Dansk-Israelsk Forening (DIF)

Foredragsrækken 2014-2015

Dansk-Israelsk Forening (DIF) i Århus afholder en årlig foredragsrække på seks-syv foredrag i perioden fra september til marts/april måned.

I denne sæson har foredragsrækken fået titlen:

Jødedom, Israel og den fredelige sjæl

Syv spændende og interessante foredrag med fokus på de politiske og historiske forhold i Israel. Der ses på både fortiden og nutiden samt hvordan det påvirker den fremtidige udvikling i både Israel og de nærmest beliggende områder og lande.

1. Fred er langt mere end en aftale på et stykke papir.

Bent Korzen, Peres Fredscenters Venner og Danish Friends Of Parents Circle Helle Risegaard Bentsen, Peres Fredscenters Venner og Danish Friends Of Parents Circle
v/ Bent Korzen og Helle Risegaard Bentsen, Peres Fredscenters Venner og Parents Circle's Venner, Præstø.
Onsdag, d. 3. september 2014 kl. 19.00.
Lokale 2.02 (2. sal), Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Bent Korzen og Helle Risegaard Bentsen fortæller om nu forhenværende præsident Shimon Peres, hans visioner og især om Peres Fredscenters arbejde med fredsopbyggende samarbejdsprojekter. Peres Fredscenter (The Peres Center For Peace) skaber samarbejde mellem israelere og palæstinensere.

Peres' Fredscenter er en af de mere end 100 organisationer, der arbejder for fred mellem palæstinenserne og israelere. Peres' Fredscenter er en non-profit NGO grundlagt i 1996 af Shimon Peres med den vision at fremme freden gennem samspil med arabiske partnere. Centrets daglige leder har gennem alle årene været Ron Pundak (søn af Herbert Pundik). Organisationen har til huse i Jaffa (Tel Aviv), hvor der er 43 fastansatte, jøder såvel som arabere.

Hvordan ser freden ud ifølge Peres' Fredscenter? Det indebærer en fredsaftale med et Palæstina side om side med Israel inden for fastlagte grænser og detaljerede aftaler om sikkerhed m.m. som f.eks. beskrevet i Genéve-aftalen fra 2003. Og går det, som Centret håber, får man ikke blot en politisk aftale, men en fred med handels-, turist- og kultursamarbejde mellem de to stater samt samarbejde på mange andre felter. Et arbejde for dialog og aktivt samarbejde.

Det sker gennem programmer i en række projekter, der hen ad vejen er blevet udviklet og udvidet, som f.eks. samarbejde inden for sport, kultur, handel, landbrug, medicin og lægelig indsats. Det medicinske område er meget stort hos Peres' Fredscenter og den danske regering har været med til at støtte dette.

Bent Korzen og Helle Risegaard Bentsen arbejder begge for Peres Fredscenter og de to venskabsforeninger kaldet Peres Fredscenters Venner og Parents Circle's Venner (tidl. Danish Friends Of Parents Circle). Målet er, at Peres Fredscenters arbejde i Israel med dialog og aktive konkrete samarbejdsprogrammer mellem israelere og palæstinensere bør have mere bevågenhed i Danmark.

Tilhørerne vil blive involveret, således at der kan blive en debat om hvilke muligheder fredsarbejdet kan give for fremtidens Israel og Palæstina.

Læs mere om The Peres Center For Peace, Peres Fredscenters Venner (Facebook) og Peres' Fredscenters Danske Venner (artikel).

2. Zions Vises Protokoller.
Morten Thing, kulturhistoriker og forskningsbibliotekar på Roskilde Universitetsbibliotek v/ Morten Thing, kulturhistoriker og forskningsbibliotekar på Roskilde Universitetsbibliotek.
Onsdag, d. 1. oktober 2014 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

'Zions Vises Protokoller' blev oprindeligt udgivet 1903 i Rusland af zarstyret pga. indenrigspolitiske årsager. De beskriver en (opdigtet) verdensomspændende jødisk sammensværgelse, der vil overtage magten i Europa og hele verden over især finans- og medieområdet, dvs. erobre verdensherredømmet. Skriftet præsenteres som et referat fra et hemmeligt møde mellem jødiske ledere.

Siden den russiske revolution i 1917 fik "Protokollerne" et nyt liv, da antisemitter i Europa og USA overtog dem som bevis for den jødiske sammensværgelse. Nazisterne brugte dem flittigt og de er en del af det ideologiske fundament for Hitlers 'Mein Kampf'.

