Det israelske flag

Ordliste (minileksikon)

Kort forklaring på flere jødiske, hebraiske og israelske udtryk, ord og navne.

En oversigt over forskellige jødiske, hebraiske og israelske udtryk, ord og navne med en kort forklaring og henvisning til yderligere information.

Der findes ingen standardiseret stavemåde ved oversættelse fra det hebraiske alfabet til det latinske alfabet (f.eks. dansk og engelsk). Derfor kan de forskellige stavemåder virke forvirrende men hvis man prøver at udtale ordet bliver udtalen normalt den samme eller tæt på det rigtige. Det danske eller engelske navn er medtaget i de tilfælde, hvor det findes, eller er kendt under det navn.

Hvis man er interesseret i et bestemt ord og hvad det er kan hjemmesidens søgefunktion anvendes (i den blå kolonne til venstre (Søg Q) - hvis man ikke kan se den blå kolonne klik her).

Alijah/Aliyah/Aliya/Alyah
Betyder egentlig opstigning og anvendes oftest som betegnelse for den jødiske indvandring fra diasporaen til Eretz Israel. At gå på alijah betyder at udvandre til Israel for at bosætte sig der (vende tilbage til det jødiske hjemland). Begrebet bruges også i synagogen ved en bestemt handling.

Antisemit
En person, der er jødehader, jødefjendtlig eller har racistiske holdninger eller tilbøjeligheder over for jøder og jødisk kultur. En antisemit er normalt modstander af en jødisk stat. Læs mere

Antisemitisme
Betyder jødehad, judæofobi, antijødiske holdninger, fjendtlig eller racistisk indstilling mod jøder og jødisk kultur. Læs mere

Anti-zionisme
Antizionisme og anti-zionister er modstandere af 1) ideen om at jøder har ret til en stat ligesom andre folkeslag, 2) en jødisk stat og 3) Israel. Der er ofte en sammenhæng mellem antizionisme og antisemitisme i Europa, idet antisemitisme skjules bag ved begrebet antizionisme. Se zion og zionisme.

Aramæisk
Et gammelt semitisk sprog, der er beslægtet med hebraisk og arabisk. Før Jesus tid talte jøderne hebraisk i Det Hellige Land men efterhånden fortrængte aramæisk hebraisk som hverdagssprog men ikke som religiøst sprog. Jesus og hans disciple talte formentlig både aramæisk og hebraisk og Biblen er skrevet på de to sprog. I dag er aramæisk næsten et uddødt sprog.

Arkia
Arkia Israeli Airlines er Israels næststørste flyselskab. Arkia flyver på 10 indenrigsruter i Israel, rute-/chartertrafik til mange europæiske lande, herunder Danmark i nogle perioder, og luftfragt. Flyselskabet ejer flere selskaber med forbindelse til luftfart og turisme, grundlagt i 1949 og privatejet. Arkia Israeli Airlines

Asara B'Tevet
En fastedag til minde om Jerusalems belejring i år 586 f.Kr. Læs mere

Ashkenazim
Ashkenaziske jøder er betegnelsen for jøder og deres efterkommere fra Tyskland, Østrig, Ungarn, Polen, den vestlige del af Rusland/Sovjetunionen mfl. Læs mere

Bar Mitzvah/Bat Mitzvah
Den jødiske 'konfirmation' for drenge (Bar Mitzvah) og piger (Bat Mitzvah).

Bagels
En bagel er en rund bolle med et hul i midten. Læs mere

Ben Gurion Airport
B.G. Airport/Ben-Gurion International Airport er Israels internationale lufthavn beliggende nær byen Lod. Lufthavnen er opkaldt efter Israels første premierminister David Ben-Gurion (1886-1973). Ben Gurion Airport

Canyons
Store og flotte indkøbscentre i de store israelske byer.

Chanukah/Hanukka
Tempel-indvielsesfesten er lysets fest og den varer i otte dage. Læs mere

Chanukkia/Hanukkia
Den ottearmede lysestage med et ekstra lys (tjener). Lysestagen tændes ved fejringen af den jødiske fest Chanukah. Læs mere

Chutzpa
Chutzpa er en blanding af mod og frækhed. Udvises Chutzpa, tages der let på regler og normer, begrænsninger og afvisninger, i stedet søges smutveje. Det israelske samfund er præget af udbredt kreativitet og enorm omstillingsevne kombineret med en god portion fandenivoldskhed, eller Chutzpa, som det hedder på hebræisk.

