Dansk-Israelsk Forening (DIF)

Foredragsrækken 2004-2005

En kort beskrivelse af de enkelte foredrag i foredragsrækken 2004-2005.

Israel - her og nu

Seks foredrag om de mange forskellige sider af Israel, jødisk kultur og historie.

1. Jødisk humor.

v/Overrabbiner, emeritus Bent Melchior, Mosaisk Troessamfund (MT)
Torsdag, den 2. september 2004 kl. 19.00.
BEMÆRK: Sct. Lukas Kirkes mødelokaler, Ingerslevs Boulevard, Århus C.
Entré.

Overrabbiner emeritus Bent Melchior ved Mosaisk Troessamfund fortæller om dybden og de mange facetter i jødisk humor.

Jøderne er kendte for deres bramfri religiøse humor, hvor hverken Gud, Moses eller den lokale rabbiner går ram forbi. Nok må man ikke tage Herrens navn forfængeligt, men det forhindrer ikke, at Herren optræder i alle mulige jokes eller sketches (se eksempler).

Han har skrevet en række bøger om jødisk liv og har oversat De fem Mosebøger. Med bogen "Så vælg da livet" udgav han i 1998 sine erindringer.

Bent Melchior er født i Tyskland i 1929 som den yngste af fire børn. Han studerede til rabbiner i London og efterfulgte senere sin fader Marcus Melchior som overrabbiner i Danmark i 1969, hvilket han forsatte med at være frem til 1996. I årerne 1971-1984 var Bent Melchior lektor i klassisk jødisk litteratur ved Københavns Universitet.

2. Hvad er det egentlig, de vil?

v/Simon Beer Boysen, Dansk Zionistforbund (DZF)
Torsdag, den 7. oktober 2004 kl. 19.00.
LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, 1., 8000 Århus C.
Entré.

Simon Beer Boysen, Dansk Zionistforbund (DZF), viser filmen "Relentless" - "The Struggle For Peace In The Middle East", der handler om den israelsk-palæstinensiske konflikt og om den kringlede vej til fred.

Det er en dokumentarfilm om konflikten i Israel fra Oslo til i dag. En utrolig stærk film med en enkel opbygning og mange filmoptagelser fra blandt andet palæstinensisk TV, børnehaver og terroristtræningslejre for børn. Filmen illustrere med tydelighed kernen i konfliktens udvikling, og de problemstillinger Israel står overfor.

Filmen viser en omfattende og helt unik række af videooptagelser fra palæstinensisk og arabisk fjernsyn. Optagelser fra offentligt fjernsyn med taler og interviews af offentlige personer i det palæstinensiske styre, børnehaver, skoler, terrorist-træningslejre for børn mm.

Hvordan påvirkes børnene, hvad betyder det for deres fremtid - og hvad betyder dét for Israel's fremtid? Hvad er implikationerne ved den meget omfattende indoktrinering af palæstinensiske børn?

Filmen præsenterer publikum for nye, ukendte og gribende synsvinkler og det er en film som alle bør se. Filmen er produceret af HonestReporting. Bagefter leder Simon en venskabelig debat og svarer på spørgsmål om aftenens emne.

3. Skal man altid følge med tiden?

v/Bibliotekar Lars Otto Kristensen, Århus
Torsdag, den 4. november 2004 kl. 19.00.
LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, 1., 8000 Århus C.
Entré.

Bibliotekar Lars Otto Kristensen fortæller:

"Skal man altid følge med tiden"? - hvad jeg har lært af Flemming Juncker og hvad jeg har lært af en polsk jøde, der kom til Statsbiblioteket i 1968, og maaske noget om "hvad ville jeg have gjort dengang"?

Skal man altid tilpasse sig det samfund, man nu engang lever i? Hvis man skal det, skal man for alvor være "omstillingsparat", i dele af tyskland nazist den ene dag, kommunist den næste og demokrat den tredie.

Jeg "gaar ikke ind for Israel og for "jøder"". Jeg er egentlig ligeglad med, hvad folk er født og hvordan de ser ud.