Med Israels oprettelse i 1948 fandt 'Protokollerne' og ideologien om den jødiske sammensværgelse deres mest frugtbare jordbund i den arabiske verden. De udkommer i masseoplag i de arabiske lande, herunder Palæstina, bruges som grundlag for film og dokumentarprogrammer og de tages for gode varer af arabiske og muslimske ledere og medier. Hamas anvender Zions Vises Protokoller i sit charter fra 1988. Et gammelt russisk, antisemitisk falsum læses den dag i dag som den pure sandhed af millioner af også veluddannede muslimer.

Morten Thing har skrevet en lang række af bøger og artikler til tidsskrifter og aviser om forskellige emner. I denne forbindelse om bl.a. jødiske forhold gennem tiden, jøder og palæstinensere, zionisme, Israel og de jiddish-talende (øst)jøder.

Læs mere om Morten Thing.

3. Israel og venstrefløjen.
Jonathan Møller Sousa, næstformand i Dansk Zionistforbund (DZF) v/ Jonathan Møller Sousa, næstformand i Dansk Zionistforbund (DZF), København.
Onsdag, d. 5. november 2014 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Hvorfor er venstrefløjen så vrede på Israel?

Hvorfor lever myter om Israels ondskab hos den venstrefløj, der netop deler israelske værdier såsom demokrati og frihed for alle religioner og seksualiteter.

Hvornår startede venstrefløjen med at være anti-israelsk? Kan det forklares med modstand mod kapitalisme, USA eller måske holder venstrefløjen altid med dem, der er svagest?

Jonatan Møller Sousa er næstformand i Dansk Zionistforbund, og uddannet økonom (cand.polit).

Læs mere om Jonatan Møller Sousa (Facebook) og Dansk Zionistforbund (DZF).

4. Hvor går det danske jødiske samfund hen?
Elon Cohn, ansvarshavende redaktør, Det Jødiske Samfund i Danmarks medier v/ Elon Cohn, ansvarshavende redaktør, Det Jødiske Samfund i Danmarks medier, København.
Onsdag, d. 7. januar 2015 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

I løbet af 2014 har det daværende flertal i Det Jødiske Samfunds lovgivende forsamling, Delegeretforsamlingen, arbejdet på at åbne trossamfundet for alle med en jødisk tilknytning.

Frem for at følge de rabbinske regler for hvem, der er jøde - altså børn af en jødisk mor eller en konverteret, ønskede man at lægge adgangsbilletten om til at følge reglerne for israelsk statsborgerskab - altså at optage enhver med blot en jødisk bedsteforælder uanset om det er en bedstemor eller bedstefar.

Læs mere om Det Jødiske Samfund i Danmark - Det Mosaiske Troessamfund.

5. Volontør i den israelske hær.
Bo Michael Frankø v/ Bo Michael Frankø, Silkeborg.
Onsdag, d. 4. februar 2015 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Bo Michael Frankø var volontør (frivillig) i den israelske hær i 3 uger. Sar-El (Service for Israel) blev grundlagt i 1983 som en organisation af frivillige, der kommer fra mange forskellige lande.

Han fortæller om hans motivation for at deltage i Sar-El, da han i august 2014 blev gjort opmærksom på dette program for frivillige. Han fremlægger sine erfaringer om hans tid i Sar-El, hvad han lavede, de praktiske procedurer for tilmelding og lidt om andre muligheder for frivilligt arbejde i Israel.

Læs mere om Bo Michael Frankø som volontør i den israelske hær.

6. Debat: Israel-Palæstina konflikten 1947-56.

Otto Rühl, formand for Dansk-Israelsk Selskab (DIS) Jens Allan Jensen, foredragsholder, fredsaktivist og menigt medlem af SF, Amager
v/ Otto Rühl, formand for Dansk-Israelsk Selskab (DIS), København og Jens Allan Jensen, foredragsholder, fredsaktivist og menigt medlem af SF, Amager.
Onsdag, d. 4. marts 2015 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

ÆNDRING: Jens Allan Jensen er desværre blevet syg og har derfor måtte melde afbud. I stedet holder Otto Rûhl et foredrag om samme emne. Vi håber stadig, at der bliver en diskussion og spørgsmål.

Debatmødet vil i stedet blive afholdt på et senere tidspunkt.

Debatmøde mellem Otto Rühl, der er formand for Dansk-Israelsk Selskab (DIS) og Jens Allan Jensen, der er foredragsholder med baggrund i Israel-Palæstina.

Fokus bliver på perioden omkring staten Israels oprettelse i 1948 og frem til Sinai-krigen i 1956 samt hvilken betydning det har for den nuværende konflikt mellem Israel, palæstinenserne og de arabiske lande.