Davids By
Er et andet navn for Jerusalem (Yerushalayim). Davids By er den ældste del af Jerusalem (tæt ved Den Gamle By). Den jødiske konge David indtog Jerusalem i år 1000 f.Kr. og gjorde den til hovedstad i en jødisk stat, der omfattede hele Det Hellige Land. Siden dengang har Jerusalem været jødernes religiøse og kulturelle hovedstad og centrum. Læs mere

Diaspora
Agudat/Diaspora betyder landflygtighed. Disporaen er verden uden for Landet Israel (Eretz Yisra'el), hvor nogle jøder bor enten frivilligt eller ufrivilligt.

Drusere
Druserne er en arabisk befolkningsgruppe bosiddende i det nordlige Israel og Golanhøjderne. De har deres egen religion, identitet og kultur. Læs mere

Dunam
Arealenhed, der anvendes i Israel, Jordan, Libanon, Tyrkiet mfl. I disse lande er en dunam lig med 1.000 m² eller 0,1 hektar (siden 1928). En dunam er et levn fra det tyrkiske storrige (Ottomanske Rige, 1517 - ca. 1917) og anvendes i mange lande men størrelsen varierer.

Egged
Egged Israel Transport Cooperative Ltd. er Israels største kollektive transportør med en markedsandel på 60-70% af den kollektive trafik. Selskabet har ca. 3.200 busser, der kører overalt i landet som rutebiler, bybusser og ekspresbusser, og transporterer omkring 1 mill. passagerer om dagen. Egged står for driften af en række busstationer og flere transportterminaler, selskabet ejer et turistbusselskab med ca. 300 turistbusser og et rejseselskab samt er involveret i bygningen af letbanetog i Tel Aviv og Jerusalem. Egged blev dannet i januar 1933 efter en sammenlægning af fire busselskaber og er det næststørste busselskab i verden.

Eksodus/Exodus
Eksodus er 1) navnet på 2. Mosebog, 2) jødernes udvandring fra Egypten og 3) navnet på et berømt skib med flygtninge i 1947.

El Al
EL AL Israel Airlines er Israels nationale flyselskab og det største. El Al flyver udenrigs ruteflyvning til mange lande. El Al Cargo flyver med luftfragt. Flyselskabet ejer en del selskaber med forbindelse til luftfart og turisme, er grundlagt i september 1948 og ejes af den israelske stat og et privat selskab. EL AL Israel Airlines

Eretz Israel/Eretz Yisra'el/Ha-Eretz
Eretz Israel/Eretz Yisra'el er det hebraiske navn for Landet Israel. Ha-Eretz betyder Landet (underforstået Landet Israel). Medinat Yisra'él/Medinat Israel er det hebraiske navn for Staten Israel. Læs mere

Falafel
Israels nationalret eller snack, der fås overalt. Består af et pitabrød, der er fyldt med varme falafelkugler (friturestegte kugler af blendede kikærter og krydderier), salat og krydderier (vegetarisk).

Galilæa/Ha'Galil
Galilæa er det nordlige Israel (nord for Yizreeldalen). Se kort

Gamla
En jødisk oldtidsby beliggende i Golanhøjderne, der i dag er nationalpark. Kaldes også for "Nordens Masada", da der under det jødiske oprør mod den romerske besættelsesmagt blev dræbt ca. 4.000 jøder og mere end 5.000 valgte at kaste sig i døden frem for at blive fanget/dræbt af romerne (år 67).

Goldstar, Maccabi/Maccabee, Nesher
Kendte israelske øl. I Israel findes der to store bryggerigrupper og mange mikrobryggerier. Læs mere

Ha-Kotel/Kotel
Ha-Kotel er det hebraiske navn for Grædemuren (Western Wall/Vestmuren) i Den Gamle By i Jerusalem. Læs mere

Hagana/Haganah
Haganah, der betyder forsvar, blev officielt dannet i 1920 men det var reelt først i 1929, efter en række arabiske angreb på jødiske landsbyer og kibbutzer, at Haganah fik betydning. Det var en jødisk forsvarsstyrke bevæbnet og trænet til at træde i aktion, hver gang der kom et angreb. Haganah voksede og blev efterhånden den officielle jødiske militære undergrundsbevægelse, der kæmpede for et jødisk hjemland. I maj 1948 blev Haganah omdannet til IDF (Israels forsvarsstyrker). I modsætning til to andre modstandsgrupper - Irgun og Stern - samarbejdede Haganah i et vist omfang med de engelske myndigheder (det britiske mandatstyre 1920-48), selv om flere af deres medlemmer blev anholdt, sad i fængsel og der var våbenrazzier.

