middelhavslande.

Der har været stillet forslag om, at Israel en gang i fremtiden skal være medlem af EU. Hvad mener Israel og EU-landene om det?

Morten Messerschmidt kommer ind på andre emner som f.eks. EU's holdning til godkendelsen af Palæstina i FN.

Læs mere om Morten Messerschmidt.

3. Min mormors fætter.
Forfatter Hans P. Pedersen v/ Forfatter og forelægger Hans P. Pedersen, København.
Onsdag, d. 6. februar 2013 kl. 19.00. NY DATO!
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Forfatteren og forlæggeren Hans P. Pedersen, bl.a. kendt som formand for Immigranthjælpens mangeårige samarbejde med den verdenskendte jødiske menneskerettighedsforkæmper Ida Nudel, fortæller den dramatiske historie om sin mormors fætter, den unge teolog Egon Johannesen fra Langå.

I 1942 fik han som 23-årig Københavns Universitets guldmedalje for et gammeltestamentligt emne. Året efter tog han embedseksamen med det højeste antal points, der indtil da var blevet givet efter den såkaldte "nye ordning".

Under krigen spillede Egon Johannesen en aktiv rolle i forbindelse med at redde danske jøder ud af Danmark. I 1944 rejste han rundt i landet og talte jødernes sag, hvilket resulterede i at han den 24. november samme år blev offer for et clearingmord, dvs. besættelsesmagtens hævndrab på kendte og vellidte danskere som gengæld for modstandsbevægelsens attentater mod tyskere eller danskere, der samarbejdede med tyskerne.

Det første clearingmord i Danmark fandt sted den 4. januar 1944 og gik ud over Kaj Munk. Det blev begået af Petergruppen, den mest berygtede tysk-danske terrorgruppe under besættelsen. Den stod også bag hævnmordet på den kun 26-årige Egon Johannesen.

Læs mere om Hans P. Pedersen og Forlaget Proskrift.

5. Jødiske kvinder i Middelalderen. AFLYST!
v/ Karina Rand, København.
Onsdag, d. 6. februar 2013 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Karina fortæller om de jødiske kvinders verden i Middelalderen og deres livsvilkår udefra jødiske og kristne tekster.

Karina Rand er 28 år gammel, gift og har et barn. Hun er cand.mag. i jødisk historie fra Bar-Ilan University i Israel. Karina er udsendt fra Bnei Akiva organisationen og tilknyttet det zionistiske forbund i København (DZF).

6. Kvinders rolle i jødedommen.
v/ Rochel Loewenthal, ChabaDanmark.
Onsdag, d. 6. marts 2013 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Rochel Loewenthal vil i sit foredrag fortælle om kvindernes rolle i jødedommen. Hun kommer ind på spørgsmål som: Er jødiske kvinder værdsatte? Er de undertrykte? Hvad betyder det at være en jødisk religiøs kvinde? Hvad indebærer det? samt andre emmer ang. kvinder og jødedom.

Rochel Loewenthal blev født i Pittsburgh USA. Efter at Rochel havde afsluttet sin læregrad i New York, flyttede hun til København for at være med til at lede og drive ChabadDanmarks kontor. I dagligdagen er hun leder og rektor for Cheder København. Rochel og hendes mand Yitzchok, der er rabbiner, bor i København med deres børn.

Læs mere om ChabaDanmark.


Ret til ændringer forbeholdes.

Alle foredrag afholdes i Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C. kl. 19.00 i Café Nicolai (kælderen) eller lokale 2.03. Indgang A eller B i gården.

DIF afholder hvert år et eller flere ekstra foredrag.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen DIF's aktiviteter


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 29.4.2020