Men jeg synes vort jødiske folkeelement gennem historien har vist sig som loyale og gode danskere. En Arne Melchior har med stolthed sagt, at han har tjent sin tid i det danske forsvar uden problemer. Det kunne være et forbillede for andre, der er mere optaget af at hævde "rettigheder", det kan for eksempel vise, at det er muligt baade at være mindretal og loyal.

Staten Israel er et civilisationens brohoved i et hav af diktaturer. Jo "Civilisation er europæisk civilisation" sagde Tyrkiets redningsmand, Kemal Atatürk.

Men hvad sker der, naar folk forsømmer at tænke selv, forsømmer at betragte mennesker som enkeltindivider. Naar folk slaar op i ringbindet med hvad "vi" mener?

Bibliotekar Lars Otto Kristensen, Århus, er en mangeårig og alsidig debattør, der ofte har klare og markante holdninger.

4. Krisen i Mellemøsten og dens indflydelse på danske jøders holdninger og situation.

v/Forfatter og kultursociolog Jacques Blum, talsmand for Mosaisk Troessamfund.
Torsdag, den 6. januar 2005 kl. 19.00.
LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, 1., 8000 Århus C.
Entré.

Jacques Blums foredrag denne aften vil uddybe, om den israelsk-palæstinensiske konflikt har indvirkning på danske jøders hverdag og hvordan. Ligeledes danske jøders holdninger til konflikten og til Israel i det hele taget. Er det blevet sværere at være jøde i Danmark i de senere år? Er der tendenser til stigende antisemitisme? Hvordan ser det ud med jøders og jødedommens fremtid i Danmark?

Jacques Blum er uddannet kultursociolog ved Københavns Universitet. Han blev født i Sverige i 1945 af polsk/tyske forældre og kom til Danmark tre måneder gammel. Han er vokset op i en ortodoks jødisk familie og fungerer i dag som talsmand for Mosaisk Troessamfund.

Jacques Blum er mangeårig samfundsdebattør og foredragsholder samt forfatter til en lang række bøger om sociale, etniske og psykiske minoriteter med videre. Desuden har han skrevet en lang række af artikler og kronikker som f.eks. "Fortiden, der ikke vil forsvinde".

5. Immigranthjælpen og dens arbejde. Derudover om den stigende anti-semitisme i verden i dag.

Hans Peter Pedersen v/Formand Hans Peter Pedersen, Immigranthjælpen.
Torsdag, den 3. februar 2005 kl. 19.00.
LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, 1., 8000 Århus C.
Entré.

Hans P. Pedersen, der er formand for den danske hjælpeorganisation Immigranthjælpen, som hjælper jødiske immigranter til en fremtid i Israel, taler over temaet "Antisemitisme og immigration," herunder om Immigranthjælpens arbejde blandt immigranter i Negev-regionen i Israel, torsdag den 3. februar kl. 19.00 i LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, Århus.

Antisemitismen er i vækst på ny i såvel åbenlyse som tilslørede forklædninger mange steder verden. I sit foredrag vil Hans P. Pedersen bl.a. give oplysninger om antisemitismens myter, forskellige ansigter og udtryk.

- Antisemitismen er i dag ikke alene en trussel mod jøderne. Den er også et nedbrydende element for selve fundamentet i demokratiet, og derfor er det ikke blot jøder, der må forsvare sig mod den. Antisemitismen leder altid til overgreb på andre folkegrupper og bliver til sidst en trussel mod det frie samfund. Hvis vi ikke oplyser om og bekæmper antisemitismen i dag, vil vi derfor på forskellige måder blive dens ofre i fremtiden, siger Hans P. Pedersen og oplyser at mens antisemitismen er under udvikling til et nærmest globalt fænomen under mottoet "Det er jødernes skyld", fortsætter den jødiske immigrantstrøm til Israel, bl.a. fra det tidligere Sovjet, hvor synagoger vandaliseres, jøder og deres børn chikaneres og mobbes og hvor paramilitære nationalistiske og antisemitiske grupper er i uhyggelig vækst.