Haggadah
Haggadah er historien om jødernes udvandring fra Egypten. Historien læses højt på de to første aftener af Pessach, sederaftenerne. Læs mere

Halachah
Betegnelsen for jødisk lov eller rabbinsk-jødisk lovgivning. Halachah beskriver love i den religiøse jødes liv fra fødsel til begravelse fortolket af rabbinerne på grundlag af Torahen, de Fem Mosebøger, der er den jødiske "grundlov", hvorpå al senere jødisk lov er baseret. Der findes en omfattende litteratur om jødisk religiøs lov, der rækker tilbage til bibelsk tid.

Hassidim/Haredim
Hassidim eller Haredim er ultraortodokse jøder. Læs mere

Hatikva/Hatikvah/Ha-Tikva
Hatikva er navnet på den israelske nationalmelodi og nationalhymne. Den handler om jødernes håb om engang at vende hjem (tilbage) til Zion (Eretz Yisra'el/Landet Israel) og Jerusalem (Yerushalayim), hvilket nu er blevet muligt. Læs mere

Hebraisk
Hebraisk (hebræisk) er et semitisk sprog, der læses fra højre mod venstre, anvender det hebraiske alfabet (skriftsprog) og tales af jøder. Der findes 1) det gamle, bibelske hebraisk, som israelitterne talte i Det Hellige Land og som Det Gamle Testamente er skrevet på, 2) det moderne nye hebraisk (ivrit), der er et officielt sprog i Israel. De ultraortodokse jøder taler kun hebraisk i religiøse sammenhænge; til hverdag taler de jiddish eller andre sprog.

Hebræer
En israelit eller jøde. Læs mere

Histadrut
De samvirkende israelske fagforbund (det israelske LO). Er både fagforbund/fagforening og arbejdsgiver, idet Histadrut ejer og driver en række virksomheder i Israel.

Humus
Humus laves af mosede kikærter, forskellige krydderier og olivenolie, der røres sammen. Spises som tilbehør til grønsager, der er skåret i små stykker, på et brød eller i et pitabrød (falafel/shawarma).

IDF
The Israel Defence Forces (Tzva Hagannah Leyisrael) består af landstyrker (hæren), luftvåbnet og flåden under en fælles ledelse. IDF blev officielt grundlagt i slutningen af maj 1948 på basis af Haganah.

Irgun
Irgun (Irgun Tzvai Leumi/IZL/National Military Organization) var en jødisk undergrundsorganisation grundlagt i 1930 og omdøbt til Irgun i 1937. Irgun var i klar opposition til Haganah og de var nogle gange i direkte kamp med hinanden. Især i 1946-47 angreb Irgun engelske mål som en reaktion mod den engelske undertrykkelse af jøderne, mange medlemmer sad i fængsel og flere medlemmer blev henrettet af englænderne for oprør. Irgun blev opløst i 1948.

Israel
1) Den nuværende jødiske stat oprettet i maj 1948, 2) en jødisk stat (kongerige) fra omkring 930 f.Kr. i den nordlige del af Det Hellige Land med byen Samaria som hovedstad (vest for Shechem/Shekhem, se kort). Indbyggerne blev kaldt israelitter. Staten bliver senere besat af assyrerne og opløst. 'Israels hus' (fra Torahen/Det Gamle Testamente) er identisk med den gamle stat Israel. Læs mere

Israeler
Siden maj 1948 har betegnelsen 'israeler' været anvendt om personer, der er israelske statsborgere og som nationalitetsbetegnelse uanset deres etniske, religiøse eller kulturelle baggrund. Læs mere

Israelit
1) En meget gammel betegnelse for en jøde, 2) indbygger i den gamle stat Israel. Læs mere

Ivrit
Det moderne hebraisk (nyhebraisk), der er det ene af de to officielle sprog i Israel. Et semitisk sprog, der læses fra højre mod venstre.

Jiddish/Yiddish
Et jødisk sprog, der er en blanding af (middelalder)tysk og hebraisk samt et mindre antal russiske og polske ord. Skrives normalt med det hebraiske alfabet. Tidligere udbredt blandt de askenaziske jøder i Polen, Lithauen, den vestlige del af Rusland, Ukraine, Tyskland mfl. I dag er det mest i Israel og New York. Enkelte gamle jøder i København taler stadig jiddish men blandt ikke-ortodokse jøder har sproget i mange år været på retur. Jiddish tales i dag mest af de ortodokse og ultra-ortodokse jøder.

Judaica
Vedrørende jødisk, jødisk kultur eller jødedommen.

Judea/Juda/Judæa
Se Yehuda.

