Dansk-Israelsk Forening (DIF)

Foredragsrækken 2001-2002

En kort beskrivelse af de enkelte foredrag i foredragsrækken 2001-2002.

Jødisk-israelsk historie og kultur

Seks foredrag om jødisk og israelsk historie og kultur fra dengang og til nu med hovedvægten på de danske jøders historie.

1. At være jøde i Danmark - en jødisk familie i Danmark.

v/Overrabbiner Bent Lexner, København.
Torsdag d. 6. september 2001 kl. 19.00.
LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, 1., 8000 Århus C.
Entre.

Beskrivelse:

Georg Brandes beretter, at barnepigen, dengang han var en lille dreng, gik tur med ham og hans yngre bror. Når han dryssede omkring bag pigen hørte han undertiden et hæsligt tilråb bag sig. Vendte han sig, så han en grinende dreng med vrængende mund og truende hænder. Spurgte han pigen hvad råbet betød, svarede hun undvigende. Men en dag ville han vide besked, og da han kom hjem, spurgte han sin mor, hvad det var.

- Jøder! sagde Moderen, det er nogle Mennesker,
- Stygge Mennesker?
- Ja, sagde Moderen smilende, undertiden ret grimme Mennesker, men ikke altid.
- Kan jeg faa en Jøde at se?
- Det kan du godt, svarede Moderen og løftede raske Drengen op foran det store Spejl, der hang over Sofaen.

Drengen udstødte et skrig, så moderen hurtigt satte ham ned på gulvet, og han var så forfærdet, at moderen fortrød, hun ikke havde forberedt ham.

Overrabbineren vil trække linierne op i den dansk-jødiske historie op til vore dage og beskrive hvorledes jødedommen som religion og som kultur spiller en rolle for de jødiske familier også i vor tid.

Læs mere om de danske jøders historie og Det Mosaiske Troessamfund (MT).

2. Ligheder og forskelle mellem jødedommen, islam og kristendommen.

v/Dr. theol. Per Bilde, Aarhus Universitet.
Torsdag d. 4. oktober 2001 kl. 19.00.
LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, 1., 8000 Århus C.
Entre.

Per Bilde vil forsøge at indkredse "kernen" i de tre religioner og deres historiske og polemiske forhold til hinanden. Dette vil han dokumentere med udvalgte tekster. En pointe vil være en fremhævelse af det paradoksale faktum, at tre så nært beslægtede religioner i praksis har bekæmpet hinanden så voldsomt. Dette faktum rejser et interessant spørgsmål om, hvad en religion egentlig er for noget.

Dr. theol. Per Bilde er professor i Religionsvidenskab på Aarhus Universitet med særligt henblik på jødedom og kristendom, og leder Det Teologiske Fakultets nye forskerskole.

3. Om Dansk Center for Holocaust og Folkedrab.

v/Michael Mogensen, Dansk Center for Holocaust og Folkedrab.
Torsdag d. 8. november 2001 kl. 19.00.
LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, 1., 8000 Århus C.
Entre.

Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier (DCHF) (i dag DIIS) er en selvejende institution under Udenrigsministeriet. Centret har til opgave at foretage uafhængig, tværfaglig udforskning af Holocaust, herunder dets særlige danske aspekter, udforske andre tilfælde af folkedrab, udvikle metoder til forebyggelse af folkedrab samt formidle viden om disse forhold.

Michael Mogensen er født i 1962 og uddannet fra Aarhus Universitet i 1995 (MA, history and philosophy).

Michael Mogensens publikationer:

- Michael Mogensen & Rasmus Kreth. Flugten til Sverige. Aktionen mod de danske jøder oktober 1943. (PDF), København 1995.

- Michael Mogensen. Det danske flygtningesamfund i Sverige og jødespørgsmålet 1943-45, i Jonny Laursen m.fl. (red.). I tradition og kaos, Århus 2000, s. 150-161.

4. Dansk jøde i Israel.

v/Antikvar Torben Samson, Israel.
Onsdag d. 30. januar 2002 kl. 19.00.
LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, 1., 8000 Århus C.
Entre.

Antikvar Torben Samson vil fortælle om livet som dansk jøde i Israel, hvor han har boet i en forstad til Jerusalem (Yerushalayim) de seneste seks år. Hvordan er det at være indvandrer i et fremmed land, der er helt anderledes? Hvordan er den jødiske dagligdag i Israel? Hvordan oplever han situationen i Israel, som vi hører så meget om i de danske medier? Hvor stor er forskellen på det jødiske liv i Israel og Danmark?

Han har i en del år handlet med antikke bøger på et internationalt niveau og rejser derfor meget. Han er jævnligt i Århus.

Torben Samson har tidligere arbejdet hos Aarhus Olie i Danmark, hvor han kontrollerede at fødevarerne var kosher, dvs. produceret efter de jødiske forskrifter. Desuden er han historiker fra Københavns Universitet.

5. Palæstinensernes rolle og skæbne i Mellemøstkonflikten.

v/Lektor og forfatter Johan Bender, Risskov.
Torsdag d. 7. februar 2002 kl. 19.00.
LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, 1., 8000 Århus C.
Entre.

Lektor og forfatter Johan Bender vil fortælle om palæstinensernes rolle og skæbne i Mellemøstkonflikten set gennem historien. Han ser på deres udvikling fra fallaher (arabisk bonde), flygtninge, frihedskæmpere/terrorister til et folk. Han vil desuden fortælle om palæstinensernes skæbne og rolle i fredsprocessen og udsigterne for fredsprocessen.

Johan Bender underviser i historie, idræt, oldtidskundskab og billedkunst på Aarhus Katedralskole, har skrevet en række bøger, flittig foredragsholder om kulturhistoriske emner samt rejseleder til Middelhavsdestinationer for Klassikernes Rejseforening, Eirby Historiske Rejsemål og Ældre på Højskole i Udlandet.

Yderligere oplysninger om Johan Bender og hans virke findes på hans egen hjemmeside.

6. Flygtninge til Sverige - de danske jøders flugt og ophold i Sverige 1943-45.

v/Fhv. Rigsantikvar Olaf Olsen, Alrø.
Onsdag d. 6. marts 2002 kl. 19.00.
LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, 1., 8000 Århus C.
Entre.

Olaf Olsen vil fortælle om sin jødiske baggrund, flugten til Sverige, tiden ved Den danske Skole i Lund, følelserne ved at være flygtning og hjemkomsten med Den Danske Brigade d. 5. maj 1945.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Foredragsrækken 2001-2002 DIF's aktiviteter


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 2.11.2020