Dansk-Israelsk Forening (DIF)

Foredragsrækken 2017-2018

Dansk-Israelsk Forening (DIF) i Århus afholder en årlig foredragsrække på seks-syv foredrag i perioden fra september til marts/april måned.

I denne sæson har foredragsrækken fået titlen:

Israel på vej mod de 70 år

Syv spændende og interessante foredrag med fokus på Israels oprettelse for 70 år siden, hvad gik der forud, og hvordan forholdet mellem Danmark og Israel har udviklet sig siden dengang og op til i dag.

1. Forholdet mellem Danmark og Israel.
Pernille Vermund, partiformand for Nye Borgerlige v/ Pernille Vermund, partiformand for Nye Borgerlige.
Tirsdag, d. 5. september 2017 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C.

Pernille Vermund taler om forholdet mellem Danmark og Israel, om dansk politik i forhold til Israel og PA (det Palæstinensiske Selvstyre), om Nye Borgerliges politik på området og meget andet.

Pernille Vermund og Nye Borgerlige har tidligere vist sig som uforbeholdne støtter af den eneste demokratiske stat i Mellemøsten og har blandt andet støttet, at Jerusalem anerkendes som Israels evige og udelelige hovedstad. Nye Borgerlige har også krævet, at Danmark standser al støtte til det Palæstinensiske Selvstyre, indtil det er dokumenteret, at pengene ikke havner som terrorstøtte eller hyldest af terrorister.

Der vil være lejlighed til at debattere med Pernille Vermund og Poul Højlund.

Læs hendes oplæg til den efterfølgende debat.

Pernille Vermund er partiformand for Nye Borgerlige, et nyt politisk party. Læs mere om Nye Borgerlige og Nye Borgerlige (Facebook).

2. Balfour-deklarationen 1917 - 2017.
Otto Rühl, formand for Dansk-Israelsk Selskab (DIS) v/ Otto Rühl, formand for Dansk-Israelsk Selskab (DIS), København.
Tirsdag, d. 3. oktober 2017 kl. 19.00.
Folkeoplysningens Hus, lokale 2.05, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C.

Den 2. november 1917 - for præcis 100 år siden - udstedte den britiske udenrigsminister Arthur J. Balfour den såkaldte Balfourdeklaration, hvor han på den britiske regerings vegne lovede en af den zionistiske bevægelses ledere i Europa, englænderen Lionel Walter Rothschild, at det ville være Storbritanniens fremtidige politik at støtte bestræbelserne på at oprette et nationalt hjem for jøderne i Palæstina.

Løftet blev siden gentaget i det mandat, englænderne fik af Folkeforbundet, da man fik Palæstina som "mandatområde" efter 1. Verdenskrig.

Men hvad var baggrunden for dette helt centrale løfte, der på mange måder peger frem mod Israels Uafhængighedserklæring den 14. maj 1948? Hvordan forholdt løftet sig til de andre aftaler, englænderne havde indgået under krigen? Hvad står der præcis i erklæringen og hvilke følger fik den? Hvad indebar løftet - og hvorfor opfyldte englændernes det ikke straks, da de i 1917/18 erobrede Palæstina - eller da de fik Palæstina som mandatområde i 1920?

Foredragsholder er lektor Otto Rühl, der er cand.mag. i historie og kristendomskundskab fra Københavns Universitet og siden 1979 har undervist på Helsingør Gymnasium. Han har gennem snart 25 år udvekslet gymnasieelever mellem Danmark og Israel og har desuden siden 1999 været formand for Dansk-Israelsk Selskab (DIS).

3. Jødisk minoritet under pres?
Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske Samfund v/ Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske Samfund (tidl. Mosaiske Troessamfund (MT)), København.
Tirsdag, d. 8. maj 2018 kl. 19.00. BEMÆRK NY DATO!
Stiften Loungen, Frederiksgade 78B, st., 8000 Aarhus C. BEMÆRK LOKALE!

Den dansk-jødiske historie er en rigtig vellykket integrationshistorie. I dag taler man meget om integration og mislykket integration. Derfor er det også vigtigt at udbrede kendskabet til danske jøders historie. Det har ikke altid været let, men man har bidt sig fast. Han oplever danske jøder som meget velintegrerede, men dog med et ønske om at holde fast i deres særheder på det religiøse område samtidig med, at man ønsker at bidrage til samfundet.

Dan Rosenberg Asmussen har som alle jøder i Danmark og i resten af verden en familiehistorie med internationale rødder og præget af pogromer, jødeforfølgelse, flugt og krig.

Han er født og opvokset i København, kandidatgrad fra Københavns Universitet, ophold i Israel og en erhvervskarriere. Han var i nogle år politisk aktiv i det jødiske trossamfunds styrende organer som medlem af delegeretforsamlingen og repræsentantskabet og siden 2014 formand for Det Jødiske Samfund i Danmark.

Læs interview fra 2015 og om Det Jødiske Samfund i Danmark (tidl. MT).

4. Folkekirkens Nødhjælp misbruger nødhjælpsmidler til politiske angreb på Israel.
Jonatan Møller Sousa, leder af Forum for Dialog om Israel v/ Jonatan Møller Sousa, leder af Forum for Dialog om Israel, København.
Tirsdag, d. 9. januar 2018 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C.

Jonatan Møller Sousa vil fortælle om Folkekirkens Nødhjælp, der misbruger nødhjælpsmidler til politiske angreb på Israel.