Jøder/jødedom
Jødedommen er den ældste monoteistiske religion og grundlaget for kristendommen og islam. Jødernes hellige skrifter er Torah'en (De Fem Mosebøger/Moseloven) og Talmud. Inden for jødedommen og blandt jøder findes der mange forskellige religiøse retninger som f.eks. ultraortodokse jøder, ortodoks jødedom, konservativ jødedom, reform jødedom og liberale jøder. Hertil kommer de ikke-religiøse jøder. Læs mere

Jødiske grupper
Farisæere, saddukæer, herodianer, zeloter og samaritanere er eksempler på medlemmer af forskellige jødiske religiøse bevægelser og partier i Det Hellige Land i tiden omkring Det Gamle Testamente og Jesus.

Kabbala/Kabbalah
Er en middelalderlig jødisk, mystisk religion. En retning indenfor jødedommen, der bygger på overleveringer af den ældste jødedom og udsprang i et forsøg på at fortolke Torahen. Kabbalisterne mener, at deres mystik er indskrevet i Torahen og derfor retter de sig efter dens forskrifter, som alle jøder er forpligtet til. Kabbalaen er et studium, som forudsætter lang tids studier af jødedommen og som kun udføres af ortodokse mænd. Kabbalismen havde sin storhedstid i Middelalderen men eksisterer stadig. Er i dag blevet kendt, fordi berømtheder bruger den jødiske mystik som "pop"religion uden et dybere kendskab. Læs mere

Kaddish
Kaddish er en meget anvendt bøn på aramæisk, som anvendes i den jødiske gudstjeneste. Egentlig er kaddish-bønnen en mindebøn for afdøde, og den læses da også flere steder i gudstjenesten af personer, der nyligt har mistet en slægtning. Kaddishbønnen bruges også til at opdele den jødiske gudstjeneste. Kaddish-bønnen handler først og fremmest om at hellige Guds navn, frem for at beklage tabet af de afdøde. Det handler om at man viser sin tro og loyalitet over for Gud - selv i svære tider.

Kalot/kipah/kippa
Hovedbeklædning, der anvendes af mænd og drenge under religiøse (hellige) ceremonier og af nogle religiøse jøder til hverdag. Skal også anvendes af ikke-jødiske mænd på hellige steder. Læs mere

Karaitter/karæere
En jødisk sekt. Karaitterne følger Torahens love bogstaveligt og anerkender ikke de senere rabbinske fortolkninger og tilføjelser i Talmud. De afviger på mange måder fra den rabbinske jødedom. Læs mere

Kashrut
De jødiske spiseregler, der angiver, hvad der er kosher eller rent og egnet. Læs mere

Keren Hayesod
Keren Hayesod (KH) er en verdensomspændende indsamlingsorganisation for den israelske befolkning. Læs mere

Keren Kayemeth LeIsrael
Keren Kayemeth LeIsrael (KKL) - Jewish National Fund (JNF) - Det Jødiske Nationalråd. Verdens ældste miljøorganisation. Læs mere

Kibbutz/kibbutzim
En kibbutz er et kollektivt samfund med fælles ejendomsret. Den første kibbutz blev grundlagt i 1909/10 og derfor har Israels kibbutzbevægelse i år 100 års jubilæum. De var udelukkende landbrugssamfund i begyndelsen. De fleste kibbutzer er oprindeligt baseret på socialistiske principper mens et mindretal er religiøse kibbutzer. En del kibbutzer er med årerne blevet privatiseret. Der er i dag 273 kibbutzer i Israel med ca. 106.000 indbyggere. Læs mere

Klezmer
Klezmer (klezmermusik) er betegnelsen for den stemningsfulde jødiske musiktradition, der var meget udbredt i Østeuropa frem til d. 2. verdenskrig. Musikken er vital og livsglad, forrygende fest- og dansemusik, genkendelig fra cirkus og nært beslægtet med balkan og sigøjnermusik (traditioner). Musikanterne (klezmorim) vandrede fra landsby til landsby, hvor de spillede op til fest hos både jøder og kristne. Deres repertoire omfattede traditionelle religiøse melodier, jiddishe sange, populærmelodier og klassiske stykker. Til større fester blev orkestret ofte udvidet med et par sigøjnermusikere. Igennem de sidste 15-20 år har klezmermusikken oplevet en renæssance i USA, Europa og Israel.

Knesset
Den lovgivende forsamling, Israels parlament. Læs mere

Kosher
De jødiske spiseregler. Kosher eller kasher betyder 'rent' eller 'egnet'. Anvendes især om fødevarer og mad, det er tilladt for jøder at spise i henhold til den jødiske lovgivning og spiseregler. Bruges i andre sammenhænge om noget, der er i orden eller helt lovligt. Læs mere

Ladino
Et jødisk sprog, der stammer fra Spanien og er en blanding af gammel-spansk, hebraisk og enkelte lokale ord. Skrives normalt med det latinske alfabet og undtagelsesvis med det hebraiske alfabet. Tales kun af de sefardiske jøder. De ladino-talende jøder bor i Israel, det tidligere Jugoslavien, Grækenland, Tyrkiet, Marokko mfl. Sproget har i mange år været på retur og risikerer på sigt at uddø.