Integration

I ti år har Immigranthjælpen nu samarbejdet med den verdenskendte jødiske menneskerettighedsforkæmper Ida Nudel og hendes organisation Mother to Mother i Israel.

- Vi har været med til at afhjælpe en række af de store behov, som mange nyankomne russiske immigranter har haft i forbindelse med integrationen i det israelske samfund. Det gælder ikke mindst de mange enlige russiske mødre/-fædre, der er kommet til Israel med deres børn. Såvel forældre som børn har brug for at lære det hebraiske sprog og for uddannelse, ligesom børnene har behov for at få gode og sunde fritidsinteresser og en meningsfyldt tilværelse uden antisemitisme, hvor de oplever integritet, værdighed og selvrespekt, siger Immigranthjælpens formand Hans P. Pedersen.

Undervisningscentre

Ida Nudel har i samarbejde med Immigranthjælpen og lokale kommunale myndigheder i Israel gennem årene bl.a. oprettet en række undervisningscentre i Negev-regionen. Takket være mange danske bidragydere har det været muligt at give især russiske immigrantbørn undervisning i sprog, EDB, matematik, fysik, kreative og musiske fag.

- Immigranthjælpens arbejde i Israel har fortsat det samme formål som for ti år siden, - at "hjælpe jødiske immigranter til en fremtid i Israel" i tæt samarbejde med Ida Nudel og hendes organisation "Mother to Mother" i Israel. Over 7.000 immigranter og deres børn har således fået hjælp takket være vore mange bidragydere, siger Hans P. Pedersen.

Nødhjælp

Netop nu er den økonomiske situation i Israel yderst vanskelig, og regeringen har været nødt til at skære ned på mange af de offentlige ydelser. Dette er igen gået ud over de svageste i samfundet. Denne situation gør, at vi i Immigranthjælpen mere og mere ser nødvendigheden af at yde direkte nødhjælp, idet mange immigranter, der bl.a. er kommet til Israel på grund af antisemitisme, er kommet i klemme. For mange immigrantfamilier er det en kamp blot at skaffe de mest elementære ting i hverdagen.

Vi ønsker på en helt konkret måde at vise immigranterne, at der her i Danmark er mange, der bakker op om Immigranthjælpens arbejde og støtter dem, slutter Hans P. Pedersen, som man kan høre tale over temaet "Antisemitisme og immigration," herunder om Immigranthjælpens arbejde blandt immigranter i Negev-regionen i Israel, torsdag den 3. februar kl. 19.00 i LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, Århus.

Læs mere om Immigranthjælpen og Ida Nudel.

6. At oversætte Israel - formidling, fortolkning og kulturoverføring.

v/Oversætter Hanne Friis, mag.art. i semitisk filologi
Torsdag, den 3. marts 2005 kl. 19.00.
LOF's lokaler, Rosenkrantzgade 31, 1., 8000 Århus C.
Entré.

Oversætter Hanne Friis, mag.art. i semitisk filologi, fortæller om sit arbejde med at oversætte fra hebraisk til dansk samt om, hvorledes man oversætter israelsk kultur og litteratur til danske forhold. Hanne kommer ligeledes ind på, hvordan pressen og nyhedsmedierne arbejder, når de skal forklare danskerne om forhold og hændelser i Israel og Mellemøsten.

Hanne Friis har oversat Amos Oz' roman "En fortælling om kærlighed og mørke" fra hebraisk til dansk. Bogen er et stort værk på 632 sider. Her fortæller Hanne Friis om det omfattende og researchkrævende arbejde, det var at oversættelse Amos Oz' seneste roman.

Læs artiklen.

Hanne Friis har oversat andre bøger fra hebraisk til dansk bl.a. Buschaufføren der ville være Gud - og andre historier af Etgar Keret.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Foredragsrækken 2004-2005 DIF's aktiviteter


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 13.12.2020