Hver foredragsholder holder et foredrag/oplæg på ca. 30. minutter, efter pausen får de hver ca. 10 minutter til at kommentere den andens oplæg og herefter er der fri debat og diskussion mellem foredragsholderne og tilhørerne.

Otto Rühl er formand for Dansk-Israelsk Selskab (DIS) og uddannet historiker fra Københavns Universitet i 1976. Han har siden undervist på Københavns Universitet i tysk historie, været anmelder ved Historisk Tidsskrift og "Noter" - udgivet af historielærerforeningen - og udgivet bogen "Israel - et oplæg til Debat" og "Aktionen mod de danske jøder - oktober 1943". Han var med til at oprette Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier (DCHF) og har siden 2003 været tilknyttet DIIS (tidl. DCHF) som konsulent vedr. Holocaustundervisning. Han er med i den danske delegation hos IHRA - the International Holocaust Remembrance Alliance (tidl. ITF).

I august 1979 blev han ansat på Helsingør Gymnasium, hvor han siden 1981 har stået for gymnasiets Israel-studiekreds og siden 1994 for gymnasiets udveksling med danske og israelske gymnasieelever, der netop har fejret 20-års-jubilæum med sommerens meget omtale besøg af unge israelere fra landsbyerne nord for Gaza-striben.

Selv har han besøgt Israel mere end halvtreds gange.

Ved mødet vil han diskutere FNs delingsplan og oprettelsen af Staten Israel i maj 1948.

Jens Allan Jensen blev oprindeligt interesseret i perioden omkring oprettelsen af staten Israel på grund af de mange divergerende fremstillinger, som findes. Forlod de ca. 700.000 palæstinensere flygtninge deres hjemland efter ordre fra de arabiske ledere i Israels nabolande eller var der tale om fordrivelse fra Israels side? Han har således tilegnet sig en solid historisk baggrundsviden fra internationalt anerkendte historikerne så som Benny Morris, Ilan Pappé og Tom Segev, som har skrevet hovedværkerne om denne periode.

Han har selv tidligere studeret historie og mener derfor at vide, hvad der er godt historie-håndværk og hvad der er ren propaganda og historie-forfalskning. Således vil der komme mange eksempler på divergerende opfattelser af, hvad der er fakta og hvad der er rent opspind. Hans værdigrundlag er at sige sandheden, uanset hvem, der kunne have gavn af den og derfor vil der blive delt hug ud til både den israelske og den palæstinensiske side af konflikten. Han mener grundlæggende, at fred skal baseres på historisk korrekte forhold og ikke på historieforfalskning og skønmaleri. Det er vigtigt, at en fredsløsning bliver retfærdig og ikke en ydmygelse af palæstinenserne.

Jens Allan Jensen vil især fokusere på Israel-Palæstina konflikten 1947-56 og begivenhederne forud denne periode, men vil også berøre palæstinensernes nutidige forhold under den israelske besættelse og den praktiske implementering af en 2-statsløsning.

7. Premierminister Netanyahu og hans nuværende regering.
David Jano, Mellemøstekspert v/ Cand. mag. David Jano, Mellemøstekspert, København.
Onsdag, d. 8. april 2015 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Den israelske premierminister Netanyahu er nu i gang med sit sjette år som premierminister siden 2009. Han står i dag i spidsen for en centrum-højre regering med markante profiler som Lieberman, Lapid, Livni, Bennett og ham selv i spidsen.

Hvordan ser den israelske regering på sig selv og omverdenen? Hvordan går det med fredsprocessen og forholdet til USA? Dette og meget andet vil der være mulighed for at høre mere om og spørge ind til, når David Jano holder foredrag for os.

David Jano er cand. mag. i Moderne Mellemøststudier, BA i Historie og har læst på University of Haifa i Israel. Siden 2012 har han givet interviews om Israel og Mellemøsten til en lang række af danske og israelske medier, skriver for religion.dk, underviser om Israel og Mellemøsten på Folkeuniversitetet i København og arbejder nu på en bog om det Moderne Israels Historie.

OBS! Siden foredraget blev aftalt, har premierminister Netanyahu udskrevet valg til det israelske parlament Knesset. Det afholdes d. 17. marts 2015. Læs mere: Valget 2015.

Læs mere om David Jano (Facebook).


Ret til ændringer forbeholdes.

Alle foredrag afholdes i Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C. kl. 19.00 i Café Nicolai (kælderen) eller lokale 2.02. Indgang A (eller B) i gården. Tilmelding er ikke nødvendig.

DIF afholder hvert år et eller flere ekstra foredrag.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen DIF's aktiviteter


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 28.4.2020