Lag Baomer
Lag Baomer er en glædelsesdag i en periode med sørgelige begivenheder. Læs mere

Luach
Jødernes/jødisk Almanak (Tavle). En kalender med datoer for de jødiske højtider og start og sluttider for Shabbaten.

Maccabi
Det hebraiske navn for den internationale jødiske idrætsbevægelse. De største arrangementer betegnes som Maccabiader og de afholdes på verdensplan hvert 4. år i Israel.

Magen David/Shield of David/Star of David/Davidsstjernen
Den sekstakkede Davidstjerne bruges i den nyere historie og i dag udelukkende som et symbol for jøder, jødedommen og jødisk kultur. Davidstjernen er opkaldt efter den jødiske konge David i det gamle Israel, indgår i det israelske flag (fra 1905) og er et symbol for Staten Israel. Davidstjernens korrekte farve er blå på en hvid baggrund men det anvendes også med en rød farve (se Magen David Adom) eller som stregtegning. Davidstjernen anvendes også i negativ betydning af f.eks. antisemitter (racister), nazister og andre fjender af jøder og Israel. Det sekstakkede symbols oprindelse fortaber sig i historien, der er mange tolkninger af symbolet og det har været anvendt af både jøder og ikke-jøder gennem flere tusinde år. I dag er det udelukkende et jødisk symbol.

Magen David Adom (MDA)/Red Star of David
MDA er en organisation i Israel, der yder nødhjælp og førstehjælp i både Israel og udlandet, og som arbejder efter de internationale Røde Kors principper. MDA begyndte i 1929 i Tel Aviv og blev i 1950 godkendt som Israels Røde Kors. MDA har ca. 100 førstehjælpsstationer/­skadestuer, en flåde på mere end 700 ambulancer, flere redningshelikoptere, Israels Blodbank og blodforsyningen, mobile redningsenheder, tilbyder førstehjælpskurser og uddanner frivillige. Desuden yder MDA international katastrofehjælp i samarbejde med Røde Kors. Læs mere

Masada
En af de mest dramatiske begivenheder i jødernes historie fandt sted på klippefæstningen Masada ved Det Døde Hav (Dead Sea/Yam HaMelah). Under den jødiske opstand år 66-73 mod den romerske besættelsesmagt indtog en gruppe zeloter (jøder) Masada og holdt Masada i tre år (70-73). Da zeloterne i år 73 så at slaget var tabt, begik de kollektivt selvmord. Masada er derfor blevet et jødisk symbol på mod og kamp for frihed - 'Masada skal ikke falde igen' (læs: Israel) - og en del af det moderne Israels historie.

Matzah/Matza/Matzos
Matzah er usyret brød, der ikke er bagt med gær. De ligner et stort fladt knækbrød. Til Pessach (den jødiske påske) spiser jøderne kun usyret brød, der erstatter det almindelige gærbagte brød. Matzos kan dog også spises resten af året. Læs mere

Mea Shearim
Er en gammel ultra-ortodoks bydel i Jerusalem. Folk går klædt som deres forfædre i Østeuropa og sproget er jiddish, ikke hebraisk. Læs mere

Menorah
Den syvarmede lysestage er i dag Israels nationalsymbol. Menorahen repræsenterer det ældste jødiske symbol. Læs mere, læs mere

Messianske jøder
De messianske jøder kaldes ofte fejlagtigt for kristne jøder. De tror på Jesus som Messias uden at være konverteret til kristendommen og de forbliver etniske og religiøse jøder. Læs mere

Mezuza/Mezuzah
En lille kapsel, der fæstnes på dørstolpen ved indgangen til boligen. Den indeholder skriftsteder fra Torahen. For mange jøder er den blevet et symbol på et jødisk hjem og ifølge traditionen beskytter Mezuzahen hjemmet. Læs mere

Mikvah
Betegnelsen for et bassin med vand, der er indrettet efter særlige forskrifter og stort nok til at et voksent menneske kan dykke ned under vandet. Mikvah anvendes primært ved overholdelsen af forskrifterne omkring det jødiske ægteskab, men det bruges også når en person konverterer til jødedommen.