Folkekirkens Nødhjælp er engageret i en masse gode projekter, der hjælper mange mennesker rundt om på kloden. Men organisationen og dens nødhjælpsmidler er blevet misbrugt til politiske angreb på Israel. Penge, der skulle være gået til at gøre livet lettere for verdens svageste og fattigste, er i stedet blevet brugt på lobbyister og kampagnemagere, der dæmoniserer Israel og forsøger at få boykottet israelske varer.

Han vil også fremlægge forslag til, hvordan vi hver især kan forsøge at få stoppet misbrug af nødhjælpsmidler.

Jonatan Møller Sousa er daglig leder af Forum for Dialog om Israel og tidligere næstformand i Dansk Zionistforbund.

5. Danmarks politik i forhold til Israel og det palæstinensiske spørgsmål.
Poul Højlund, forfatter og debattør v/ Poul Højlund, forfatter og debattør, Kjellerup.
Tirsdag, d. 6. februar 2018 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C.

Poul Højlund vil gerne tale om Danmarks politik i forhold til Israel og det palæstinensiske spørgsmål fra 1947 til i dag. Både den officielle danske politik overfor Israel og befolkningens holdning er gået fra en overvældende begejstring og støtte ved Israels oprettelse til en langt mere negativ og dømmende politik i dag.

Hvorfor og hvad er egentlig Danmarks officielle politik i forhold til det palæstinensiske spørgsmål.

Poul Højlund har i mange år skrevet i Jyllands-Posten for at forsvare Israel mod de største urimeligheder i mediernes omtale af konflikterne. Han er foredragsholder og debattør og har i årevis fulgt debatten om Israel, palæstinenserne og forholdene i Mellemøsten. I den forbindelse har han ofte skældt ud på både presse og politikere for at lytte ukritisk til den palæstinensiske propaganda. Poul Højlund er cand. mag. med historie som hovedfag og han har en lang karriere i det private erhvervsliv bag sig.

Poul Højlund har udgivet bogen Den kroniske krig.

Læs mere om Poul Højlund (Facebook).

6. Volontør i den israelske hær.
Bo Michael Frankø v/ Bo Michael Frankø, Silkeborg.
Tirsdag, d. 6. marts 2018 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C.

Bo Michael Frankø har været volontør (frivillig) i den israelske hær i Sar-El (Service for Israel), der er en organisation af frivillige, der kommer fra mange forskellige lande (grundlagt i 1983).

Han fortæller om hans motivation for at deltage i Sar-El, da han i august 2014 blev gjort opmærksom på dette program for frivillige. Han fremlægger sine erfaringer om hans tid i Sar-El, hvad han lavede, de praktiske procedurer for tilmelding og lidt om andre muligheder for frivilligt arbejde i Israel. Til april tager han af sted igen.

Læs mere om Bo Michael Frankø som volontør i den israelske hær.

7. Staten Israel - en uretfærdighed, en ligegyldighed eller en profetisk opfyldelse?
Ole Andersen, generalsekretær i Ordet og Israel v/ Ole Andersen, generalsekretær i Ordet og Israel.
Tirsdag, d. 3. april 2018 kl. 19.00.
Café Nicolai, Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C.

Kristnes forskellige forhold til staten Israel gennem de sidste 70 år.

Lige siden staten Israel blev oprettet i maj 1948, har kristne haft meget forskellige opfattelser af, hvordan man som kristen skal forholde sig til den jødiske stat.

Bør kristne støtte palæstinensernes kamp mod staten Israels eksistens?

Eller er staten Israel ligegyldig for en kristen teologisk betragtning, så hver enkelt kristen efter politisk standpunkt kan mene, hvad han/hun har lyst til om Israel?

Eller hænger statens Israels oprettelse sammen med Bibelen og har derfor betydning ikke blot for jøder, men også for kristne?

Ole Andersen vil i foredraget tegne et billede af de vidt forskellige indstillinger blandt kristne til staten Israel både i 1948 og i dag, 70 år efter oprettelsen af staten.

Ole Andersen er generalsekretær i foreningen "Ordet og Israel", der siden 1946 har arbejdet med forholdet mellem kristne og jøder og med kristnes forhold til staten Israel.

Ole Andersen er cand.theol. og har en bifagseksamen fra Københavns Universitet i hebraisk litteratur, ligesom han i to år studerede jødisk historie ved Det Hebraiske Universitet i Jerusalem.

Han har ofte deltaget i den offentlige debat om Israel og har skrevet en række artikler og bøger om Israel, Bibelen og forholdet mellem jøder og kristne, blandt andet bogen "Slutspillet om Israel. Bibelens profetier og verdenshistorien" (LogosMedia / Ordet og Israel 2016).

Læs mere om Ordet og Israel og Ordet og Israel (Facebook).


Ret til ændringer forbeholdes.

De fleste foredrag afholdes i Café Nicolai (kælderen), Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C. kl. 19.00. Indgang A (eller B) i gården. Et enkelt foredrag afholdes i lokale 2.05 (2. sal) samme sted (bygning) og et i Stiften Loungen, Frederiksgade 78B, 8000 Aarhus C., der ligger i bygningen overfor (adgang enten via porten i Frederiksgade 78 eller Vester Allé 8). Tilmelding er ikke nødvendig.

DIF afholder hvert år et eller flere ekstra foredrag.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen DIF's aktiviteter


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 28.4.2020