Mizrahi/Mizrahim
Det er jøder og deres efterkommere fra Mellemøsten, arabiske og muslimske lande, inkl. lande som Yemen, Iran, Kurdistan, Marokko, Georgien og Indien. I Israel betragtes alle jøder fra de arabiske og asiatiske lande som mizrahim jøder. Nogle skelner mellem sefarim og mizrahim jøder mens andre betragter dem som en stor fælles gruppe. Læs mere

Mishnah
Mishnah er en hovedkilde til den rabbinske jødedoms religiøse tekster. Det er den første nedskrivning af den mundtlige lov for det jødiske folk, som farisærerne forsvarede, og det anses for at være det første rabbinske værk. Mishnah er en del af Talmud.

Mosaisk
Vedrørende den jødiske religion, jødedommen.

Moshav/Moshavim
En moshav er en landsby i Israel, hvor hver familie ejer deres eget landbrug og bolig (familiebrug). Til gengæld er de fælles om f.eks. indkøb, salg, maskinstation og produktionsfaciliteter. En form for landsby-­andelsforetagende. Læs mere

Mossad
Mossad (The Institute for Intelligence and Special Operations/ha-Mossad le-Modiin ule-Tafkidim Meyuhadim) er Israels efterretningstjeneste med ansvar for efterretningsaktiviteter i udlandet. Mossad blev grundlagt omkring 1949-51 og har hovedkontor i Tel Aviv.

Nahal
Tørre flodlejer i ørkenen. Når det endelig regner om vinteren, gør den voldsomme regn de tørre flodlejer til brusende syndfloder, der river alt med sig og spærrer veje.

Negev
Negev-ørkenen (og Aravadalen) udgør hele det sydlige Israel. Arealmæssigt det største og tyndest befolkede område. Se kort

Olim
Jødiske indvandrere, der fra diasporaen vender tilbage til Det Hellige Land / Eretz Israel. De gør aliyah.

Ortodoks
Ortodoks jødedom (ortodokse jøder) repræsenterer den oprindelige jødedom men består også af mange forskellige retninger som f.eks. moderne og traditionel ortodoksi. Fælles for dem alle er, at de fastholder Toraens evige uforanderlighed og guddommelige oprindelse men tolkningerne af den varierer meget. Læs mere

Parve/parveh
Fødevarer, som hverken er mælk eller kød, f.eks. grøntsager, frugt, æg og fisk, kaldes parve. Parvefødevarer er kosher. Læs mere

Pessach/Pesach/Passover
Pessach (Passover) er jødernes største højtid. Læs mere

Politiske partier
Labor, Shas, Likud, Yisrael Beitenu, Yahadut Hatorah, Meretz, Ra'am, Hadash, Balad, Blue and White og Yesh Atid er navnene på nogle af de politiske partier og lister i Israel. Se hvilke partier og lister, der stillede op til det seneste valg i 2022. Læs mere

Politikere i Israel
Ehud Barak, Moshe Dayan, Tzipi Livni, Golda Meïr, Shimon Peres, Yitzhak Rabin og Benjamin Netanyahu er nogle af de mest kendte israelske politikere. Læs mere

Purim
En højtid, der bærer præg af karnevalsstemning og løssluppen fest. Læs mere

Rabbi
Titel på jødisk lovkyndig eller skriftlærd, rabbiner.

Rabbiner
Jødisk lovkyndig eller skriftlærd, 'præst' i en synagoge.

Rosh Hashanah
Det jødiske nytår. Læs mere

Sabra
En sabra er en jøde, der er født i Israel (Eretz Israel) eller Det Hellige Land. Læs mere

Samaria/Shomron
Samaria (Shomron) er et gammelt jødisk navn for provinsen og det geografiske område, der ligger mellem kystsletten og Jordanfloden og nord for Ramallah (se kort). Samaritanerne har deres hellige bjerg og centrum for deres religion nær Shechem/Shekhem i centrum af Samaria. Der har boet jøder i Samaria i ca. 3.500 år men i 1948 besatte Jordan området og jøderne blev fordrevet. Siden er nogle af jøderne vendt tilbage.

Samaritanere
Samaritanere er en jødisk sekt, der anser sig for at være de sande jøder. De har deres hellige bjerg og centrum for deres religion nær Shechem/Shekhem i centrum af Samaria. Læs mere

Sefarim
Sefarim, de sefardiske jøder, er oprindeligt en betegnelse for de spanske jøder i Middelalderen og deres efterkommere. Siden er sefarim blevet udvidet til at omfatte jøder og deres efterkommere fra Spanien, Nordafrika, Tyrkiet, Yemen, Kurdistan, Iran, Irak, arabiske lande mfl. Læs mere

Semit/semitter
En person eller personer, der tilhører en folkegruppe, som taler eller har talt et semitisk sprog som f.eks. hebraisk (hebræisk), aramæisk, arabisk, babylonsk og maltesisk. Det omfatter jøder, arabere og andre. Læs mere

Shabbat/Sabbat
Den ugentlige hviledag og helligdag (fredag aften til lørdag aften). Shabbat anses for at være den væsentligste og mest værdifulde højtid, som jøderne har. Læs mere

Shalom
En høflig hilsen, der både betyder goddag og farvel samt fred.

Shavuot
Ugefesten eller Torah-modtagelsesfesten til minde om modtagelsen af de 10 bud (Torah) på Sinai-bjerget, som Gud gav Moses. Læs mere

Shawarma/shwarma
Israels nationalret eller snack, der fås overalt. Består af et pitabrød, der er fyldt med varme grillede kødstykker, salat og humus. Spises med det samme eller tages med.

Shekel
Den israelske møntfod (NIS - New Israeli Shekel), 1 shekel = 100 agorot (agora). 1 shekel er ca. 2,08 danske kroner og 1 dansk krone er ca. 0,48 shekel (novemer 2022).

Shemini Atzereth/Shmini Atzeret
Løvhyttefestens ottende dag. Læs mere

Sherut/servicetaxa
En stor fælles taxa i Israel, der følger en rute med faste stoppesteder mellem byerne ligesom en bus.

Shin Beth/Shabak
Shin Beth/Shabak (Israel Security Service, Sherut ha-Bitachon ha-Klali) er Israels interne efterretningstjeneste. Den overvåger de ekstremistiske og yderligtgående grupper og personer i landet og deres internationale forbindelser, mistænkelige udlændinge og beskytter israelske institutioner, internationale ambassader, betydningsfulde installationer mm.

Shiva Asar B'Tamuz
En fastedag. Dagen er begyndelsen på en treugers sørgeperiode, hvor der ikke afholdes bryllupper eller andre fester. Læs mere

Shoah
Det hebraiske navn for Holocaust. Se Yom HaShoa (Holocaust Memorial Day).

Shofar
Et stort vædderhorn, der bruges i synagogen ved to religiøse højtider, Rosh HaShana og Yom Kippur. Læs mere

Simchat Torah/Simhat Tora
Torahens glædesfest, en festdag. Læs mere

SPNI
Den israelske naturfredningsforening.

Stern-gruppen/Lehi
Stern-gruppen (Lohamei Herut Yisrael/Lehi/Fighters for the Freedom of Israel) var en mindre jødisk undergrundsorganisation grundlagt ca. 1940. Stern kæmpede for en selvstændig jødisk stat i Det Hellige Land, anså englænderne for at være en besættelsesmagt, der skulle fjernes og var i opposition til Haganah og andre jødiske grupper. Flere medlemmer blev myrdet eller henrettet af englænderne. Stern blev opløst i 1948 efter Israels oprettelse.

Sufgania/sufganiot (suvganiot)
En kage med syltetøj/marmelade og sukkerdrys, der minder om Berliner Pfahnkuchen. De er begge stegt/kogt i olie. Sufganiot spises især til Chanukah.

Sukkot/Succot
Løvhyttefesten eller høstfesten. En særlig glædesfest, der varer syv dage. Læs mere

Synagoge
I synagogen (på hebraisk forsamlingshus eller bedehus) foregår de religiøse handlinger og ceremonier og her opbevares de hellige skrifter, Torah-rullerne. Læs mere

Ta'anit Esther
En fastedag til minde om Mordechais og Esthers faste. Læs mere

Talmud
Samling af mundtlige traditioner, beskrivelse af jødisk levepraksis og en fortolkning af Moseloven. Talmud består af de to værker Mishnah og Gemara. Læs mere

Tenach/Tanach/Tanakh
Den jødiske betegnelse for 'Det Gamle Testamente', den jødiske Bibel (Jewish Bible). Læs mere

Tisha BeAv/Tisha B'Av
En mindedag for de mange tragedier, der har ramt det jødiske folk. Læs mere

Torah
Torahen (De Fem Mosebøger) er den ældste bog, der er skrevet på hebraisk og for jøder den vigtigste del af Biblen. I kristen tradition kaldet 'Det Gamle Testamente'. Læs mere

Tu BeAv/Tu B'Av
Helligdag, der i det moderne Israel fejres som en kærlighedsdag. Dagen er nævnt i Talmud som en glædesdag. Læs mere

Tu Bishvat
Tu-B'shvat (Træernes nytår) betragtes som begyndelsen på foråret. Læs mere

Tzom Gedalja
En fastedag til minde om Gedalja. Læs mere

Ulpan
En jødisk sprogskole, der underviser i hebraisk og jødisk kultur for både jøder og ikke-jøder. De findes overalt i Israel.

Ultraortodoks
Ultraortodokse jøder (Hassidim/Haredim) er de mest religiøse jøder. Læs mere

WIZO
Women's International Zionist Organisation (WIZO). En international hjælpeorganisation. Læs mere

Yad Vashem
Holocaust-mindested og monument i det vestlige Jerusalem over de seks mill. jøder, som blev myrdet eller forsvandt under nazismen. Yad Vashem består af flere afdelinger spredt over et større område som 'Det Historiske Museum', Mindehallen, Børnenes Mindehal, Navnesalen, en dal med navne på jødiske samfund, et stort arkiv og bibliotek, en park med mange monumenter mm. Yad Vashem

Yam Kinneret
Det hebraiske navn for Genesaret Sø. Søen kaldes også for Sea of Kinneret, Lake Kinneret og Sea of Galilee. Læs mere

Yehuda/Judea/Juda/Judæa
Yehuda (Judæa) var en jødisk stat (kongerige) oprettet omkring 930 f.Kr. med Jerusalem som hovedstad. Yehuda er et bjergområde med Ramallah, Jerusalem, Betlehem (Bethlehem) og Hebron (Hevron). Staten bliver senere besat af en fremmed magt og fortsætter herefter som en provins i Det Hellige Land. I 1948 besatte Jordan dele af Yehuda og jøderne blev fordrevet. Yehuda bruges også som en geografisk betegnelse for området. Yehuda/Juda var en israelitisk stamme og ordet jøde kommer herfra. 'Judas hus' (fra Torahen/Det Gamle Testamente) er identisk med staten Judæa. Se kort

Yerushalayim/Jerushalajim
Yerushalayim er det hebraiske navn for Jerusalem. Byen kaldes også for Den Hellige Stad, Davids By, Zions Stad, Fredens By, Den Gyldne Stad, al-Quds mfl. Læs mere

Yeshiva
En jødisk religiøs bibelskole, hvor man studerer og fortolker de hellige jødiske skrifter.

Yom HaAliyah
Yom HaAliyah er en israelsk nationaldag for at mindes det jødiske folks indvandring til Det Hellige Land (The Exodus) og en række historiske begivenheder. Læs mere

Yom Ha'Atzma'ut/Jom HaAtzmaut
Yom Ha'Atzma'ut (Eretz Yisra'el 1948) er årsdagen for Israels uafhængighed d. 14. maj 1948 og den fejres med stor festivitas i gaderne. Læs mere

Yom HaShoa/Yom Hashoah
Yom HaShoa (Holocaust Memorial Day) er en mindedag for nazismens ofre (Holocaust). Læs mere

Yom HaZikaron
Yom HaZikaron (IDF Memorial Day) er en sørgedag eller mindedag, hvor man mindes de faldne soldater ved forskellige mindehøjtider. Læs mere

Yom Kippur/Jom Kippur
Jom Kippur er forsoningsdagen og den helligste dag i det jødiske år. Læs mere

Yom Yerushalayim
På Yom Yerushalayim (Jerusalemdagen) fejrer man genforeningen af byen Jerusalem. Læs mere

Zion
Zion er lig med Jerusalem (Yerushalayim) og et symbol for den jødiske drøm om at vende tilbage. Zions Stad er et andet navn for Jerusalem. Læs mere

Zionisme
Zionisme er det jødiske folks frihedsbevægelse og drømmen eller håbet om at kunne vende tilbage til det jødiske hjemland (Det Hellige Land/Eretz Yisra'el). En bevægelse, der siger, at jøder på lige fod med alle verdens andre befolkninger har ret til et hjemland, hvor det jødiske folk kan leve efter sine kulturelle, historiske og religiøse traditioner. Den moderne zionistiske bevægelse blev grundlagt af Theodor Herzl, og oprettelsen af staten Israel i 1948 var en opfyldelse af en flere århundreder år gammel drøm for det jødiske folk om at vende tilbage til hjemlandet. Efter Israels oprettelse i maj 1948 er zionisme mere blevet til den politiske kamp for at bevare og opbygge den jødiske stat (nation). Læs mere om DZF

Zionist
En zionist er en tilhænger af zionismen og dermed en jødisk stat og Israel. En zionist kan være en jøde og en ikke-jøde (f.eks. en kristen zionist). I den muslimske verden bruges begrebet zionist ofte som et andet ord for jøder.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Fakta om Israel


© 2000-2022 DIF. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 31.12.2022